JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii kolmen ulkomaalaisen henkilön aiheuttamaa epäiltyä luvatonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen. Arkistokuva.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii kolmen ulkomaalaisen henkilön aiheuttamaa epäiltyä luvatonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.8.2021 17.45

Luvaton rajanylitys Ilomantsissa

Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­to tut­kii kol­men ul­ko­maa­lai­sen hen­ki­lön ai­heut­ta­maa epäil­tyä lu­va­ton­ta ra­ja­ny­li­tys­tä Ve­nä­jäl­tä Suo­meen Ilo­mant­sin Ra­ja­kos­kel­la. Ra­ja­var­ti­os­ton ra­ja­par­tio ot­ti hen­ki­löt kiin­ni hen­ki­löl­li­syy­den sel­vit­tä­mi­sek­si lau­an­tai­na.

Pelastuslaitos tarkasti tilanteet ja ohjeisti asukkaita jatkotoimien osalta. Kuvituskuva.

Pelastuslaitos tarkasti tilanteet ja ohjeisti asukkaita jatkotoimien osalta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.8.2021 17.15

Kiuas kärysi ja ukkonen aiheutti harmia

Kiu­as oli al­ka­nut kä­ryt­tä­mään ja rä­ti­se­mään kes­ken sau­no­mi­sen Ki­teel­lä lau­an­tai-il­ta­na. Asu­kas lait­toi säh­köt pois pää­kyt­ki­mes­tä, jol­loin sa­vu­tus ja rä­ti­nä lop­pui. Sau­na tar­kas­tet­tiin pe­las­tus­lai­tok­sen toi­mes­ta. Ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Pelastuslaitos tarkasti tilanteet ja ohjeisti asukkaita jatkotoimien osalta. Kuvituskuva.

Pelastuslaitos tarkasti tilanteet ja ohjeisti asukkaita jatkotoimien osalta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.8.2021 17.15

Kiuas kärysi ja ukkonen aiheutti harmia

Kiu­as oli al­ka­nut kä­ryt­tä­mään ja rä­ti­se­mään kes­ken sau­no­mi­sen Ki­teel­lä lau­an­tai-il­ta­na. Asu­kas lait­toi säh­köt pois pää­kyt­ki­mes­tä, jol­loin sa­vu­tus ja rä­ti­nä lop­pui. Sau­na tar­kas­tet­tiin pe­las­tus­lai­tok­sen toi­mes­ta. Ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Uutiset
1.8.2021 17.00

Vahingonteko Tolosenmäessä

Ki­teen rau­ta­tie­a­se­mal­la oli lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä töh­rit­ty ju­nan­vau­nu­ja spra­y­maa­lil­la. Mah­dol­li­set ha­vain­not va­hin­gon­te­koon liit­ty­en toi­vo­taan il­moi­tet­ta­van Itä-Suo­men po­lii­sil­le osoit­tee­seen ita-suo­mi@po­lii­si.fi tai pu­he­li­mit­se vih­je­pu­he­li­meen 0295415232 tai po­lii­si­päi­vys­tyk­seen 0295415320.

Uutiset
1.8.2021 17.00

Vahingonteko Tolosenmäessä

Ki­teen rau­ta­tie­a­se­mal­la oli lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä töh­rit­ty ju­nan­vau­nu­ja spra­y­maa­lil­la. Mah­dol­li­set ha­vain­not va­hin­gon­te­koon liit­ty­en toi­vo­taan il­moi­tet­ta­van Itä-Suo­men po­lii­sil­le osoit­tee­seen ita-suo­mi@po­lii­si.fi tai pu­he­li­mit­se vih­je­pu­he­li­meen 0295415232 tai po­lii­si­päi­vys­tyk­seen 0295415320.

Uutiset
31.7.2021 19.35

Risteyskolari Kesälahdella

Ke­sä­lah­del­la, Lap­peen­ran­nan­tien ja Po­ro­nie­men­tien ris­teyk­ses­sä sat­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus lau­an­tai-il­ta­päi­väl­lä.

Uutiset
31.7.2021 19.35

Risteyskolari Kesälahdella

Ke­sä­lah­del­la, Lap­peen­ran­nan­tien ja Po­ro­nie­men­tien ris­teyk­ses­sä sat­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus lau­an­tai-il­ta­päi­väl­lä.

Koronavirustartuntojen määrä on Kiteellä kasvussa. Tällä viikolla uusia tartuntoja on jo neljä, joista kaksi viimeisintä  päivittyivät THL:n koronakartalle lauantaina.

Koronavirustartuntojen määrä on Kiteellä kasvussa. Tällä viikolla uusia tartuntoja on jo neljä, joista kaksi viimeisintä päivittyivät THL:n koronakartalle lauantaina.

Tuija Marienberg

Uutiset
31.7.2021 17.18

Kiteellä jälleen uusia koronatartuntoja

THL:n ko­ro­na­kar­tal­le päi­vit­tyi lau­an­tai­na kak­si uut­ta tar­tun­taa. Ki­teen edel­li­set kak­si ko­ro­na­tar­tun­taa on päi­vi­tet­ty per­jan­tai­na, jo­ten tä­män vii­kon ko­ro­na­tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä Ki­teel­lä on jo nel­jä.

Koronavirustartuntojen määrä on Kiteellä kasvussa. Tällä viikolla uusia tartuntoja on jo neljä, joista kaksi viimeisintä  päivittyivät THL:n koronakartalle lauantaina.

Koronavirustartuntojen määrä on Kiteellä kasvussa. Tällä viikolla uusia tartuntoja on jo neljä, joista kaksi viimeisintä päivittyivät THL:n koronakartalle lauantaina.

Tuija Marienberg

Uutiset
31.7.2021 17.18

Kiteellä jälleen uusia koronatartuntoja

THL:n ko­ro­na­kar­tal­le päi­vit­tyi lau­an­tai­na kak­si uut­ta tar­tun­taa. Ki­teen edel­li­set kak­si ko­ro­na­tar­tun­taa on päi­vi­tet­ty per­jan­tai­na, jo­ten tä­män vii­kon ko­ro­na­tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä Ki­teel­lä on jo nel­jä.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
31.7.2021 11.11

Teatteri yhdistää sisaruksia

Kun Rääk­ky­läs­sä on jo­kin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma, useim­mi­ten sen taus­tal­la vai­kut­taa Kir­si tai Mam­mu Kos­ke­lo - tai mo­lem­mat. Si­sa­ruk­sil­le Ri­äk­ky­te­at­te­ri on yh­tei­nen pro­jek­ti, jos­sa yh­dis­tyy kum­mal­la­kin sekä työ et­tä har­ras­tus.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Siskokset Kirsi ja Mammu Koskelo lukevat toisiaan herkästi teatterin lavalla.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
31.7.2021 11.11

Teatteri yhdistää sisaruksia

Kun Rääk­ky­läs­sä on jo­kin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma, useim­mi­ten sen taus­tal­la vai­kut­taa Kir­si tai Mam­mu Kos­ke­lo - tai mo­lem­mat. Si­sa­ruk­sil­le Ri­äk­ky­te­at­te­ri on yh­tei­nen pro­jek­ti, jos­sa yh­dis­tyy kum­mal­la­kin sekä työ et­tä har­ras­tus.

Siun sote ohjeistaa hakeutumaan koronatestiin aivan lievimmissäkin oireissa.

Siun sote ohjeistaa hakeutumaan koronatestiin aivan lievimmissäkin oireissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.7.2021 12.44

Keski-Karjalan koronaluvut nousussa

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on ol­lut ku­lu­val­la vii­kol­la en­nä­tyk­sel­li­sen kor­kea, ja per­jan­tai­na tar­tun­to­ja to­det­tiin myös Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen Co­vid-ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä oh­jeis­taa nyt ra­joit­ta­maan so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja tar­tun­to­jen es­tä­mi­sek­si.

Siun sote ohjeistaa hakeutumaan koronatestiin aivan lievimmissäkin oireissa.

Siun sote ohjeistaa hakeutumaan koronatestiin aivan lievimmissäkin oireissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.7.2021 12.44

Keski-Karjalan koronaluvut nousussa

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on ol­lut ku­lu­val­la vii­kol­la en­nä­tyk­sel­li­sen kor­kea, ja per­jan­tai­na tar­tun­to­ja to­det­tiin myös Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen Co­vid-ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä oh­jeis­taa nyt ra­joit­ta­maan so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja tar­tun­to­jen es­tä­mi­sek­si.

Vaikka tartuntamäärät ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa korkeat, tällä hetkellä ei ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aluehallintoviraston päätöksellä.

Vaikka tartuntamäärät ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa korkeat, tällä hetkellä ei ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aluehallintoviraston päätöksellä.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.7.2021 12.25

Itä-Suomen aluehal­lin­to­virasto: Oikeudellisia edellytyksiä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on tä­nään saa­nut pää­tök­seen ar­vi­oin­nin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­ses­ta kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­nei­den Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­mä Siun so­ten osal­ta. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to sai asi­an ar­vi­oin­tiin vai­kut­ta­vat vii­mei­set sel­vi­tyk­set ei­len tors­tai-il­ta­na vir­ka-ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to kat­soo, et­tä oi­keu­del­li­sia edel­ly­tyk­siä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­sek­si ei kum­man­kaan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la täl­lä het­kel­lä ole.

