JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.6.2021 21.15

TV-sarjan kuvaukset ja lomailu kuuluvat Annan kesään

Los An­ge­le­sis­sa asu­va toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen mal­li ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä An­na Eas­te­den tuli ko­ti­mai­se­miin­sa viet­tä­mään ke­sää työn ja lo­mai­lun mer­keis­sä. Näil­lä nä­ky­min hän naut­tii Suo­men ke­säs­tä ai­na­kin syy­kuun lo­pul­le saak­ka.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.6.2021 17.37

Koronatartuntoja Kiteellä ja Rääkkylässä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta ku­lu­van vii­kon tar­tun­nat pai­not­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­laan. Tä­män vii­kon tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut koko maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­nen ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.6.2021 17.37

Koronatartuntoja Kiteellä ja Rääkkylässä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta ku­lu­van vii­kon tar­tun­nat pai­not­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­laan. Tä­män vii­kon tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut koko maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­nen ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Uutiset
17.6.2021 13.54

Itärata-hankkeella vetovoimaa Kiteelle

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­ti vii­me vii­kol­la kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­ki läh­tee mu­kaan Itä­ra­ta-hank­kee­seen 160 000 eu­rol­la. Asia kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na val­tuus­tos­sa.

Uutiset
17.6.2021 13.54

Itärata-hankkeella vetovoimaa Kiteelle

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­ti vii­me vii­kol­la kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­ki läh­tee mu­kaan Itä­ra­ta-hank­kee­seen 160 000 eu­rol­la. Asia kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na val­tuus­tos­sa.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 15.43

Rantakentän paikoitusalue avataan lauantaina

Ran­ta­ken­tän uu­si pai­koi­tu­sa­lue Il­ma­ri­sen­tien ja Toh­ma­jär­ven­tien kul­mauk­ses­sa on val­mis lyh­ty­pyl­väi­neen, ko­rok­kei­neen ja nur­mik­koi­neen. Ai­no­as­taan as­falt­tia on odo­tet­ta­va en­si ke­sään maa­pe­rän liik­ku­mi­sen va­ral­ta.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 15.43

Rantakentän paikoitusalue avataan lauantaina

Ran­ta­ken­tän uu­si pai­koi­tu­sa­lue Il­ma­ri­sen­tien ja Toh­ma­jär­ven­tien kul­mauk­ses­sa on val­mis lyh­ty­pyl­väi­neen, ko­rok­kei­neen ja nur­mik­koi­neen. Ai­no­as­taan as­falt­tia on odo­tet­ta­va en­si ke­sään maa­pe­rän liik­ku­mi­sen va­ral­ta.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 15.34

Rääkkylän uusi valtuusto vahvistettu - Perussuomalaisten valtuutettu vaihtui

Rääk­ky­län uu­den val­tuus­ton osal­lis­tu­jat vah­vis­tet­tiin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa rat­kais­tiin ar­val­la myös Pe­rus­suo­ma­lais­ten yk­si val­tuus­to­paik­ka.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 15.34

Rääkkylän uusi valtuusto vahvistettu - Perussuomalaisten valtuutettu vaihtui

Rääk­ky­län uu­den val­tuus­ton osal­lis­tu­jat vah­vis­tet­tiin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa rat­kais­tiin ar­val­la myös Pe­rus­suo­ma­lais­ten yk­si val­tuus­to­paik­ka.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.6.2021 13.56

Kiteellä uusi koronarypäs

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan Ki­teel­lä on tä­nään kes­ki­viik­ko­na to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tu­naa. Pi­tä­jän ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä koko epi­de­mi­an ajal­ta on ko­hon­nut yh­teen­sä 73 tar­tun­taan. Uu­sim­pien ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­teet ovat tie­dos­sa ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ole ol­lut.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.6.2021 13.56

Kiteellä uusi koronarypäs

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan Ki­teel­lä on tä­nään kes­ki­viik­ko­na to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tu­naa. Pi­tä­jän ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä koko epi­de­mi­an ajal­ta on ko­hon­nut yh­teen­sä 73 tar­tun­taan. Uu­sim­pien ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­teet ovat tie­dos­sa ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ole ol­lut.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 13.32

Tohmajärven museoalue voitti Itä-Suomen paikal­lis­mu­se­o­kil­pailun

Vuo­den 2021 Itä-Suo­men pai­kal­lis­mu­seo on Poh­jois-Kar­ja­las­sa si­jait­se­va Toh­ma­jär­vi-Seu­ran yl­lä­pi­tä­mä Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lue. Va­lin­nan teki jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­seen ta­paan Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, mu­se­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 13.32

Tohmajärven museoalue voitti Itä-Suomen paikal­lis­mu­se­o­kil­pailun

Vuo­den 2021 Itä-Suo­men pai­kal­lis­mu­seo on Poh­jois-Kar­ja­las­sa si­jait­se­va Toh­ma­jär­vi-Seu­ran yl­lä­pi­tä­mä Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lue. Va­lin­nan teki jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­seen ta­paan Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, mu­se­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 12.08

Riveriasta valmistui 441 tutkinnon suorittajaa

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tu­neet tut­kin­non suo­rit­ta­jat ajal­la 1.5. – 4.6.2021. Yh­teen­sä tut­kin­non suo­rit­ta­jia oli 441.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 12.08

Riveriasta valmistui 441 tutkinnon suorittajaa

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tu­neet tut­kin­non suo­rit­ta­jat ajal­la 1.5. – 4.6.2021. Yh­teen­sä tut­kin­non suo­rit­ta­jia oli 441.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 11.42

Energia-avustuksella öljylämmityksestä eroon

Niin oma­ko­ti­a­su­jat kuin asui­nyh­tei­söt­kin pyr­ki­vät pää­se­mään eroon van­ha­nai­kai­sis­ta, ener­gi­a­syö­pöis­tä läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­tään. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esi­mer­kik­si ta­lo­yh­ti­öt ovat vaih­ta­neet tai ovat vaih­ta­mas­sa maa­läm­pöön pe­rus­tu­vaan läm­mi­tyk­seen.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 11.42

