JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.9.2021 15.05

”Hyvää elämää muistiys­tä­väl­lisessä yhteiskunnassa” – viikolla 38 vietetään Muistiviikkoa

Vii­kol­la 38 vie­tet­tä­väl­lä Muis­ti­vii­kol­la ja 21.9. vie­tet­tä­väl­lä kan­sain­vä­li­sel­lä muis­ti­päi­väl­lä ha­lu­taan tänä vuon­na nos­taa esiin eri­tyi­ses­ti läs­nä­o­lon ja lä­hei­syy­den mer­ki­tys­tä. Koh­taa­mi­ses­sa ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tar­vi­taan myös kuu­lo­ais­tia.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.9.2021 11.22

Hanhipaimenten työ jatkuu syysmuuton aikana

Han­hi­pel­to- ja han­hi­pai­men­ko­kei­lu on­nis­tui ke­vääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa eri­no­mai­ses­ti, jo­ten han­hien kar­ko­tus­toi­men­pi­teet jat­ku­vat myös val­ko­pos­ki­han­hien syys­muu­ton ai­kaan.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Viime viikon pohjoiset ilmavirtaukset käynnistivät valkoposkihanhet syysmuuton ensimmäisen huipun. Pellolle kerääntyneet hanhet on valokuvattu torstaina Kiteen Kunonniemessä.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.9.2021 11.22

Hanhipaimenten työ jatkuu syysmuuton aikana

Han­hi­pel­to- ja han­hi­pai­men­ko­kei­lu on­nis­tui ke­vääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa eri­no­mai­ses­ti, jo­ten han­hien kar­ko­tus­toi­men­pi­teet jat­ku­vat myös val­ko­pos­ki­han­hien syys­muu­ton ai­kaan.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.9.2021 10.00

Vapaaehtoistyö antaa molemminpuolista virkistäytymistä

Va­paa­eh­tois­työ on Mar­juk­ka Kont­ti­nen-Lap­pa­lai­sel­le har­ras­tus, jo­hon hän pa­nos­taa vii­kos­sa use­am­man päi­vän.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Marjukka Konttinen-Lappalainen kokee vapaaehtoistyön rikastuttavan elämäänsä.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.9.2021 10.00

Vapaaehtoistyö antaa molemminpuolista virkistäytymistä

Va­paa­eh­tois­työ on Mar­juk­ka Kont­ti­nen-Lap­pa­lai­sel­le har­ras­tus, jo­hon hän pa­nos­taa vii­kos­sa use­am­man päi­vän.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
21.9.2021 8.02

KiPan puheenjohtaja Pentti Lipsanen: Vielä niitä hedelmiäkin saadaan

Ki­teen Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Lip­sa­nen jou­tui vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pi­de­tyis­sä pe­sis­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä to­te­a­maan, et­tä seu­ran edus­tus­jouk­kue jou­tui juh­la­vas­ti su­ju­neen vii­me kau­den jäl­keen po­te­maan pien­tä kra­pu­lan poi­kas­ta. Me­nes­tys ei ol­lut odo­tus­ten mu­kais­ta.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Lissun Maila -kiertopalkinnon sai Liivia Parkkonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
21.9.2021 8.02

KiPan puheenjohtaja Pentti Lipsanen: Vielä niitä hedelmiäkin saadaan

Ki­teen Pal­lon pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Lip­sa­nen jou­tui vii­me lau­an­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä pi­de­tyis­sä pe­sis­kau­den päät­tä­jäi­sis­sä to­te­a­maan, et­tä seu­ran edus­tus­jouk­kue jou­tui juh­la­vas­ti su­ju­neen vii­me kau­den jäl­keen po­te­maan pien­tä kra­pu­lan poi­kas­ta. Me­nes­tys ei ol­lut odo­tus­ten mu­kais­ta.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Joonas Väistö

Urheilu
20.9.2021 16.17

Reuter lensi kaksivetoisten mestariksi

Kai­nuun Moot­to­ri­ker­hoa edus­ta­va Vil­le Reu­ter oli no­pein kak­si­ve­tois­ten ja Mänt­sä­län Moot­to­ri­ker­hon Tuuk­ka Hal­li­la ne­li­ve­tois­ten kul­jet­ta­ja vii­me lau­an­tai­na Ki­teen Ai­mon ral­lisp­rint-ra­dal­la aje­tus­sa tä­män kau­den kol­man­nes­sa SM-osa­kil­pai­lus­sa.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Kainuun Moottorikerhon Ville Reuter lennätti Citroeniaan näyttävästi Aimon sprinttiradan nypyissä. Palkinnoksi vauhdikkaasta menosta tuli kaksivetoisten ykkössija.

Joonas Väistö

Urheilu
20.9.2021 16.17

Reuter lensi kaksivetoisten mestariksi

Kai­nuun Moot­to­ri­ker­hoa edus­ta­va Vil­le Reu­ter oli no­pein kak­si­ve­tois­ten ja Mänt­sä­län Moot­to­ri­ker­hon Tuuk­ka Hal­li­la ne­li­ve­tois­ten kul­jet­ta­ja vii­me lau­an­tai­na Ki­teen Ai­mon ral­lisp­rint-ra­dal­la aje­tus­sa tä­män kau­den kol­man­nes­sa SM-osa­kil­pai­lus­sa.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

 Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Marco Martalar työstää yli kolmemetristä puista leijonaa Puun Sielun Natalia Podkolzinan laatiman suunnitelman mukaan.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
20.9.2021 15.50

Onkamoon kohoaa leijonaveistos italia­lais­tai­teilijan toteuttamana

Puun­sie­luun on ra­ken­tu­mas­sa puu­tai­teen veis­tos­puis­to, jo­hon teh­dään par­hail­laan kol­mi­met­ris­tä Suo­men lei­jo­naa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.9.2021 14.25

Hallinto-oikeus kumosi ympäris­tö­lau­ta­kunnan päätöksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus on ku­mon­nut Ki­teen ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa te­ke­män pää­tök­sen Pu­ru­ve­den ran­ta­o­sa­y­leis­kaa­van alu­eel­la si­jait­se­vis­ta lu­vat­to­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. Asia pa­lau­tuu lau­ta­kun­nal­le uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on arvioinut, että Puruveden rantaosayleiskaavan alueella pieneksi rantasaunaksi tulkittava rakennus vaikuttaa maisemaan, viihtyisyyteen ja ympäristönäkökohtiin, joten se edellyttää viranomaisvalvontaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
20.9.2021 14.25

Hallinto-oikeus kumosi ympäris­tö­lau­ta­kunnan päätöksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus on ku­mon­nut Ki­teen ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa te­ke­män pää­tök­sen Pu­ru­ve­den ran­ta­o­sa­y­leis­kaa­van alu­eel­la si­jait­se­vis­ta lu­vat­to­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. Asia pa­lau­tuu lau­ta­kun­nal­le uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.

Uutiset
20.9.2021 14.05

Pohjois-Karjalan kehittämisen arvopaperi lausun­to­kier­rokselle

Maa­nan­tai­na 20.9. vii­meis­tä ker­taa ny­kyi­sel­lä ko­koon­pa­nol­la ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti lä­het­tää Maa­kun­ta­oh­jel­ma PO­KAT 2025:n luon­nok­sen si­dos­ryh­mil­le lau­sun­to­kier­rok­sel­le. Luon­nos tu­lee avoi­mes­ti näh­tä­vil­le ja kom­men­toi­ta­vak­si ajal­le 21.9.– 3.11. Maa­kun­ta­oh­jel­man luon­nok­seen voi tu­tus­ta maa­kun­ta­lii­ton verk­ko­si­vuil­la. Si­vuil­la on myös mah­dol­li­suus kom­men­toi­da luon­nos­ta.

Uutiset
20.9.2021 14.05

Pohjois-Karjalan kehittämisen arvopaperi lausun­to­kier­rokselle

Maa­nan­tai­na 20.9. vii­meis­tä ker­taa ny­kyi­sel­lä ko­koon­pa­nol­la ko­koon­tu­nut Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­hal­li­tus päät­ti lä­het­tää Maa­kun­ta­oh­jel­ma PO­KAT 2025:n luon­nok­sen si­dos­ryh­mil­le lau­sun­to­kier­rok­sel­le. Luon­nos tu­lee avoi­mes­ti näh­tä­vil­le ja kom­men­toi­ta­vak­si ajal­le 21.9.– 3.11. Maa­kun­ta­oh­jel­man luon­nok­seen voi tu­tus­ta maa­kun­ta­lii­ton verk­ko­si­vuil­la. Si­vuil­la on myös mah­dol­li­suus kom­men­toi­da luon­nos­ta.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Uutiset
20.9.2021 11.12

Farmasiaviikko korostaa lääkehoidon seurannan merkitystä

Vii­kol­la 38 vie­tet­tä­väl­lä Far­ma­si­a­vii­kol­la ha­lu­taan sy­ven­tää ym­mär­rys­tä ap­tee­kin am­mat­ti­lais­ten roo­lis­ta lää­ke­hoi­don seu­ran­nas­sa. Ap­teek­ka­ri­lii­ton toi­mes­ta jär­jes­tet­tä­vää tee­ma­viik­koa vie­te­tään nyt nel­jät­tä ker­taa.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Farmasiaviikolla halutaan syventää ymmärrystä apteekin ammattilaisten roolista lääkehoidon seurannassa. Kuvituskuva.