Vaikka tartuntamäärät ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa korkeat, tällä hetkellä ei ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aluehallintoviraston päätöksellä.

Vaikka tartuntamäärät ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa korkeat, tällä hetkellä ei ole välttämätöntä rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aluehallintoviraston päätöksellä.

Tuija Marienberg

Uutiset
30.7.2021 12.25

Itä-Suomen aluehal­lin­to­virasto: Oikeudellisia edellytyksiä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on tä­nään saa­nut pää­tök­seen ar­vi­oin­nin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­ses­ta kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­nei­den Poh­jois-Sa­von sai­raan­hoi­to­pii­rin ja Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­mä Siun so­ten osal­ta. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to sai asi­an ar­vi­oin­tiin vai­kut­ta­vat vii­mei­set sel­vi­tyk­set ei­len tors­tai-il­ta­na vir­ka-ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to kat­soo, et­tä oi­keu­del­li­sia edel­ly­tyk­siä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­sek­si ei kum­man­kaan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la täl­lä het­kel­lä ole.

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Roosa Sallinen

Urheilu
30.7.2021 12.24

Retkeilyn lieveilmiöt vaivaavat kansal­lis­puis­toissa – Keski-Karjalassa ongelmaa ratkaistiin tiedottamalla

Tul­ta nuo­ti­o­pai­kal­la, vaik­ka jal­ko­jen al­la ole­va sam­mal ra­pi­see kui­vuu­des­ta ja alu­eel­la on ju­lis­tet­tu met­sä­pa­lo­va­roi­tus. Ros­kia, hy­lät­ty­jä vaat­tei­ta ja tölk­ke­jä pol­ku­jen var­sil­la. Puu­lii­te­rei­tä täyn­nä met­rin­mit­tai­sia pyö­rei­tä hal­ko­ja ja kir­ves kiin­ni ket­tin­gis­sä. Mis­tä moi­nen joh­tuu?

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Keski-Karjalassa on esiintynyt paikoin turhaa puun polttamista retkeilypaikoilla. Asia on ratkaistu tiedottamalla ja halkojen jättämisellä pitkiksi ja pyöreiksi.

Roosa Sallinen

Urheilu
30.7.2021 12.24

Retkeilyn lieveilmiöt vaivaavat kansal­lis­puis­toissa – Keski-Karjalassa ongelmaa ratkaistiin tiedottamalla

Tul­ta nuo­ti­o­pai­kal­la, vaik­ka jal­ko­jen al­la ole­va sam­mal ra­pi­see kui­vuu­des­ta ja alu­eel­la on ju­lis­tet­tu met­sä­pa­lo­va­roi­tus. Ros­kia, hy­lät­ty­jä vaat­tei­ta ja tölk­ke­jä pol­ku­jen var­sil­la. Puu­lii­te­rei­tä täyn­nä met­rin­mit­tai­sia pyö­rei­tä hal­ko­ja ja kir­ves kiin­ni ket­tin­gis­sä. Mis­tä moi­nen joh­tuu?

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

Niilo Hirvonen

Urheilu
30.7.2021 10.12

KiPalle kuudes kahden pisteen voitto

Ki­Pan tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen kol­men pis­teen ko­ti­voit­to jäi vie­lä odot­ta­maan it­se­ään tors­tain kier­rok­sen jäl­keen­kin. Kah­den pis­teen ar­voi­ses­ti peli Tah­koa vas­taan kui­ten­kin su­jui. Voit­to tuli lu­ke­min 2-1 (6-4, 4-5, 3-0). Kah­den pin­nan voit­to­ja plak­ka­ris­sa on nyt kuu­si.

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

C-ikäinen Topias Kaksonen tuurasi Jesse Eskelistä lautasen ääressä Ruutu-tähtipelaajan palkinnon arvoisesti.

Niilo Hirvonen

Urheilu
30.7.2021 10.12

KiPalle kuudes kahden pisteen voitto

Ki­Pan tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen kol­men pis­teen ko­ti­voit­to jäi vie­lä odot­ta­maan it­se­ään tors­tain kier­rok­sen jäl­keen­kin. Kah­den pis­teen ar­voi­ses­ti peli Tah­koa vas­taan kui­ten­kin su­jui. Voit­to tuli lu­ke­min 2-1 (6-4, 4-5, 3-0). Kah­den pin­nan voit­to­ja plak­ka­ris­sa on nyt kuu­si.

Maakunnan koronavirustilanne jatkuu edelleen vakavana. Koronatestiin kehotetaan menemään matalalla kynnyksellä.

Maakunnan koronavirustilanne jatkuu edelleen vakavana. Koronatestiin kehotetaan menemään matalalla kynnyksellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.7.2021 8.40

Todettuja koronatartuntoja ennätyksellisen paljon – tilanne­ku­va­työ­ryhmän mukaan yleisö­ti­lai­suuksien rajoittaminen ei kuitenkaan välttämätöntä

Tors­tai­na 29.7. ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen Co­vid-ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä to­te­si Poh­jois-Kar­ja­lan ole­van yhä ko­ro­na­pan­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Maa­kun­nan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu edel­leen va­ka­va­na, ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­de­taan päi­vit­täin run­saas­ti.

Maakunnan koronavirustilanne jatkuu edelleen vakavana. Koronatestiin kehotetaan menemään matalalla kynnyksellä.

Maakunnan koronavirustilanne jatkuu edelleen vakavana. Koronatestiin kehotetaan menemään matalalla kynnyksellä.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.7.2021 8.40

Todettuja koronatartuntoja ennätyksellisen paljon – tilanne­ku­va­työ­ryhmän mukaan yleisö­ti­lai­suuksien rajoittaminen ei kuitenkaan välttämätöntä

Tors­tai­na 29.7. ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen Co­vid-ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä to­te­si Poh­jois-Kar­ja­lan ole­van yhä ko­ro­na­pan­de­mi­an kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Maa­kun­nan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne jat­kuu edel­leen va­ka­va­na, ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­de­taan päi­vit­täin run­saas­ti.

Uutiset
29.7.2021 23.29

Ravinto­la­ra­joi­tukset kiristyvät lauantaina

Epi­de­mia le­vi­ää edel­leen nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Vii­kol­la 29 yli puo­let kai­kis­ta tar­tun­nois­ta to­det­tiin 10-29 -vuo­ti­ail­la, eri­tyi­ses­ti 18-21 -vuo­ti­ail­la nuo­ril­la.

Uutiset
29.7.2021 23.29

Ravinto­la­ra­joi­tukset kiristyvät lauantaina

Epi­de­mia le­vi­ää edel­leen nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Vii­kol­la 29 yli puo­let kai­kis­ta tar­tun­nois­ta to­det­tiin 10-29 -vuo­ti­ail­la, eri­tyi­ses­ti 18-21 -vuo­ti­ail­la nuo­ril­la.

JoMa-KiPa ottelun katsomossa ja VIP-tiloissa Joensuun Kerubi Stadionilla 25.7. on voinut altistua koronavirukselle.. Paikalla olleiden on syytä hakeutua testiin pienistäkin oireista.

JoMa-KiPa ottelun katsomossa ja VIP-tiloissa Joensuun Kerubi Stadionilla 25.7. on voinut altistua koronavirukselle.. Paikalla olleiden on syytä hakeutua testiin pienistäkin oireista.

Tuija Marienberg

Uutiset
29.7.2021 22.34

Korona-altistus JoMa-KiPa ottelun katsomossa ja VIP-tiloissa

Jo­en­suun Mai­la tie­dot­taa tors­tai­na net­ti­si­vul­laan, et­tä vii­me sun­nun­tai­na, 25. hei­nä­kuu­ta Jo­en­suun Ke­ru­bi Sta­di­o­nil­la pe­la­tun Jo­en­suun Mai­lan ja Ki­teen Pal­lon vä­li­sen mies­ten Su­per­pe­sis-ot­te­lun kat­so­jal­la on täl­lä vii­kol­la to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta.

JoMa-KiPa ottelun katsomossa ja VIP-tiloissa Joensuun Kerubi Stadionilla 25.7. on voinut altistua koronavirukselle.. Paikalla olleiden on syytä hakeutua testiin pienistäkin oireista.

JoMa-KiPa ottelun katsomossa ja VIP-tiloissa Joensuun Kerubi Stadionilla 25.7. on voinut altistua koronavirukselle.. Paikalla olleiden on syytä hakeutua testiin pienistäkin oireista.

Tuija Marienberg

Uutiset
29.7.2021 22.34

Korona-altistus JoMa-KiPa ottelun katsomossa ja VIP-tiloissa

Jo­en­suun Mai­la tie­dot­taa tors­tai­na net­ti­si­vul­laan, et­tä vii­me sun­nun­tai­na, 25. hei­nä­kuu­ta Jo­en­suun Ke­ru­bi Sta­di­o­nil­la pe­la­tun Jo­en­suun Mai­lan ja Ki­teen Pal­lon vä­li­sen mies­ten Su­per­pe­sis-ot­te­lun kat­so­jal­la on täl­lä vii­kol­la to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta.