Energia-avustuksella öljylämmityksestä eroon

Niin oma­ko­ti­a­su­jat kuin asui­nyh­tei­söt­kin pyr­ki­vät pää­se­mään eroon van­ha­nai­kai­sis­ta, ener­gi­a­syö­pöis­tä läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­tään. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esi­mer­kik­si ta­lo­yh­ti­öt ovat vaih­ta­neet tai ovat vaih­ta­mas­sa maa­läm­pöön pe­rus­tu­vaan läm­mi­tyk­seen.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.6.2021 11.41

Maaseutuluotain selvitti: maaseudulla puitteet hyvään arkeen

Maa­seu­tu­luo­tain 2021-ky­se­lys­sä nou­si­vat esil­le tu­le­vai­suu­den tar­pei­na etä­työ­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen ja mo­ni­paik­kai­suu­den tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det. Pa­ran­net­ta­vaa taas näh­tiin maa­seu­dun asen­neil­ma­pii­ris­sä ja maa­seu­tu­a­lu­ei­den mark­ki­noin­nis­sa asuin­paik­ka­na. Po­si­tii­vi­se­na huo­mi­o­na lis­tau­tui maa­seu­tu­a­lu­ei­den ar­vos­tus tur­val­li­se­na asuin­paik­ka­na.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.6.2021 11.41

Maaseutuluotain selvitti: maaseudulla puitteet hyvään arkeen

Maa­seu­tu­luo­tain 2021-ky­se­lys­sä nou­si­vat esil­le tu­le­vai­suu­den tar­pei­na etä­työ­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen ja mo­ni­paik­kai­suu­den tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det. Pa­ran­net­ta­vaa taas näh­tiin maa­seu­dun asen­neil­ma­pii­ris­sä ja maa­seu­tu­a­lu­ei­den mark­ki­noin­nis­sa asuin­paik­ka­na. Po­si­tii­vi­se­na huo­mi­o­na lis­tau­tui maa­seu­tu­a­lu­ei­den ar­vos­tus tur­val­li­se­na asuin­paik­ka­na.

Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Jouko Väistö

Urheilu
16.6.2021 11.30

Risto Möttönen aloitti Fischerin ja One Wayn tallipäällikkönä

Ki­tee­läi­set ovat saa­neet hy­vän ja­lan­si­jan maam­me huip­pu­hiih­tä­jien taus­ta­jou­kois­sa. Työn aloit­ti Aki Huk­ka toi­mi­mal­la kak­si vuot­ta maa­jouk­ku­een huol­to­pääl­lik­kö­nä ja nyt työ­tä jat­kaa Ris­to Möt­tö­nen. Siir­ryt­ty­ään elä­ke­päi­vil­le ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­ta hän aloit­ti vii­me maa­nan­tai­na Fisc­he­rin ja One Wayn ko­ti­maan kil­pai­lu­toi­min­nan tal­li­pääl­lik­kö­nä.

Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Jouko Väistö

Urheilu
16.6.2021 11.30

Risto Möttönen aloitti Fischerin ja One Wayn tallipäällikkönä

Ki­tee­läi­set ovat saa­neet hy­vän ja­lan­si­jan maam­me huip­pu­hiih­tä­jien taus­ta­jou­kois­sa. Työn aloit­ti Aki Huk­ka toi­mi­mal­la kak­si vuot­ta maa­jouk­ku­een huol­to­pääl­lik­kö­nä ja nyt työ­tä jat­kaa Ris­to Möt­tö­nen. Siir­ryt­ty­ään elä­ke­päi­vil­le ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­ta hän aloit­ti vii­me maa­nan­tai­na Fisc­he­rin ja One Wayn ko­ti­maan kil­pai­lu­toi­min­nan tal­li­pääl­lik­kö­nä.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.6.2021 17.55

Maalaus alkaa tällä viikolla - seurakunnalliset tapahtumat järjestyvät, opastuskierroksia ei pidetä

Ki­teen seu­ra­kun­ta tie­dot­taa, et­tä Rääk­ky­län kir­kon maa­laus al­kaa täl­lä vii­kol­la. Kir­kos­sa jär­jes­te­tään seu­ra­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ke­sä­ai­ka­na nor­maa­liin ta­paan, vaik­ka ra­ken­nuk­sen ul­ko­puol­ta kun­nos­te­taan­kin.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.6.2021 17.55

Maalaus alkaa tällä viikolla - seurakunnalliset tapahtumat järjestyvät, opastuskierroksia ei pidetä

Ki­teen seu­ra­kun­ta tie­dot­taa, et­tä Rääk­ky­län kir­kon maa­laus al­kaa täl­lä vii­kol­la. Kir­kos­sa jär­jes­te­tään seu­ra­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ke­sä­ai­ka­na nor­maa­liin ta­paan, vaik­ka ra­ken­nuk­sen ul­ko­puol­ta kun­nos­te­taan­kin.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
15.6.2021 13.18

Häiriöitä sähkönjakelussa Keski-Karjalassa

Vie­no-myrs­kyn tuo­mat tuu­len­puus­kat ovat voi­mis­tu­neet tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Myrs­ky­tuu­len myö­tä myös säh­kön­ja­ke­lus­sa esiin­tyy häi­ri­öi­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tuu­len no­peu­den en­nus­te­taan puus­kis­sa ole­van vä­lil­lä 17 – 23 met­riä se­kun­nis­sa, mikä riit­tää kaa­ta­maan pui­ta myös säh­kö­lin­joil­le.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
15.6.2021 13.18

Häiriöitä sähkönjakelussa Keski-Karjalassa

Vie­no-myrs­kyn tuo­mat tuu­len­puus­kat ovat voi­mis­tu­neet tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Myrs­ky­tuu­len myö­tä myös säh­kön­ja­ke­lus­sa esiin­tyy häi­ri­öi­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tuu­len no­peu­den en­nus­te­taan puus­kis­sa ole­van vä­lil­lä 17 – 23 met­riä se­kun­nis­sa, mikä riit­tää kaa­ta­maan pui­ta myös säh­kö­lin­joil­le.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.6.2021 10.59

Kunta ei myöntänyt tukea pitäjäseuran kirjahankkeelle

Rääk­ky­lä-Seu­ra ei saa­nut kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta li­sä­tu­kea pi­tä­jä­his­to­rii­kin te­ke­mi­seen.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.6.2021 10.59

Kunta ei myöntänyt tukea pitäjäseuran kirjahankkeelle

Rääk­ky­lä-Seu­ra ei saa­nut kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta li­sä­tu­kea pi­tä­jä­his­to­rii­kin te­ke­mi­seen.

