JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kitee on saanut pidettyä työmarkkinatuen kuntaosuudet kestävällä tasolla. Kuvituskuva.

Kitee on saanut pidettyä työmarkkinatuen kuntaosuudet kestävällä tasolla. Kuvituskuva.

Aladár Bayer

Uutiset
26.10.2021 14.31

Kiteellä Keski-Karjalan matalin työttö­myysp­ro­sentti

Työl­li­syys­ti­lan­ne on ke­hit­ty­nyt Ki­teel­lä po­si­tii­vi­sem­paan suun­taan ke­vään ja edel­tä­vän vuo­den lu­ke­mis­ta. Työt­tö­mien osuus työ­voi­mas­ta oli elo­kuun lo­pus­sa 13.9 pro­sent­tia, kun vie­lä huh­ti­kuun lo­pus­sa luku oli 16,1 pro­sent­tia. Lu­ke­ma on las­ke­nut vie­lä li­sää syk­syä koh­den, sil­lä syys­kuun lo­pul­la Ki­teen työt­tö­myysp­ro­sen­tik­si kir­jat­tiin 12,6 pro­sent­tia, mikä on al­hai­sin lu­ke­ma Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

Jouko Harinen sai uuden heijastimen liikennetyöryhmässä mukana olevalta Yrjö Eroselta.

Jouko Harinen sai uuden heijastimen liikennetyöryhmässä mukana olevalta Yrjö Eroselta.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.10.2021 13.44

Heijastimen käytöstä muistutettiin aamuhämärissä

Rääk­ky­län lii­ken­ne­työ­ryh­mä jal­kau­tui tiis­tai­na kir­kon­ky­läl­le muis­tut­te­le­maan hei­jas­ti­men käy­tön tär­key­des­tä ja­ka­en nä­ky­vyys­vä­li­nei­tä kul­ki­joil­le kau­pan pi­hal­la ja kou­lun alu­eel­la op­pi­lail­le.

Jouko Harinen sai uuden heijastimen liikennetyöryhmässä mukana olevalta Yrjö Eroselta.

Jouko Harinen sai uuden heijastimen liikennetyöryhmässä mukana olevalta Yrjö Eroselta.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.10.2021 13.44

Heijastimen käytöstä muistutettiin aamuhämärissä

Rääk­ky­län lii­ken­ne­työ­ryh­mä jal­kau­tui tiis­tai­na kir­kon­ky­läl­le muis­tut­te­le­maan hei­jas­ti­men käy­tön tär­key­des­tä ja­ka­en nä­ky­vyys­vä­li­nei­tä kul­ki­joil­le kau­pan pi­hal­la ja kou­lun alu­eel­la op­pi­lail­le.

Judoliiton puheenjohtaja Esa Niemi leikkasi arvokkaasti nauhan ja julisti uuden monitoimitatamin avatuksi. Nauhaa pitelemässä sivistysjohtaja Petri Pasanen ja judovalmentaja Veli-Pekka Pitkänen. Taustalla judoharjoituksien alkua odottaa malttamaton joukko judokoita.

Judoliiton puheenjohtaja Esa Niemi leikkasi arvokkaasti nauhan ja julisti uuden monitoimitatamin avatuksi. Nauhaa pitelemässä sivistysjohtaja Petri Pasanen ja judovalmentaja Veli-Pekka Pitkänen. Taustalla judoharjoituksien alkua odottaa malttamaton joukko judokoita.

Mervi Venäläinen

Urheilu
26.10.2021 12.52

Uusi tatami mahdollistaa monenlaisen liikunnan

Kau­an odo­tet­tu uu­si mo­ni­toi­mi­lii­kun­ta­ti­la otet­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön Toh­ma­jär­vel­lä. Eri­tyi­ses­ti ju­do­har­ras­ta­jien pa­ris­sa uut­ta ta­ta­mia on odo­tet­tu har­taas­ti. Asi­aan kuu­lu­vas­ti en­sim­mäi­siin har­joi­tuk­siin uu­del­le ta­ta­mil­le saa­tiin mu­kaan ju­do­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Esa Nie­mi.

Judoliiton puheenjohtaja Esa Niemi leikkasi arvokkaasti nauhan ja julisti uuden monitoimitatamin avatuksi. Nauhaa pitelemässä sivistysjohtaja Petri Pasanen ja judovalmentaja Veli-Pekka Pitkänen. Taustalla judoharjoituksien alkua odottaa malttamaton joukko judokoita.

Judoliiton puheenjohtaja Esa Niemi leikkasi arvokkaasti nauhan ja julisti uuden monitoimitatamin avatuksi. Nauhaa pitelemässä sivistysjohtaja Petri Pasanen ja judovalmentaja Veli-Pekka Pitkänen. Taustalla judoharjoituksien alkua odottaa malttamaton joukko judokoita.

Mervi Venäläinen

Urheilu
26.10.2021 12.52

Uusi tatami mahdollistaa monenlaisen liikunnan

Kau­an odo­tet­tu uu­si mo­ni­toi­mi­lii­kun­ta­ti­la otet­tiin juh­lal­li­ses­ti käyt­töön Toh­ma­jär­vel­lä. Eri­tyi­ses­ti ju­do­har­ras­ta­jien pa­ris­sa uut­ta ta­ta­mia on odo­tet­tu har­taas­ti. Asi­aan kuu­lu­vas­ti en­sim­mäi­siin har­joi­tuk­siin uu­del­le ta­ta­mil­le saa­tiin mu­kaan ju­do­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Esa Nie­mi.

Digitaitojen kehittäminen ja hyödyntäminen on yksi Pre Act-hankkeen teemoista. Valokuvaus ja videointi voivat olla yksi mahdollisista digitaitojen kehittämiskohteista. Kuvituskuva.

Digitaitojen kehittäminen ja hyödyntäminen on yksi Pre Act-hankkeen teemoista. Valokuvaus ja videointi voivat olla yksi mahdollisista digitaitojen kehittämiskohteista. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.10.2021 11.46

Uusi hanke tuo yrityksille asiantuntija-apua koronan jälkeisiin muutoksiin

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la on saa­ta­vil­la mo­ni­puo­lis­ta apua ko­ro­nan jäl­kei­seen ai­kaan yri­tys­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si. Elo­kuus­sa al­ka­nut KE­TIn Pre Act-han­ke tuo 40 asi­an­tun­ti­jaa avuk­si yri­tyk­sil­le ko­ro­nan mu­ka­naan tuo­mien muu­tos­ten se­lät­tä­mi­sek­si. Hank­kees­sa kes­ki­ty­tään lii­ke­toi­min­nan osaa­mi­sen, en­na­koin­ti­val­miuk­sien ja muu­tos­ky­vyn ke­hit­tä­mi­seen ja kas­vat­ta­mi­seen.

Digitaitojen kehittäminen ja hyödyntäminen on yksi Pre Act-hankkeen teemoista. Valokuvaus ja videointi voivat olla yksi mahdollisista digitaitojen kehittämiskohteista. Kuvituskuva.

Digitaitojen kehittäminen ja hyödyntäminen on yksi Pre Act-hankkeen teemoista. Valokuvaus ja videointi voivat olla yksi mahdollisista digitaitojen kehittämiskohteista. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.10.2021 11.46

Uusi hanke tuo yrityksille asiantuntija-apua koronan jälkeisiin muutoksiin

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la on saa­ta­vil­la mo­ni­puo­lis­ta apua ko­ro­nan jäl­kei­seen ai­kaan yri­tys­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si. Elo­kuus­sa al­ka­nut KE­TIn Pre Act-han­ke tuo 40 asi­an­tun­ti­jaa avuk­si yri­tyk­sil­le ko­ro­nan mu­ka­naan tuo­mien muu­tos­ten se­lät­tä­mi­sek­si. Hank­kees­sa kes­ki­ty­tään lii­ke­toi­min­nan osaa­mi­sen, en­na­koin­ti­val­miuk­sien ja muu­tos­ky­vyn ke­hit­tä­mi­seen ja kas­vat­ta­mi­seen.

Tohmajärven valtuustossa keskusteltiin vilkkaasti valtuutettujen kymppitonneista ja kehnoista kouluterveyskyselyn tuloksista.

Tohmajärven valtuustossa keskusteltiin vilkkaasti valtuutettujen kymppitonneista ja kehnoista kouluterveyskyselyn tuloksista.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.10.2021 10.11

Kymppitonneista ja kouluter­veys­kyselyn vastauksista vilkas keskustelu valtuustossa

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen, et­tä vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on in­ves­toin­ti­o­saan teh­dään 270 000 eu­ron va­raus val­tuu­tet­tu­jen ke­hit­tä­mis­ra­haa, eli val­tuu­tet­tu­jen kymp­pi­ton­ne­ja, var­ten. Kymp­pi­ton­nit on tar­koi­tus käyt­tää ku­lu­van val­tuus­to­kau­den ai­ka­na. Reu­na­eh­dot ke­hit­tä­mis­ra­ho­jen käy­töl­le so­vi­taan erik­seen myö­hem­min.

Tohmajärven valtuustossa keskusteltiin vilkkaasti valtuutettujen kymppitonneista ja kehnoista kouluterveyskyselyn tuloksista.