Riäkkyteatterin valmistelema Taimi Ilona- teatteriesitys on osa maakuntakuukauden juhlintaa.

Riäkkyteatterin valmistelema Taimi Ilona- teatteriesitys on osa maakuntakuukauden juhlintaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.7.2021 15.52

Elokuu on Rääkkylän maakuntakuukausi

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vä laa­je­nee tänä vuon­na koko elo­kuul­le maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si. Jo­kai­nen Poh­jois-Kar­ja­lan pi­tä­jä on tänä vuon­na kuu­kau­den kun­ta­na vuo­rol­laan ja Rääk­ky­län vuo­ro on nyt elo­kuus­sa.

Riäkkyteatterin valmistelema Taimi Ilona- teatteriesitys on osa maakuntakuukauden juhlintaa.

Riäkkyteatterin valmistelema Taimi Ilona- teatteriesitys on osa maakuntakuukauden juhlintaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.7.2021 15.52

Elokuu on Rääkkylän maakuntakuukausi

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vä laa­je­nee tänä vuon­na koko elo­kuul­le maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si. Jo­kai­nen Poh­jois-Kar­ja­lan pi­tä­jä on tänä vuon­na kuu­kau­den kun­ta­na vuo­rol­laan ja Rääk­ky­län vuo­ro on nyt elo­kuus­sa.

Sataa, sataa, ropisee. Mutta ei ole satanut ja ropissut juuri lainkaan tänä kesänä. Kuuma ja kuiva sää muuttui märäksi torstaina 29. heinäkuuta.

Sataa, sataa, ropisee. Mutta ei ole satanut ja ropissut juuri lainkaan tänä kesänä. Kuuma ja kuiva sää muuttui märäksi torstaina 29. heinäkuuta.

Tuija Marienberg

Uutiset
29.7.2021 15.43

Torstai toi toivotun sateen

Hei­nä­kuun vii­mei­se­nä tors­tai­na moni he­rä­si Kes­ki-Kar­ja­las­sa sa­teen ro­pi­naan ja uk­ko­sen ku­me­aan jy­räh­te­lyyn.

Sataa, sataa, ropisee. Mutta ei ole satanut ja ropissut juuri lainkaan tänä kesänä. Kuuma ja kuiva sää muuttui märäksi torstaina 29. heinäkuuta.

Sataa, sataa, ropisee. Mutta ei ole satanut ja ropissut juuri lainkaan tänä kesänä. Kuuma ja kuiva sää muuttui märäksi torstaina 29. heinäkuuta.

Tuija Marienberg

Uutiset
29.7.2021 15.43

Torstai toi toivotun sateen

Hei­nä­kuun vii­mei­se­nä tors­tai­na moni he­rä­si Kes­ki-Kar­ja­las­sa sa­teen ro­pi­naan ja uk­ko­sen ku­me­aan jy­räh­te­lyyn.

Poliisin tietoon on tullut tämän viikon aikana useampi tapaus, joissa ihmisiä on jälleen huijattu internetin hakukoneita manipuloimalla hakeutumaan huijareiden tekemälle pankin valesivulle.

Poliisin tietoon on tullut tämän viikon aikana useampi tapaus, joissa ihmisiä on jälleen huijattu internetin hakukoneita manipuloimalla hakeutumaan huijareiden tekemälle pankin valesivulle.

Uutiset
29.7.2021 14.05

Poliisi varoittaa pankin nimissä tehdyistä verkkohuijauksista

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos va­roit­taa pan­kin ni­mis­sä teh­dyis­tä verk­ko­hui­jauk­sis­ta ja ke­hot­taa ole­maan tark­ka­na ver­kos­sa ta­pah­tu­vas­sa pank­ki­a­si­oi­den hoi­dos­sa.

Poliisin tietoon on tullut tämän viikon aikana useampi tapaus, joissa ihmisiä on jälleen huijattu internetin hakukoneita manipuloimalla hakeutumaan huijareiden tekemälle pankin valesivulle.

Poliisin tietoon on tullut tämän viikon aikana useampi tapaus, joissa ihmisiä on jälleen huijattu internetin hakukoneita manipuloimalla hakeutumaan huijareiden tekemälle pankin valesivulle.

Uutiset
29.7.2021 14.05

Poliisi varoittaa pankin nimissä tehdyistä verkkohuijauksista

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos va­roit­taa pan­kin ni­mis­sä teh­dyis­tä verk­ko­hui­jauk­sis­ta ja ke­hot­taa ole­maan tark­ka­na ver­kos­sa ta­pah­tu­vas­sa pank­ki­a­si­oi­den hoi­dos­sa.

Lehmäallergia ja astma ovat saaneet Teppo Toivasen (vas.) harkitsemaan maitotilalle uusia vaihtoehtoja lähivuosina. Tanja Lamminsalon vetämä Parasta Rääkkylää -hanke jalkautui Vihannespellonpiennarpäivässä Rääkkylän lisäksi Värtsilään, jossa kohteena oli Anne Sulosen valkosipulitila. Valkosipulin viljelyyn tutustumassa myös Marko Lappalainen.

Lehmäallergia ja astma ovat saaneet Teppo Toivasen (vas.) harkitsemaan maitotilalle uusia vaihtoehtoja lähivuosina. Tanja Lamminsalon vetämä Parasta Rääkkylää -hanke jalkautui Vihannespellonpiennarpäivässä Rääkkylän lisäksi Värtsilään, jossa kohteena oli Anne Sulosen valkosipulitila. Valkosipulin viljelyyn tutustumassa myös Marko Lappalainen.

Tuija Marienberg

Uutiset
29.7.2021 13.50

Valkosipulin viljely vaatii käsityötä

Mai­to­ti­la­na jat­ka­mi­nen edel­lyt­täi­si mit­ta­via na­vet­tain­ves­toin­te­ja. Kuu­ma­na ja kui­va­na ke­sä­nä ke­vät­vil­ja ei me­nes­ty­nyt lain­kaan. Nuo­ri su­ku­pol­vi on tart­tu­nut maa­ti­lan oh­jak­siin, mut­ta mil­lä he sai­si­vat ti­lan ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si?

Lehmäallergia ja astma ovat saaneet Teppo Toivasen (vas.) harkitsemaan maitotilalle uusia vaihtoehtoja lähivuosina. Tanja Lamminsalon vetämä Parasta Rääkkylää -hanke jalkautui Vihannespellonpiennarpäivässä Rääkkylän lisäksi Värtsilään, jossa kohteena oli Anne Sulosen valkosipulitila. Valkosipulin viljelyyn tutustumassa myös Marko Lappalainen.

Lehmäallergia ja astma ovat saaneet Teppo Toivasen (vas.) harkitsemaan maitotilalle uusia vaihtoehtoja lähivuosina. Tanja Lamminsalon vetämä Parasta Rääkkylää -hanke jalkautui Vihannespellonpiennarpäivässä Rääkkylän lisäksi Värtsilään, jossa kohteena oli Anne Sulosen valkosipulitila. Valkosipulin viljelyyn tutustumassa myös Marko Lappalainen.

Tuija Marienberg

Uutiset
29.7.2021 13.50

Valkosipulin viljely vaatii käsityötä

Mai­to­ti­la­na jat­ka­mi­nen edel­lyt­täi­si mit­ta­via na­vet­tain­ves­toin­te­ja. Kuu­ma­na ja kui­va­na ke­sä­nä ke­vät­vil­ja ei me­nes­ty­nyt lain­kaan. Nuo­ri su­ku­pol­vi on tart­tu­nut maa­ti­lan oh­jak­siin, mut­ta mil­lä he sai­si­vat ti­lan ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si?

Uutiset
29.7.2021 12.35

Itä-Suomen aluehal­lin­to­virasto tiedottaa kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­pää­töksistä 2. elokuuta

Kiih­ty­mis­vai­hees­sa ole­vien alu­ei­den epi­de­mi­a­ti­lan­net­ta sel­vi­te­tään edel­leen Itä-Suo­mes­sa.

Uutiset
29.7.2021 12.35

Itä-Suomen aluehal­lin­to­virasto tiedottaa kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­pää­töksistä 2. elokuuta

Kiih­ty­mis­vai­hees­sa ole­vien alu­ei­den epi­de­mi­a­ti­lan­net­ta sel­vi­te­tään edel­leen Itä-Suo­mes­sa.

Kevätviljapellolla kasvavien rikkakasvien seurannalla on menossa 60 vuoden juhlavuosi. Tutkimukseen valittujen kiteeläispeltojen rikkakasvilajistoa ja määrä selvittivät Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestarit Susanna Lehtonen ja Anne Muotila.

Kevätviljapellolla kasvavien rikkakasvien seurannalla on menossa 60 vuoden juhlavuosi. Tutkimukseen valittujen kiteeläispeltojen rikkakasvilajistoa ja määrä selvittivät Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestarit Susanna Lehtonen ja Anne Muotila.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 17.13

Isännän huonoin pelto on rikkakasvitutkijan paras

Hei­nä­kuun lo­pul­la muu­ta­mat ki­tee­läi­set vil­je­li­jät sai­vat Suo­men Luon­non­va­ra­kes­kuk­sel­ta pu­he­lun ja pyyn­nön saa­da vie­rail­la tiet­ty­jen pel­to­loh­ko­jen rik­ka­kas­vei­hin tu­tus­tu­mas­sa.