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 9.10

Tällaisia ovat mitättömät vaaliliput

Mi­tät­tö­mik­si las­ket­tu­ja vaa­li­lip­pu­ja oli Ki­teel­lä 14, Toh­ma­jär­vel­lä 13 ja Rääk­ky­läs­sä 4. Mil­lai­sia mer­kin­tö­jä mi­tät­tö­mät vaa­li­li­put si­säl­si­vät?

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 9.10

Tällaisia ovat mitättömät vaaliliput

Mi­tät­tö­mik­si las­ket­tu­ja vaa­li­lip­pu­ja oli Ki­teel­lä 14, Toh­ma­jär­vel­lä 13 ja Rääk­ky­läs­sä 4. Mil­lai­sia mer­kin­tö­jä mi­tät­tö­mät vaa­li­li­put si­säl­si­vät?

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Jouni Martiskin

Uutiset
15.6.2021 8.36

18-vuotias Petra Mikkonen on Tohmajärven valtuuston nuorin jäsen

Toh­ma­jär­ven nuo­rin val­tuus­ton jä­sen on 43 ää­nel­lä läpi pääs­syt, SDP:n eh­do­kas, 18-vuo­ti­as Pet­ra Mik­ko­nen.

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Jouni Martiskin

Uutiset
15.6.2021 8.36

18-vuotias Petra Mikkonen on Tohmajärven valtuuston nuorin jäsen

Toh­ma­jär­ven nuo­rin val­tuus­ton jä­sen on 43 ää­nel­lä läpi pääs­syt, SDP:n eh­do­kas, 18-vuo­ti­as Pet­ra Mik­ko­nen.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Uutiset
15.6.2021 8.20

PKS ja Ilmatieteenlaitos varoittavat myrskystä

Suo­meen saa­puu tiis­tai­aa­muk­si län­nes­tä voi­ma­kas ma­ta­la­pai­neen kes­kus, joka tuo mu­ka­naan voi­mak­kai­ta tuu­lia myös si­sä­maa­han.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Uutiset
15.6.2021 8.20

PKS ja Ilmatieteenlaitos varoittavat myrskystä

Suo­meen saa­puu tiis­tai­aa­muk­si län­nes­tä voi­ma­kas ma­ta­la­pai­neen kes­kus, joka tuo mu­ka­naan voi­mak­kai­ta tuu­lia myös si­sä­maa­han.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 8.03

Veteen pudonnut ui kuiville - pelastuslaitos paikallisti

Hen­ki­lö oli tiis­tai­na heti puo­len yön jäl­keen läh­te­nyt ka­laan Sär­ki­jär­vel­le ja jos­tain syys­tä hor­jah­ta­nut ve­nees­tä ve­teen. Hän oli pääs­syt ui­mal­la kui­val­le maal­le ja moot­to­ri­ve­ne oli jää­nyt avo­ve­teen käyn­tiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 8.03

Veteen pudonnut ui kuiville - pelastuslaitos paikallisti

Hen­ki­lö oli tiis­tai­na heti puo­len yön jäl­keen läh­te­nyt ka­laan Sär­ki­jär­vel­le ja jos­tain syys­tä hor­jah­ta­nut ve­nees­tä ve­teen. Hän oli pääs­syt ui­mal­la kui­val­le maal­le ja moot­to­ri­ve­ne oli jää­nyt avo­ve­teen käyn­tiin.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jouko Väistö

Urheilu
14.6.2021 17.53

Jarno Kinnunen toteutti pitkäaikaisen haaveensa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Jar­no Kin­nu­sel­la on jo muu­ta­man vuo­den ajan ol­lut haa­vee­na pääs­tä aja­maan kil­paa sa­man­lai­sel­la au­tol­la, jol­la hän ral­liu­ran­sa aloit­ti. Vii­me lau­an­tai­na haa­ve to­teu­tui. Hän osal­lis­tui Jy­väs­ky­län län­si­puo­lel­la ajet­tuun Kor­pi­lah­den Ke­sä­ral­liin.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jouko Väistö

Urheilu
14.6.2021 17.53

Jarno Kinnunen toteutti pitkäaikaisen haaveensa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Jar­no Kin­nu­sel­la on jo muu­ta­man vuo­den ajan ol­lut haa­vee­na pääs­tä aja­maan kil­paa sa­man­lai­sel­la au­tol­la, jol­la hän ral­liu­ran­sa aloit­ti. Vii­me lau­an­tai­na haa­ve to­teu­tui. Hän osal­lis­tui Jy­väs­ky­län län­si­puo­lel­la ajet­tuun Kor­pi­lah­den Ke­sä­ral­liin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.6.2021 17.25

Kuusi haki sivistysjohtajaksi Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa avoin­na ole­van si­vis­tys­joh­ta­jan vi­ran ha­ku­ai­ka päät­tyi sun­nun­tai­na. Si­vis­tys­joh­ta­jan teh­tä­vään kuu­luu laa­jan toi­mi­a­lan joh­ta­mi­nen si­säl­tä­en Toh­ma­jär­ven lu­ki­on reh­to­rin teh­tä­vät. Jat­kos­sa teh­tä­vää ha­lu­taan pai­not­taa enem­män hy­vin­voin­ti­joh­ta­mi­sen suun­taan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.6.2021 17.25