Uutiset
20.9.2021 11.12

Farmasiaviikko korostaa lääkehoidon seurannan merkitystä

Vii­kol­la 38 vie­tet­tä­väl­lä Far­ma­si­a­vii­kol­la ha­lu­taan sy­ven­tää ym­mär­rys­tä ap­tee­kin am­mat­ti­lais­ten roo­lis­ta lää­ke­hoi­don seu­ran­nas­sa. Ap­teek­ka­ri­lii­ton toi­mes­ta jär­jes­tet­tä­vää tee­ma­viik­koa vie­te­tään nyt nel­jät­tä ker­taa.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Uutiset
20.9.2021 10.50

Koti TV saa jatkoa Pohjois-Karjalassa

Siun sote on teh­nyt so­pi­muk­sen Koti TV -etä­kun­tou­tus­ka­na­van jat­kos­ta 31.12.2021 saak­ka. TV-pal­ve­lu käyn­nis­tyi jou­lu­kuus­sa 2020. Ka­na­val­la esi­te­tään joka ar­ki­päi­vä klo 11 – 13 ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua kun­tout­ta­vaa ja kult­tuu­ri­pai­not­teis­ta oh­jel­maa.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Koti-TV:n kanavalla esitetään joka arkipäivä klo 11 – 13 ikäihmisille suunnattua kuntouttavaa ja kulttuuripainotteista ohjelmaa. Kuva: Koti-TV.

Uutiset
20.9.2021 10.50

Koti TV saa jatkoa Pohjois-Karjalassa

Siun sote on teh­nyt so­pi­muk­sen Koti TV -etä­kun­tou­tus­ka­na­van jat­kos­ta 31.12.2021 saak­ka. TV-pal­ve­lu käyn­nis­tyi jou­lu­kuus­sa 2020. Ka­na­val­la esi­te­tään joka ar­ki­päi­vä klo 11 – 13 ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua kun­tout­ta­vaa ja kult­tuu­ri­pai­not­teis­ta oh­jel­maa.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 10.20

Arviointimenettely alkoi

Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön alul­le lait­ta­ma Rääk­ky­län ar­vi­oin­ti­me­net­te­ly al­koi ja en­sim­mäi­nen ar­vi­oin­ti­ryh­män ko­kous on jo pi­det­ty­nä. Sel­vi­tys­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii so­si­o­no­mi ja Lap­peen­ran­nan en­ti­nen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kor­ki­a­kos­ki, Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön edus­ta­jat ovat Vil­le Sa­lo­nen, Anu Her­nes­nie­mi ja Pasi Lep­pä­nen.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnan talousluvut ovat nyt tiukassa syynissä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 10.20

Arviointimenettely alkoi

Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön alul­le lait­ta­ma Rääk­ky­län ar­vi­oin­ti­me­net­te­ly al­koi ja en­sim­mäi­nen ar­vi­oin­ti­ryh­män ko­kous on jo pi­det­ty­nä. Sel­vi­tys­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii so­si­o­no­mi ja Lap­peen­ran­nan en­ti­nen apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kor­ki­a­kos­ki, Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön edus­ta­jat ovat Vil­le Sa­lo­nen, Anu Her­nes­nie­mi ja Pasi Lep­pä­nen.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

PolkuVisuals

Uutiset
20.9.2021 9.40

Piia Hirvonen tavoittelee Kurvikuningattaren titteliä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Piia Hir­vo­nen kil­pai­lee fi­naa­li­kym­me­ni­kös­sä Kur­vi­ku­nin­ga­tar-tit­te­lis­tä. Kil­pai­lun fi­naa­li jär­jes­te­tään lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä Ii­sal­mes­sa.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

Kiteeläislähtöinen Piia Hirvonen kilpailee finaalikymmenikössä Kurvikuningatar -tittelistä.

PolkuVisuals

Uutiset
20.9.2021 9.40

Piia Hirvonen tavoittelee Kurvikuningattaren titteliä

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Piia Hir­vo­nen kil­pai­lee fi­naa­li­kym­me­ni­kös­sä Kur­vi­ku­nin­ga­tar-tit­te­lis­tä. Kil­pai­lun fi­naa­li jär­jes­te­tään lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä Ii­sal­mes­sa.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.32

Reserviup­see­ri­liiton kolme kultaista ansiomitalia Kiteelle

Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry juh­lii 70 -vuo­tis­ta tai­val­taan tu­le­va­na per­jan­tai­na. Juh­la­päi­vän pal­kit­se­mi­sis­sa Suo­men Re­ser­viup­see­ri­liit­to ja Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry ja­ka­vat muun mu­as­sa kol­me Re­ser­viup­see­ri­lii­ton kul­tais­ta an­si­o­mi­ta­lia. Mi­ta­lit saa­vat ki­tee­läi­set Heik­ki Pi­ri­nen, Ka­ler­vo Rin­ne ja Sa­ka­ri Ta­ka­la.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Sakari Takala, Kalervo Rinne ja Heikki Pirinen palkitaan Reserviupseeriliiton kultaisilla ansiomitaleilla Pohjois-karjalan Reserviupseeripiirin 70-vuotisjuhlassa perjantaina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.32

Reserviup­see­ri­liiton kolme kultaista ansiomitalia Kiteelle

Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry juh­lii 70 -vuo­tis­ta tai­val­taan tu­le­va­na per­jan­tai­na. Juh­la­päi­vän pal­kit­se­mi­sis­sa Suo­men Re­ser­viup­see­ri­liit­to ja Poh­jois-Kar­ja­lan Re­ser­viup­see­ri­pii­ri ry ja­ka­vat muun mu­as­sa kol­me Re­ser­viup­see­ri­lii­ton kul­tais­ta an­si­o­mi­ta­lia. Mi­ta­lit saa­vat ki­tee­läi­set Heik­ki Pi­ri­nen, Ka­ler­vo Rin­ne ja Sa­ka­ri Ta­ka­la.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Marko Turunen

Urheilu
20.9.2021 9.15

Kukkovaaraa valloitetaan jälleen

Värt­si­län Kisa jär­jes­tää syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na lii­kun­nal­li­sen, koko per­heen Kuk­ko­vaa­ran juok­su -ta­pah­tu­man Värt­si­läs­sä. Ta­voit­tee­na on koko per­heen iloi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma, jos­sa voi juos­ta, kä­vel­lä tai pyö­räil­lä.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Värtsilässä valloitetaan Kukkovaara jälleen syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Marko Turunen

Urheilu
20.9.2021 9.15

Kukkovaaraa valloitetaan jälleen

Värt­si­län Kisa jär­jes­tää syys­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na lii­kun­nal­li­sen, koko per­heen Kuk­ko­vaa­ran juok­su -ta­pah­tu­man Värt­si­läs­sä. Ta­voit­tee­na on koko per­heen iloi­nen lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma, jos­sa voi juos­ta, kä­vel­lä tai pyö­räil­lä.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 9.04

Kalevalainen jäsenkorjaus keventää oloa

Osa-ai­kai­nen yrit­tä­jyys näyt­tää vuo­den lop­puun men­nes­sä, kan­taa­ko lii­kei­dea ko­ko­päi­väi­sek­si toi­mek­si. Al­ku näyt­tää lu­paa­val­ta, sil­lä syys­kuun alus­sa toi­mi­ni­mel­lä aloit­ta­nut Kep­pee keho on löy­tä­mäs­sä asi­a­kas­kun­taan­sa.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Kuivakuppausta Elisa Mustonen tekee säännöllisesti itselleenkin, sillä juoksuharrastus jumittaa sääriä.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2021 9.04

Kalevalainen jäsenkorjaus keventää oloa

Osa-ai­kai­nen yrit­tä­jyys näyt­tää vuo­den lop­puun men­nes­sä, kan­taa­ko lii­kei­dea ko­ko­päi­väi­sek­si toi­mek­si. Al­ku näyt­tää lu­paa­val­ta, sil­lä syys­kuun alus­sa toi­mi­ni­mel­lä aloit­ta­nut Kep­pee keho on löy­tä­mäs­sä asi­a­kas­kun­taan­sa.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.00

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan

Siun sote val­mis­te­lee par­hail­laan kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti hen­ki­löil­le, joi­den im­muu­ni­vas­te on voi­mak­kaas­ti hei­ken­ty­nyt sai­rau­den tai sen hoi­don vuok­si. Täl­lai­sia sai­rauk­sia ja hoi­to­ja ovat muun mu­as­sa elin­siir­to, kan­ta­so­lu­siir­to, vai­kea tai kes­ki­vai­kea syn­nyn­näi­nen im­muu­ni­puu­tos, im­mu­no­sup­p­res­sii­vi­nen syö­pä­hoi­to, di­a­lyy­si ja vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta ja pit­käl­le eden­nyt tai hoi­ta­ma­ton HIV. Li­sä­tie­to­ja ai­hees­ta THL:n tie­dot­tees­sa.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan immuunipuutteisille henkilöille. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 9.00

Kolmatta koronarokotusta valmistellaan

Siun sote val­mis­te­lee par­hail­laan kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti hen­ki­löil­le, joi­den im­muu­ni­vas­te on voi­mak­kaas­ti hei­ken­ty­nyt sai­rau­den tai sen hoi­don vuok­si. Täl­lai­sia sai­rauk­sia ja hoi­to­ja ovat muun mu­as­sa elin­siir­to, kan­ta­so­lu­siir­to, vai­kea tai kes­ki­vai­kea syn­nyn­näi­nen im­muu­ni­puu­tos, im­mu­no­sup­p­res­sii­vi­nen syö­pä­hoi­to, di­a­lyy­si ja vai­kea kroo­ni­nen mu­nu­ais­ten va­jaa­toi­min­ta ja pit­käl­le eden­nyt tai hoi­ta­ma­ton HIV. Li­sä­tie­to­ja ai­hees­ta THL:n tie­dot­tees­sa.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 8.27