Kevätviljapellolla kasvavien rikkakasvien seurannalla on menossa 60 vuoden juhlavuosi. Tutkimukseen valittujen kiteeläispeltojen rikkakasvilajistoa ja määrä selvittivät Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestarit Susanna Lehtonen ja Anne Muotila.

Kevätviljapellolla kasvavien rikkakasvien seurannalla on menossa 60 vuoden juhlavuosi. Tutkimukseen valittujen kiteeläispeltojen rikkakasvilajistoa ja määrä selvittivät Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestarit Susanna Lehtonen ja Anne Muotila.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 17.13

Isännän huonoin pelto on rikkakasvitutkijan paras

Hei­nä­kuun lo­pul­la muu­ta­mat ki­tee­läi­set vil­je­li­jät sai­vat Suo­men Luon­non­va­ra­kes­kuk­sel­ta pu­he­lun ja pyyn­nön saa­da vie­rail­la tiet­ty­jen pel­to­loh­ko­jen rik­ka­kas­vei­hin tu­tus­tu­mas­sa.

Poliisi suoritti viime viikolla raskaan liikenteen tehovalvontaa Itä-Suomessa.

Poliisi suoritti viime viikolla raskaan liikenteen tehovalvontaa Itä-Suomessa.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 15.10

Poliisi valvoi raskasta liikennettä Itä-Suomessa

Po­lii­sin val­ta­kun­nal­li­sen ras­kaan lii­ken­teen te­ho­val­von­nan yh­tey­des­sä tar­kas­tet­tiin Itä-Suo­mes­sa mel­kein kol­me­sa­taa ko­ti­mais­ta ja ul­ko­mais­ta ajo­neu­voa.

Poliisi suoritti viime viikolla raskaan liikenteen tehovalvontaa Itä-Suomessa.

Poliisi suoritti viime viikolla raskaan liikenteen tehovalvontaa Itä-Suomessa.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 15.10

Poliisi valvoi raskasta liikennettä Itä-Suomessa

Po­lii­sin val­ta­kun­nal­li­sen ras­kaan lii­ken­teen te­ho­val­von­nan yh­tey­des­sä tar­kas­tet­tiin Itä-Suo­mes­sa mel­kein kol­me­sa­taa ko­ti­mais­ta ja ul­ko­mais­ta ajo­neu­voa.

Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa yhteensä noin 48 000.

Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa yhteensä noin 48 000.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 15.00

Sairauspäivärahan käsittelyn ruuhka jatkuu Kelassa

Sai­raus­päi­vä­ra­ha­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lys­sä on Ke­las­sa ruuh­kaa. Ke­las­ta ker­ro­taan, et­tä ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn kan­nat­taa va­ra­ta 10–40 päi­vää. Kes­ki­mää­rin kä­sit­te­lyyn ku­luu 26 päi­vää.

Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa yhteensä noin 48 000.

Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa yhteensä noin 48 000.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 15.00

Sairauspäivärahan käsittelyn ruuhka jatkuu Kelassa

Sai­raus­päi­vä­ra­ha­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lys­sä on Ke­las­sa ruuh­kaa. Ke­las­ta ker­ro­taan, et­tä ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn kan­nat­taa va­ra­ta 10–40 päi­vää. Kes­ki­mää­rin kä­sit­te­lyyn ku­luu 26 päi­vää.

Myymäläauto kulkee Keski-Karjalassa nyt viimeisiä kauppamatkojaan. Arkistokuva.

Myymäläauto kulkee Keski-Karjalassa nyt viimeisiä kauppamatkojaan. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.7.2021 13.58

Ollin Myymäläauto lopettaa toimintansa

Kaup­pa-au­to liik­kuu Kes­ki-Kar­ja­las­sa nyt vii­mei­siä viik­ko­ja, sil­lä Ol­lin myy­mä­lä­au­to lo­pet­taa toi­min­tan­sa elo­kuun ai­ka­na.

Myymäläauto kulkee Keski-Karjalassa nyt viimeisiä kauppamatkojaan. Arkistokuva.

Myymäläauto kulkee Keski-Karjalassa nyt viimeisiä kauppamatkojaan. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.7.2021 13.58

Ollin Myymäläauto lopettaa toimintansa

Kaup­pa-au­to liik­kuu Kes­ki-Kar­ja­las­sa nyt vii­mei­siä viik­ko­ja, sil­lä Ol­lin myy­mä­lä­au­to lo­pet­taa toi­min­tan­sa elo­kuun ai­ka­na.

Valmiina Lähtöön.

Valmiina Lähtöön.

Jouko Väistö

Urheilu
28.7.2021 13.35

Vauhdin hurma kiehtoo

To­lo­sen­mä­en kar­ting­ra­dal­ta ja va­ri­kol­ta kuu­luu maa­nan­tai-il­ta­na mel­koi­nen pä­ri­nä. Vi­li­nää ja vils­ket­tä on joka puo­lel­la. Kai­kes­ta nä­kee, et­tä mik­ro­au­toi­lu on läh­te­nyt pie­nen taan­tu­maan jäl­keen uu­teen nou­suun.

Valmiina Lähtöön.

Valmiina Lähtöön.

Jouko Väistö

Urheilu
28.7.2021 13.35

Vauhdin hurma kiehtoo

To­lo­sen­mä­en kar­ting­ra­dal­ta ja va­ri­kol­ta kuu­luu maa­nan­tai-il­ta­na mel­koi­nen pä­ri­nä. Vi­li­nää ja vils­ket­tä on joka puo­lel­la. Kai­kes­ta nä­kee, et­tä mik­ro­au­toi­lu on läh­te­nyt pie­nen taan­tu­maan jäl­keen uu­teen nou­suun.

Kiteen kaupunginvaltuusto ei ole vielä tehnyt lopullisia valintoja luottamuspaikkojen jakamisesta, mutta odotettavissa on muutoksia, onhan mukana myös yksi uusi puolue.

Kiteen kaupunginvaltuusto ei ole vielä tehnyt lopullisia valintoja luottamuspaikkojen jakamisesta, mutta odotettavissa on muutoksia, onhan mukana myös yksi uusi puolue.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 13.12

Puhaltavatko muutoksen tuulet Kiteen luottamuspaikoille?

Kun­ta­vaa­leis­ta on ai­kaa puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta. Mo­nes­sa kun­nas­sa ai­na­kin osa puo­lu­eis­ta on jo jul­kis­ta­nut oman esi­tyk­sen­sä kun­nan tär­keim­piin toi­mie­li­miin eli kun­nan­hal­li­tuk­seen ja lau­ta­kun­tiin. Var­si­nai­set pää­tök­set luot­ta­mus­pai­kois­ta teh­dään pää­o­sin elo­kuun ai­ka­na.

Kiteen kaupunginvaltuusto ei ole vielä tehnyt lopullisia valintoja luottamuspaikkojen jakamisesta, mutta odotettavissa on muutoksia, onhan mukana myös yksi uusi puolue.

Kiteen kaupunginvaltuusto ei ole vielä tehnyt lopullisia valintoja luottamuspaikkojen jakamisesta, mutta odotettavissa on muutoksia, onhan mukana myös yksi uusi puolue.

Tuija Marienberg

Uutiset
28.7.2021 13.12

Puhaltavatko muutoksen tuulet Kiteen luottamuspaikoille?

Kun­ta­vaa­leis­ta on ai­kaa puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta. Mo­nes­sa kun­nas­sa ai­na­kin osa puo­lu­eis­ta on jo jul­kis­ta­nut oman esi­tyk­sen­sä kun­nan tär­keim­piin toi­mie­li­miin eli kun­nan­hal­li­tuk­seen ja lau­ta­kun­tiin. Var­si­nai­set pää­tök­set luot­ta­mus­pai­kois­ta teh­dään pää­o­sin elo­kuun ai­ka­na.

Uutiset
28.7.2021 12.50

Bensavarkaita liikkeellä

Toh­ma­jär­ven Ase­mal­la, te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la on liik­ku­nut vii­me päi­vi­nä polt­to­ai­ne­var­kai­ta.

Uutiset
28.7.2021 12.50

Bensavarkaita liikkeellä

Toh­ma­jär­ven Ase­mal­la, te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la on liik­ku­nut vii­me päi­vi­nä polt­to­ai­ne­var­kai­ta.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Niilo Hirvonen

Urheilu
28.7.2021 10.15

Sanattomaksi vetää

Ki­Pan pe­lie­si­tyk­set ve­tä­vät sa­nat­to­mak­si. Tiis­tain kier­rok­sel­la Vim­pe­liä vas­taan jouk­kue esit­ti taas pe­liä, jota ei toi­voi­si pää­sar­jan mie­his­töl­tä nä­ke­vän­sä. Kat­so­mon puo­lel­la­kin al­koi huu­mo­ri lop­pua, kun pe­lin seu­raa­mi­nen meni ham­pai­den ki­ris­te­lyk­si.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Tiistain pelin parasta antia oli tieto Jesse Eskelisen jatkosopimuksesta. Hän pelaa KiPan paidassa tulevallakin kaudella.