Tohmajärven valtuustossa keskusteltiin vilkkaasti valtuutettujen kymppitonneista ja kehnoista kouluterveyskyselyn tuloksista.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.10.2021 10.11

Kymppitonneista ja kouluter­veys­kyselyn vastauksista vilkas keskustelu valtuustossa

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen, et­tä vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on in­ves­toin­ti­o­saan teh­dään 270 000 eu­ron va­raus val­tuu­tet­tu­jen ke­hit­tä­mis­ra­haa, eli val­tuu­tet­tu­jen kymp­pi­ton­ne­ja, var­ten. Kymp­pi­ton­nit on tar­koi­tus käyt­tää ku­lu­van val­tuus­to­kau­den ai­ka­na. Reu­na­eh­dot ke­hit­tä­mis­ra­ho­jen käy­töl­le so­vi­taan erik­seen myö­hem­min.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Martiskin ojensivat Olli Riikoselle kukat ja kiitokset 15 vuoden urasta kunnanjohtajana. Taustalla hallintopäällikkö Heidi Pitkänen ja vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Martiskin ojensivat Olli Riikoselle kukat ja kiitokset 15 vuoden urasta kunnanjohtajana. Taustalla hallintopäällikkö Heidi Pitkänen ja vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.10.2021 18.14

Valtuusto myönsi eron Riikoselle

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to myön­si kun­nan­joh­ta­ja Ol­li Rii­ko­sel­le eron kun­nan­joh­ta­jan vi­ras­ta 25.11.2021 al­ka­en. Rii­ko­nen on työs­ken­nel­lyt asi­an­tun­ti­ja­na Kun­ta­lii­tos­sa maa­lis­kuus­ta läh­tien. Pää­tös­py­kä­län jäl­keen val­tuus­to­sa­lis­sa pi­det­tiin pie­ni­muo­toi­set juh­lal­li­suu­det.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Martiskin ojensivat Olli Riikoselle kukat ja kiitokset 15 vuoden urasta kunnanjohtajana. Taustalla hallintopäällikkö Heidi Pitkänen ja vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouni Martiskin ojensivat Olli Riikoselle kukat ja kiitokset 15 vuoden urasta kunnanjohtajana. Taustalla hallintopäällikkö Heidi Pitkänen ja vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.10.2021 18.14

Valtuusto myönsi eron Riikoselle

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to myön­si kun­nan­joh­ta­ja Ol­li Rii­ko­sel­le eron kun­nan­joh­ta­jan vi­ras­ta 25.11.2021 al­ka­en. Rii­ko­nen on työs­ken­nel­lyt asi­an­tun­ti­ja­na Kun­ta­lii­tos­sa maa­lis­kuus­ta läh­tien. Pää­tös­py­kä­län jäl­keen val­tuus­to­sa­lis­sa pi­det­tiin pie­ni­muo­toi­set juh­lal­li­suu­det.

Kiteen Puhoksen teollisuusalueella liikkuui varkaita viime viikonloppuna. Kuvituskuva.

Kiteen Puhoksen teollisuusalueella liikkuui varkaita viime viikonloppuna. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
25.10.2021 11.08

Varkaus Puhoksessa

Pu­hok­ses­ta anas­tet­tiin pa­ket­ti­au­to, työ­vä­li­nei­tä sekä polt­to­ai­net­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na.

Kiteen Puhoksen teollisuusalueella liikkuui varkaita viime viikonloppuna. Kuvituskuva.

Kiteen Puhoksen teollisuusalueella liikkuui varkaita viime viikonloppuna. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
25.10.2021 11.08

Varkaus Puhoksessa

Pu­hok­ses­ta anas­tet­tiin pa­ket­ti­au­to, työ­vä­li­nei­tä sekä polt­to­ai­net­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na.

Mätirasiat sijoitetaan joessa paikkoihin, joissa on sopivasti virtausta ja joiden lähellä on turvallisia suvantopaikkoja.

Mätirasiat sijoitetaan joessa paikkoihin, joissa on sopivasti virtausta ja joiden lähellä on turvallisia suvantopaikkoja.

Jouko Väistö

Uutiset
25.10.2021 10.00

Taimenten mäti-istutuksista huonot ensikokemukset

Py­hä­jär­veen las­ke­vil­la Kar­ja­lan­jo­el­la ja Ni­vun­ki­jo­el­la vii­me ja tois­sa ke­vää­nä teh­dyt mäti-is­tu­tuk­set ei­vät ole tuot­ta­neet toi­vot­tua tu­los­ta.

Mätirasiat sijoitetaan joessa paikkoihin, joissa on sopivasti virtausta ja joiden lähellä on turvallisia suvantopaikkoja.

Mätirasiat sijoitetaan joessa paikkoihin, joissa on sopivasti virtausta ja joiden lähellä on turvallisia suvantopaikkoja.

Jouko Väistö

Uutiset
25.10.2021 10.00

Taimenten mäti-istutuksista huonot ensikokemukset

Py­hä­jär­veen las­ke­vil­la Kar­ja­lan­jo­el­la ja Ni­vun­ki­jo­el­la vii­me ja tois­sa ke­vää­nä teh­dyt mäti-is­tu­tuk­set ei­vät ole tuot­ta­neet toi­vot­tua tu­los­ta.

Nordic Koivu on yksi kehittämisrahoituksen saajista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Nordic Koivu on yksi kehittämisrahoituksen saajista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.10.2021 9.00

Kehittä­mis­ra­hoi­tuksia Keski-Karjalaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus myön­si hei­nä­kuun alun ja syys­kuun lo­pun vä­li­se­nä ai­ka­jak­so­na maa­kun­nan yri­tyk­sil­le yli 7,4 mil­joo­naa eu­roa ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta.

Nordic Koivu on yksi kehittämisrahoituksen saajista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Nordic Koivu on yksi kehittämisrahoituksen saajista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.10.2021 9.00

Kehittä­mis­ra­hoi­tuksia Keski-Karjalaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus myön­si hei­nä­kuun alun ja syys­kuun lo­pun vä­li­se­nä ai­ka­jak­so­na maa­kun­nan yri­tyk­sil­le yli 7,4 mil­joo­naa eu­roa ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.10.2021 8.44

Kolme autoa kolaroi Puhoksentien risteyksessä

Ki­teel­lä Jo­en­suun­tien ja Pu­hok­sen­tien ris­teyk­ses­sä ta­pah­tui sun­nun­tai-il­ta­na klo 18 ai­kaan lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa oli osal­li­se­na kol­me hen­ki­lö­au­toa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.10.2021 8.44

Kolme autoa kolaroi Puhoksentien risteyksessä

Ki­teel­lä Jo­en­suun­tien ja Pu­hok­sen­tien ris­teyk­ses­sä ta­pah­tui sun­nun­tai-il­ta­na klo 18 ai­kaan lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa oli osal­li­se­na kol­me hen­ki­lö­au­toa.

??

Uutiset
23.10.2021 22.32

Poliisi pyytää havaintoja Värtsilän koulun töhrijöistä

Toh­ma­jär­vel­lä Värt­si­län kou­lu töh­rit­ty graf­fi­teil­la. Vii­kon­lop­pu­na 15. – 17.10.2021 Värt­si­län kou­lu­ra­ken­nus oli saa­nut uut­ta vä­riä pin­taan, kun se oli töh­rit­ty lä­hes ko­ko­naan spra­y­maa­leil­la. Kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii täl­lä het­kel­lä Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys.

??

Uutiset
23.10.2021 22.32

Poliisi pyytää havaintoja Värtsilän koulun töhrijöistä

Toh­ma­jär­vel­lä Värt­si­län kou­lu töh­rit­ty graf­fi­teil­la. Vii­kon­lop­pu­na 15. – 17.10.2021 Värt­si­län kou­lu­ra­ken­nus oli saa­nut uut­ta vä­riä pin­taan, kun se oli töh­rit­ty lä­hes ko­ko­naan spra­y­maa­leil­la. Kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii täl­lä het­kel­lä Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tys.

Rääkkylän vanhusneuvoston puheenjohtaja Raili Makkonen (keskellä) kävi tutustumassa Senioripysäkkiin, joka on Sakari Koveron ja Seija Silvennoisen uusi rupattelupaikka.

Rääkkylän vanhusneuvoston puheenjohtaja Raili Makkonen (keskellä) kävi tutustumassa Senioripysäkkiin, joka on Sakari Koveron ja Seija Silvennoisen uusi rupattelupaikka.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 16.40

Senioripysäkillä saa juttuseuraa

Rääk­ky­län kir­kon­ky­läl­le avau­tui uu­si ta­paa­mis­paik­ka ikäih­mi­sil­le, sil­lä pie­ni pai­kal­li­nen po­ruk­ka ha­lu­si sit­ke­äs­ti viet­tää ai­kaa yh­des­sä jos­sain kai­kil­le avoi­mes­sa pai­kas­sa. Ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä kau­pas­ta ka­to­si­vat is­tu­ma­pai­kat, ja kun­nan­ta­lon au­las­sa köö­rin päi­vit­täi­nen ko­koon­tu­mi­nen he­rät­ti hie­man pa­hen­nus­ta. Tal­vek­si kai­vat­tiin ti­laa, jos­sa sai­si tu­ri­noi­da rau­has­sa. Kun­nas­ta osoi­tet­tiin ri­vi­ta­lo­yk­siö, jo­hon on pa­rin vii­kon ajan puu­hat­tu yh­teis­tä ko­koon­tu­mis­paik­kaa seu­rus­te­lu­ti­lak­si ja kah­vit­te­luun.

Rääkkylän vanhusneuvoston puheenjohtaja Raili Makkonen (keskellä) kävi tutustumassa Senioripysäkkiin, joka on Sakari Koveron ja Seija Silvennoisen uusi rupattelupaikka.

Rääkkylän vanhusneuvoston puheenjohtaja Raili Makkonen (keskellä) kävi tutustumassa Senioripysäkkiin, joka on Sakari Koveron ja Seija Silvennoisen uusi rupattelupaikka.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 16.40

Senioripysäkillä saa juttuseuraa

Rääk­ky­län kir­kon­ky­läl­le avau­tui uu­si ta­paa­mis­paik­ka ikäih­mi­sil­le, sil­lä pie­ni pai­kal­li­nen po­ruk­ka ha­lu­si sit­ke­äs­ti viet­tää ai­kaa yh­des­sä jos­sain kai­kil­le avoi­mes­sa pai­kas­sa. Ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä kau­pas­ta ka­to­si­vat is­tu­ma­pai­kat, ja kun­nan­ta­lon au­las­sa köö­rin päi­vit­täi­nen ko­koon­tu­mi­nen he­rät­ti hie­man pa­hen­nus­ta. Tal­vek­si kai­vat­tiin ti­laa, jos­sa sai­si tu­ri­noi­da rau­has­sa. Kun­nas­ta osoi­tet­tiin ri­vi­ta­lo­yk­siö, jo­hon on pa­rin vii­kon ajan puu­hat­tu yh­teis­tä ko­koon­tu­mis­paik­kaa seu­rus­te­lu­ti­lak­si ja kah­vit­te­luun.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 16.26

Kolmatta koronarokotusaikaa tarjotaan kirjeitse yli 70-vuotiaille

Siun sote val­mis­te­lee kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten käyn­nis­tä­mis­tä yli 60-vuo­ti­ail­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le sekä sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 16.26

Kolmatta koronarokotusaikaa tarjotaan kirjeitse yli 70-vuotiaille

Siun sote val­mis­te­lee kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten käyn­nis­tä­mis­tä yli 60-vuo­ti­ail­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le sekä sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le.

Juha Revon ensimmäiset eläkeviikot ovat kuluneet polttopuiden parissa ja luonnossa liikkuessa.