Tietävän, Oppivan ja Taitotalon myyntitoimet jatkuvat

Syys­kuun puo­li­vä­liin jat­ket­tu huu­to­kaup­pa Tie­tä­väi­sen kou­lun kah­des­ta ra­ken­nuk­ses­ta sekä Tai­to­ta­los­ta (ent. Lää­kä­rin­ta­lo) ei tuot­ta­nut yh­tään tar­jous­ta. Myyn­nis­sä oli­vat A-ra­ken­nus, jos­sa ovat ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si mm. kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­li ja van­hat kir­jas­to­ti­lat sekä B-ra­ken­nus, jos­sa on ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si, au­di­to­rio ja keit­ti­ö­ti­lat.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Tietäväisen Tekevä-pajarakennusta esiteltiin ostajaehdokkaille viime helmikuussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.9.2021 8.27

Tietävän, Oppivan ja Taitotalon myyntitoimet jatkuvat

Syys­kuun puo­li­vä­liin jat­ket­tu huu­to­kaup­pa Tie­tä­väi­sen kou­lun kah­des­ta ra­ken­nuk­ses­ta sekä Tai­to­ta­los­ta (ent. Lää­kä­rin­ta­lo) ei tuot­ta­nut yh­tään tar­jous­ta. Myyn­nis­sä oli­vat A-ra­ken­nus, jos­sa ovat ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si mm. kou­lu­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­li ja van­hat kir­jas­to­ti­lat sekä B-ra­ken­nus, jos­sa on ope­tus­ti­lo­jen li­säk­si, au­di­to­rio ja keit­ti­ö­ti­lat.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Tuija Marienberg

Uutiset
18.9.2021 18.20

Teollistuminen nosti kiteeläisten elintasoa

– Ih­mis­ten va­ral­li­suu­des­ta ker­to­vat hy­vin­kin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti van­hat pe­run­kir­jat, to­te­si Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa his­to­ri­an opin­to­jaan vii­meis­te­le­vä Vil­le Aho­kas, joka lu­en­noi Ki­tee-Seu­ran vie­raa­na, osa­na maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­ma­sar­jaa.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Itä-Suomen yliopistossa historiaa opiskeleva Ville Ahokas selvitti pro gradu -työssään kiteeläisten elintason kehitystä vuosina 1864-1917.

Tuija Marienberg

Uutiset
18.9.2021 18.20

Teollistuminen nosti kiteeläisten elintasoa

– Ih­mis­ten va­ral­li­suu­des­ta ker­to­vat hy­vin­kin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti van­hat pe­run­kir­jat, to­te­si Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa his­to­ri­an opin­to­jaan vii­meis­te­le­vä Vil­le Aho­kas, joka lu­en­noi Ki­tee-Seu­ran vie­raa­na, osa­na maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­ma­sar­jaa.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.9.2021 17.28

Koivikon Elomarkkinat veti väkeä

Elo­mark­ki­na­pe­rin­ne pää­si Koi­vi­kol­la jat­ku­maan tä­nään mu­ka­vis­sa mer­keis­sä. ta­va­ra teki kaup­paan­sa ja eri­tyi­ses­ti lap­sil­la näyt­ti ole­van mie­len­kiin­tois­ta puu­hai­lua kii­pei­lys­tä po­ni­rat­sas­tuk­seen ja as­kar­te­luun.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Maaseudun Sivistysliiton kojulla lapset pääsivät askartelemaan itselleen käpylehmiä ja muun muassa kauniita ruusuja, kuten Peppi Juvonen tässä MSL:n Reeta Rönkön ohjauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
18.9.2021 17.28

Koivikon Elomarkkinat veti väkeä

Elo­mark­ki­na­pe­rin­ne pää­si Koi­vi­kol­la jat­ku­maan tä­nään mu­ka­vis­sa mer­keis­sä. ta­va­ra teki kaup­paan­sa ja eri­tyi­ses­ti lap­sil­la näyt­ti ole­van mie­len­kiin­tois­ta puu­hai­lua kii­pei­lys­tä po­ni­rat­sas­tuk­seen ja as­kar­te­luun.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 16.33

Hevibändin mukaan nimetyt tulppaanit loppuivat alkuunsa

Ki­teen Hank­ki­jal­la ei­vät liki mus­tan­sä­vyi­sin ku­kin kuk­ki­vat tulp­paa­nin­mu­ku­lat kau­aa hyl­lys­sä py­sy­neet, kun asi­ak­kaat haa­li­vat Night­wish-ni­meä kan­ta­van eri­koi­se­rän ko­ti­pi­hoil­leen kas­va­maan.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Tanja Laakkonen esittelee viimeistä pussia kiteeläisten himoitsemasta tulppaanilajikkeesta.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 16.33

Hevibändin mukaan nimetyt tulppaanit loppuivat alkuunsa

Ki­teen Hank­ki­jal­la ei­vät liki mus­tan­sä­vyi­sin ku­kin kuk­ki­vat tulp­paa­nin­mu­ku­lat kau­aa hyl­lys­sä py­sy­neet, kun asi­ak­kaat haa­li­vat Night­wish-ni­meä kan­ta­van eri­koi­se­rän ko­ti­pi­hoil­leen kas­va­maan.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 15.57

Haapasalo saapuu Kiteelle hatsapureineen

Näyt­te­li­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo tuo jo hi­tik­si nous­seen, ge­or­gi­a­lais­ta eri­kois­herk­kua hat­sa­pu­ria myy­vän to­ri­vau­nun­sa Kes­ki-Kar­ja­laan ja saa­puu it­se­kin pis­täy­ty­mään paik­ka­kun­nal­la. Puu­ma­lan sa­ta­mas­ta ke­säl­lä 2020 al­kun­sa saa­nut hat­sa­pu­ri-kier­tue ran­tau­tuu Ki­teel­le K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­seen en­si vii­kon lo­pul­la.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Ville Haapasalo aloitti hatsapurien myynnin viime kesänä mökkeilypitäjässään Puumalassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 15.57

Haapasalo saapuu Kiteelle hatsapureineen

Näyt­te­li­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo tuo jo hi­tik­si nous­seen, ge­or­gi­a­lais­ta eri­kois­herk­kua hat­sa­pu­ria myy­vän to­ri­vau­nun­sa Kes­ki-Kar­ja­laan ja saa­puu it­se­kin pis­täy­ty­mään paik­ka­kun­nal­la. Puu­ma­lan sa­ta­mas­ta ke­säl­lä 2020 al­kun­sa saa­nut hat­sa­pu­ri-kier­tue ran­tau­tuu Ki­teel­le K-Su­per­mar­ket Ku­pi­ai­seen en­si vii­kon lo­pul­la.

Sudet hyökkäsivät lammaskatraan kimppuun torstain ja perjantain välisenä yönä Kiteellä. (Kuva: Koti-Karjalan arkisto.)

Sudet hyökkäsivät lammaskatraan kimppuun torstain ja perjantain välisenä yönä Kiteellä. (Kuva: Koti-Karjalan arkisto.)

Tuija Marienberg

Uutiset
17.9.2021 14.45

Sudet tappoivat lampaita Kiteellä

Su­det raa­te­li­vat tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä lu­kui­sia lam­pai­ta ki­tee­läi­sel­lä lam­mas- ja emo­leh­mä­ti­lal­la.

Sudet hyökkäsivät lammaskatraan kimppuun torstain ja perjantain välisenä yönä Kiteellä. (Kuva: Koti-Karjalan arkisto.)

Sudet hyökkäsivät lammaskatraan kimppuun torstain ja perjantain välisenä yönä Kiteellä. (Kuva: Koti-Karjalan arkisto.)

Tuija Marienberg

Uutiset
17.9.2021 14.45

Sudet tappoivat lampaita Kiteellä

Su­det raa­te­li­vat tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yö­nä lu­kui­sia lam­pai­ta ki­tee­läi­sel­lä lam­mas- ja emo­leh­mä­ti­lal­la.

Uutiset
17.9.2021 12.25

Kiteellä ja Rääkkylässä Walk in -rokotustilaisuudet maanantaina

Maa­nan­tai­na 20.9.2021 Walk in -ro­ko­tus­ti­lai­suus jär­jes­te­tään Rääk­ky­län ter­vey­sa­se­mal­la klo 13.30 – 15.30 ja Ki­teen ter­vey­sa­se­mal­la klo 15 – 18. Rääk­ky­läs­sä on tar­jol­la 24 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta Bi­on­tech-Phi­ze­rin ro­ko­tet­ta, ja Ki­teel­lä puo­les­taan 100 an­nos­ta Mo­der­naa.

Uutiset
17.9.2021 12.25

Kiteellä ja Rääkkylässä Walk in -rokotustilaisuudet maanantaina

Maa­nan­tai­na 20.9.2021 Walk in -ro­ko­tus­ti­lai­suus jär­jes­te­tään Rääk­ky­län ter­vey­sa­se­mal­la klo 13.30 – 15.30 ja Ki­teen ter­vey­sa­se­mal­la klo 15 – 18. Rääk­ky­läs­sä on tar­jol­la 24 ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta Bi­on­tech-Phi­ze­rin ro­ko­tet­ta, ja Ki­teel­lä puo­les­taan 100 an­nos­ta Mo­der­naa.