Niilo Hirvonen

Urheilu
28.7.2021 10.15

Sanattomaksi vetää

Ki­Pan pe­lie­si­tyk­set ve­tä­vät sa­nat­to­mak­si. Tiis­tain kier­rok­sel­la Vim­pe­liä vas­taan jouk­kue esit­ti taas pe­liä, jota ei toi­voi­si pää­sar­jan mie­his­töl­tä nä­ke­vän­sä. Kat­so­mon puo­lel­la­kin al­koi huu­mo­ri lop­pua, kun pe­lin seu­raa­mi­nen meni ham­pai­den ki­ris­te­lyk­si.

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 20 427 rikosta. Samana aikana poliisin hoitamia hälytystehtäviä Itä-Suomen alueella oli kaikkiaan 22 163 kappaletta.

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 20 427 rikosta. Samana aikana poliisin hoitamia hälytystehtäviä Itä-Suomen alueella oli kaikkiaan 22 163 kappaletta.

Uutiset
28.7.2021 9.50

Rikosten ja poliisin hälytystehtävien määrä laski Itä-Suomessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Itä-Suo­mes­sa po­lii­sin tie­toon tuli tam­mi-ke­sä­kuun ai­ka­na yh­teen­sä 20 427 ri­kos­ta. Sa­ma­na ai­ka­na po­lii­sin hoi­ta­mia hä­ly­tys­teh­tä­viä Itä-Suo­men alu­eel­la oli kaik­ki­aan 22 163 kap­pa­let­ta.

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 20 427 rikosta. Samana aikana poliisin hoitamia hälytystehtäviä Itä-Suomen alueella oli kaikkiaan 22 163 kappaletta.

Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuun aikana yhteensä 20 427 rikosta. Samana aikana poliisin hoitamia hälytystehtäviä Itä-Suomen alueella oli kaikkiaan 22 163 kappaletta.

Uutiset
28.7.2021 9.50

Rikosten ja poliisin hälytystehtävien määrä laski Itä-Suomessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Itä-Suo­mes­sa po­lii­sin tie­toon tuli tam­mi-ke­sä­kuun ai­ka­na yh­teen­sä 20 427 ri­kos­ta. Sa­ma­na ai­ka­na po­lii­sin hoi­ta­mia hä­ly­tys­teh­tä­viä Itä-Suo­men alu­eel­la oli kaik­ki­aan 22 163 kap­pa­let­ta.

Pelastuslaitokselle on tullut tiistai-illan aikana useita ilmoituksia savusta Keski-Karjalan alueella. Kuvituskuva.

Pelastuslaitokselle on tullut tiistai-illan aikana useita ilmoituksia savusta Keski-Karjalan alueella. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.7.2021 21.45

Venäjän maastopalot tuovat savua etenkin Keski-Karjalan alueelle – Pelastuslaitos saanut useita ilmoituksia

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tok­ses­ta ker­ro­taan, et­tä Ve­nä­jän maas­to­pa­lois­ta kan­tau­tuu sa­vua Suo­men puo­lel­le, eri­tyi­ses­ti maa­kun­nan ete­lä­o­siin, Kes­ki-Kar­ja­laan.

Pelastuslaitokselle on tullut tiistai-illan aikana useita ilmoituksia savusta Keski-Karjalan alueella. Kuvituskuva.

Pelastuslaitokselle on tullut tiistai-illan aikana useita ilmoituksia savusta Keski-Karjalan alueella. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.7.2021 21.45

Venäjän maastopalot tuovat savua etenkin Keski-Karjalan alueelle – Pelastuslaitos saanut useita ilmoituksia

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tok­ses­ta ker­ro­taan, et­tä Ve­nä­jän maas­to­pa­lois­ta kan­tau­tuu sa­vua Suo­men puo­lel­le, eri­tyi­ses­ti maa­kun­nan ete­lä­o­siin, Kes­ki-Kar­ja­laan.

Mehiläiset alkavat syödä pesiensä hunajaa, kun luonnosta loppuu ruoka. Arkistokuva.

Mehiläiset alkavat syödä pesiensä hunajaa, kun luonnosta loppuu ruoka. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.7.2021 15.08

Kuuma kesä kutistaa hunajasatoa

Hu­na­ja­sa­to on jää­mäs­sä hie­man kes­ki­ver­toa al­hai­sem­mak­si, ar­ve­lee Ora­vi­sa­lon ja Var­pa­sa­lon saa­ril­la noin 130 me­hi­läis­pe­sää pi­tä­vä Jaa­na Nik­ki­lä.

Mehiläiset alkavat syödä pesiensä hunajaa, kun luonnosta loppuu ruoka. Arkistokuva.

Mehiläiset alkavat syödä pesiensä hunajaa, kun luonnosta loppuu ruoka. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.7.2021 15.08

Kuuma kesä kutistaa hunajasatoa

Hu­na­ja­sa­to on jää­mäs­sä hie­man kes­ki­ver­toa al­hai­sem­mak­si, ar­ve­lee Ora­vi­sa­lon ja Var­pa­sa­lon saa­ril­la noin 130 me­hi­läis­pe­sää pi­tä­vä Jaa­na Nik­ki­lä.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
27.7.2021 14.25

F-junnut voitosta voittoon Naperoleirillä, C-pojille 16. sija Nuorisoleiriltä

Ki­teen Pal­lon F-ju­ni­o­rit te­ki­vät ko­vaa jäl­keä Ka­jaa­nis­sa ku­lu­neen kuun puo­li­vä­lis­sä jär­jes­te­tyl­lä Na­pe­ro­lei­ril­lä. He pe­la­si­vat kym­me­nen ot­te­lua ja voit­ti­vat ne kaik­ki.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Naperoleirillä F-pojat pääsivät omien voittojen lisäksi juhlimaan KiPan superpesisjoukkueen ensimmäistä kolmen pisteen voittoa majoituspaikkansa kisastudiossa. Viime perjantain IPV-pelissä he saivat onnitella esikuviaan kädestä pitäen. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
27.7.2021 14.25

F-junnut voitosta voittoon Naperoleirillä, C-pojille 16. sija Nuorisoleiriltä

Ki­teen Pal­lon F-ju­ni­o­rit te­ki­vät ko­vaa jäl­keä Ka­jaa­nis­sa ku­lu­neen kuun puo­li­vä­lis­sä jär­jes­te­tyl­lä Na­pe­ro­lei­ril­lä. He pe­la­si­vat kym­me­nen ot­te­lua ja voit­ti­vat ne kaik­ki.

Perjantaina 70 vuotta täyttävä kesälahtelainen Olavi Sieviläinen on saanut  tauluihinsa aiheita valokuvista ja tunnetuista maalauksista. Tilhiä pihlajassa Sieviläinen on maalannut Ferdinand von Wrightin vuonna 1876 tekemän maalauksen ideoimana.

Perjantaina 70 vuotta täyttävä kesälahtelainen Olavi Sieviläinen on saanut tauluihinsa aiheita valokuvista ja tunnetuista maalauksista. Tilhiä pihlajassa Sieviläinen on maalannut Ferdinand von Wrightin vuonna 1876 tekemän maalauksen ideoimana.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.7.2021 14.24

"Ilo ja suru käyvät käsi kädessä"

Pu­nai­ses­sa tu­vas­sa Ke­sä­lah­den Suur­ky­läs­sä asu­va Ola­vi Sie­vi­läi­nen ku­vai­lee ole­van­sa mo­ni­puo­li­nen ja mo­ni­tyyp­pi­nen tai­tei­li­ja.

Perjantaina 70 vuotta täyttävä kesälahtelainen Olavi Sieviläinen on saanut  tauluihinsa aiheita valokuvista ja tunnetuista maalauksista. Tilhiä pihlajassa Sieviläinen on maalannut Ferdinand von Wrightin vuonna 1876 tekemän maalauksen ideoimana.

Perjantaina 70 vuotta täyttävä kesälahtelainen Olavi Sieviläinen on saanut tauluihinsa aiheita valokuvista ja tunnetuista maalauksista. Tilhiä pihlajassa Sieviläinen on maalannut Ferdinand von Wrightin vuonna 1876 tekemän maalauksen ideoimana.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.7.2021 14.24

"Ilo ja suru käyvät käsi kädessä"

Pu­nai­ses­sa tu­vas­sa Ke­sä­lah­den Suur­ky­läs­sä asu­va Ola­vi Sie­vi­läi­nen ku­vai­lee ole­van­sa mo­ni­puo­li­nen ja mo­ni­tyyp­pi­nen tai­tei­li­ja.

Rääkkylässä on onnistuttu suitsimaan korkeaa työttömyysprosenttia. Kuvituskuva.

Rääkkylässä on onnistuttu suitsimaan korkeaa työttömyysprosenttia. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.7.2021 10.10

Rääkkylässä Keski-Karjalan pienin työttö­myysp­ro­sentti

Maa­kun­nan pie­nin työt­tö­myysp­ro­sent­ti on Kon­ti­o­lah­del­la 10,2 pro­sen­til­la. Rääk­ky­lä si­joit­tui maa­kun­nal­li­ses­ti ver­tail­tu­na nel­jän­nel­le si­jal­le, sil­lä vain Kon­ti­o­lah­del­la, Li­pe­ris­sä ja Nur­mek­ses­sa oli työt­tö­miä vä­hem­män kuin ke­kä­le­kun­nas­sa.

