JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.10.2022 8.48
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kiteen keskustassa ei päiväpostin päiväjakelua

Päi­vän pos­ti taa­ja­mas­sa ja­e­taan ny­kyi­sin noin klo 19.00 ai­koi­hin. Eli ky­sy­myk­ses­sä on il­ta­pos­tin jako. Ki­teen pos­ti­la­jit­te­lu on siir­ret­ty Jo­en­suu­hun. Ja­ka­jil­le tu­lee pos­ti ja­koon sit­ten kun ker­ki­ää.

Tämä ei ole hyvä pos­tin asi­ak­kai­den kan­nal­ta ei­kä pos­tin työn­te­ki­jöi­den­kään. Ou­toa on, et­tä pos­tin ja­ke­lu­hen­ki­lös­tö on lai­tet­tu il­ta­töi­hin. Jär­ke­väm­min­kin Pos­tin joh­to voi­si toi­mia.

Pos­tin ala­mä­ki jat­kuu. Eh­kä­pä tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len tä­mä­kin on ylel­li­syyt­tä, kun päi­vän pos­ti tu­lee kui­ten­kin sa­man vuo­ro­kau­den puo­lel­la. Vai tu­li­si­ko­han Pos­til­le enem­män sääs­töä, kun edel­li­sen päi­vän pos­ti ja­et­tai­siin­kin seu­raa­van aa­mun aa­mu­leh­den kans­sa yh­tä ai­kaa.

Asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys ny­kyi­sen Pos­tin ta­hol­ta lie­nee men­neen maa­il­man utua.

EN­TI­NEN POS­TI­LAI­NEN

Lisää aiheesta

Kysely