Juha Revon ensimmäiset eläkeviikot ovat kuluneet polttopuiden parissa ja luonnossa liikkuessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 16.01

Monessa mukana niin työ- kuin vapaa-ajallakin

Ke­sä­lah­den kun­nal­lis­tek­niik­ka eh­ti tul­la tu­tuk­si Juha Re­vol­le, sil­lä hän työs­ken­te­li pi­tä­jän tek­ni­ses­sä toi­mes­sa nel­jän vuo­si­kym­me­nen ajan, 80-lu­vun alus­ta al­ka­en.

Juha Revon ensimmäiset eläkeviikot ovat kuluneet polttopuiden parissa ja luonnossa liikkuessa.

Juha Revon ensimmäiset eläkeviikot ovat kuluneet polttopuiden parissa ja luonnossa liikkuessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 16.01

Monessa mukana niin työ- kuin vapaa-ajallakin

Ke­sä­lah­den kun­nal­lis­tek­niik­ka eh­ti tul­la tu­tuk­si Juha Re­vol­le, sil­lä hän työs­ken­te­li pi­tä­jän tek­ni­ses­sä toi­mes­sa nel­jän vuo­si­kym­me­nen ajan, 80-lu­vun alus­ta al­ka­en.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.10.2021 15.44

Kyläyhdistys kokosi Kurkipuiston Venturiin

Nie­mi­sen ja Sint­sin seu­dun ky­läyh­dis­tys val­mis­te­lee Ven­tu­rin Kur­ki­puis­toa, joka on koos­tet­tu kun­ni­oi­tuk­sek­si edes­men­neen ky­lä­läi­sen veis­to­har­ras­tuk­sel­le.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Paimenpoika on yksi Simo Kurjen monista veistostöistä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.10.2021 15.44

Kyläyhdistys kokosi Kurkipuiston Venturiin

Nie­mi­sen ja Sint­sin seu­dun ky­läyh­dis­tys val­mis­te­lee Ven­tu­rin Kur­ki­puis­toa, joka on koos­tet­tu kun­ni­oi­tuk­sek­si edes­men­neen ky­lä­läi­sen veis­to­har­ras­tuk­sel­le.

Markku Pesonen on kuluvan kuun alusta alkaen viettänyt oloneuvoksen päiviä. Tulevaisuuden suunnitelmia hän ei ole toistaiseksi pohtinut lainkaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Hän aikoo liikkua ja pitää huolta terveydestään. Tässä on yksi hyvä liikuntapaikka, hän toteaa Hutsin uusia kuntoportaita noustessaan.

Markku Pesonen on kuluvan kuun alusta alkaen viettänyt oloneuvoksen päiviä. Tulevaisuuden suunnitelmia hän ei ole toistaiseksi pohtinut lainkaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Hän aikoo liikkua ja pitää huolta terveydestään. Tässä on yksi hyvä liikuntapaikka, hän toteaa Hutsin uusia kuntoportaita noustessaan.

Jouko Väistö

Uutiset
22.10.2021 15.38

Yhteisöllisyys tarpeen niin liike- kuin urheiluelämässäkin

Hy­vin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty. Muu­ta­ma viik­ko sit­ten olo­neu­vok­sek­si siir­ty­neen Kes­port-kaup­pi­as Mark­ku Pe­so­sen koh­dal­la van­ha sa­non­ta piti edel­leen hy­vin ku­tin­sa niin yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mis- kuin luo­pu­mis­vai­hees­sa­kin.

Markku Pesonen on kuluvan kuun alusta alkaen viettänyt oloneuvoksen päiviä. Tulevaisuuden suunnitelmia hän ei ole toistaiseksi pohtinut lainkaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Hän aikoo liikkua ja pitää huolta terveydestään. Tässä on yksi hyvä liikuntapaikka, hän toteaa Hutsin uusia kuntoportaita noustessaan.

Markku Pesonen on kuluvan kuun alusta alkaen viettänyt oloneuvoksen päiviä. Tulevaisuuden suunnitelmia hän ei ole toistaiseksi pohtinut lainkaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Hän aikoo liikkua ja pitää huolta terveydestään. Tässä on yksi hyvä liikuntapaikka, hän toteaa Hutsin uusia kuntoportaita noustessaan.

Jouko Väistö

Uutiset
22.10.2021 15.38

Yhteisöllisyys tarpeen niin liike- kuin urheiluelämässäkin

Hy­vin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty. Muu­ta­ma viik­ko sit­ten olo­neu­vok­sek­si siir­ty­neen Kes­port-kaup­pi­as Mark­ku Pe­so­sen koh­dal­la van­ha sa­non­ta piti edel­leen hy­vin ku­tin­sa niin yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mis- kuin luo­pu­mis­vai­hees­sa­kin.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.10.2021 14.01

Valkoposkihanhien syysmuutto alkaa olla ohi

Täl­lä ja vii­me vii­kol­la ta­pah­tui suu­rin val­ko­pos­ki­han­hien siir­ty­mä sit­ten syys­kuun puo­li­vä­lin jäl­kei­sen vii­kon. Suu­rin osa Suo­mes­sa ja lo­puis­ta ark­ti­sil­la alu­eil­la ol­leis­ta val­ko­pos­ki­han­his­ta muut­ti Suo­men ra­jo­jen lou­nais­puo­lel­le.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.10.2021 14.01

Valkoposkihanhien syysmuutto alkaa olla ohi

Täl­lä ja vii­me vii­kol­la ta­pah­tui suu­rin val­ko­pos­ki­han­hien siir­ty­mä sit­ten syys­kuun puo­li­vä­lin jäl­kei­sen vii­kon. Suu­rin osa Suo­mes­sa ja lo­puis­ta ark­ti­sil­la alu­eil­la ol­leis­ta val­ko­pos­ki­han­his­ta muut­ti Suo­men ra­jo­jen lou­nais­puo­lel­le.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.10.2021 13.53

Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 31 ilveksen pyyntiin

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt Poh­jois-Kar­ja­laan lu­vat 31 il­vek­sen kan­nan­hoi­dol­li­seen poik­keus­pyyn­tiin. Edel­li­sel­lä met­säs­tys­kau­del­la lu­pia oli myön­net­ty maa­kun­taan 30.

Tuija Marienberg

Uutiset
22.10.2021 13.53

Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 31 ilveksen pyyntiin

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt Poh­jois-Kar­ja­laan lu­vat 31 il­vek­sen kan­nan­hoi­dol­li­seen poik­keus­pyyn­tiin. Edel­li­sel­lä met­säs­tys­kau­del­la lu­pia oli myön­net­ty maa­kun­taan 30.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.10.2021 11.43

Pohjois-Karjalan muuttovoitto jatkaa kasvuaan - myös Keski-Karjala plussalla

Poh­jois-Kar­ja­lan muut­to­voit­to on ol­lut 500 hen­ki­löä vuo­den 2021 yh­dek­sän en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na. Muut­to­voi­tos­ta 120 tuli oman maan si­säl­tä ja 380 ul­ko­mail­ta, pal­jas­tuu Ti­las­to­kes­kuk­sen vä­es­tön­muu­tos­ten tam­mi-syys­kuun en­nak­ko­tie­dois­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.10.2021 11.43

Pohjois-Karjalan muuttovoitto jatkaa kasvuaan - myös Keski-Karjala plussalla

Poh­jois-Kar­ja­lan muut­to­voit­to on ol­lut 500 hen­ki­löä vuo­den 2021 yh­dek­sän en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na. Muut­to­voi­tos­ta 120 tuli oman maan si­säl­tä ja 380 ul­ko­mail­ta, pal­jas­tuu Ti­las­to­kes­kuk­sen vä­es­tön­muu­tos­ten tam­mi-syys­kuun en­nak­ko­tie­dois­ta.

Vasemmalta oikealle: Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turunen, Kiteen Rajakillan puheenjohtaja Timo Päivinen sekä kunniapuheenjohtaja Kalervo Rinne, Rajavartioristin saaneet Jouko Karppanen, Kristiina Hartikainen ja Jorma Sissonen, rajalautasen saaneet Pekka Hurskainen, Ari Pulkkinen ja Pentti Vanhanen sekä killan varapuheenjohtaja ja perinnetoimikunnan puheenjohtaja Kari Sutinen.

Vasemmalta oikealle: Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turunen, Kiteen Rajakillan puheenjohtaja Timo Päivinen sekä kunniapuheenjohtaja Kalervo Rinne, Rajavartioristin saaneet Jouko Karppanen, Kristiina Hartikainen ja Jorma Sissonen, rajalautasen saaneet Pekka Hurskainen, Ari Pulkkinen ja Pentti Vanhanen sekä killan varapuheenjohtaja ja perinnetoimikunnan puheenjohtaja Kari Sutinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.10.2021 10.20

Kiteen Rajakilta muisti ansioituneita toimijoitaan

Ki­teen Ra­ja­kil­ta luo­vut­ti juh­lal­li­ses­sa kah­vi­ti­lai­suu­des­sa kol­mel­le pit­kä­ai­kai­sel­le jä­se­nel­leen Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen myön­tä­män Ra­ja­var­ti­o­ris­tin. Ra­ja­var­ti­o­ris­ti on Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen toi­min­taan liit­ty­vän pe­rin­ne- ja kil­ta­työn tun­nus­tus­pal­kin­to, jon­ka Ra­jan Pe­rin­neyh­dis­tyk­sen puol­ta­mi­sen jäl­keen hy­väk­syy Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen pääl­lik­kö.

Vasemmalta oikealle: Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turunen, Kiteen Rajakillan puheenjohtaja Timo Päivinen sekä kunniapuheenjohtaja Kalervo Rinne, Rajavartioristin saaneet Jouko Karppanen, Kristiina Hartikainen ja Jorma Sissonen, rajalautasen saaneet Pekka Hurskainen, Ari Pulkkinen ja Pentti Vanhanen sekä killan varapuheenjohtaja ja perinnetoimikunnan puheenjohtaja Kari Sutinen.