Rääkkylässä on onnistuttu suitsimaan korkeaa työttömyysprosenttia. Kuvituskuva.

Rääkkylässä on onnistuttu suitsimaan korkeaa työttömyysprosenttia. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.7.2021 10.10

Rääkkylässä Keski-Karjalan pienin työttö­myysp­ro­sentti

Maa­kun­nan pie­nin työt­tö­myysp­ro­sent­ti on Kon­ti­o­lah­del­la 10,2 pro­sen­til­la. Rääk­ky­lä si­joit­tui maa­kun­nal­li­ses­ti ver­tail­tu­na nel­jän­nel­le si­jal­le, sil­lä vain Kon­ti­o­lah­del­la, Li­pe­ris­sä ja Nur­mek­ses­sa oli työt­tö­miä vä­hem­män kuin ke­kä­le­kun­nas­sa.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat  Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
27.7.2021 9.12

Musteen tahrimaa taidetta

Osa­na Tai­tei­den kesä-oh­jel­mis­toa Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sai Mus­tel­mia-te­ok­sen, jon­ka läh­tö­koh­ti­na ovat vir­heet ja sat­tu­ma use­as­ta eri nä­kö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na. Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton tu­ke­man hank­keen avul­la sata vas­ta­val­mis­tu­nut­ta tai­tei­li­jaa ym­pä­ri Suo­men sai ke­sä­työp­ro­jek­tin, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia on näh­tä­vil­lä eri puo­lel­la maa­ta.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat  Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Jonna Hyttinen (oikealla) lahjoitti taideteoksensa Tohmajärven kirjastoon, jossa sitä selailevat Helena Pakarinen ja Hannu Hämäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
27.7.2021 9.12

Musteen tahrimaa taidetta

Osa­na Tai­tei­den kesä-oh­jel­mis­toa Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sai Mus­tel­mia-te­ok­sen, jon­ka läh­tö­koh­ti­na ovat vir­heet ja sat­tu­ma use­as­ta eri nä­kö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na. Suo­men kult­tuu­ri­ra­has­ton tu­ke­man hank­keen avul­la sata vas­ta­val­mis­tu­nut­ta tai­tei­li­jaa ym­pä­ri Suo­men sai ke­sä­työp­ro­jek­tin, jon­ka ai­kaan­saan­nok­sia on näh­tä­vil­lä eri puo­lel­la maa­ta.

Piha-aitan alakerta ja yliset ovat museona, täynnä Matti Hirvosen vaalimia vanhoja esineitä ja entisajan työkaluja.

Piha-aitan alakerta ja yliset ovat museona, täynnä Matti Hirvosen vaalimia vanhoja esineitä ja entisajan työkaluja.

Kaarina Kainulainen

Uutiset
27.7.2021 8.00

Matti virkosi valekuolleista

– En ihan muis­ta, mut­ta läm­min kesä se­kin oli, tuu­mii Rääk­ky­läs­sä tä­nään 70 vuot­ta täyt­tä­vä Mat­ti Hir­vo­nen syn­ty­mäs­tään, hy­myn kare sil­mä­kul­mas­saan – vaik­ka juu­ri muis­tin­sa tur­vin hän kor­va­kuu­lol­ta sel­vit­ti ai­koi­naan kan­sa­kou­lun­kin.

Piha-aitan alakerta ja yliset ovat museona, täynnä Matti Hirvosen vaalimia vanhoja esineitä ja entisajan työkaluja.

Piha-aitan alakerta ja yliset ovat museona, täynnä Matti Hirvosen vaalimia vanhoja esineitä ja entisajan työkaluja.

Kaarina Kainulainen

Uutiset
27.7.2021 8.00

Matti virkosi valekuolleista

– En ihan muis­ta, mut­ta läm­min kesä se­kin oli, tuu­mii Rääk­ky­läs­sä tä­nään 70 vuot­ta täyt­tä­vä Mat­ti Hir­vo­nen syn­ty­mäs­tään, hy­myn kare sil­mä­kul­mas­saan – vaik­ka juu­ri muis­tin­sa tur­vin hän kor­va­kuu­lol­ta sel­vit­ti ai­koi­naan kan­sa­kou­lun­kin.

Maakunnan koronatilanne on jälleen vakava. Testiin on syytä lähteä, vaikka oireet olisivat hyvin vähäiset.

Maakunnan koronatilanne on jälleen vakava. Testiin on syytä lähteä, vaikka oireet olisivat hyvin vähäiset.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.7.2021 17.15

Maakunnan koronatilanne on vakava

– muista maskit, turvavälit, käsihygienia ja rokotus

Siun sote tie­dot­ti maa­nan­tai­na, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä kas­vaa. Vii­me vii­kol­la per­jan­tai­na, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na Siun so­tes­sa to­det­tiin yh­teen­sä 33 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta kuu­si to­det­tiin ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la.

Maakunnan koronatilanne on jälleen vakava. Testiin on syytä lähteä, vaikka oireet olisivat hyvin vähäiset.

Maakunnan koronatilanne on jälleen vakava. Testiin on syytä lähteä, vaikka oireet olisivat hyvin vähäiset.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.7.2021 17.15

Maakunnan koronatilanne on vakava

– muista maskit, turvavälit, käsihygienia ja rokotus

Siun sote tie­dot­ti maa­nan­tai­na, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä kas­vaa. Vii­me vii­kol­la per­jan­tai­na, lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na Siun so­tes­sa to­det­tiin yh­teen­sä 33 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta kuu­si to­det­tiin ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 16.45

Tonilla tonni täyteen

Toni Kode Ko­ho­nen teki vii­me per­jan­tai­na pe­la­tus­sa Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien ja Jo­en­suun Mai­lan yh­tee­no­tos­sa pe­sis­his­to­ri­aa. Hän saa­vut­ti en­sim­mäi­se­nä pe­laa­ja­na tu­han­nen su­per­pe­si­sot­te­lun ra­ja­paa­lun. Ton­ni koos­tuu 744 run­ko­sar­jan ot­te­lus­ta ja 256 pu­do­tus­pe­lis­tä.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Toni Kohonen pelasi viime perjantaina 1000. superpesisottelunsa. Hän on koko uransa ajan pitänyt hyvää huolta kunnostaan. Juoksu kulkee ja käsi käy 45-vuotiaanakin edelleen mallikkaasti. Tämä Niilo Hirvosen ottama kuva on viime kesän KiPa-KPL-pelistä.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 16.45

Tonilla tonni täyteen

Toni Kode Ko­ho­nen teki vii­me per­jan­tai­na pe­la­tus­sa Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jien ja Jo­en­suun Mai­lan yh­tee­no­tos­sa pe­sis­his­to­ri­aa. Hän saa­vut­ti en­sim­mäi­se­nä pe­laa­ja­na tu­han­nen su­per­pe­si­sot­te­lun ra­ja­paa­lun. Ton­ni koos­tuu 744 run­ko­sar­jan ot­te­lus­ta ja 256 pu­do­tus­pe­lis­tä.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
26.7.2021 16.32

Martti, Minna ja Jouko tähtäsivät mitalin metsästäjien SM-ammunnoissa

Ki­tee­läi­set Mart­ti Väis­tö ja Min­na Suo­ma­lai­nen sekä ki­tee­läis­läh­töi­nen Jou­ko Ig­na­tius esit­ti­vät mi­ta­lin ar­vois­ta tark­kuut­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na Lo­pel­la pi­de­tyis­sä Met­säs­tä­jä­lii­ton SM-am­mun­nois­sa.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Martti Väistö toi Lopen SM-ammunnoista Kiteelle hopeisen mitalin. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
26.7.2021 16.32

Martti, Minna ja Jouko tähtäsivät mitalin metsästäjien SM-ammunnoissa

Ki­tee­läi­set Mart­ti Väis­tö ja Min­na Suo­ma­lai­nen sekä ki­tee­läis­läh­töi­nen Jou­ko Ig­na­tius esit­ti­vät mi­ta­lin ar­vois­ta tark­kuut­ta vii­me vii­kon­lop­pu­na Lo­pel­la pi­de­tyis­sä Met­säs­tä­jä­lii­ton SM-am­mun­nois­sa.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voi tulla voimaan uusia rajoituksia ensi viikolla. Kuvituskuva.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voi tulla voimaan uusia rajoituksia ensi viikolla. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
26.7.2021 16.29

Aluehal­lin­to­virasto: Kiihtymisvaiheessa olevien alueiden epidemiatilannetta selvitetään – päätökset mahdollisista rajoituksista voimaan aikaisintaan ensi viikon alussa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ko­ro­na­työ­ryh­mä ko­koon­tui tä­nään maa­nan­tai­na ar­vi­oi­maan tar­vet­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten muu­tok­sil­le, mut­ta var­si­nai­sia pää­tök­siä mah­dol­li­sis­ta ra­joi­tus­toi­mis­ta ei vie­lä teh­ty.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voi tulla voimaan uusia rajoituksia ensi viikolla. Kuvituskuva.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voi tulla voimaan uusia rajoituksia ensi viikolla. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
26.7.2021 16.29