Kuusi haki sivistysjohtajaksi Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa avoin­na ole­van si­vis­tys­joh­ta­jan vi­ran ha­ku­ai­ka päät­tyi sun­nun­tai­na. Si­vis­tys­joh­ta­jan teh­tä­vään kuu­luu laa­jan toi­mi­a­lan joh­ta­mi­nen si­säl­tä­en Toh­ma­jär­ven lu­ki­on reh­to­rin teh­tä­vät. Jat­kos­sa teh­tä­vää ha­lu­taan pai­not­taa enem­män hy­vin­voin­ti­joh­ta­mi­sen suun­taan.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 17.19

Hallinto-oikeus hylkäsi hanhien ampumislupaa koskevan valituksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin va­li­tuk­sen han­hien am­pu­mis­lu­paan vil­je­ly­a­lu­eil­la Toh­ma­jär­vel­lä.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 17.19

Hallinto-oikeus hylkäsi hanhien ampumislupaa koskevan valituksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin va­li­tuk­sen han­hien am­pu­mis­lu­paan vil­je­ly­a­lu­eil­la Toh­ma­jär­vel­lä.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 17.14

Kolmannen kerran ääniharavana

Rääk­ky­län ää­ni­ku­nin­gas oli kol­mat­ta ker­taa pe­räk­käin Kari Kul­ma­la. Nel­jät­tä val­tuus­to­kaut­taan syk­syl­lä aloit­ta­va Kul­ma­la sai 117 ään­tä, joka nos­ti hä­net jäl­leen pi­tä­jän ää­nes­te­tyim­mäk­si ohi 102 ään­tä saa­neen Ta­pio Hä­mä­läi­sen.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 17.14

Kolmannen kerran ääniharavana

Rääk­ky­län ää­ni­ku­nin­gas oli kol­mat­ta ker­taa pe­räk­käin Kari Kul­ma­la. Nel­jät­tä val­tuus­to­kaut­taan syk­syl­lä aloit­ta­va Kul­ma­la sai 117 ään­tä, joka nos­ti hä­net jäl­leen pi­tä­jän ää­nes­te­tyim­mäk­si ohi 102 ään­tä saa­neen Ta­pio Hä­mä­läi­sen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.36

Jarmo Hasunen haali Tohmajärven äänet

Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­vaa­leis­sa ää­ni­ha­ra­vak­si 96 ää­nel­lä nou­si Lii­ke Nyt -puo­lu­een eh­do­kas Jar­mo Ha­su­nen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.36

Jarmo Hasunen haali Tohmajärven äänet

Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­vaa­leis­sa ää­ni­ha­ra­vak­si 96 ää­nel­lä nou­si Lii­ke Nyt -puo­lu­een eh­do­kas Jar­mo Ha­su­nen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.17

Koronarokotukset laajenevat 35-vuotiaisiin tiistaina

Siun sote laa­jen­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta tänä vuon­na 35 vuot­ta täyt­tä­viin ja sitä van­hem­piin hen­ki­löi­hin. Uu­den ikä­ryh­män ajan­va­raus käyn­nis­tyy huo­men­na klo 8.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.17

Koronarokotukset laajenevat 35-vuotiaisiin tiistaina

Siun sote laa­jen­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta tänä vuon­na 35 vuot­ta täyt­tä­viin ja sitä van­hem­piin hen­ki­löi­hin. Uu­den ikä­ryh­män ajan­va­raus käyn­nis­tyy huo­men­na klo 8.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 15.18

"Melkeinpä hiljaiseksi pisti eilen illalla"

Kun­ta­vaa­lien eh­do­ton ää­ni­ku­nin­ga­tar Ki­teel­lä on kes­kus­tan Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ää­nel­lään. Kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na on hän ol­lut vii­me vuo­det nä­ky­väl­lä pai­kal­la Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mäs­sä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti aja­tel­len kes­kus­ta­puo­lue pär­jä­si Ki­teel­lä koh­tuul­li­sen hy­vin me­net­tä­en vaa­leis­sa vain yh­den val­tuus­to­pai­kan. Seu­raa­vak­si eni­ten ää­niä, 266, Ki­teel­lä ha­ra­voi Mu­si­kan puo­lu­e­to­ve­ri, en­ti­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 15.18

"Melkeinpä hiljaiseksi pisti eilen illalla"

Kun­ta­vaa­lien eh­do­ton ää­ni­ku­nin­ga­tar Ki­teel­lä on kes­kus­tan Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ää­nel­lään. Kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na on hän ol­lut vii­me vuo­det nä­ky­väl­lä pai­kal­la Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mäs­sä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti aja­tel­len kes­kus­ta­puo­lue pär­jä­si Ki­teel­lä koh­tuul­li­sen hy­vin me­net­tä­en vaa­leis­sa vain yh­den val­tuus­to­pai­kan. Seu­raa­vak­si eni­ten ää­niä, 266, Ki­teel­lä ha­ra­voi Mu­si­kan puo­lu­e­to­ve­ri, en­ti­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen.

  Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Aladar Bayer

Uutiset
14.6.2021 15.13

Intoa täynnä kuin ilmapallo

Lii­ke Nyt on­nis­tui tun­keu­tu­maan Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mään vii­den edus­ta­jan voi­min. Eni­ten ää­niä, 128, tu­lo­kas­puo­lu­eel­le ke­rä­si Valt­ran tes­ti­kul­jet­ta­ja­na toi­mi­va Tero Ne­no­nen. Toi­sek­si eni­ten nyt­ti­läi­sis­tä sai ää­niä ra­vin­to­la­y­rit­tä­jä Aki Su­ti­nen, 115.

  Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Aladar Bayer

Uutiset
14.6.2021 15.13

Intoa täynnä kuin ilmapallo

Lii­ke Nyt on­nis­tui tun­keu­tu­maan Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mään vii­den edus­ta­jan voi­min. Eni­ten ää­niä, 128, tu­lo­kas­puo­lu­eel­le ke­rä­si Valt­ran tes­ti­kul­jet­ta­ja­na toi­mi­va Tero Ne­no­nen. Toi­sek­si eni­ten nyt­ti­läi­sis­tä sai ää­niä ra­vin­to­la­y­rit­tä­jä Aki Su­ti­nen, 115.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuva: DNA:n kuvapankki

Uutiset
14.6.2021 14.57

5G-verkko rakennetaan Rääkkylään ja Tohmajärvelle

Suo­men Yh­teis­verk­ko ra­ken­taa yh­teis­työs­sä No­ki­an kans­sa uu­den 5G-ver­kon Poh­jois- ja Itä-Suo­meen. Kes­ki-Kar­ja­las­sa ra­ken­nus­työt al­ka­vat kesä-hei­nä­kuun ai­ka­na Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuva: DNA:n kuvapankki

Uutiset
14.6.2021 14.57

5G-verkko rakennetaan Rääkkylään ja Tohmajärvelle

Suo­men Yh­teis­verk­ko ra­ken­taa yh­teis­työs­sä No­ki­an kans­sa uu­den 5G-ver­kon Poh­jois- ja Itä-Suo­meen. Kes­ki-Kar­ja­las­sa ra­ken­nus­työt al­ka­vat kesä-hei­nä­kuun ai­ka­na Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 12.03

Kutsumusammatissa yli puoli vuosisataa

Yli vii­den­kym­me­nen vuo­den ko­ke­muk­sen ra­vin­to­la-alal­ta omaa­va Ai­ni Su­ti­nen tun­ne­taan työ­pe­räi­se­nä ih­mi­se­nä, jol­le huu­mo­ri ja po­si­tii­vi­nen elä­mä­na­sen­ne ovat ar­jen kul­ma­ki­viä.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 12.03

Kutsumusammatissa yli puoli vuosisataa

Yli vii­den­kym­me­nen vuo­den ko­ke­muk­sen ra­vin­to­la-alal­ta omaa­va Ai­ni Su­ti­nen tun­ne­taan työ­pe­räi­se­nä ih­mi­se­nä, jol­le huu­mo­ri ja po­si­tii­vi­nen elä­mä­na­sen­ne ovat ar­jen kul­ma­ki­viä.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 11.48

Rääkkylän nuorin valtuutettu valittiin toistamiseen

Rääk­ky­län val­tuus­ton nuo­rin jä­sen on en­si syk­sy­nä­kin Ona Mak­ko­nen (kesk.), joka jat­kaa toi­sel­le kau­del­le hy­väl­lä ää­ni­mää­räl­lä.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 11.48

Rääkkylän nuorin valtuutettu valittiin toistamiseen

Rääk­ky­län val­tuus­ton nuo­rin jä­sen on en­si syk­sy­nä­kin Ona Mak­ko­nen (kesk.), joka jat­kaa toi­sel­le kau­del­le hy­väl­lä ää­ni­mää­räl­lä.

Urheilu
14.6.2021 10.23

Sitä saa mitä tilaa

Van­hoil­la me­rii­teil­lä ei ole pal­jon pai­no­ar­voa, kun pe­lis­sä ei ol­la täy­sil­lä mu­ka­na. Vii­me kau­den hy­vien esi­tys­ten jäl­keen Ki­Pan odo­te­taan tänä ke­sä­nä nap­si­van kol­men pis­teen voit­to­ja, mut­ta se nap­sii­kin kol­men pis­teen tap­pi­oi­ta. Sun­nun­tai­na Sii­Pe pu­dot­ti Ki­Pan ty­lys­ti ken­tän pin­nal­le lu­ke­min 2 – 0 (4 – 3, 9 – 3).

Urheilu
14.6.2021 10.23

Sitä saa mitä tilaa

Van­hoil­la me­rii­teil­lä ei ole pal­jon pai­no­ar­voa, kun pe­lis­sä ei ol­la täy­sil­lä mu­ka­na. Vii­me kau­den hy­vien esi­tys­ten jäl­keen Ki­Pan odo­te­taan tänä ke­sä­nä nap­si­van kol­men pis­teen voit­to­ja, mut­ta se nap­sii­kin kol­men pis­teen tap­pi­oi­ta. Sun­nun­tai­na Sii­Pe pu­dot­ti Ki­Pan ty­lys­ti ken­tän pin­nal­le lu­ke­min 2 – 0 (4 – 3, 9 – 3).

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 23.08

Keski-Karjalan valtuustot

Suo­men Kes­kus­ta 13 paik­kaa (-1): Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ään­tä, Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen (U) 266, Un­to Vä­ke­väi­nen 129, Kari Pen­na­nen 93, Tar­ja Ti­mo­nen 84, Satu Ha­su­nen (U) 69, Han­nu Ju­vo­nen 58, An­na Les­ki­nen 53, Ar­to Put­ko­nen (U) 44, Esa Päi­vä­kum­pu (U) 41, Aki Huk­ka (U) 37, Har­ri Puus­ti­nen 36, Tii­na-Mari Möl­sä (U) 32.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 23.08

Keski-Karjalan valtuustot

Suo­men Kes­kus­ta 13 paik­kaa (-1): Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ään­tä, Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen (U) 266, Un­to Vä­ke­väi­nen 129, Kari Pen­na­nen 93, Tar­ja Ti­mo­nen 84, Satu Ha­su­nen (U) 69, Han­nu Ju­vo­nen 58, An­na Les­ki­nen 53, Ar­to Put­ko­nen (U) 44, Esa Päi­vä­kum­pu (U) 41, Aki Huk­ka (U) 37, Har­ri Puus­ti­nen 36, Tii­na-Mari Möl­sä (U) 32.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 21.06