Maria Ryhänen aloitti työskentelyn Rääkkylässä syyskuun alussa.

Maria Ryhänen aloitti työskentelyn Rääkkylässä syyskuun alussa.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 10.47

Asiakaskontaktit työn paras puoli

Kau­pan ala on Ma­ria Ry­hä­sel­le niin mie­lui­nen työ­paik­ka, et­tä alan­vaih­dos ei ole käy­nyt mie­les­sä­kään työ­vuo­sien ai­ka­na.

Maria Ryhänen aloitti työskentelyn Rääkkylässä syyskuun alussa.

Maria Ryhänen aloitti työskentelyn Rääkkylässä syyskuun alussa.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.9.2021 10.47

Asiakaskontaktit työn paras puoli

Kau­pan ala on Ma­ria Ry­hä­sel­le niin mie­lui­nen työ­paik­ka, et­tä alan­vaih­dos ei ole käy­nyt mie­les­sä­kään työ­vuo­sien ai­ka­na.

Koronavirustilanne on rauhallinen, mutta rokotuskattavuudessa on parannettavaa, toteaa alueellinen koronatilannetyöryhmä.

Koronavirustilanne on rauhallinen, mutta rokotuskattavuudessa on parannettavaa, toteaa alueellinen koronatilannetyöryhmä.

Aladar Bayer

Uutiset
17.9.2021 8.40

Pohjois-Karjalan koronavirustilanne on rauhallinen – rokotus­kat­ta­vuudessa on vielä parannettavaa

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta in­to ro­kot­tei­den ot­ta­mi­seen on maa­kun­nas­sa hii­pu­nut. Val­ta­kun­nal­li­se­na ta­voit­tee­na on pääs­tä avaa­maan yh­teis­kun­taa laa­jem­min, kun 80 % vä­es­tös­tä on saa­nut mo­lem­mat ro­ko­te­an­nok­set. Poh­jois-Kar­ja­las­sa mo­lem­mat ro­ko­te­an­nok­set on saa­nut täl­lä het­kel­lä noin 62 % yli 12-vuo­ti­ais­ta. En­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 82 % yli 12-vuo­ti­ais­ta.

Koronavirustilanne on rauhallinen, mutta rokotuskattavuudessa on parannettavaa, toteaa alueellinen koronatilannetyöryhmä.

Koronavirustilanne on rauhallinen, mutta rokotuskattavuudessa on parannettavaa, toteaa alueellinen koronatilannetyöryhmä.

Aladar Bayer

Uutiset
17.9.2021 8.40

Pohjois-Karjalan koronavirustilanne on rauhallinen – rokotus­kat­ta­vuudessa on vielä parannettavaa

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta in­to ro­kot­tei­den ot­ta­mi­seen on maa­kun­nas­sa hii­pu­nut. Val­ta­kun­nal­li­se­na ta­voit­tee­na on pääs­tä avaa­maan yh­teis­kun­taa laa­jem­min, kun 80 % vä­es­tös­tä on saa­nut mo­lem­mat ro­ko­te­an­nok­set. Poh­jois-Kar­ja­las­sa mo­lem­mat ro­ko­te­an­nok­set on saa­nut täl­lä het­kel­lä noin 62 % yli 12-vuo­ti­ais­ta. En­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 82 % yli 12-vuo­ti­ais­ta.

Poliisi ei havainnut tutkimuksissa viitteitä kovasta vauhdista ojaanajon yhteydessä. Kuvituskuva.

Poliisi ei havainnut tutkimuksissa viitteitä kovasta vauhdista ojaanajon yhteydessä. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
17.9.2021 8.23

Ojaanajo Puhoksessa

Tors­tai­na aa­mu­päi­väl­lä Pu­hok­sen­tiel­lä hen­ki­lö­au­to ajaan­tui ojaan vas­taan­tu­le­vien kais­tan kaut­ta. Ta­pah­tu­ma­paik­ka­tut­kin­nas­sa ei ha­vait­tu viit­tei­tä suu­res­ta ti­lan­ne­no­peu­des­ta. Au­toa kul­jet­ta­nut nai­nen ei vai­kut­ta­nut louk­kaan­tu­neen tör­mäyk­ses­sä, mut­ta hä­net toi­mi­tet­tiin am­bu­lans­si­kyy­dil­lä ter­vey­sa­se­mal­le tar­kas­tet­ta­vak­si.

Poliisi ei havainnut tutkimuksissa viitteitä kovasta vauhdista ojaanajon yhteydessä. Kuvituskuva.

Poliisi ei havainnut tutkimuksissa viitteitä kovasta vauhdista ojaanajon yhteydessä. Kuvituskuva.

Aladar Bayer

Uutiset
17.9.2021 8.23

Ojaanajo Puhoksessa

Tors­tai­na aa­mu­päi­väl­lä Pu­hok­sen­tiel­lä hen­ki­lö­au­to ajaan­tui ojaan vas­taan­tu­le­vien kais­tan kaut­ta. Ta­pah­tu­ma­paik­ka­tut­kin­nas­sa ei ha­vait­tu viit­tei­tä suu­res­ta ti­lan­ne­no­peu­des­ta. Au­toa kul­jet­ta­nut nai­nen ei vai­kut­ta­nut louk­kaan­tu­neen tör­mäyk­ses­sä, mut­ta hä­net toi­mi­tet­tiin am­bu­lans­si­kyy­dil­lä ter­vey­sa­se­mal­le tar­kas­tet­ta­vak­si.

Uutiset
16.9.2021 11.40

Kiinteistöveroja ja mätkyjä rästissä yli 150 miljoonalla eurolla

Ve­ro­hal­lin­non mu­kaan suo­ma­lai­sil­la on mak­sa­mat­ta 60 mil­joo­nan eu­ron edes­tä ke­sän ja al­ku­syk­syn ai­ka­na erään­ty­nyt­tä kiin­teis­tö­ve­roa ja 90 mil­joo­naa eu­roa jään­nös­ve­roa eli mät­ky­jä.

Uutiset
16.9.2021 11.40

Kiinteistöveroja ja mätkyjä rästissä yli 150 miljoonalla eurolla

Ve­ro­hal­lin­non mu­kaan suo­ma­lai­sil­la on mak­sa­mat­ta 60 mil­joo­nan eu­ron edes­tä ke­sän ja al­ku­syk­syn ai­ka­na erään­ty­nyt­tä kiin­teis­tö­ve­roa ja 90 mil­joo­naa eu­roa jään­nös­ve­roa eli mät­ky­jä.

Poliisin tehovalvontajaksolla tarkkaillaan autoilijoiden turvalaitteiden käyttöä sekä yleistä tarkkaavaisuutta.

Poliisin tehovalvontajaksolla tarkkaillaan autoilijoiden turvalaitteiden käyttöä sekä yleistä tarkkaavaisuutta.

Uutiset
16.9.2021 10.10

Tarkkaavaisuus ja turvalaitteet valvonnassa

Po­lii­si aloit­taa tors­tai­na 16. syys­kuu­ta val­von­ta­jak­son, jon­ka ai­ka­na lii­ken­ne­val­von­taa suun­na­taan eri­tyi­ses­ti au­toi­li­joi­den tur­va­lait­tei­den, ku­ten tur­va­vöi­den käyt­töön sekä tark­kaa­mat­to­muut­ta lii­ken­tees­sä ai­heut­ta­viin te­ki­jöi­hin.

Poliisin tehovalvontajaksolla tarkkaillaan autoilijoiden turvalaitteiden käyttöä sekä yleistä tarkkaavaisuutta.

Poliisin tehovalvontajaksolla tarkkaillaan autoilijoiden turvalaitteiden käyttöä sekä yleistä tarkkaavaisuutta.

Uutiset
16.9.2021 10.10

Tarkkaavaisuus ja turvalaitteet valvonnassa

Po­lii­si aloit­taa tors­tai­na 16. syys­kuu­ta val­von­ta­jak­son, jon­ka ai­ka­na lii­ken­ne­val­von­taa suun­na­taan eri­tyi­ses­ti au­toi­li­joi­den tur­va­lait­tei­den, ku­ten tur­va­vöi­den käyt­töön sekä tark­kaa­mat­to­muut­ta lii­ken­tees­sä ai­heut­ta­viin te­ki­jöi­hin.

Valtiovallan intresseissä on vahvistaa hiilinieluja. Tässä tarkoituksessa se on lähtenyt tukemaan joutomaiden metsitystä.

Valtiovallan intresseissä on vahvistaa hiilinieluja. Tässä tarkoituksessa se on lähtenyt tukemaan joutomaiden metsitystä.

Jouko Väistö

Uutiset
16.9.2021 9.10

Joutomaat kasvamaan metsää valtion tuella

Kes­ki-Kar­ja­las­ta­kin löy­tyy jou­to­mai­ta, jot­ka ei­vät ole pel­to­ja ei­vät­kä met­siä, vaan jo­ta­kin sil­tä vä­lil­tä. Nyt on otol­li­nen ai­ka lait­taa tuot­ta­mat­to­mat jou­to­maat tuot­ta­maan, sil­lä val­ti­o­val­ta on läh­te­nyt avus­ta­maan maa­ta­lous­käy­tön ul­ko­puo­lel­le jää­nei­den pel­to­loh­ko­jen ja en­tis­ten tur­ve­mai­den met­sit­tä­mis­tä.