Aluehal­lin­to­virasto: Kiihtymisvaiheessa olevien alueiden epidemiatilannetta selvitetään – päätökset mahdollisista rajoituksista voimaan aikaisintaan ensi viikon alussa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ko­ro­na­työ­ryh­mä ko­koon­tui tä­nään maa­nan­tai­na ar­vi­oi­maan tar­vet­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten muu­tok­sil­le, mut­ta var­si­nai­sia pää­tök­siä mah­dol­li­sis­ta ra­joi­tus­toi­mis­ta ei vie­lä teh­ty.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Roosa Sallinen

Talous
26.7.2021 15.33

Vastuullisuus on megatrendi, joka näkyy myös sijoittamisessa

Vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen on vii­me vuo­si­na li­sään­ty­nyt. Se voi ol­la si­joit­ta­jal­le ar­vo­va­lin­ta tai puh­taas­ti ta­lou­del­li­nen pää­tös, sil­lä esi­mer­kik­si maa­il­man­laa­jui­se­na on­gel­ma­na il­mas­ton­muu­tos luo tu­le­vai­suu­des­sa uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Roosa Sallinen

Talous
26.7.2021 15.33

Vastuullisuus on megatrendi, joka näkyy myös sijoittamisessa

Vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen on vii­me vuo­si­na li­sään­ty­nyt. Se voi ol­la si­joit­ta­jal­le ar­vo­va­lin­ta tai puh­taas­ti ta­lou­del­li­nen pää­tös, sil­lä esi­mer­kik­si maa­il­man­laa­jui­se­na on­gel­ma­na il­mas­ton­muu­tos luo tu­le­vai­suu­des­sa uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Kiteellä viime viikolla todetut neljä koronatartuntaa eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Kiteellä viime viikolla todetut neljä koronatartuntaa eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Tuija Marienberg

Uutiset
26.7.2021 13.26

Kiteen koronatartunnoilla ei yhteyttä toisiinsa

Siun sote ker­too, et­tä Ki­teel­lä on to­det­tu kaik­ki­aan nel­jä uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­me vii­kon ai­ka­na.

Kiteellä viime viikolla todetut neljä koronatartuntaa eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Kiteellä viime viikolla todetut neljä koronatartuntaa eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Tuija Marienberg

Uutiset
26.7.2021 13.26

Kiteen koronatartunnoilla ei yhteyttä toisiinsa

Siun sote ker­too, et­tä Ki­teel­lä on to­det­tu kaik­ki­aan nel­jä uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­me vii­kon ai­ka­na.

Sovintolan puutarha.

Sovintolan puutarha.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
26.7.2021 13.10

Tunnelmallinen puutarhakonsertti Sovintolassa

Hei­nä­kuu on hie­noa päät­tää lau­an­tai-il­ta­päi­vän ul­koil­ma­kon­sert­tiin ja naut­tia tru­ba­duu­ri Vih­to­ri Mai­ja­sen mu­sii­kis­ta Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan puu­tar­han tun­nel­mal­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Sovintolan puutarha.

Sovintolan puutarha.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
26.7.2021 13.10

Tunnelmallinen puutarhakonsertti Sovintolassa

Hei­nä­kuu on hie­noa päät­tää lau­an­tai-il­ta­päi­vän ul­koil­ma­kon­sert­tiin ja naut­tia tru­ba­duu­ri Vih­to­ri Mai­ja­sen mu­sii­kis­ta Ke­sä­lah­den So­vin­to­lan puu­tar­han tun­nel­mal­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 11.55

Upeaa sitkeyttä

Jo­en­suun Mai­lan ja Ki­teen Pal­lon tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen pai­kal­lis­der­by ei oli­si voi­nut ta­sai­sem­pi ol­la. En­sim­mäi­nen jak­so 4-4, toi­nen 5-5, su­per­vuo­ro 1-2 ja sen­kin rat­kai­su vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la het­kel­lä.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Sami Partanen nautti Kerubin Stadionin tunnelmasta. Hän taituroi KiPalle neljä juoksua.

Niilo Hirvonen

Urheilu
26.7.2021 11.55

Upeaa sitkeyttä

Jo­en­suun Mai­lan ja Ki­teen Pal­lon tä­män ke­sän en­sim­mäi­nen pai­kal­lis­der­by ei oli­si voi­nut ta­sai­sem­pi ol­la. En­sim­mäi­nen jak­so 4-4, toi­nen 5-5, su­per­vuo­ro 1-2 ja sen­kin rat­kai­su vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la het­kel­lä.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa  hopealle.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa hopealle.

Suomen Hippos

Urheilu
26.7.2021 11.38

Nean ponit menestyivät Vermossa

Ke­sä­lah­te­lai­sen Nea Ahok­kaan po­ni­ku­nin­kuus­ra­vien vii­kon­lop­pu maam­me pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa, oli erit­täin on­nis­tu­nut: Nean omis­ta­ma, val­men­ta­ma ja oh­jas­ta­ma got­lan­nin­rus­s­tam­ma Kum­la­by Man­delb­lom si­joit­tui B-po­nien Po­ni­ruh­ti­na­tar-kil­pai­lus­sa toi­sek­si ja Nea omis­ta­ma ja val­men­ta­ma sekä Jer­ry Rau­o­ken oh­jas­ta­ma shet­lan­nin­po­ni KWG Kiwi Dude voit­ti A-po­nien Pik­kup­rin­ses­sa-läh­dön.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa  hopealle.

Kesälahtelaisen Nea Ahokkaan poni Kumlaby Mandelblom voitti Poniruhtinatar-kilpailun ensimmäisen osalähdön ja sijoittui kokonaiskilpailussa hopealle.

Suomen Hippos

Urheilu
26.7.2021 11.38

Nean ponit menestyivät Vermossa

Ke­sä­lah­te­lai­sen Nea Ahok­kaan po­ni­ku­nin­kuus­ra­vien vii­kon­lop­pu maam­me pää­ra­dal­la, Ver­mos­sa, oli erit­täin on­nis­tu­nut: Nean omis­ta­ma, val­men­ta­ma ja oh­jas­ta­ma got­lan­nin­rus­s­tam­ma Kum­la­by Man­delb­lom si­joit­tui B-po­nien Po­ni­ruh­ti­na­tar-kil­pai­lus­sa toi­sek­si ja Nea omis­ta­ma ja val­men­ta­ma sekä Jer­ry Rau­o­ken oh­jas­ta­ma shet­lan­nin­po­ni KWG Kiwi Dude voit­ti A-po­nien Pik­kup­rin­ses­sa-läh­dön.

Koronavirustestien määrä maakunnassa on kasvanut viime viikkoina tartuntatapausten lisääntyessä. Viimeisin lukema on viikolta 28, jolloin testejä otettiin Pohjois-Karjalassa 2750 kappaletta.

Koronavirustestien määrä maakunnassa on kasvanut viime viikkoina tartuntatapausten lisääntyessä. Viimeisin lukema on viikolta 28, jolloin testejä otettiin Pohjois-Karjalassa 2750 kappaletta.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.7.2021 10.53

Kiteellä kolme koronatartuntaa viikonloppuna

Ki­teel­lä var­mis­tui vii­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Lau­an­tail­le uu­sia tar­tun­to­ja kir­jat­tiin yk­si ja sun­nun­tail­le kak­si, jo­ten pi­tä­jän ko­ko­nais­tar­tun­ta­lu­ke­ma koko pan­de­mi­an ai­ka­na on nyt yh­teen­sä 78 to­det­tua tau­ti­ta­paus­ta.

Koronavirustestien määrä maakunnassa on kasvanut viime viikkoina tartuntatapausten lisääntyessä. Viimeisin lukema on viikolta 28, jolloin testejä otettiin Pohjois-Karjalassa 2750 kappaletta.

Koronavirustestien määrä maakunnassa on kasvanut viime viikkoina tartuntatapausten lisääntyessä. Viimeisin lukema on viikolta 28, jolloin testejä otettiin Pohjois-Karjalassa 2750 kappaletta.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.7.2021 10.53

Kiteellä kolme koronatartuntaa viikonloppuna

Ki­teel­lä var­mis­tui vii­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Lau­an­tail­le uu­sia tar­tun­to­ja kir­jat­tiin yk­si ja sun­nun­tail­le kak­si, jo­ten pi­tä­jän ko­ko­nais­tar­tun­ta­lu­ke­ma koko pan­de­mi­an ai­ka­na on nyt yh­teen­sä 78 to­det­tua tau­ti­ta­paus­ta.

Aarne Rauman muistoajon 10 000 euron ykköspalkinnon ja upean palkintoloimen voitti superlahjakas Parvelan Retu ohjaksissaan Hannu Torvinen.

Aarne Rauman muistoajon 10 000 euron ykköspalkinnon ja upean palkintoloimen voitti superlahjakas Parvelan Retu ohjaksissaan Hannu Torvinen.