Vasemmalta oikealle: Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Marko Turunen, Kiteen Rajakillan puheenjohtaja Timo Päivinen sekä kunniapuheenjohtaja Kalervo Rinne, Rajavartioristin saaneet Jouko Karppanen, Kristiina Hartikainen ja Jorma Sissonen, rajalautasen saaneet Pekka Hurskainen, Ari Pulkkinen ja Pentti Vanhanen sekä killan varapuheenjohtaja ja perinnetoimikunnan puheenjohtaja Kari Sutinen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.10.2021 10.20

Kiteen Rajakilta muisti ansioituneita toimijoitaan

Ki­teen Ra­ja­kil­ta luo­vut­ti juh­lal­li­ses­sa kah­vi­ti­lai­suu­des­sa kol­mel­le pit­kä­ai­kai­sel­le jä­se­nel­leen Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen myön­tä­män Ra­ja­var­ti­o­ris­tin. Ra­ja­var­ti­o­ris­ti on Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen toi­min­taan liit­ty­vän pe­rin­ne- ja kil­ta­työn tun­nus­tus­pal­kin­to, jon­ka Ra­jan Pe­rin­neyh­dis­tyk­sen puol­ta­mi­sen jäl­keen hy­väk­syy Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen pääl­lik­kö.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 8.56

Maakunnan koronatilanne vakaa - Keski-Karjalassa ei uusia tartuntoja

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­ti­lan­ne on py­sy­nyt ko­ko­nai­suu­te­na en­nal­laan, vaik­ka jo­en­suu­lai­ses­sa kou­lus­sa ja useis­sa har­ras­tus­ryh­mis­sä on to­det­tu jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ko­ro­nal­le. Laa­jan tar­tun­ta­ket­jun vai­ku­tuk­set ko­ro­na­ti­lan­tee­seen voi­vat kui­ten­kin nä­kyä vii­veel­lä.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.10.2021 8.56

Maakunnan koronatilanne vakaa - Keski-Karjalassa ei uusia tartuntoja

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­ti­lan­ne on py­sy­nyt ko­ko­nai­suu­te­na en­nal­laan, vaik­ka jo­en­suu­lai­ses­sa kou­lus­sa ja useis­sa har­ras­tus­ryh­mis­sä on to­det­tu jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ko­ro­nal­le. Laa­jan tar­tun­ta­ket­jun vai­ku­tuk­set ko­ro­na­ti­lan­tee­seen voi­vat kui­ten­kin nä­kyä vii­veel­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.10.2021 8.31

Puunraivaustehtävä Kantatiellä

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la oli var­hain per­jan­tai­aa­mu­na puun­rai­vaus­teh­tä­vä Ki­teel­lä Kan­ta­tiel­lä. Van­ha kuih­tu­nut leh­ti­kuu­si oli kaa­tu­nut ajo­ra­dal­le tuk­kien toi­sen ajo­väy­län ko­ko­naan ja toi­sen osit­tain. Pe­las­tus­lai­tos rai­va­si kaa­tu­neen puun pois ajo­väy­läl­tä ja har­ja­si yli­mää­räi­set ros­kat pois tiel­tä teh­den sii­tä taas tur­val­li­sen ajaa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.10.2021 8.31

Puunraivaustehtävä Kantatiellä

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la oli var­hain per­jan­tai­aa­mu­na puun­rai­vaus­teh­tä­vä Ki­teel­lä Kan­ta­tiel­lä. Van­ha kuih­tu­nut leh­ti­kuu­si oli kaa­tu­nut ajo­ra­dal­le tuk­kien toi­sen ajo­väy­län ko­ko­naan ja toi­sen osit­tain. Pe­las­tus­lai­tos rai­va­si kaa­tu­neen puun pois ajo­väy­läl­tä ja har­ja­si yli­mää­räi­set ros­kat pois tiel­tä teh­den sii­tä taas tur­val­li­sen ajaa.

Syyskuussa 90 vuotta täyttänyt Impi Heikkinen omaa valoisan elämänasenteen.

Syyskuussa 90 vuotta täyttänyt Impi Heikkinen omaa valoisan elämänasenteen.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.10.2021 19.10

"Ei sitä virettä olisi, jos ei jotain koko ajan tekisi"

Rii­hi­jär­ven Val­ke­a­vaa­ras­ta ko­toi­sin ole­val­le Im­pi Heik­ki­sel­le va­loi­sa elä­mä­na­sen­ne ja te­ke­vä luon­ne an­ta­vat edel­leen voi­mia ar­keen. Heik­ki­nen täyt­ti vii­me kuus­sa 90 vuot­ta. Ki­teel­lä hän on viih­ty­nyt lä­hes koko elä­män­sä.

Syyskuussa 90 vuotta täyttänyt Impi Heikkinen omaa valoisan elämänasenteen.

Syyskuussa 90 vuotta täyttänyt Impi Heikkinen omaa valoisan elämänasenteen.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.10.2021 19.10

"Ei sitä virettä olisi, jos ei jotain koko ajan tekisi"

Rii­hi­jär­ven Val­ke­a­vaa­ras­ta ko­toi­sin ole­val­le Im­pi Heik­ki­sel­le va­loi­sa elä­mä­na­sen­ne ja te­ke­vä luon­ne an­ta­vat edel­leen voi­mia ar­keen. Heik­ki­nen täyt­ti vii­me kuus­sa 90 vuot­ta. Ki­teel­lä hän on viih­ty­nyt lä­hes koko elä­män­sä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset vaihtuvat käyttöön ensi viikolla.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset vaihtuvat käyttöön ensi viikolla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.10.2021 15.58

Talvirajoituksiin ensi viikolla

Tal­ven ja pi­mey­den tu­lon myö­tä no­peus­ra­joi­tuk­sia alen­ne­taan liik­ku­jien tur­val­li­suu­den vuok­si. Ra­joi­tuk­sien vaih­to ta­pah­tuu koko maas­sa per­jan­tai-il­taan 29. lo­ka­kuu­ta men­nes­sä. Pää­o­sin vaih­to ta­pah­tuu tors­tai­na 28. lo­ka­kuu­ta. Maan poh­joi­so­sis­sa muu­tos teh­dään mah­dol­li­ses­ti ai­kai­sem­min. Muut­tu­neet ra­joi­tuk­set tu­le­vat voi­maan heti, kun mer­kit on vaih­det­tu.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset vaihtuvat käyttöön ensi viikolla.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset vaihtuvat käyttöön ensi viikolla.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.10.2021 15.58

Talvirajoituksiin ensi viikolla

Tal­ven ja pi­mey­den tu­lon myö­tä no­peus­ra­joi­tuk­sia alen­ne­taan liik­ku­jien tur­val­li­suu­den vuok­si. Ra­joi­tuk­sien vaih­to ta­pah­tuu koko maas­sa per­jan­tai-il­taan 29. lo­ka­kuu­ta men­nes­sä. Pää­o­sin vaih­to ta­pah­tuu tors­tai­na 28. lo­ka­kuu­ta. Maan poh­joi­so­sis­sa muu­tos teh­dään mah­dol­li­ses­ti ai­kai­sem­min. Muut­tu­neet ra­joi­tuk­set tu­le­vat voi­maan heti, kun mer­kit on vaih­det­tu.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hannu-Heikki Hakulinen

Kulttuuri
21.10.2021 13.35

Havolassa soi Schubert

Lo­ka­kuun lo­pus­sa Ha­vo­lan hu­vi­lan sa­leis­sa soi Franz Schu­ber­tin sä­vel­tä­mä, Wil­helm Mülle­rin ru­noi­hin poh­jau­tu­va lau­lu­sar­ja Win­ter­rei­se, Tal­vi­mat­ka.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hanna-Leena Savolainen ja Hannu-Heikki Hakulinen vievät kuulijat talviselle matkalle Havolan konsertissa, jonka ohjelmistossa on Franz Schubertin säveltämä Winterreise.

Hannu-Heikki Hakulinen

Kulttuuri
21.10.2021 13.35

Havolassa soi Schubert

Lo­ka­kuun lo­pus­sa Ha­vo­lan hu­vi­lan sa­leis­sa soi Franz Schu­ber­tin sä­vel­tä­mä, Wil­helm Mülle­rin ru­noi­hin poh­jau­tu­va lau­lu­sar­ja Win­ter­rei­se, Tal­vi­mat­ka.

Ensimmäisessä Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnan kokouksessa Annalle ojennettiin arvokas, puheenjohtajalta seuraavalle kiertävä nuija. Annan tyttäret huomasivat, että vuodesta 1987 lähtien kaiverretuista nimistä päätellen, Anna on ensimmäinen nainen puheenjohtajana.

Ensimmäisessä Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnan kokouksessa Annalle ojennettiin arvokas, puheenjohtajalta seuraavalle kiertävä nuija. Annan tyttäret huomasivat, että vuodesta 1987 lähtien kaiverretuista nimistä päätellen, Anna on ensimmäinen nainen puheenjohtajana.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.10.2021 12.00

Anna on lasten ja nuorten asialla

Ki­tee­läi­nen An­na Les­ki­nen toi­mii kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja­na, vii­meis­te­lee kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri­o­pin­to­jaan, har­ras­taa pop/jazz -lau­lua ja ki­ta­ran­soit­toa, on toi­sen kau­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja hei­lut­taa joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan nui­jaa Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton joh­to­kun­nas­sa.

Ensimmäisessä Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnan kokouksessa Annalle ojennettiin arvokas, puheenjohtajalta seuraavalle kiertävä nuija. Annan tyttäret huomasivat, että vuodesta 1987 lähtien kaiverretuista nimistä päätellen, Anna on ensimmäinen nainen puheenjohtajana.

Ensimmäisessä Keski-Karjalan musiikkiopiston johtokunnan kokouksessa Annalle ojennettiin arvokas, puheenjohtajalta seuraavalle kiertävä nuija. Annan tyttäret huomasivat, että vuodesta 1987 lähtien kaiverretuista nimistä päätellen, Anna on ensimmäinen nainen puheenjohtajana.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.10.2021 12.00

Anna on lasten ja nuorten asialla

Ki­tee­läi­nen An­na Les­ki­nen toi­mii kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­ja­na, vii­meis­te­lee kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri­o­pin­to­jaan, har­ras­taa pop/jazz -lau­lua ja ki­ta­ran­soit­toa, on toi­sen kau­den kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja hei­lut­taa joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan nui­jaa Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton joh­to­kun­nas­sa.

Kantatiellä 71 tapahtui eilen ulosajo. Kuvituskuva.

Kantatiellä 71 tapahtui eilen ulosajo. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.10.2021 11.32

Henkilöauto katolleen Kiteellä

Ki­teel­tä Sa­von­lin­naan vie­väl­lä tiel­lä ta­pah­tui kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä ulo­sa­jo. Hen­ki­lö­au­to oli ajau­tu­nut vas­taan­tu­le­vien kais­tan yli ojaan ka­tol­leen, au­tos­sa oli kyy­dis­sä vain kul­jet­ta­ja.

Kantatiellä 71 tapahtui eilen ulosajo. Kuvituskuva.