Valtiovallan intresseissä on vahvistaa hiilinieluja. Tässä tarkoituksessa se on lähtenyt tukemaan joutomaiden metsitystä.

Valtiovallan intresseissä on vahvistaa hiilinieluja. Tässä tarkoituksessa se on lähtenyt tukemaan joutomaiden metsitystä.

Jouko Väistö

Uutiset
16.9.2021 9.10

Joutomaat kasvamaan metsää valtion tuella

Kes­ki-Kar­ja­las­ta­kin löy­tyy jou­to­mai­ta, jot­ka ei­vät ole pel­to­ja ei­vät­kä met­siä, vaan jo­ta­kin sil­tä vä­lil­tä. Nyt on otol­li­nen ai­ka lait­taa tuot­ta­mat­to­mat jou­to­maat tuot­ta­maan, sil­lä val­ti­o­val­ta on läh­te­nyt avus­ta­maan maa­ta­lous­käy­tön ul­ko­puo­lel­le jää­nei­den pel­to­loh­ko­jen ja en­tis­ten tur­ve­mai­den met­sit­tä­mis­tä.

Saila Pippuri on tykästynyt eläinten hoitoon. Kaikesta näkee, että hän on toiveammatissaan.

Saila Pippuri on tykästynyt eläinten hoitoon. Kaikesta näkee, että hän on toiveammatissaan.

Jouko Väistö

Uutiset
16.9.2021 9.05

Lomittaja on todellinen moniosaaja

Maa­ta­lous­lo­mi­tuk­sel­la on ta­ka­naan yli nel­jän vuo­si­kym­me­nen his­to­ria. Lain­sää­dän­nöl­lä toi­min­taa on oh­jat­tu vuo­des­ta 1978 läh­tien. Tänä ai­ka­na lo­mit­ta­jan toi­men­ku­va on muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti.

Saila Pippuri on tykästynyt eläinten hoitoon. Kaikesta näkee, että hän on toiveammatissaan.

Saila Pippuri on tykästynyt eläinten hoitoon. Kaikesta näkee, että hän on toiveammatissaan.

Jouko Väistö

Uutiset
16.9.2021 9.05

Lomittaja on todellinen moniosaaja

Maa­ta­lous­lo­mi­tuk­sel­la on ta­ka­naan yli nel­jän vuo­si­kym­me­nen his­to­ria. Lain­sää­dän­nöl­lä toi­min­taa on oh­jat­tu vuo­des­ta 1978 läh­tien. Tänä ai­ka­na lo­mit­ta­jan toi­men­ku­va on muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti.

Organisaatiouudistusta tehdään lomituspalvelujen käyttäjien ehdoilla, Keski-Karjalan lomituspäällikkö Salla Heinonen vakuutti viime viikolla Akkalaan Olesia ja Jari Savolaisen tilalle tekemänsä tilakäynnin yhteydessä.

Organisaatiouudistusta tehdään lomituspalvelujen käyttäjien ehdoilla, Keski-Karjalan lomituspäällikkö Salla Heinonen vakuutti viime viikolla Akkalaan Olesia ja Jari Savolaisen tilalle tekemänsä tilakäynnin yhteydessä.

Jouko Väistö

Uutiset
16.9.2021 9.00

Pohjois-Karjalan lomitus-palvelujen järjestelyt Tohmajärven hoidettavaksi

Toh­ma­jär­ven kun­ta saa vuo­den 2023 alus­ta vas­tuul­leen koko Poh­jois-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen. Pää­tök­sen asi­as­ta teki Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien Elä­ke­lai­tos (Mela) so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön edel­lyt­tä­män ko­ko­nai­sar­vi­on poh­jal­ta, mis­sä rat­kai­se­via kri­tee­re­jä oli­vat asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys, te­hok­kuus ja joh­ta­mi­nen.

Organisaatiouudistusta tehdään lomituspalvelujen käyttäjien ehdoilla, Keski-Karjalan lomituspäällikkö Salla Heinonen vakuutti viime viikolla Akkalaan Olesia ja Jari Savolaisen tilalle tekemänsä tilakäynnin yhteydessä.

Organisaatiouudistusta tehdään lomituspalvelujen käyttäjien ehdoilla, Keski-Karjalan lomituspäällikkö Salla Heinonen vakuutti viime viikolla Akkalaan Olesia ja Jari Savolaisen tilalle tekemänsä tilakäynnin yhteydessä.

Jouko Väistö

Uutiset
16.9.2021 9.00

Pohjois-Karjalan lomitus-palvelujen järjestelyt Tohmajärven hoidettavaksi

Toh­ma­jär­ven kun­ta saa vuo­den 2023 alus­ta vas­tuul­leen koko Poh­jois-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen. Pää­tök­sen asi­as­ta teki Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien Elä­ke­lai­tos (Mela) so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön edel­lyt­tä­män ko­ko­nai­sar­vi­on poh­jal­ta, mis­sä rat­kai­se­via kri­tee­re­jä oli­vat asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys, te­hok­kuus ja joh­ta­mi­nen.

Metsä-Karelia Oy:n yrittäjä Seppo Penttinen ja puukaupasta sekä metsäpalveluista Tohmajärven, Kiteen ja Joensuun alueilla vastaava Martti Kuronen kävivät tapaamassa yrityskumppani Jarmo Vepsäläistä hakkuutyömaalla Tolosenmäessä.

Metsä-Karelia Oy:n yrittäjä Seppo Penttinen ja puukaupasta sekä metsäpalveluista Tohmajärven, Kiteen ja Joensuun alueilla vastaava Martti Kuronen kävivät tapaamassa yrityskumppani Jarmo Vepsäläistä hakkuutyömaalla Tolosenmäessä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.9.2021 8.05

Metsä-Karelialla vahdinvaihto Keski-Karjalassa

Met­sä-Ka­re­lia Oy:ssä on ta­pah­tu­mas­sa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la "vah­din­vaih­to", kun alu­eel­la nel­jä vuo­si­kym­men­tä puu­kaup­po­ja hoi­ta­nut Jaak­ko Hy­vö­nen siir­tyy elä­ke­päi­vil­le ja teh­tä­väs­sä aloit­ti Mart­ti Ku­ro­nen.

Metsä-Karelia Oy:n yrittäjä Seppo Penttinen ja puukaupasta sekä metsäpalveluista Tohmajärven, Kiteen ja Joensuun alueilla vastaava Martti Kuronen kävivät tapaamassa yrityskumppani Jarmo Vepsäläistä hakkuutyömaalla Tolosenmäessä.

Metsä-Karelia Oy:n yrittäjä Seppo Penttinen ja puukaupasta sekä metsäpalveluista Tohmajärven, Kiteen ja Joensuun alueilla vastaava Martti Kuronen kävivät tapaamassa yrityskumppani Jarmo Vepsäläistä hakkuutyömaalla Tolosenmäessä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.9.2021 8.05

Metsä-Karelialla vahdinvaihto Keski-Karjalassa

Met­sä-Ka­re­lia Oy:ssä on ta­pah­tu­mas­sa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la "vah­din­vaih­to", kun alu­eel­la nel­jä vuo­si­kym­men­tä puu­kaup­po­ja hoi­ta­nut Jaak­ko Hy­vö­nen siir­tyy elä­ke­päi­vil­le ja teh­tä­väs­sä aloit­ti Mart­ti Ku­ro­nen.

Lauantain elomarkkinoilla Kiteen Koivikolla on luvassa muun muassa paikallista kukkaloistoa.

Lauantain elomarkkinoilla Kiteen Koivikolla on luvassa muun muassa paikallista kukkaloistoa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.9.2021 8.03

Elomarkkinat vuoden tauon jälkeen Koivikolla

Pe­rin­tei­set Elo­mark­ki­nat jär­jes­te­tään Koi­vi­kon kar­ta­nol­la tu­le­va­na lau­an­tai­na. Pe­rin­ne to­sin kat­ke­si vii­me vuon­na osin ko­ro­nan ta­kia ja osin syys­tä, et­tä ta­pah­tu­mal­le ei tuol­loin löy­ty­nyt ve­to­vas­tuul­lis­ta.

Lauantain elomarkkinoilla Kiteen Koivikolla on luvassa muun muassa paikallista kukkaloistoa.

Lauantain elomarkkinoilla Kiteen Koivikolla on luvassa muun muassa paikallista kukkaloistoa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.9.2021 8.03

Elomarkkinat vuoden tauon jälkeen Koivikolla

Pe­rin­tei­set Elo­mark­ki­nat jär­jes­te­tään Koi­vi­kon kar­ta­nol­la tu­le­va­na lau­an­tai­na. Pe­rin­ne to­sin kat­ke­si vii­me vuon­na osin ko­ro­nan ta­kia ja osin syys­tä, et­tä ta­pah­tu­mal­le ei tuol­loin löy­ty­nyt ve­to­vas­tuul­lis­ta.

Jyri Jääskeläiselle lehmien hyvinvointi on etusijalla investointeja suunnitellessa.

Jyri Jääskeläiselle lehmien hyvinvointi on etusijalla investointeja suunnitellessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.9.2021 7.52

Uusi kylmäpihatto lisäsi lehmämäärän kaksinkertaiseksi

Lin­tu­lan ti­lan leh­mä­lu­ku tup­laan­tui uu­den ro­bo­tin ja vas­ta­val­mis­tu­neen nuor­kar­ja­pi­ha­ton myö­tä.

