JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mervi Venäläinen

6.5.2022 16.00
Uutiset

Pohjois-Karjalan hyvinvoin­ti­a­lu­e­joh­tajaksi haki uusinta­kier­roksella seitsemän henkilöä

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­jan pai­kan haku päät­tyi per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Joh­ta­ja­ki­saan il­moit­tau­tui seit­se­män uut­ta ha­ki­jaa.

– Ha­ki­joi­ta on yh­teen­sä yk­si­tois­ta, sil­lä en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la jä­te­tyt ha­ke­muk­set huo­mi­oi­daan va­lin­taa teh­tä­es­sä, ker­too Siun sote tie­dot­tees­saan.

Teh­tä­vää ha­ki­vat An­ne Knaa­pi (val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri, joh­ta­ja, va­ra­pää­sih­tee­ri SOS­TE) Hel­sin­gis­tä, Jari Lau­ro­nen (dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, tek­nii­kan toh­to­ri) Jo­en­suus­ta, Kir­si Lei­vo­nen (ter­veys­tie­tei­den toh­to­ri, han­ke­joh­ta­ja Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­ri) Lep­pä­vir­ral­ta, Har­ri Mark­ku­la (vas­taa­va työ­ter­veys­lää­kä­ri LRTT Oy) Tu­rus­ta, Sei­ja Ovas­kai­nen (sai­raan­hoi­ta­ja, YAMK) Loh­jal­ta, Toni Suih­ko (dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja CGI Suo­mi Oy) Lap­peen­ran­nas­ta ja Jan Tol­let (dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, joh­ta­ja Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­ri) Es­poos­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan paik­ka oli ker­taal­leen au­ki jo huh­ti­kuus­sa, mut­ta ha­ku­ai­kaa pää­tet­tiin jat­kaa.

Ai­em­min ha­ke­muk­sen­sa jät­ti­vät Jär­vi-Suo­men ter­veys Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Hä­mä­läi­nen, Ja­nak­ka­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Päi­vi Nii­ra­nen, Hel­sin­gin kau­pun­gin hal­lin­to­pääl­lik­kö Tero Oi­no­nen sekä Siun so­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja, vä­li­ai­kai­sen hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan teh­tä­viä par­hail­laan hoi­ta­va Ilk­ka Pirs­ka­nen.

Haas­tat­te­lu­ryh­mä tu­tus­tuu ha­ke­muk­siin ja il­moit­taa tiis­tai­na hen­ki­löt, jot­ka kut­su­taan haas­tat­te­luun. Alu­e­val­tuus­to päät­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan va­lin­nas­ta ko­kouk­ses­saan 15. ke­sä­kuu­ta.

Lisää aiheesta

Kysely