Kantatiellä 71 tapahtui eilen ulosajo. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.10.2021 11.32

Henkilöauto katolleen Kiteellä

Ki­teel­tä Sa­von­lin­naan vie­väl­lä tiel­lä ta­pah­tui kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä ulo­sa­jo. Hen­ki­lö­au­to oli ajau­tu­nut vas­taan­tu­le­vien kais­tan yli ojaan ka­tol­leen, au­tos­sa oli kyy­dis­sä vain kul­jet­ta­ja.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.10.2021 10.00

Elämänläheisiä pakinoita arkisista sattumuksista

Ki­teel­lä reis­su­tes­sa vas­taan tul­lei­ta ar­ki­sia sat­tu­muk­sia on mu­ka­na Ta­pio Höy­kin­pu­ron Pu­ro­hau­kan pa­ki­noi­ta-kir­jas­sa. Ala­jär­vel­lä asu­van Höy­kin­pu­ron su­ku­juu­ret ovat van­kas­ti idäs­sä, mikä hä­nen omien sa­no­jen­sa mu­kaan nä­kyy kar­ja­lai­se­na so­si­aa­li­suu­te­na, joka saa mie­hen ta­ri­noi­maan tun­te­mat­to­mien kans­sa ai­na ti­lai­suu­den tul­len.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Tapio Höykinpuro on koonnut elämänsä varrella sattuneita tapauksia huumoripitoiseksi Purohaukan pakinoita-kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
21.10.2021 10.00

Elämänläheisiä pakinoita arkisista sattumuksista

Ki­teel­lä reis­su­tes­sa vas­taan tul­lei­ta ar­ki­sia sat­tu­muk­sia on mu­ka­na Ta­pio Höy­kin­pu­ron Pu­ro­hau­kan pa­ki­noi­ta-kir­jas­sa. Ala­jär­vel­lä asu­van Höy­kin­pu­ron su­ku­juu­ret ovat van­kas­ti idäs­sä, mikä hä­nen omien sa­no­jen­sa mu­kaan nä­kyy kar­ja­lai­se­na so­si­aa­li­suu­te­na, joka saa mie­hen ta­ri­noi­maan tun­te­mat­to­mien kans­sa ai­na ti­lai­suu­den tul­len.

Rääkkyläläiset yritykset Kaupparinne oy ja Hirsiveisto Laasonen hyötyvät toinen toisistaan; kesämökin rakentaminen hirsielementeistä sujuu helposti nosturiauton avulla. Kuva: Hirsiveisto Laasonen.

Rääkkyläläiset yritykset Kaupparinne oy ja Hirsiveisto Laasonen hyötyvät toinen toisistaan; kesämökin rakentaminen hirsielementeistä sujuu helposti nosturiauton avulla. Kuva: Hirsiveisto Laasonen.

Hirsiveisto Laasonen.

Uutiset
21.10.2021 9.05

Nostoapua yrityksille ja rakentajille

Rau­ta­kau­pan kuor­ma-au­to pal­ve­lee myös mui­ta alu­een yrit­tä­jiä ja yk­si­tyi­siä nos­to- ja kul­je­tus­pal­ve­lun kaut­ta. Kaup­pa­rin­ne Oy:n nos­tu­ri­au­to on tut­tu näky niin ra­ken­nus­työ­mail­la kuin kat­to­re­mon­teis­sa­kin. Ky­syn­tä pal­ve­lul­le pai­not­tuu eri­tyi­ses­ti ke­sä­ai­kaan, mut­ta on ym­pä­ri­vuo­tis­ta.

Rääkkyläläiset yritykset Kaupparinne oy ja Hirsiveisto Laasonen hyötyvät toinen toisistaan; kesämökin rakentaminen hirsielementeistä sujuu helposti nosturiauton avulla. Kuva: Hirsiveisto Laasonen.

Rääkkyläläiset yritykset Kaupparinne oy ja Hirsiveisto Laasonen hyötyvät toinen toisistaan; kesämökin rakentaminen hirsielementeistä sujuu helposti nosturiauton avulla. Kuva: Hirsiveisto Laasonen.

Hirsiveisto Laasonen.

Uutiset
21.10.2021 9.05

Nostoapua yrityksille ja rakentajille

Rau­ta­kau­pan kuor­ma-au­to pal­ve­lee myös mui­ta alu­een yrit­tä­jiä ja yk­si­tyi­siä nos­to- ja kul­je­tus­pal­ve­lun kaut­ta. Kaup­pa­rin­ne Oy:n nos­tu­ri­au­to on tut­tu näky niin ra­ken­nus­työ­mail­la kuin kat­to­re­mon­teis­sa­kin. Ky­syn­tä pal­ve­lul­le pai­not­tuu eri­tyi­ses­ti ke­sä­ai­kaan, mut­ta on ym­pä­ri­vuo­tis­ta.

Karina Styborg ja Maarit Vipuveräjä allekirjoittivat liiketoimintasopimuksen elokuussa. Vipuveräjän Karelcom Oy:n liiketoiminta siirtyy Styborgin omistaman Tiliborg Oy:n omistukseen marraskuussa, jolloin tilitoimistot muuttavat yhteisiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla. Kuva: Eeli Gröhn.

Karina Styborg ja Maarit Vipuveräjä allekirjoittivat liiketoimintasopimuksen elokuussa. Vipuveräjän Karelcom Oy:n liiketoiminta siirtyy Styborgin omistaman Tiliborg Oy:n omistukseen marraskuussa, jolloin tilitoimistot muuttavat yhteisiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla. Kuva: Eeli Gröhn.

Eeli Gröhn

Uutiset
21.10.2021 9.00

"Yrityksen kasvu on ennen kaikkea yrittäjän kasvua"

Toh­ma­jär­ve­läi­nen Ka­ri­na Sty­borg on vii­des­sä vuo­des­sa luot­san­nut ti­li­toi­mis­ton­sa ko­vaan kas­vuun. Ti­li­borg Oy:n toi­min­ta al­koi toi­mi­ni­miy­ri­tyk­se­nä Toh­ma­jär­vel­lä vuon­na 2016. Kol­me vuot­ta myö­hem­min toi­min­nan kas­va­es­sa osoi­te muut­tui Jo­en­suu­hun, ja en­si kuus­sa Ti­li­borg Oy:n omis­tuk­seen siir­tyy vuo­des­ta 1981 toi­mi­neen ti­li­toi­mis­to Ka­rel­com Oy:n lii­ke­toi­min­ta. Sa­mal­la Ti­li­borg Oy:n hen­ki­lös­tö­mää­rä kas­vaa kol­mes­ta kuu­teen.

Karina Styborg ja Maarit Vipuveräjä allekirjoittivat liiketoimintasopimuksen elokuussa. Vipuveräjän Karelcom Oy:n liiketoiminta siirtyy Styborgin omistaman Tiliborg Oy:n omistukseen marraskuussa, jolloin tilitoimistot muuttavat yhteisiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla. Kuva: Eeli Gröhn.

Karina Styborg ja Maarit Vipuveräjä allekirjoittivat liiketoimintasopimuksen elokuussa. Vipuveräjän Karelcom Oy:n liiketoiminta siirtyy Styborgin omistaman Tiliborg Oy:n omistukseen marraskuussa, jolloin tilitoimistot muuttavat yhteisiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla. Kuva: Eeli Gröhn.

Eeli Gröhn

Uutiset
21.10.2021 9.00

"Yrityksen kasvu on ennen kaikkea yrittäjän kasvua"

Toh­ma­jär­ve­läi­nen Ka­ri­na Sty­borg on vii­des­sä vuo­des­sa luot­san­nut ti­li­toi­mis­ton­sa ko­vaan kas­vuun. Ti­li­borg Oy:n toi­min­ta al­koi toi­mi­ni­miy­ri­tyk­se­nä Toh­ma­jär­vel­lä vuon­na 2016. Kol­me vuot­ta myö­hem­min toi­min­nan kas­va­es­sa osoi­te muut­tui Jo­en­suu­hun, ja en­si kuus­sa Ti­li­borg Oy:n omis­tuk­seen siir­tyy vuo­des­ta 1981 toi­mi­neen ti­li­toi­mis­to Ka­rel­com Oy:n lii­ke­toi­min­ta. Sa­mal­la Ti­li­borg Oy:n hen­ki­lös­tö­mää­rä kas­vaa kol­mes­ta kuu­teen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.10.2021 8.29

Verkkolehti kaikkien luettavissa

Tä­nään il­mes­tyi Koti-Kar­ja­lan tee­ma­nu­me­ro Yrit­tä­jyys Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Verk­ko­leh­ti ja tee­man ai­hee­seen liit­ty­vät ju­tut ovat kaik­kien lu­et­ta­vis­sa en­si maa­nan­tai­hin, 25. lo­ka­kuu­ta saak­ka.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.10.2021 8.29

Verkkolehti kaikkien luettavissa

Tä­nään il­mes­tyi Koti-Kar­ja­lan tee­ma­nu­me­ro Yrit­tä­jyys Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Verk­ko­leh­ti ja tee­man ai­hee­seen liit­ty­vät ju­tut ovat kaik­kien lu­et­ta­vis­sa en­si maa­nan­tai­hin, 25. lo­ka­kuu­ta saak­ka.

Upcycling-valmennuksen tiimoilta yhteiseen aamukahvipöytään kokoontuivat Hannele Kosonen ja Katri Päivinen ToKi-hankkeesta, Matti Jaatinen Värtsilän Pitäjäyhdistyksestä, valmennuksen toteuttaja Paula Malleus, Kirsi Miettinen ToKi-hankkeesta sekä Tohmajärven kunnan työllisyyskoordinaattori Sari Vesanen.

Upcycling-valmennuksen tiimoilta yhteiseen aamukahvipöytään kokoontuivat Hannele Kosonen ja Katri Päivinen ToKi-hankkeesta, Matti Jaatinen Värtsilän Pitäjäyhdistyksestä, valmennuksen toteuttaja Paula Malleus, Kirsi Miettinen ToKi-hankkeesta sekä Tohmajärven kunnan työllisyyskoordinaattori Sari Vesanen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.10.2021 8.15

Upcyclingia Värtsilässä – ToKi-hankkeessa alkaa kädentai­ta­ja­val­mennus

Värt­si­län en­ti­sel­lä kou­lul­la start­taa mar­ras­kuus­sa eri­tyis­laa­tui­nen kä­den­tai­ta­ja­val­men­nus, jo­hon kym­me­nel­lä työt­tö­mäl­lä työn­ha­ki­jal­la tai työt­tö­myy­su­han al­la ole­val­la on mah­dol­li­suus pääs­tä mu­kaan.