Jyri Jääskeläiselle lehmien hyvinvointi on etusijalla investointeja suunnitellessa.

Jyri Jääskeläiselle lehmien hyvinvointi on etusijalla investointeja suunnitellessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.9.2021 7.52

Uusi kylmäpihatto lisäsi lehmämäärän kaksinkertaiseksi

Lin­tu­lan ti­lan leh­mä­lu­ku tup­laan­tui uu­den ro­bo­tin ja vas­ta­val­mis­tu­neen nuor­kar­ja­pi­ha­ton myö­tä.

Niiralassa kainuun harmaksia kasvattava Helinä Leppänen on heinäkuun alusta saakka ottanut lampaat joka yö turvaan sisätiloihin susien takia. Arkistokuva.

Niiralassa kainuun harmaksia kasvattava Helinä Leppänen on heinäkuun alusta saakka ottanut lampaat joka yö turvaan sisätiloihin susien takia. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.9.2021 5.30

Tiloilla ollaan huolissaan laiduneläinten turvallisuudesta

En­nal­ta­eh­käi­sys­tä huo­li­mat­ta su­si­va­hin­ko­ja on ta­pah­tu­nut vii­me kuu­kau­si­na maa­ti­loil­la Toh­ma­jär­ven ja Ki­teen alu­eel­la. Tuo­rein ta­paus on tä­män vii­kon sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­lil­tä Ki­teen Pet­ri­huh­das­ta, jos­sa su­det tap­poi­vat vii­si lam­mas­ta ja va­hin­goit­ti­vat viit­tä eloon­jää­nyt­tä lam­mas­ta.

Niiralassa kainuun harmaksia kasvattava Helinä Leppänen on heinäkuun alusta saakka ottanut lampaat joka yö turvaan sisätiloihin susien takia. Arkistokuva.

Niiralassa kainuun harmaksia kasvattava Helinä Leppänen on heinäkuun alusta saakka ottanut lampaat joka yö turvaan sisätiloihin susien takia. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.9.2021 5.30

Tiloilla ollaan huolissaan laiduneläinten turvallisuudesta

En­nal­ta­eh­käi­sys­tä huo­li­mat­ta su­si­va­hin­ko­ja on ta­pah­tu­nut vii­me kuu­kau­si­na maa­ti­loil­la Toh­ma­jär­ven ja Ki­teen alu­eel­la. Tuo­rein ta­paus on tä­män vii­kon sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­lil­tä Ki­teen Pet­ri­huh­das­ta, jos­sa su­det tap­poi­vat vii­si lam­mas­ta ja va­hin­goit­ti­vat viit­tä eloon­jää­nyt­tä lam­mas­ta.

Stora Ensolla Kiteellä harjoittelijana ollut Jere Juurinen suosittelee metsäalaa ihan kaikille.

Stora Ensolla Kiteellä harjoittelijana ollut Jere Juurinen suosittelee metsäalaa ihan kaikille.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.9.2021 0.02

Metsä tarjoaa työtä ja huvia

Jo­en­suun Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rik­si opis­ke­le­va Jere Juu­ri­nen suo­rit­ti ke­säl­lä nel­jän kuu­kau­den työ­har­joit­te­lun Stora En­sol­la, Ki­teel­lä.

Stora Ensolla Kiteellä harjoittelijana ollut Jere Juurinen suosittelee metsäalaa ihan kaikille.

Stora Ensolla Kiteellä harjoittelijana ollut Jere Juurinen suosittelee metsäalaa ihan kaikille.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.9.2021 0.02

Metsä tarjoaa työtä ja huvia

Jo­en­suun Ka­re­lia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­rik­si opis­ke­le­va Jere Juu­ri­nen suo­rit­ti ke­säl­lä nel­jän kuu­kau­den työ­har­joit­te­lun Stora En­sol­la, Ki­teel­lä.

Herhiläinen on kookas ja väritykseltään ruskeankeltainen. Hyvä tuntomerkki on myös pään punertava väri.

Herhiläinen on kookas ja väritykseltään ruskeankeltainen. Hyvä tuntomerkki on myös pään punertava väri.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.9.2021 0.02

Herhiläiset rakensivat pesän räystäs­lau­doi­tuksen väliin

Ki­teen Rii­hi­jär­vel­lä asu­va Ari Kar­hi­nen huo­ma­si elo­kuus­sa saa­neen­sa len­tä­viä lä­hi­naa­pu­rei­ta. Her­hi­läi­set oli­vat teh­neet pe­sän­sä oma­ko­ti­ta­lon räys­tään kat­to­lau­doi­tuk­sen si­sä­puo­lel­le.

Herhiläinen on kookas ja väritykseltään ruskeankeltainen. Hyvä tuntomerkki on myös pään punertava väri.

Herhiläinen on kookas ja väritykseltään ruskeankeltainen. Hyvä tuntomerkki on myös pään punertava väri.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.9.2021 0.02

Herhiläiset rakensivat pesän räystäs­lau­doi­tuksen väliin

Ki­teen Rii­hi­jär­vel­lä asu­va Ari Kar­hi­nen huo­ma­si elo­kuus­sa saa­neen­sa len­tä­viä lä­hi­naa­pu­rei­ta. Her­hi­läi­set oli­vat teh­neet pe­sän­sä oma­ko­ti­ta­lon räys­tään kat­to­lau­doi­tuk­sen si­sä­puo­lel­le.

Voimakas luoteistuuli sai puut taipumaan. Kaatuneet puut aiheutti työtä sekä sähköyhtiöille että pelastuslaitokselle.

Voimakas luoteistuuli sai puut taipumaan. Kaatuneet puut aiheutti työtä sekä sähköyhtiöille että pelastuslaitokselle.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.9.2021 11.43

Syysmyräkkä aiheutti sähkökatkoja

Voi­ma­kas luo­teis­tuu­li on kaa­ta­nut pui­ta ja ai­heut­ta­nut run­saas­ti säh­kö­kat­ko­ja myös Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la maa­nan­tai-il­ta­na 13.9. ja eri­tyi­ses­ti tiis­tai­aa­mu­na 14.9.

Voimakas luoteistuuli sai puut taipumaan. Kaatuneet puut aiheutti työtä sekä sähköyhtiöille että pelastuslaitokselle.

Voimakas luoteistuuli sai puut taipumaan. Kaatuneet puut aiheutti työtä sekä sähköyhtiöille että pelastuslaitokselle.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.9.2021 11.43

Syysmyräkkä aiheutti sähkökatkoja

Voi­ma­kas luo­teis­tuu­li on kaa­ta­nut pui­ta ja ai­heut­ta­nut run­saas­ti säh­kö­kat­ko­ja myös Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la maa­nan­tai-il­ta­na 13.9. ja eri­tyi­ses­ti tiis­tai­aa­mu­na 14.9.

Palveluun voi ilmoittaa esimerkiksi vaurioituneesta tienpinnasta.

Palveluun voi ilmoittaa esimerkiksi vaurioituneesta tienpinnasta.

Viivi Klemm-Gröhn

Uutiset
15.9.2021 10.49

Uusi palauteväylä lisää viestin­tä­mah­dol­li­suuksia kuntalaisille

Ki­teen kau­pun­ki ot­ti käyt­töön kart­ta­pa­lau­te­pal­ve­lun, joka uu­si väy­lä ot­taa yh­teyt­tä kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­hin. Vies­ti­mi­nen ei ole ra­joi­tet­tu vir­ka-ai­kaan, vaan pa­laut­teen voi jät­tää mil­loin ta­han­sa ne­tin kaut­ta. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on myös vä­hen­tää pu­he­lin­ruuh­kaa.

Palveluun voi ilmoittaa esimerkiksi vaurioituneesta tienpinnasta.

Palveluun voi ilmoittaa esimerkiksi vaurioituneesta tienpinnasta.

Viivi Klemm-Gröhn

Uutiset
15.9.2021 10.49

Uusi palauteväylä lisää viestin­tä­mah­dol­li­suuksia kuntalaisille

Ki­teen kau­pun­ki ot­ti käyt­töön kart­ta­pa­lau­te­pal­ve­lun, joka uu­si väy­lä ot­taa yh­teyt­tä kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­hin. Vies­ti­mi­nen ei ole ra­joi­tet­tu vir­ka-ai­kaan, vaan pa­laut­teen voi jät­tää mil­loin ta­han­sa ne­tin kaut­ta. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on myös vä­hen­tää pu­he­lin­ruuh­kaa.

Kiteen kaupunginhallituksen käsiteltävänä oli maanantaina muun muassa entisen Karjalan Lomakeskuksen kiinteistö.

Kiteen kaupunginhallituksen käsiteltävänä oli maanantaina muun muassa entisen Karjalan Lomakeskuksen kiinteistö.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.9.2021 10.33

Lomakeskuksen rakennukset siirtyivät kaupungin vastuulle

Ki­teen maa­nan­tai­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kous käyn­nis­tyi Ci­nia Oy:n va­lo­kui­tu­ver­kon esit­te­lyl­lä.

Kiteen kaupunginhallituksen käsiteltävänä oli maanantaina muun muassa entisen Karjalan Lomakeskuksen kiinteistö.

Kiteen kaupunginhallituksen käsiteltävänä oli maanantaina muun muassa entisen Karjalan Lomakeskuksen kiinteistö.