Rääkkylä korotti äänestysp­ro­senttiaan - Kiteellä äänesti vain puolet

Ki­teel­lä käyt­ti ää­ni­oi­keut­taan vain 50,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon heis­tä ää­nes­ti 32,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 18,3. Rääk­ky­län ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 62,6, en­nak­koon ää­nes­ti 45,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,0. Toh­ma­jär­vel­lä uur­nil­la kävi 53,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon ää­nes­ti 36,0 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 21.06

Rääkkylä korotti äänestysp­ro­senttiaan - Kiteellä äänesti vain puolet

Ki­teel­lä käyt­ti ää­ni­oi­keut­taan vain 50,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon heis­tä ää­nes­ti 32,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 18,3. Rääk­ky­län ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 62,6, en­nak­koon ää­nes­ti 45,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,0. Toh­ma­jär­vel­lä uur­nil­la kävi 53,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon ää­nes­ti 36,0 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 15.38

Markku Komulainen sai siunauksen työlleen Kiteen seurakunnan paimenena

Ki­teen kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen ase­tet­tiin vir­kaan­sa sun­nun­tain juh­la­mes­sus­sa Ki­teen kir­kos­sa. Juh­la­mes­sus­sa vir­kaa­na­set­ta­mi­sen suo­rit­ti­vat Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen ja lää­nin­ro­vas­ti Mar­kus Kon­ti­ai­nen.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 15.38

Markku Komulainen sai siunauksen työlleen Kiteen seurakunnan paimenena

Ki­teen kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen ase­tet­tiin vir­kaan­sa sun­nun­tain juh­la­mes­sus­sa Ki­teen kir­kos­sa. Juh­la­mes­sus­sa vir­kaa­na­set­ta­mi­sen suo­rit­ti­vat Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen ja lää­nin­ro­vas­ti Mar­kus Kon­ti­ai­nen.

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Jouko Väistö

Urheilu
13.6.2021 13.00

KeKaRalla toinen iso kisa lyhyen ajan sisällä

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­ti on ly­hy­en ajan si­säl­lä jär­jes­tä­mäs­sä jo tois­ta isoa suun­nis­tus­kil­pai­lua kimp­pa­hom­ma­na. Täl­lä ker­taa yh­teis­työ­tä teh­dään sa­von­lin­na­lai­sen Ola­vin Ras­tin kans­sa Savo-Kar­ja­lan ja Kaa­kon yh­teis­ten alu­e­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen mer­keis­sä.

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Jouko Väistö

Urheilu
13.6.2021 13.00

KeKaRalla toinen iso kisa lyhyen ajan sisällä

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­ti on ly­hy­en ajan si­säl­lä jär­jes­tä­mäs­sä jo tois­ta isoa suun­nis­tus­kil­pai­lua kimp­pa­hom­ma­na. Täl­lä ker­taa yh­teis­työ­tä teh­dään sa­von­lin­na­lai­sen Ola­vin Ras­tin kans­sa Savo-Kar­ja­lan ja Kaa­kon yh­teis­ten alu­e­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen mer­keis­sä.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.6.2021 8.00

Muistoja 70-luvulta: erään vahvistimen tarina

1970-lu­vul­la Ki­teen yö­e­lä­mää vir­kis­ti­vät ym­pä­ri Suo­mea kier­tä­vät puo­la­lai­set tans­si­muu­si­kot.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.6.2021 8.00

Muistoja 70-luvulta: erään vahvistimen tarina

1970-lu­vul­la Ki­teen yö­e­lä­mää vir­kis­ti­vät ym­pä­ri Suo­mea kier­tä­vät puo­la­lai­set tans­si­muu­si­kot.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Kari Sarkkinen

Urheilu
12.6.2021 17.24

Tour de Karelianpolkujen voittaja ratkesi viimeisessä mäessä

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen voit­ta­jak­si Toh­ma­jär­ven osa­kil­pai­lus­sa pol­ki Jo­en­suun pyö­räi­li­jöi­den Mik­ko Vas­ta­ran­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een pa­ras ki­saa­ja löy­tyi M50-sar­jas­ta.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Kari Sarkkinen

Urheilu
12.6.2021 17.24

Tour de Karelianpolkujen voittaja ratkesi viimeisessä mäessä

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen voit­ta­jak­si Toh­ma­jär­ven osa­kil­pai­lus­sa pol­ki Jo­en­suun pyö­räi­li­jöi­den Mik­ko Vas­ta­ran­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een pa­ras ki­saa­ja löy­tyi M50-sar­jas­ta.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.6.2021 12.15

Villiyrttejä poimitaan ja jalostetaan Rääkkylässä

Haa­pa­sal­mel­la on Suo­men en­sim­mäi­nen hor­ta­far­mi, joka aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me ke­sä­nä.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.6.2021 12.15

Villiyrttejä poimitaan ja jalostetaan Rääkkylässä

Haa­pa­sal­mel­la on Suo­men en­sim­mäi­nen hor­ta­far­mi, joka aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me ke­sä­nä.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Päivi Lievonen

Urheilu
12.6.2021 11.57

Tour de Karelianpolut avattiin vauhdikkaasti

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen start­ti­vii­val­le Rääk­ky­lään ker­tyi lau­an­tai­aa­mu­na 27 maas­to­pyö­räi­li­jää, ja ki­san uu­moil­laan avauk­sen jäl­ken jat­ku­van ko­va­vauh­ti­se­na myös seu­raa­vis­sa osa­kil­pai­luis­sa.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Päivi Lievonen

Urheilu
12.6.2021 11.57

Tour de Karelianpolut avattiin vauhdikkaasti

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen start­ti­vii­val­le Rääk­ky­lään ker­tyi lau­an­tai­aa­mu­na 27 maas­to­pyö­räi­li­jää, ja ki­san uu­moil­laan avauk­sen jäl­ken jat­ku­van ko­va­vauh­ti­se­na myös seu­raa­vis­sa osa­kil­pai­luis­sa.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2021 9.00