Upcycling-valmennuksen tiimoilta yhteiseen aamukahvipöytään kokoontuivat Hannele Kosonen ja Katri Päivinen ToKi-hankkeesta, Matti Jaatinen Värtsilän Pitäjäyhdistyksestä, valmennuksen toteuttaja Paula Malleus, Kirsi Miettinen ToKi-hankkeesta sekä Tohmajärven kunnan työllisyyskoordinaattori Sari Vesanen.

Upcycling-valmennuksen tiimoilta yhteiseen aamukahvipöytään kokoontuivat Hannele Kosonen ja Katri Päivinen ToKi-hankkeesta, Matti Jaatinen Värtsilän Pitäjäyhdistyksestä, valmennuksen toteuttaja Paula Malleus, Kirsi Miettinen ToKi-hankkeesta sekä Tohmajärven kunnan työllisyyskoordinaattori Sari Vesanen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.10.2021 8.15

Upcyclingia Värtsilässä – ToKi-hankkeessa alkaa kädentai­ta­ja­val­mennus

Värt­si­län en­ti­sel­lä kou­lul­la start­taa mar­ras­kuus­sa eri­tyis­laa­tui­nen kä­den­tai­ta­ja­val­men­nus, jo­hon kym­me­nel­lä työt­tö­mäl­lä työn­ha­ki­jal­la tai työt­tö­myy­su­han al­la ole­val­la on mah­dol­li­suus pääs­tä mu­kaan.

Bakelite Oy:n Kiteen tehtaan myyntijohtaja Pasi Rouvinen näkee kasvaneiden rakennusmarkkinoiden vaikutuksen tehtaansa tuotteiden menekissä.

Bakelite Oy:n Kiteen tehtaan myyntijohtaja Pasi Rouvinen näkee kasvaneiden rakennusmarkkinoiden vaikutuksen tehtaansa tuotteiden menekissä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.10.2021 8.14

Liimatehtaalla merkkivuosi ja nimenvaihdos

En­si vuon­na 50 vuot­ta Ki­teen Pu­hok­ses­sa va­ne­ri­te­ol­li­suu­den lii­ma­hart­se­ja, imp­reg­noin­ti­hart­se­ja, eris­te­vil­la­hart­se­ja sekä va­li­mo­hart­se­ja val­mis­ta­nut teh­das tun­net­tiin vie­lä syys­kuul­le as­ti He­xi­on Oy-ni­mel­lä. Nyt teh­das on saa­nut ta­kai­sin 2000-lu­vun alus­sa tun­ne­tun Ba­ke­li­te Oy-ni­men. Ni­men­muu­tos liit­tyy omis­ta­jan­vaih­do­siin, joi­ta maa­il­man­laa­jui­sis­sa He­xi­on- ja Ba­ke­li­te kon­ser­nien vä­lil­lä on teh­ty.

Bakelite Oy:n Kiteen tehtaan myyntijohtaja Pasi Rouvinen näkee kasvaneiden rakennusmarkkinoiden vaikutuksen tehtaansa tuotteiden menekissä.

Bakelite Oy:n Kiteen tehtaan myyntijohtaja Pasi Rouvinen näkee kasvaneiden rakennusmarkkinoiden vaikutuksen tehtaansa tuotteiden menekissä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.10.2021 8.14

Liimatehtaalla merkkivuosi ja nimenvaihdos

En­si vuon­na 50 vuot­ta Ki­teen Pu­hok­ses­sa va­ne­ri­te­ol­li­suu­den lii­ma­hart­se­ja, imp­reg­noin­ti­hart­se­ja, eris­te­vil­la­hart­se­ja sekä va­li­mo­hart­se­ja val­mis­ta­nut teh­das tun­net­tiin vie­lä syys­kuul­le as­ti He­xi­on Oy-ni­mel­lä. Nyt teh­das on saa­nut ta­kai­sin 2000-lu­vun alus­sa tun­ne­tun Ba­ke­li­te Oy-ni­men. Ni­men­muu­tos liit­tyy omis­ta­jan­vaih­do­siin, joi­ta maa­il­man­laa­jui­sis­sa He­xi­on- ja Ba­ke­li­te kon­ser­nien vä­lil­lä on teh­ty.

Katariina Eskelisen ojentaman hankevetäjän viestikapulan vastaanottaa Piia Repo. Tulevaisuuteen katsovan hankkeen viestikapulana toimii osuvasti futuristi-tietokirjailija Perttu Pölösen kirja.

Katariina Eskelisen ojentaman hankevetäjän viestikapulan vastaanottaa Piia Repo. Tulevaisuuteen katsovan hankkeen viestikapulana toimii osuvasti futuristi-tietokirjailija Perttu Pölösen kirja.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.10.2021 7.25

Viestikapula vaihtuu KETIssä

KE­TIs­sä siir­re­tään kuun vaih­tees­sa vies­ti­ka­pu­laa eteen päin kah­del­la sek­to­ril­la. Ka­ta­rii­na Es­ke­li­nen siir­tyy yri­tys­neu­von­taan Pek­ka K. Va­ta­sen läh­ties­sä uu­siin haas­tei­siin, ja Ka­ta­rii­nan ti­lal­le VaPa-hank­kee­seen on puo­les­taan jo pe­reh­ty­mäs­sä Piia Repo.

Katariina Eskelisen ojentaman hankevetäjän viestikapulan vastaanottaa Piia Repo. Tulevaisuuteen katsovan hankkeen viestikapulana toimii osuvasti futuristi-tietokirjailija Perttu Pölösen kirja.

Katariina Eskelisen ojentaman hankevetäjän viestikapulan vastaanottaa Piia Repo. Tulevaisuuteen katsovan hankkeen viestikapulana toimii osuvasti futuristi-tietokirjailija Perttu Pölösen kirja.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.10.2021 7.25

Viestikapula vaihtuu KETIssä

KE­TIs­sä siir­re­tään kuun vaih­tees­sa vies­ti­ka­pu­laa eteen päin kah­del­la sek­to­ril­la. Ka­ta­rii­na Es­ke­li­nen siir­tyy yri­tys­neu­von­taan Pek­ka K. Va­ta­sen läh­ties­sä uu­siin haas­tei­siin, ja Ka­ta­rii­nan ti­lal­le VaPa-hank­kee­seen on puo­les­taan jo pe­reh­ty­mäs­sä Piia Repo.

Uutiset
21.10.2021 6.55

Karhubetoni Oy:llä keskeinen rooli Nurmeksen biokaasuhankkeessa

Ki­teel­lä toi­mi­va Bi­o­kymp­pi Oy teh­nyt Poh­jois-Kar­ja­las­sa pi­o­nee­ri­työ­tä eri­lais­ten or­gaa­nis­ten jät­tei­den kä­sit­te­lys­sä ja­los­ta­mal­la niis­tä säh­köä, läm­pöä ja lan­noit­tei­ta. Nyt vas­taa­van­lai­nen bi­o­kaa­su­lai­tos on vi­rit­teil­lä Nur­mek­seen. Hank­keen taus­tal­la on ki­tee­läi­nen Kar­hu­be­to­ni Oy.

Uutiset
21.10.2021 6.55

Karhubetoni Oy:llä keskeinen rooli Nurmeksen biokaasuhankkeessa

Ki­teel­lä toi­mi­va Bi­o­kymp­pi Oy teh­nyt Poh­jois-Kar­ja­las­sa pi­o­nee­ri­työ­tä eri­lais­ten or­gaa­nis­ten jät­tei­den kä­sit­te­lys­sä ja­los­ta­mal­la niis­tä säh­köä, läm­pöä ja lan­noit­tei­ta. Nyt vas­taa­van­lai­nen bi­o­kaa­su­lai­tos on vi­rit­teil­lä Nur­mek­seen. Hank­keen taus­tal­la on ki­tee­läi­nen Kar­hu­be­to­ni Oy.

Ilmankäsittelykoneiden tyypit ja mallit vaihtelevat asiakkaan tarpeiden mukaan. Koneen kokoon vaikuttaa sen pyörittämä ilmamäärä. Takana pyörivän, lämmönsiirtimellä varustetun 2,3 metriä korkean koneen pyörittämä ilmamäärä on 4 kuutiota sekunnissa ja edessä olevan 0,5 metriä korkean tulokoneen vastaava lukema on 0,4 kuutiota sekunnissa. Kuva: Kaisa Karjalainen.

Ilmankäsittelykoneiden tyypit ja mallit vaihtelevat asiakkaan tarpeiden mukaan. Koneen kokoon vaikuttaa sen pyörittämä ilmamäärä. Takana pyörivän, lämmönsiirtimellä varustetun 2,3 metriä korkean koneen pyörittämä ilmamäärä on 4 kuutiota sekunnissa ja edessä olevan 0,5 metriä korkean tulokoneen vastaava lukema on 0,4 kuutiota sekunnissa. Kuva: Kaisa Karjalainen.

Kaisa Karjalainen

Uutiset
21.10.2021 6.20

Kesair räätälöi ilmankä­sit­te­ly­koneet asiakkaan tarpeiden mukaan

Il­man­kä­sit­te­ly­ko­nei­den val­mis­tuk­sel­la on Ke­sä­lah­del­la pit­kät pe­ri­neet. Toi­min­ta al­koi jo 1980-lu­vun alus­sa. Ke­sair Oy:n ni­mis­sä yri­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 2011. Ny­kyis­ten yrit­tä­jien omis­tuk­ses­sa Ke­sair on toi­mi­tus­joh­ta­ja Ola­vi Lai­neen mu­kaan ol­lut men­neen vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lis­tä läh­tien.

Ilmankäsittelykoneiden tyypit ja mallit vaihtelevat asiakkaan tarpeiden mukaan. Koneen kokoon vaikuttaa sen pyörittämä ilmamäärä. Takana pyörivän, lämmönsiirtimellä varustetun 2,3 metriä korkean koneen pyörittämä ilmamäärä on 4 kuutiota sekunnissa ja edessä olevan 0,5 metriä korkean tulokoneen vastaava lukema on 0,4 kuutiota sekunnissa. Kuva: Kaisa Karjalainen.

Ilmankäsittelykoneiden tyypit ja mallit vaihtelevat asiakkaan tarpeiden mukaan. Koneen kokoon vaikuttaa sen pyörittämä ilmamäärä. Takana pyörivän, lämmönsiirtimellä varustetun 2,3 metriä korkean koneen pyörittämä ilmamäärä on 4 kuutiota sekunnissa ja edessä olevan 0,5 metriä korkean tulokoneen vastaava lukema on 0,4 kuutiota sekunnissa. Kuva: Kaisa Karjalainen.