Tuija Marienberg

Uutiset
15.9.2021 10.33

Lomakeskuksen rakennukset siirtyivät kaupungin vastuulle

Ki­teen maa­nan­tai­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kous käyn­nis­tyi Ci­nia Oy:n va­lo­kui­tu­ver­kon esit­te­lyl­lä.

Uutiset
14.9.2021 17.25

Siun soten uusi hallitus ja puheenjohtajisto on valittu

Siun so­ten uu­si yh­ty­mä­val­tuus­to aloit­ti toi­mi­kau­ten­sa 14.9.2021. Val­tuus­to va­lit­si en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan jä­se­net kun­ta­yh­ty­män luot­ta­mus­toi­miin sii­hen saak­ka, kun­nes hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to aloit­taa toi­min­tan­sa.

Uutiset
14.9.2021 17.25

Siun soten uusi hallitus ja puheenjohtajisto on valittu

Siun so­ten uu­si yh­ty­mä­val­tuus­to aloit­ti toi­mi­kau­ten­sa 14.9.2021. Val­tuus­to va­lit­si en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan jä­se­net kun­ta­yh­ty­män luot­ta­mus­toi­miin sii­hen saak­ka, kun­nes hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to aloit­taa toi­min­tan­sa.

Jarmo Palviainen ja Topi Toropainen hoitivat viime kesänä Tohmajärven keräyspistettä kesätyönään. Arkistokuva.

Jarmo Palviainen ja Topi Toropainen hoitivat viime kesänä Tohmajärven keräyspistettä kesätyönään. Arkistokuva.

Rääkkylän 4h-yhdistys

Uutiset
14.9.2021 13.56

Lannoi­te­säk­ki­keräys tuli tarpeeseen

Rääk­ky­län 4h-yh­dis­tyk­sen hal­lin­noi­ma Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een lan­noi­te­säk­ki­ke­räys tuot­ti run­saan kier­rä­tys­saa­liin tänä ke­sä­nä. Pi­tä­jis­sä ei ole ai­koi­hin to­teu­tet­tu vas­taa­vaa tem­paus­ta, ai­no­as­taan Rääk­ky­läs­sä on lä­hi­vuo­si­na pi­det­ty ke­räys­tä 4h-yh­dis­tyk­sen toi­mes­ta ne­li­sen vuot­ta sit­ten.

Jarmo Palviainen ja Topi Toropainen hoitivat viime kesänä Tohmajärven keräyspistettä kesätyönään. Arkistokuva.

Jarmo Palviainen ja Topi Toropainen hoitivat viime kesänä Tohmajärven keräyspistettä kesätyönään. Arkistokuva.

Rääkkylän 4h-yhdistys

Uutiset
14.9.2021 13.56

Lannoi­te­säk­ki­keräys tuli tarpeeseen

Rääk­ky­län 4h-yh­dis­tyk­sen hal­lin­noi­ma Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een lan­noi­te­säk­ki­ke­räys tuot­ti run­saan kier­rä­tys­saa­liin tänä ke­sä­nä. Pi­tä­jis­sä ei ole ai­koi­hin to­teu­tet­tu vas­taa­vaa tem­paus­ta, ai­no­as­taan Rääk­ky­läs­sä on lä­hi­vuo­si­na pi­det­ty ke­räys­tä 4h-yh­dis­tyk­sen toi­mes­ta ne­li­sen vuot­ta sit­ten.

Uutiset
14.9.2021 12.45

Saimaa-ilmiö selvittää asukkaiden ajatuksia Itä-Suomen kuntien kulttuu­ri­tar­jonnasta

Sai­maa-il­miö on avan­nut laa­jan kult­tuu­ri­ky­se­lyn Itä-Suo­men kun­tien asuk­kail­le. Ky­se­lyl­lä sel­vi­te­tään nel­jän maa­kun­nan alu­een asuk­kai­den nä­ke­myk­siä alu­een ja oman ko­ti­kun­tan­sa kult­tuu­ri­pal­ve­luis­ta sekä kult­tuu­rin mer­ki­tyk­ses­tä.

Uutiset
14.9.2021 12.45

Saimaa-ilmiö selvittää asukkaiden ajatuksia Itä-Suomen kuntien kulttuu­ri­tar­jonnasta

Sai­maa-il­miö on avan­nut laa­jan kult­tuu­ri­ky­se­lyn Itä-Suo­men kun­tien asuk­kail­le. Ky­se­lyl­lä sel­vi­te­tään nel­jän maa­kun­nan alu­een asuk­kai­den nä­ke­myk­siä alu­een ja oman ko­ti­kun­tan­sa kult­tuu­ri­pal­ve­luis­ta sekä kult­tuu­rin mer­ki­tyk­ses­tä.

Eila Variksen kutut eivät ole pelkkiä tuotantoeläimiä, vaan päivittäinen seurustelu eläinten kanssa on tärkeä osa Kuttumummon arkea ja lypsyrutiineja.

Eila Variksen kutut eivät ole pelkkiä tuotantoeläimiä, vaan päivittäinen seurustelu eläinten kanssa on tärkeä osa Kuttumummon arkea ja lypsyrutiineja.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2021 11.02

Kuttumummo taitaa juustonteon salat

Kes­ki-Kar­ja­lan herk­ku­suut tie­tä­vät Kut­tu­mum­mon juus­ton ole­van lä­hi­ruo­kien aa­te­lia, jon­ka laa­tu al­kaa jo vuo­hien ruo­kin­nas­ta. Huk­ka­las­sa kut­tu­kat­ras­ta pi­tä­vä Ei­la Va­ris tuu­maa su­vun vel­voit­ta­van mai­don­kä­sit­te­li­jäk­si.

Eila Variksen kutut eivät ole pelkkiä tuotantoeläimiä, vaan päivittäinen seurustelu eläinten kanssa on tärkeä osa Kuttumummon arkea ja lypsyrutiineja.

Eila Variksen kutut eivät ole pelkkiä tuotantoeläimiä, vaan päivittäinen seurustelu eläinten kanssa on tärkeä osa Kuttumummon arkea ja lypsyrutiineja.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2021 11.02

Kuttumummo taitaa juustonteon salat

Kes­ki-Kar­ja­lan herk­ku­suut tie­tä­vät Kut­tu­mum­mon juus­ton ole­van lä­hi­ruo­kien aa­te­lia, jon­ka laa­tu al­kaa jo vuo­hien ruo­kin­nas­ta. Huk­ka­las­sa kut­tu­kat­ras­ta pi­tä­vä Ei­la Va­ris tuu­maa su­vun vel­voit­ta­van mai­don­kä­sit­te­li­jäk­si.

Uudet kudontatilat odottavat käyttäjiään opistotalo Kipinässä, kurssisihteeri Mira Parviainen ja rehtori Liisa Mäenpää esittelevät.

Uudet kudontatilat odottavat käyttäjiään opistotalo Kipinässä, kurssisihteeri Mira Parviainen ja rehtori Liisa Mäenpää esittelevät.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2021 10.24

Tohmajärven kansalaisopiston työkausi alkoi

Tans­si­har­joi­tuk­set ovat par­hail­laan me­nos­sa Opis­to­ta­lo Ki­pi­nän sa­lis­sa, kun suun­nis­tam­me Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton reh­to­rin Lii­sa Mä­en­pään ja kurs­si­sih­tee­ri Mira Par­vi­ai­sen kans­sa sa­man ta­lon toi­seen pää­hän uu­siin ku­don­ta­ti­loi­hin.

Uudet kudontatilat odottavat käyttäjiään opistotalo Kipinässä, kurssisihteeri Mira Parviainen ja rehtori Liisa Mäenpää esittelevät.

Uudet kudontatilat odottavat käyttäjiään opistotalo Kipinässä, kurssisihteeri Mira Parviainen ja rehtori Liisa Mäenpää esittelevät.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.9.2021 10.24

Tohmajärven kansalaisopiston työkausi alkoi

Tans­si­har­joi­tuk­set ovat par­hail­laan me­nos­sa Opis­to­ta­lo Ki­pi­nän sa­lis­sa, kun suun­nis­tam­me Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton reh­to­rin Lii­sa Mä­en­pään ja kurs­si­sih­tee­ri Mira Par­vi­ai­sen kans­sa sa­man ta­lon toi­seen pää­hän uu­siin ku­don­ta­ti­loi­hin.

Vastapudotettu raivotautirokote on ruskea, voimakkaasti kalauutteelta haiseva noin viiden sentin levyinen palanen. Pitkään maastossa ollut syöttirokote on kuvanmukainen kapseli, joka löytyi tänä syksynä metsästä Sangenlahdessa.

Vastapudotettu raivotautirokote on ruskea, voimakkaasti kalauutteelta haiseva noin viiden sentin levyinen palanen. Pitkään maastossa ollut syöttirokote on kuvanmukainen kapseli, joka löytyi tänä syksynä metsästä Sangenlahdessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2021 10.06

Raivotau­ti­ro­kot­teiden lentolevitykset alkoivat tänään

Ruo­ka­vi­ras­to tie­dot­ti le­vit­tä­vän­sä rai­vo­tau­ti­ro­kot­tei­ta len­to­le­vi­tyk­se­nä tiis­tais­ta al­ka­en ja työ jat­kuu noin kuu­kau­den ajan. Le­vi­tys­ten ta­voit­tee­na on es­tää luon­non­va­rai­sil­la eläi­mil­lä esiin­ty­vän met­sä­rai­vo­tau­din le­vi­ä­mi­nen Suo­meen, sil­lä Suo­mi on ol­lut vuo­des­ta 1991 vi­ral­li­ses­ti rai­vo­tau­dis­ta va­paa maa.

