JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.5.2022 10.10
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kiitos musiikista, Jaakko!

Jaak­ko Kil­pe­läi­nen ha­lu­si esit­tää Si­be­lius-Aka­te­mi­an pi­a­non­soi­ton C-tut­kin­non oh­jel­man myös ko­ti­seu­dul­laan, ja niin saim­me erää­nä ke­vä­til­ta­na Ki­tee­sa­lis­sa kuul­la run­saas­ti pi­a­no­mu­siik­kia.

Toi­vo Kuu­lan Lam­paan­pols­ka-muun­nel­mat ovat var­maan mo­nil­le tu­tut sa­moin kuin kon­ser­tin vii­mei­se­nä sä­vel­lyk­se­nä kuul­lun W.A.Mo­zar­tin laa­jan A-duu­ri­so­naa­tin kol­mas osa Turk­ki­lai­nen mars­si. Mo­zart­kin aloit­ti te­ok­sen­sa useil­la eri­luon­tei­sil­la muun­nel­mil­la su­loi­ses­ta tee­mas­ta. Toi­sen osan Me­nu­e­tos­sa oli myös pon­te­vuut­ta.

J.S.Bac­hin pe­lu­ri ja fuu­ga g-mol­lis­sa oli kau­neut­ta ja "Elä­män lei­pää". Fred­rik Cho­pi­nin ety­dis­sä oi­ke­an kä­den mu­siik­ki ete­nee sa­man­mit­tais­ten sä­vel­ten vir­ta­na, niin myös va­sem­man, mut­ta yk­sik­kö on vä­hän eri kuin oi­ke­as­sa. Ope­tel­ta­va asia on saa­da nämä vir­rat liik­ku­maan so­pu­soin­tui­ses­ti yh­des­sä.

John Adam­sin Kii­na­lai­set por­tit tar­jo­si eri­lais­ta mu­siik­kia, joka lä­hes sa­ma­na jat­kui - jat­kui vain vä­häi­sin soin­nun siir­ty­min. Kun ei ol­lut me­lo­di­oi­ta, mie­leen hah­mot­tui kuva elä­män ko­ko­nai­suu­des­ta.

Ei­nar Eng­lun­din so­na­tii­ni oli mie­len­kiin­toi­nen ei­kä lii­an mo­der­ni. Vauh­dik­kaas­ti sai­vat sor­met liik­kua kos­ket­ti­mil­la.

Lop­pu­suo­si­o­no­soi­tus­ten jäl­keen Jaak­ko soit­ti ylei­söl­leen miel­lyt­tä­vän, vä­hän ke­vy­em­mäl­tä mu­sii­kin­la­jil­ta kuu­los­ta­van oman sä­vel­lyk­sen­sä.

Tai­ta­via muu­si­koi­ta kou­lu­te­taan Suo­mes­sa. Jaak­ko Kil­pe­läi­nen opis­ke­lee mu­sii­kin te­o­ri­aa, sä­vel­tä­mis­tä ja pi­a­non­soit­toa. Opin­to­jen ohel­la hän on ak­tii­vi­nen so­vit­ta­ja ja or­kest­roi­ja, joka on muun mu­as­sa teh­nyt tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Puo­lus­tus­voi­mien va­rus­mies­soit­to­kun­nan kans­sa.

Me­nes­tys­tä toi­min­taan laa­jal­la sy­dä­mel­lä mu­sii­kin maa­il­mas­sa!

KII­TOL­LI­NEN KUU­LI­JA

Lisää aiheesta

Kysely