Joensuun ravirata

Uutiset
26.7.2021 9.55

Aarne Rauman muistoajo sai arvoisensa voittajan

Jo­en­suun Toto75-ra­vien ar­vok­kaim­pa­na kyl­mä­ve­ri­läh­tö­nä ajet­tiin lau­an­tai­na 24. hei­nä­kuu­ta Aar­ne Rau­man muis­to­a­jo, joka oli sa­mal­la ikä­luok­ka­kil­pai­lu Kuu­si­vuo­tis­kunk­ku.

Aarne Rauman muistoajon 10 000 euron ykköspalkinnon ja upean palkintoloimen voitti superlahjakas Parvelan Retu ohjaksissaan Hannu Torvinen.

Aarne Rauman muistoajon 10 000 euron ykköspalkinnon ja upean palkintoloimen voitti superlahjakas Parvelan Retu ohjaksissaan Hannu Torvinen.

Joensuun ravirata

Uutiset
26.7.2021 9.55

Aarne Rauman muistoajo sai arvoisensa voittajan

Jo­en­suun Toto75-ra­vien ar­vok­kaim­pa­na kyl­mä­ve­ri­läh­tö­nä ajet­tiin lau­an­tai­na 24. hei­nä­kuu­ta Aar­ne Rau­man muis­to­a­jo, joka oli sa­mal­la ikä­luok­ka­kil­pai­lu Kuu­si­vuo­tis­kunk­ku.

Kulttuuri
26.7.2021 9.25

Jännittävät juuret tarjoaa lapsille luovaa tekemistä

Toh­ma­jär­vel­lä, Ke­sä­lah­del­la ja Rääk­ky­läs­sä pääs­tään naut­ti­maan Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mäs­tä Jän­nit­tä­vät juu­ret -juh­la­kier­tu­ees­ta. Kier­tu­eel­la juh­lis­te­taan 140-vuo­ti­as­ta Nuo­ri­so­seu­ra­jär­jes­töä ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taa, joka täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 300 vuot­ta.

Kulttuuri
26.7.2021 9.25

Jännittävät juuret tarjoaa lapsille luovaa tekemistä

Toh­ma­jär­vel­lä, Ke­sä­lah­del­la ja Rääk­ky­läs­sä pääs­tään naut­ti­maan Nuo­ri­so­seu­rat Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tä­mäs­tä Jän­nit­tä­vät juu­ret -juh­la­kier­tu­ees­ta. Kier­tu­eel­la juh­lis­te­taan 140-vuo­ti­as­ta Nuo­ri­so­seu­ra­jär­jes­töä ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taa, joka täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 300 vuot­ta.

Sunnuntaina vietetään 13. kertaa Riihijärven Maalaispäiviä.

Sunnuntaina vietetään 13. kertaa Riihijärven Maalaispäiviä.

Hannu Putkuri

Uutiset
26.7.2021 9.12

“Kylän tapahtuma, josta lähdetään pois hymyssä suin”

Rii­hi­jär­ven Maa­lais­päi­vät jär­jes­te­tään jäl­leen tu­le­va­na sun­nun­tai­na 1. elo­kuu­ta Rii­hi­jär­ven Mat­ka­par­kis­sa. Lu­vas­sa on tut­tu­ja työ­näy­tök­siä kah­vin kor­vik­keen val­mis­ta­mi­ses­ta, puun kuo­ri­mi­ses­ta sekä egyp­tin­par­run veis­tos­ta pui­mi­seen.

Sunnuntaina vietetään 13. kertaa Riihijärven Maalaispäiviä.

Sunnuntaina vietetään 13. kertaa Riihijärven Maalaispäiviä.

Hannu Putkuri

Uutiset
26.7.2021 9.12

“Kylän tapahtuma, josta lähdetään pois hymyssä suin”

Rii­hi­jär­ven Maa­lais­päi­vät jär­jes­te­tään jäl­leen tu­le­va­na sun­nun­tai­na 1. elo­kuu­ta Rii­hi­jär­ven Mat­ka­par­kis­sa. Lu­vas­sa on tut­tu­ja työ­näy­tök­siä kah­vin kor­vik­keen val­mis­ta­mi­ses­ta, puun kuo­ri­mi­ses­ta sekä egyp­tin­par­run veis­tos­ta pui­mi­seen.

Huomenna tiistaina 27.7. on viimeinen päivä ilmoittaa oma tilinumero OmaVerossa elokuun veronpalautuksia varten.

Huomenna tiistaina 27.7. on viimeinen päivä ilmoittaa oma tilinumero OmaVerossa elokuun veronpalautuksia varten.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.7.2021 8.50

Verohallinnolta puuttuu tilinumeroita

Ve­ro­hal­lin­nol­ta puut­tuu edel­leen ti­li­nu­me­ro 48 000 hen­ki­löl­tä, jot­ka ovat saa­mas­sa ve­ron­pa­lau­tuk­sia tiis­tai­na 3. elo­kuu­ta. Osa puut­tu­vis­ta ti­li­nu­me­rois­ta on nuor­ten, jot­ka ei­vät ole ai­em­min saa­neet ve­ron­pa­lau­tuk­sia.

Huomenna tiistaina 27.7. on viimeinen päivä ilmoittaa oma tilinumero OmaVerossa elokuun veronpalautuksia varten.

Huomenna tiistaina 27.7. on viimeinen päivä ilmoittaa oma tilinumero OmaVerossa elokuun veronpalautuksia varten.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.7.2021 8.50

Verohallinnolta puuttuu tilinumeroita

Ve­ro­hal­lin­nol­ta puut­tuu edel­leen ti­li­nu­me­ro 48 000 hen­ki­löl­tä, jot­ka ovat saa­mas­sa ve­ron­pa­lau­tuk­sia tiis­tai­na 3. elo­kuu­ta. Osa puut­tu­vis­ta ti­li­nu­me­rois­ta on nuor­ten, jot­ka ei­vät ole ai­em­min saa­neet ve­ron­pa­lau­tuk­sia.

Maastopaloja oli sammuttamassa yksiköt Kiteeltä, Kesälahdelta ja Tohmajärveltä. Arkistokuva.

Maastopaloja oli sammuttamassa yksiköt Kiteeltä, Kesälahdelta ja Tohmajärveltä. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.7.2021 8.45

Maastopaloja ja holtitonta mopoilua Kiteellä

Pa­lo­len­to ha­vait­si Ki­teen Ni­vun­gis­sa kak­si eril­lis­tä maas­to­pa­loa lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä. En­sim­mäi­nen palo ha­vait­tiin Nä­kö­tor­nin­kan­kaan maas­tos­sa. Kool­taan pa­lo­a­lue oli noin 50 x 50 met­riä.

Maastopaloja oli sammuttamassa yksiköt Kiteeltä, Kesälahdelta ja Tohmajärveltä. Arkistokuva.

Maastopaloja oli sammuttamassa yksiköt Kiteeltä, Kesälahdelta ja Tohmajärveltä. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.7.2021 8.45

Maastopaloja ja holtitonta mopoilua Kiteellä

Pa­lo­len­to ha­vait­si Ki­teen Ni­vun­gis­sa kak­si eril­lis­tä maas­to­pa­loa lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä. En­sim­mäi­nen palo ha­vait­tiin Nä­kö­tor­nin­kan­kaan maas­tos­sa. Kool­taan pa­lo­a­lue oli noin 50 x 50 met­riä.

Hanna ja Tarmo Nuutiselle Rääkkylän kesäkoti on rauhoittumispaikka, jossa halutaan viettää enemmän aikaa. Iso kivinavetta tarjoaa suojan eläimille, mutta toimii myös ateljeena.

Hanna ja Tarmo Nuutiselle Rääkkylän kesäkoti on rauhoittumispaikka, jossa halutaan viettää enemmän aikaa. Iso kivinavetta tarjoaa suojan eläimille, mutta toimii myös ateljeena.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.7.2021 12.00

Kesämökistä kunnostetaan kotia unelmien toteutukseen

Ke­sä­mö­kis­tä on muo­tou­tu­nut Han­na ja Tar­mo Nuu­ti­sel­le rau­han tyys­si­ja, jos­sa ha­lu­taan viet­tää en­tis­tä enem­män ai­kaa myös työ­e­lä­mää aja­tel­len.

Hanna ja Tarmo Nuutiselle Rääkkylän kesäkoti on rauhoittumispaikka, jossa halutaan viettää enemmän aikaa. Iso kivinavetta tarjoaa suojan eläimille, mutta toimii myös ateljeena.

Hanna ja Tarmo Nuutiselle Rääkkylän kesäkoti on rauhoittumispaikka, jossa halutaan viettää enemmän aikaa. Iso kivinavetta tarjoaa suojan eläimille, mutta toimii myös ateljeena.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.7.2021 12.00

Kesämökistä kunnostetaan kotia unelmien toteutukseen

Ke­sä­mö­kis­tä on muo­tou­tu­nut Han­na ja Tar­mo Nuu­ti­sel­le rau­han tyys­si­ja, jos­sa ha­lu­taan viet­tää en­tis­tä enem­män ai­kaa myös työ­e­lä­mää aja­tel­len.

Lisää aiheesta

Kysely