JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

17.6.2021 17.37
Uutiset

Koronatartuntoja Kiteellä ja Rääkkylässä

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta ku­lu­van vii­kon tar­tun­nat pai­not­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­laan. Tä­män vii­kon tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut koko maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­nen ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

Al­ku­vii­kon tar­tun­nois­ta kuu­si on to­det­tu Ki­teel­lä. Tar­tun­to­jen al­ku­pe­rä on ul­ko­mail­ta ja osa tar­tun­nois­ta on jat­ko­tar­tun­to­ja sai­ras­tu­nei­den hen­ki­löi­den lä­hi­pii­ris­sä. Yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja on to­det­tu myös Jo­en­suus­sa ja Rääk­ky­läs­sä. Rääk­ky­län ko­ko­nais­tar­tun­to­jen mää­rä on yhä al­le vii­si THL:n ti­las­ton mu­kaan.

– Yli puo­let tar­tun­nois­ta on täl­lä het­kel­lä pe­räi­sin ul­ko­mail­ta. Jos mat­kus­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, kan­nat­taa edel­leen ol­la eri­tyi­sen va­ro­vai­nen. Mo­nis­sa mais­sa epi­de­mi­a­ti­lan­ne on sel­väs­ti huo­nom­pi kuin meil­lä Suo­mes­sa, muis­tut­taa ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Sir­pa Kai­pi­ai­nen Siun so­tes­ta.

Lisää aiheesta

Kysely