Vastapudotettu raivotautirokote on ruskea, voimakkaasti kalauutteelta haiseva noin viiden sentin levyinen palanen. Pitkään maastossa ollut syöttirokote on kuvanmukainen kapseli, joka löytyi tänä syksynä metsästä Sangenlahdessa.

Vastapudotettu raivotautirokote on ruskea, voimakkaasti kalauutteelta haiseva noin viiden sentin levyinen palanen. Pitkään maastossa ollut syöttirokote on kuvanmukainen kapseli, joka löytyi tänä syksynä metsästä Sangenlahdessa.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.9.2021 10.06

Raivotau­ti­ro­kot­teiden lentolevitykset alkoivat tänään

Ruo­ka­vi­ras­to tie­dot­ti le­vit­tä­vän­sä rai­vo­tau­ti­ro­kot­tei­ta len­to­le­vi­tyk­se­nä tiis­tais­ta al­ka­en ja työ jat­kuu noin kuu­kau­den ajan. Le­vi­tys­ten ta­voit­tee­na on es­tää luon­non­va­rai­sil­la eläi­mil­lä esiin­ty­vän met­sä­rai­vo­tau­din le­vi­ä­mi­nen Suo­meen, sil­lä Suo­mi on ol­lut vuo­des­ta 1991 vi­ral­li­ses­ti rai­vo­tau­dis­ta va­paa maa.

Larissa Kattelukselle 25 vuotta Hair Heaven -yrittäjänä ovat olleet kasvun ja kehityksen aikaa.

Larissa Kattelukselle 25 vuotta Hair Heaven -yrittäjänä ovat olleet kasvun ja kehityksen aikaa.

Antero Pesonen

Uutiset
14.9.2021 9.22

Nuoren parturi-kampaajan unelma kasvoi merkittäväksi alan toimijaksi

Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä toi­mi­va Par­tu­ri-kam­paa­mo Hair He­a­ven juh­lii par­hail­laan nel­jän­nes­vuo­si­sa­tais­ta tai­val­taan alu­een hius­muo­din te­ki­jä­nä. Yri­tyk­sen pe­rus­ti 9.9.1996 Toh­ma­jär­ve­läi­nen kam­paa­ja­mes­ta­ri ja vä­ri­tyy­li­kon­sult­ti La­ris­sa Kat­te­lus ol­les­saan vas­ta 19-vuo­ti­as.

Larissa Kattelukselle 25 vuotta Hair Heaven -yrittäjänä ovat olleet kasvun ja kehityksen aikaa.

Larissa Kattelukselle 25 vuotta Hair Heaven -yrittäjänä ovat olleet kasvun ja kehityksen aikaa.

Antero Pesonen

Uutiset
14.9.2021 9.22

Nuoren parturi-kampaajan unelma kasvoi merkittäväksi alan toimijaksi

Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä toi­mi­va Par­tu­ri-kam­paa­mo Hair He­a­ven juh­lii par­hail­laan nel­jän­nes­vuo­si­sa­tais­ta tai­val­taan alu­een hius­muo­din te­ki­jä­nä. Yri­tyk­sen pe­rus­ti 9.9.1996 Toh­ma­jär­ve­läi­nen kam­paa­ja­mes­ta­ri ja vä­ri­tyy­li­kon­sult­ti La­ris­sa Kat­te­lus ol­les­saan vas­ta 19-vuo­ti­as.

??

Uutiset
14.9.2021 8.36

Etsintä Rääkkylän Orivedellä on päättynyt

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos on päi­vit­tä­nyt Fa­ce­book-si­vuil­laan, et­tä et­sin­nät Ori­ve­del­lä pää­tet­ty. Tie­dot­teen mu­kaan ke­tään ei ole il­moi­tet­tu ka­teis­sa ole­vak­si, mut­ta va­loil­mi­öi­den al­ku­pe­rä jäi ar­voi­tuk­sek­si. Vaih­to­eh­dot: isom­pi alus/proo­mu, sa­la­ma, Ve­nä­jän Za­pad-so­ta­har­joi­tus ja (toi­vot­ta­vas­ti ei) hä­tä­ra­ket­ti. Vii­mek­si mai­nit­tua ei puol­la ha­vain­non kes­to ja kor­keus ja naa­pu­ri­maan so­ta­har­joi­tuk­sia ha­vain­to­suun­nat.

??

Uutiset
14.9.2021 8.36

Etsintä Rääkkylän Orivedellä on päättynyt

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos on päi­vit­tä­nyt Fa­ce­book-si­vuil­laan, et­tä et­sin­nät Ori­ve­del­lä pää­tet­ty. Tie­dot­teen mu­kaan ke­tään ei ole il­moi­tet­tu ka­teis­sa ole­vak­si, mut­ta va­loil­mi­öi­den al­ku­pe­rä jäi ar­voi­tuk­sek­si. Vaih­to­eh­dot: isom­pi alus/proo­mu, sa­la­ma, Ve­nä­jän Za­pad-so­ta­har­joi­tus ja (toi­vot­ta­vas­ti ei) hä­tä­ra­ket­ti. Vii­mek­si mai­nit­tua ei puol­la ha­vain­non kes­to ja kor­keus ja naa­pu­ri­maan so­ta­har­joi­tuk­sia ha­vain­to­suun­nat.

Tero Nenosen johtama mopoletka kiersi muutaman kerran Kitee keskustassa ennen kuin mopoilijat suuntasivat Aimo-alueelle.

Tero Nenosen johtama mopoletka kiersi muutaman kerran Kitee keskustassa ennen kuin mopoilijat suuntasivat Aimo-alueelle.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.9.2021 16.36

Kiteen mopomiitti onnistui erinomaisesti

Ki­tee­läis­ten nuor­ten aja­tuk­ses­ta läh­te­nyt ja usei­ta toi­mi­joi­ta mu­kaan in­nos­ta­nut mo­po­miit­ti jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä vii­me lau­an­tai­na.

Tero Nenosen johtama mopoletka kiersi muutaman kerran Kitee keskustassa ennen kuin mopoilijat suuntasivat Aimo-alueelle.

Tero Nenosen johtama mopoletka kiersi muutaman kerran Kitee keskustassa ennen kuin mopoilijat suuntasivat Aimo-alueelle.

Tuija Marienberg

Uutiset
13.9.2021 16.36

Kiteen mopomiitti onnistui erinomaisesti

Ki­tee­läis­ten nuor­ten aja­tuk­ses­ta läh­te­nyt ja usei­ta toi­mi­joi­ta mu­kaan in­nos­ta­nut mo­po­miit­ti jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä vii­me lau­an­tai­na.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinosen pressikuvat/ AJ Savolainen

Kulttuuri
13.9.2021 12.25

Käspelissä esiintyy jouhikonsoittaja

Ki­haus Folk tuo tu­le­va­na sun­nun­tai­na Käs­pe­liin Rääk­ky­lään jou­hi­kon­soit­ta­ja Ilk­ka Hei­no­sen, joka yh­dis­tää kar­ja­lai­set tans­si­sä­vel­mät van­han mu­sii­kin es­te­tiik­kaan ja live-elekt­ro­niik­kaan. Hei­no­nen on hel­sin­ki­läi­nen kan­san­mu­siik­kiin ja maa­il­man­mu­siik­kiin eri­kois­tu­nut muu­sik­ko ja sä­vel­tä­jä. Soit­ti­mi­naan hä­nel­lä on jou­hik­ko, kont­ra­bas­so ja G-vi­o­lo­ne. Soo­lo-oh­jel­mis­tos­saan Hei­no­nen tut­kii py­hän ja maal­li­sen ra­ja­pin­to­ja kar­ja­lai­sen jou­hik­ko­mu­sii­kin ja van­han mu­sii­kin esit­tä­mis­käy­tän­tö­jä hyö­dyn­tä­en.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinonen on kansanmusiikkiin erikoistunut muusikko.

Ilkka Heinosen pressikuvat/ AJ Savolainen

Kulttuuri
13.9.2021 12.25

Käspelissä esiintyy jouhikonsoittaja

Ki­haus Folk tuo tu­le­va­na sun­nun­tai­na Käs­pe­liin Rääk­ky­lään jou­hi­kon­soit­ta­ja Ilk­ka Hei­no­sen, joka yh­dis­tää kar­ja­lai­set tans­si­sä­vel­mät van­han mu­sii­kin es­te­tiik­kaan ja live-elekt­ro­niik­kaan. Hei­no­nen on hel­sin­ki­läi­nen kan­san­mu­siik­kiin ja maa­il­man­mu­siik­kiin eri­kois­tu­nut muu­sik­ko ja sä­vel­tä­jä. Soit­ti­mi­naan hä­nel­lä on jou­hik­ko, kont­ra­bas­so ja G-vi­o­lo­ne. Soo­lo-oh­jel­mis­tos­saan Hei­no­nen tut­kii py­hän ja maal­li­sen ra­ja­pin­to­ja kar­ja­lai­sen jou­hik­ko­mu­sii­kin ja van­han mu­sii­kin esit­tä­mis­käy­tän­tö­jä hyö­dyn­tä­en.

Lisää aiheesta

Kysely