Kaisa Karjalainen

Uutiset
21.10.2021 6.20

Kesair räätälöi ilmankä­sit­te­ly­koneet asiakkaan tarpeiden mukaan

Il­man­kä­sit­te­ly­ko­nei­den val­mis­tuk­sel­la on Ke­sä­lah­del­la pit­kät pe­ri­neet. Toi­min­ta al­koi jo 1980-lu­vun alus­sa. Ke­sair Oy:n ni­mis­sä yri­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 2011. Ny­kyis­ten yrit­tä­jien omis­tuk­ses­sa Ke­sair on toi­mi­tus­joh­ta­ja Ola­vi Lai­neen mu­kaan ol­lut men­neen vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lis­tä läh­tien.

Viljami Vauhkonen ja Janne Neuvonen ovat kokeneet yrittäjyyden aloittamisen helpoksi.

Viljami Vauhkonen ja Janne Neuvonen ovat kokeneet yrittäjyyden aloittamisen helpoksi.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.10.2021 4.30

Yrittäjiksi alaikäisenä - tavoitteena työllistyminen

Ke­vy­ty­rit­tä­jyys mah­dol­lis­taa yrit­tä­jyy­den ko­kei­le­mi­sen jo en­nen täy­si-ikäis­ty­mis­tä. 17-vuo­ti­as Jan­ne Neu­vo­nen ja 15-vuo­ti­as Vil­ja­mi Vauh­ko­nen ai­ko­vat työl­lis­tyä ai­kui­si­na oman yri­tyk­sen kaut­ta ko­ko­päi­väi­ses­ti. Yh­tei­nen yri­tys pe­rus­tet­tiin hei­nä­kuus­sa ja en­sim­mäi­set asi­a­kas­työt huol­to­jen ja kor­jaus­ten pa­ris­sa on jo teh­ty.

Viljami Vauhkonen ja Janne Neuvonen ovat kokeneet yrittäjyyden aloittamisen helpoksi.

Viljami Vauhkonen ja Janne Neuvonen ovat kokeneet yrittäjyyden aloittamisen helpoksi.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.10.2021 4.30

Yrittäjiksi alaikäisenä - tavoitteena työllistyminen

Ke­vy­ty­rit­tä­jyys mah­dol­lis­taa yrit­tä­jyy­den ko­kei­le­mi­sen jo en­nen täy­si-ikäis­ty­mis­tä. 17-vuo­ti­as Jan­ne Neu­vo­nen ja 15-vuo­ti­as Vil­ja­mi Vauh­ko­nen ai­ko­vat työl­lis­tyä ai­kui­si­na oman yri­tyk­sen kaut­ta ko­ko­päi­väi­ses­ti. Yh­tei­nen yri­tys pe­rus­tet­tiin hei­nä­kuus­sa ja en­sim­mäi­set asi­a­kas­työt huol­to­jen ja kor­jaus­ten pa­ris­sa on jo teh­ty.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.10.2021 10.26

"Runous on kirjallisuuden pontikkaa"

Ki­teel­lä vie­te­tyt nuo­ruus­vuo­det tun­tu­vat Tom­mi Tu­ru­sen ru­no­kir­jan kie­les­sä. Ki­tee mai­ni­taan muun mu­as­sa Re­hel­li­syyv­ven huip­pu-ru­nos­sa: mius­ta re­hel­li­syyv­ven huip­pu on se kun/ Kit­teen am­mat­ti­kou­lun sau­nan pu­ku­huo­neen nau­la­kos­sa/ roik­kuu pyyk­ki­na­run pi­äs­sä pul­lo­nav­vaa­ja/ jo­hon on kai­ver­ret­tu olym­pi­a­ren­kaat ja/ Hel­sin­ki 1952.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Mika Keräsen Latvis-kirjan runoissa on havaittavissa muistoja nuoruusvuosista Kiteellä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.10.2021 10.26

"Runous on kirjallisuuden pontikkaa"

Ki­teel­lä vie­te­tyt nuo­ruus­vuo­det tun­tu­vat Tom­mi Tu­ru­sen ru­no­kir­jan kie­les­sä. Ki­tee mai­ni­taan muun mu­as­sa Re­hel­li­syyv­ven huip­pu-ru­nos­sa: mius­ta re­hel­li­syyv­ven huip­pu on se kun/ Kit­teen am­mat­ti­kou­lun sau­nan pu­ku­huo­neen nau­la­kos­sa/ roik­kuu pyyk­ki­na­run pi­äs­sä pul­lo­nav­vaa­ja/ jo­hon on kai­ver­ret­tu olym­pi­a­ren­kaat ja/ Hel­sin­ki 1952.

Lahja Björn kannustaa tarttumaan etätyömahdollisuuksiin, jos se vain työn luonteen puolesta onnistuu.

Lahja Björn kannustaa tarttumaan etätyömahdollisuuksiin, jos se vain työn luonteen puolesta onnistuu.

Lahja Björn

Uutiset
20.10.2021 8.46

Etätyö tarjoaa monia mahdollisuuksia myös Keski-Karjalaan

Es­poo­lai­nen Lah­ja Björn on työs­ken­nel­lyt etä­nä vuo­den 2020 maa­lis­kuus­ta läh­tien, kun ko­ro­na py­säyt­ti Suo­men. Myyn­ti­työ­tä pil­vi­poh­jais­ten ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non jär­jes­tel­mien pa­ris­sa te­ke­vä Lah­ja nä­kee etä- ja hyb­ri­di­työs­sä mo­nia hy­viä puo­lia. Myös ys­tä­vyys­suh­tei­den hoi­ta­mi­nen pa­him­pa­na ko­ro­na-ai­ka­na su­jui hy­vin etä­nä.

Lahja Björn kannustaa tarttumaan etätyömahdollisuuksiin, jos se vain työn luonteen puolesta onnistuu.

Lahja Björn kannustaa tarttumaan etätyömahdollisuuksiin, jos se vain työn luonteen puolesta onnistuu.

Lahja Björn

Uutiset
20.10.2021 8.46

Etätyö tarjoaa monia mahdollisuuksia myös Keski-Karjalaan

Es­poo­lai­nen Lah­ja Björn on työs­ken­nel­lyt etä­nä vuo­den 2020 maa­lis­kuus­ta läh­tien, kun ko­ro­na py­säyt­ti Suo­men. Myyn­ti­työ­tä pil­vi­poh­jais­ten ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non jär­jes­tel­mien pa­ris­sa te­ke­vä Lah­ja nä­kee etä- ja hyb­ri­di­työs­sä mo­nia hy­viä puo­lia. Myös ys­tä­vyys­suh­tei­den hoi­ta­mi­nen pa­him­pa­na ko­ro­na-ai­ka­na su­jui hy­vin etä­nä.

Gps-paikannettujen hanhien lentoreittejä voi seurata paikannusohjelmasta.

Gps-paikannettujen hanhien lentoreittejä voi seurata paikannusohjelmasta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.10.2021 12.20

Hanhipeltohanke puolivälissä

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen kak­si­vuo­ti­nen han­hi­pel­to­jen suun­nit­te­luun, pe­rus­ta­mi­seen ja seu­ran­taan kes­kit­ty­vä pi­lot­ti­han­ke on nyt puo­li­vä­lis­sä. Han­hi­pel­to­hank­keen ta­voit­tee­na on val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen pie­nen­tä­mi­nen ja ris­ti­rii­to­jen lie­ven­tä­mi­nen alu­eil­la, joil­la rau­hoi­te­tut lin­nut ai­heut­ta­vat ke­vät- ja syys­muut­to­mat­koil­laan eni­ten maa­ta­lous­va­hin­ko­ja.

Gps-paikannettujen hanhien lentoreittejä voi seurata paikannusohjelmasta.

Gps-paikannettujen hanhien lentoreittejä voi seurata paikannusohjelmasta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
19.10.2021 12.20

Hanhipeltohanke puolivälissä

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen kak­si­vuo­ti­nen han­hi­pel­to­jen suun­nit­te­luun, pe­rus­ta­mi­seen ja seu­ran­taan kes­kit­ty­vä pi­lot­ti­han­ke on nyt puo­li­vä­lis­sä. Han­hi­pel­to­hank­keen ta­voit­tee­na on val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen pie­nen­tä­mi­nen ja ris­ti­rii­to­jen lie­ven­tä­mi­nen alu­eil­la, joil­la rau­hoi­te­tut lin­nut ai­heut­ta­vat ke­vät- ja syys­muut­to­mat­koil­laan eni­ten maa­ta­lous­va­hin­ko­ja.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.10.2021 11.24

Koronarokotusten muistu­tus­teks­ti­viestit nuorille eivät lähteneet

Siun sote ker­toi vii­me per­jan­tai­na tie­dot­tees­saan, et­tä 20–24-vuo­ti­ail­le lä­he­te­tään vie­lä muis­tu­tus­teks­ti­vies­tit ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta ja py­ri­tään si­ten kan­nus­ta­maan ikä­luok­kaa ro­ko­tuk­siin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
19.10.2021 11.24

Koronarokotusten muistu­tus­teks­ti­viestit nuorille eivät lähteneet

Siun sote ker­toi vii­me per­jan­tai­na tie­dot­tees­saan, et­tä 20–24-vuo­ti­ail­le lä­he­te­tään vie­lä muis­tu­tus­teks­ti­vies­tit ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta ja py­ri­tään si­ten kan­nus­ta­maan ikä­luok­kaa ro­ko­tuk­siin.

Paksuniemen satama-alueelle valmistellaan logistiikkahanketta, jolle haetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta hankerahoitusta. Kuvituskuva.

Paksuniemen satama-alueelle valmistellaan logistiikkahanketta, jolle haetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta hankerahoitusta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.10.2021 13.27

Paksuniemeen valmistellaan logistiik­ka­hanketta

Rääk­ky­lä val­mis­te­lee kak­si­vuo­tis­ta Pak­su­nie­men sa­ta­ma-alu­een lo­gis­tiik­ka­han­ket­ta, jol­le kun­ta ha­kee Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­tol­ta ra­hoi­tus­ta EU:n han­ke­ra­has­tos­ta. Han­keen ta­voit­tee­na on Pak­su­nie­men alu­een lii­ken­ne- ja py­sä­köin­ti­a­lu­ei­den pa­ran­ta­mi­nen sekä saa­da alu­eel­la liik­ku­mi­nen ny­kyis­tä tur­val­li­sem­mak­si.

Paksuniemen satama-alueelle valmistellaan logistiikkahanketta, jolle haetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta hankerahoitusta. Kuvituskuva.