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2021 9.00

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.6.2021 15.57

Linja-autoaseman suunnitteluluonnos esittelyssä

Ki­teen lin­ja-au­to­a­se­man seu­dun ke­hit­tä­mi­sen seu­raa­va vai­he on suun­nit­te­lu­luon­nok­sen esit­te­ly kun­ta­lai­sil­le.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.6.2021 15.57

Linja-autoaseman suunnitteluluonnos esittelyssä

Ki­teen lin­ja-au­to­a­se­man seu­dun ke­hit­tä­mi­sen seu­raa­va vai­he on suun­nit­te­lu­luon­nok­sen esit­te­ly kun­ta­lai­sil­le.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
11.6.2021 13.49

Kihausviikko toteutuu ennakoitua laajempana

Ki­haus­vii­kon oh­jel­ma laa­jen­tuu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten väl­jen­ty­es­sä ke­sää koh­den.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
11.6.2021 13.49

Kihausviikko toteutuu ennakoitua laajempana

Ki­haus­vii­kon oh­jel­ma laa­jen­tuu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten väl­jen­ty­es­sä ke­sää koh­den.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

Pentti Pöyhönen

Uutiset
11.6.2021 11.20

ToKi-hanke taklaa työttömyyttä yhteistyöllä ja asiakaslähtöisellä otteella

Ki­teen kau­pun­gin hal­lin­noi­ma ja Toh­ma­jär­ven kun­nan kans­sa yh­teis­työs­sä to­teu­tet­ta­va Toi­me­li­aas­ti työ­hön ja kirk­kaas­ti työ­u­ral­le Hu­ma­la­jo­en mo­lem­min puo­lin –han­ke jat­kuu ke­sään 2023 saak­ka. Al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan hank­keen oli mää­rä lop­pua ku­lu­van vuo­den lop­puun, mut­ta maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män (MYR) kä­sit­te­lys­sä hank­keel­le myön­net­tiin li­sä­ra­hoi­tus, ja sen myö­tä puo­len­tois­ta vuo­den jat­ko­ai­ka.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

Pentti Pöyhönen

Uutiset
11.6.2021 11.20

ToKi-hanke taklaa työttömyyttä yhteistyöllä ja asiakaslähtöisellä otteella

Ki­teen kau­pun­gin hal­lin­noi­ma ja Toh­ma­jär­ven kun­nan kans­sa yh­teis­työs­sä to­teu­tet­ta­va Toi­me­li­aas­ti työ­hön ja kirk­kaas­ti työ­u­ral­le Hu­ma­la­jo­en mo­lem­min puo­lin –han­ke jat­kuu ke­sään 2023 saak­ka. Al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan hank­keen oli mää­rä lop­pua ku­lu­van vuo­den lop­puun, mut­ta maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män (MYR) kä­sit­te­lys­sä hank­keel­le myön­net­tiin li­sä­ra­hoi­tus, ja sen myö­tä puo­len­tois­ta vuo­den jat­ko­ai­ka.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2021 9.54

Kolme pistettä tarjolla, mutta…

Rau­man Lu­kon jää­kiek­ko­jouk­ku­een val­men­ta­ja Pek­ka Vir­ta to­te­si ku­lu­neen ke­vään fi­naa­li­pe­lien kyn­nyk­sel­lä jo­ten­kin tä­hän ta­paan: Voi­ton ot­taa yleen­sä jouk­kue, joka ei jän­ni­tä ei­kä pel­kää, vaan us­koo ja luot­taa it­seen­sä. Luk­ko us­koi ja luot­ti, ja voit­ti.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2021 9.54

Kolme pistettä tarjolla, mutta…

Rau­man Lu­kon jää­kiek­ko­jouk­ku­een val­men­ta­ja Pek­ka Vir­ta to­te­si ku­lu­neen ke­vään fi­naa­li­pe­lien kyn­nyk­sel­lä jo­ten­kin tä­hän ta­paan: Voi­ton ot­taa yleen­sä jouk­kue, joka ei jän­ni­tä ei­kä pel­kää, vaan us­koo ja luot­taa it­seen­sä. Luk­ko us­koi ja luot­ti, ja voit­ti.

Jouko Väistö

Uutiset
11.6.2021 9.26

Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Siun so­tes­sa suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan uu­teen ikä­ryh­mään en­si vii­kol­la, kun ro­ko­tus­vuo­roon tu­le­vat tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt. Sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 16-vuo­ti­aat ovat yhä myös ro­ko­tus­vuo­ros­sa.

Jouko Väistö

Uutiset
11.6.2021 9.26

Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Siun so­tes­sa suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan uu­teen ikä­ryh­mään en­si vii­kol­la, kun ro­ko­tus­vuo­roon tu­le­vat tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt. Sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 16-vuo­ti­aat ovat yhä myös ro­ko­tus­vuo­ros­sa.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
11.6.2021 8.59

Uisteluvene hinattiin rantaan

Uis­te­li­jat jäi­vät pu­laan tors­tai il­ta­na Py­hä­jär­ven Ka­joon­se­läl­lä Ke­sä­lah­del­la kun moot­to­ri­ve­neen polt­to­ai­ne­lin­jaan tuli vuo­to. Pa­ris­kun­ta ei saa­nut kor­jat­tua vi­kaa ja ve­neen suu­ren koon ta­kia ran­taan me­lo­mi­nen­kaan ei on­nis­tu­nut, jo­ten kak­sik­ko jäi tuu­li­a­jol­le. Pe­las­tus­lai­tos hi­na­si ve­neen ta­kai­sin läh­tö­paik­kaan.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
11.6.2021 8.59

Uisteluvene hinattiin rantaan

Uis­te­li­jat jäi­vät pu­laan tors­tai il­ta­na Py­hä­jär­ven Ka­joon­se­läl­lä Ke­sä­lah­del­la kun moot­to­ri­ve­neen polt­to­ai­ne­lin­jaan tuli vuo­to. Pa­ris­kun­ta ei saa­nut kor­jat­tua vi­kaa ja ve­neen suu­ren koon ta­kia ran­taan me­lo­mi­nen­kaan ei on­nis­tu­nut, jo­ten kak­sik­ko jäi tuu­li­a­jol­le. Pe­las­tus­lai­tos hi­na­si ve­neen ta­kai­sin läh­tö­paik­kaan.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 15.18

Kuusi Keski-Karjalan tapahtumaa sai maakuntapäivän avustusta

Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vää juh­li­taan koko elo­kuun maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si. Maa­kun­ta­liit­to va­ra­si ta­pah­tu­mien tu­ke­mi­seen 50 000 eu­roa, mut­ta sum­ma pää­tet­tiin nos­taa 61 300 eu­roon suu­ren ha­ke­mus­mää­rän vuo­si. Ha­e­tun tuen mää­rä oli yh­teen­sä 158 640 eu­roa. Ha­ke­muk­sia tuli 89 ha­ki­jal­ta, jois­ta tu­kea saa 52. Tuen mää­rä on 700 – 1 350 eu­roa per ha­ki­ja.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 15.18

Kuusi Keski-Karjalan tapahtumaa sai maakuntapäivän avustusta

Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vää juh­li­taan koko elo­kuun maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si. Maa­kun­ta­liit­to va­ra­si ta­pah­tu­mien tu­ke­mi­seen 50 000 eu­roa, mut­ta sum­ma pää­tet­tiin nos­taa 61 300 eu­roon suu­ren ha­ke­mus­mää­rän vuo­si. Ha­e­tun tuen mää­rä oli yh­teen­sä 158 640 eu­roa. Ha­ke­muk­sia tuli 89 ha­ki­jal­ta, jois­ta tu­kea saa 52. Tuen mää­rä on 700 – 1 350 eu­roa per ha­ki­ja.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 13.30

Tohmajärven kunnan henkilöstömäärä väheni

Toh­ma­jär­ven kun­nan hen­ki­lös­tö­ker­to­mus ker­too, et­tä hen­ki­lös­tö­mää­rä vä­he­ni vuo­des­ta 2019 vuo­teen 2020 yh­teen­sä 15 hen­ki­löl­lä. Va­ki­nais­ten työ- ja vir­ka­suh­tei­den mää­rä vä­he­ni 10 hen­ki­löl­lä, eläk­keel­le siir­ty­nei­tä oli 11 hen­ki­löä ja 8 pal­ve­lus­suh­det­ta päät­tyi muis­ta syis­tä. Vas­taa­vas­ti avoi­mia vir­ko­ja täy­tet­tiin ja mää­rä­ai­kai­sia teh­tä­viä va­ki­nais­tet­tiin yh­teen­sä 9.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 13.30

Tohmajärven kunnan henkilöstömäärä väheni

Toh­ma­jär­ven kun­nan hen­ki­lös­tö­ker­to­mus ker­too, et­tä hen­ki­lös­tö­mää­rä vä­he­ni vuo­des­ta 2019 vuo­teen 2020 yh­teen­sä 15 hen­ki­löl­lä. Va­ki­nais­ten työ- ja vir­ka­suh­tei­den mää­rä vä­he­ni 10 hen­ki­löl­lä, eläk­keel­le siir­ty­nei­tä oli 11 hen­ki­löä ja 8 pal­ve­lus­suh­det­ta päät­tyi muis­ta syis­tä. Vas­taa­vas­ti avoi­mia vir­ko­ja täy­tet­tiin ja mää­rä­ai­kai­sia teh­tä­viä va­ki­nais­tet­tiin yh­teen­sä 9.

Esa Hirvonen

Uutiset
10.6.2021 11.14

Hallinto-oikeus kumosi susipoikkeusluvat - syynä "epäsuotuisa suojelun taso"

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus an­toi viik­ko sit­ten rat­kai­sun­sa kol­meen met­säs­tys­lain mu­kais­ta poik­keus­lu­paa kos­ke­nee­seen va­li­tu­sa­si­aan. Hal­lin­to-oi­keu­den mu­kaan Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen oli­si tul­lut hy­lä­tä poik­keus­lu­pa­ha­ke­muk­set met­säs­tys­lain vas­tai­si­na. Va­li­tuk­se­na­lai­set pää­tök­set oli tä­män vuok­si ku­mot­ta­va.

Esa Hirvonen

Uutiset
10.6.2021 11.14

Hallinto-oikeus kumosi susipoikkeusluvat - syynä "epäsuotuisa suojelun taso"

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus an­toi viik­ko sit­ten rat­kai­sun­sa kol­meen met­säs­tys­lain mu­kais­ta poik­keus­lu­paa kos­ke­nee­seen va­li­tu­sa­si­aan. Hal­lin­to-oi­keu­den mu­kaan Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen oli­si tul­lut hy­lä­tä poik­keus­lu­pa­ha­ke­muk­set met­säs­tys­lain vas­tai­si­na. Va­li­tuk­se­na­lai­set pää­tök­set oli tä­män vuok­si ku­mot­ta­va.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 11.10

Värtsilän koulun jatkokäyttö tiukassa pohdinnassa

Värt­si­län kou­lu siir­tyi tou­ko­kuus­sa hal­lin­ta­oi­keus­so­pi­muk­sel­la Toh­ma­jär­ven kun­nal­ta Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­lin­taan. Ke­sän al­ku on ku­lu­nut kiin­teis­töä tyh­jen­tä­es­sä ja tu­le­vaa suun­ni­tel­les­sa.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 11.10

Värtsilän koulun jatkokäyttö tiukassa pohdinnassa

Värt­si­län kou­lu siir­tyi tou­ko­kuus­sa hal­lin­ta­oi­keus­so­pi­muk­sel­la Toh­ma­jär­ven kun­nal­ta Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­lin­taan. Ke­sän al­ku on ku­lu­nut kiin­teis­töä tyh­jen­tä­es­sä ja tu­le­vaa suun­ni­tel­les­sa.

Lisää aiheesta

Kysely