Paksuniemen satama-alueelle valmistellaan logistiikkahanketta, jolle haetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta hankerahoitusta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.10.2021 13.27

Paksuniemeen valmistellaan logistiik­ka­hanketta

Rääk­ky­lä val­mis­te­lee kak­si­vuo­tis­ta Pak­su­nie­men sa­ta­ma-alu­een lo­gis­tiik­ka­han­ket­ta, jol­le kun­ta ha­kee Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­tol­ta ra­hoi­tus­ta EU:n han­ke­ra­has­tos­ta. Han­keen ta­voit­tee­na on Pak­su­nie­men alu­een lii­ken­ne- ja py­sä­köin­ti­a­lu­ei­den pa­ran­ta­mi­nen sekä saa­da alu­eel­la liik­ku­mi­nen ny­kyis­tä tur­val­li­sem­mak­si.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.10.2021 12.11

Rääkkylässä investoinnit kuluvat korjauksiin

Rääk­ky­län kun­nan ta­lou­sar­vio en­si vuo­del­le on par­hail­laan lau­ta­kun­tien kä­sit­te­lys­sä en­nen kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si tu­loa. Rääk­ky­läs­sä ai­o­taan ku­roa kiin­ni kun­nan omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­kaa, sil­lä uu­den ra­ken­ta­mi­seen täh­tää­viin in­ves­toin­tei­hin on suun­ni­tel­tu vain nel­jän­nes koko po­tis­ta. Vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on suun­ni­tel­maan on va­rat­tu in­ves­toin­tei­hin yh­teen­sä 375 000 eu­ron mää­rä­ra­hat.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Paksuniemen myllymeijerin remontointi jatkunee ensi vuonna katon korjauksella. Tiloissa toimii Paksuniemen kalanjalostamo, lisäksi rakennuksessa on satamaravintolan majoitus- ja huoltotiloja sekä Rääkkylä-seuran näyttelytila.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.10.2021 12.11

Rääkkylässä investoinnit kuluvat korjauksiin

Rääk­ky­län kun­nan ta­lou­sar­vio en­si vuo­del­le on par­hail­laan lau­ta­kun­tien kä­sit­te­lys­sä en­nen kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si tu­loa. Rääk­ky­läs­sä ai­o­taan ku­roa kiin­ni kun­nan omis­ta­mien kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­kaa, sil­lä uu­den ra­ken­ta­mi­seen täh­tää­viin in­ves­toin­tei­hin on suun­ni­tel­tu vain nel­jän­nes koko po­tis­ta. Vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on suun­ni­tel­maan on va­rat­tu in­ves­toin­tei­hin yh­teen­sä 375 000 eu­ron mää­rä­ra­hat.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Joonas Väistö

Urheilu
18.10.2021 9.46

Mielonen ja Mutikainen kärkisijoille

To­lo­sen­mä­es­sä jär­jes­tet­tiin Ki­teen Moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin toi­mes­ta poik­keuk­sel­li­sen ko­va­ta­soi­nen SM-osa­kil­pai­lu vii­me vii­kon­lop­pu­na, ja kär­ki­si­jo­ja ajoi­vat myös maa­kun­nan omat kus­kit. Kes­ki­kar­ja­lai­sis­ta aja­jis­ta par­hai­ten me­nes­tyi­vät toh­ma­jär­ve­läis­taus­tai­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Moot­to­ri­ker­hon Ja­net­te Mie­lo­nen ja Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran Tee­mu Mu­ti­kai­nen.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Tohmajärveläistaustainen Janette Mielonen ajoi SM-kultaa Kiteellä viime viikonloppuna. Kuva: Joonas Väistö.

Joonas Väistö

Urheilu
18.10.2021 9.46

Mielonen ja Mutikainen kärkisijoille

To­lo­sen­mä­es­sä jär­jes­tet­tiin Ki­teen Moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin toi­mes­ta poik­keuk­sel­li­sen ko­va­ta­soi­nen SM-osa­kil­pai­lu vii­me vii­kon­lop­pu­na, ja kär­ki­si­jo­ja ajoi­vat myös maa­kun­nan omat kus­kit. Kes­ki­kar­ja­lai­sis­ta aja­jis­ta par­hai­ten me­nes­tyi­vät toh­ma­jär­ve­läis­taus­tai­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Moot­to­ri­ker­hon Ja­net­te Mie­lo­nen ja Toh­ma­jär­ven En­du­ro­seu­ran Tee­mu Mu­ti­kai­nen.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.10.2021 22.49

Koronarokotuksiin loppukiri

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuu­det ovat ko­ko­nai­suu­te­na hy­väl­lä ta­sol­la. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 1. an­nok­sen on ot­ta­nut noin 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Ro­ko­tus­sar­jan 2. an­nok­sen­kin on saa­nut jo 74 pro­sent­tia. Tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan yli 80 pro­sent­tia maa­kun­nan asuk­kais­ta on saa­nut kak­si ro­ko­tet­ta mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.10.2021 22.49

Koronarokotuksiin loppukiri

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuu­det ovat ko­ko­nai­suu­te­na hy­väl­lä ta­sol­la. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen 1. an­nok­sen on ot­ta­nut noin 83 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta. Ro­ko­tus­sar­jan 2. an­nok­sen­kin on saa­nut jo 74 pro­sent­tia. Tä­män­het­ki­sen ar­vi­on mu­kaan yli 80 pro­sent­tia maa­kun­nan asuk­kais­ta on saa­nut kak­si ro­ko­tet­ta mar­ras­kuun al­ku­puo­lel­la.

tf

Uutiset
17.10.2021 22.28

Parin aarin kytöpalo Kesälahdella

Len­kil­lä ol­lut ohi­kul­ki­ja ha­vait­si sun­nun­tai­na klo 14.25 sa­vun ha­jua met­säs­tä Hir­vi­nie­men­tiel­lä. Hän oli men­nyt et­si­mään sa­vun läh­det­tä, jol­loin ha­vait­si noin kah­den aa­rin suu­rui­sen ky­tö­pa­lon met­säs­sä.

tf

Uutiset
17.10.2021 22.28

Parin aarin kytöpalo Kesälahdella

Len­kil­lä ol­lut ohi­kul­ki­ja ha­vait­si sun­nun­tai­na klo 14.25 sa­vun ha­jua met­säs­tä Hir­vi­nie­men­tiel­lä. Hän oli men­nyt et­si­mään sa­vun läh­det­tä, jol­loin ha­vait­si noin kah­den aa­rin suu­rui­sen ky­tö­pa­lon met­säs­sä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

KIMAF on tuonut Kiteelle useita suomalaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä. Konsertteja on striimattu vuodesta 2018 lähtien. Plamen Dimov kuvassa keskellä.

Plamen Dimov

Kulttuuri
16.10.2021 9.00

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävää KIMAFia valmistellaan jo

En­si vuon­na 10 vuot­ta täyt­tä­vän Ki­tee Mu­sic and Art Fes­ti­val -ta­pah­tu­man, KI­MA­Fin, jär­jes­te­lyt ovat jo täy­des­sä vauh­dis­sa. Ta­pah­tu­man taus­tal­la vai­kut­taa suu­ri kan­sain­vä­li­nen ko­neis­to, jota oh­jai­lee mu­sii­ki­no­pet­ta­ja, muu­sik­ko Pla­men Di­mov.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.10.2021 21.33

KETIn tuloksellisuus kriittisessä tarkastelussa

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn roo­li ja tu­le­vai­suu­den toi­min­ta­ta­vat on nos­tet­tu kriit­ti­seen ar­vi­oin­tiin alu­een kun­tien stra­te­gi­a­työs­sä. Ske­naa­ri­ot oli­vat esil­lä KE­TIn hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa jo ai­em­min ja täl­lä vii­kol­la poh­din­nat on tuo­tu myös KE­TIn hen­ki­lös­tön tie­toon.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän vs. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen ovat yksimielisiä, että elinvoimayhteistyötä tulee tiivistää, mutta keinot ovat pohdinnassa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.10.2021 21.33

KETIn tuloksellisuus kriittisessä tarkastelussa

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn roo­li ja tu­le­vai­suu­den toi­min­ta­ta­vat on nos­tet­tu kriit­ti­seen ar­vi­oin­tiin alu­een kun­tien stra­te­gi­a­työs­sä. Ske­naa­ri­ot oli­vat esil­lä KE­TIn hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa jo ai­em­min ja täl­lä vii­kol­la poh­din­nat on tuo­tu myös KE­TIn hen­ki­lös­tön tie­toon.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.10.2021 14.21

Rääkkylä haluaa sotemaksut toteutuneiden kustannusten mukaiseksi - tavoitteen takana liki kahden miljoonan säästö

Rääk­ky­lä ei ha­lua ol­la mak­su­mie­he­nä mui­den kun­tien so­te­mak­suil­le, vaan vaa­tii Siun so­tel­ta, et­tä so­te­mak­sut mää­räy­ty­vät to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Rääkkylän sotepalvelut maksavat vuodessa noin 10 miljoonaa. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.10.2021 14.21

Rääkkylä haluaa sotemaksut toteutuneiden kustannusten mukaiseksi - tavoitteen takana liki kahden miljoonan säästö

Rääk­ky­lä ei ha­lua ol­la mak­su­mie­he­nä mui­den kun­tien so­te­mak­suil­le, vaan vaa­tii Siun so­tel­ta, et­tä so­te­mak­sut mää­räy­ty­vät to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Suvi Spoof

Uutiset
15.10.2021 13.20

Muoniosta Tohmajärvelle

Ani­ta ja Ma­rio Lang­ner aje­li­vat ke­säl­lä 2019 Muo­ni­os­ta itäi­sen Suo­men kaut­ta Hel­sin­kiin ha­ke­maan sak­sa­lais­syn­tyi­sel­le Ma­ri­ol­le uut­ta pas­sia. Py­säh­dys Toh­ma­jär­vel­lä toi hei­dät lo­pul­ta ko­ko­naan Kes­ki-Kar­ja­laan.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Langnerit ovat viihtyneet Tohmajärvellä hyvin.

Suvi Spoof

Uutiset
15.10.2021 13.20

Muoniosta Tohmajärvelle

Ani­ta ja Ma­rio Lang­ner aje­li­vat ke­säl­lä 2019 Muo­ni­os­ta itäi­sen Suo­men kaut­ta Hel­sin­kiin ha­ke­maan sak­sa­lais­syn­tyi­sel­le Ma­ri­ol­le uut­ta pas­sia. Py­säh­dys Toh­ma­jär­vel­lä toi hei­dät lo­pul­ta ko­ko­naan Kes­ki-Kar­ja­laan.

Lisää aiheesta

Kysely