JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
27.9.2023 11.35

MIELIPIDE: Orpon budjetti leikkaa pienituloisilta ja antaa rikkaille

Or­pon hal­li­tus ko­koon­tui vii­me vii­kol­la en­sim­mäi­seen bud­jet­ti­rii­heen­sä. Kah­den va­ra­tun päi­vän si­jaan val­mis­ta oli­kin jo en­sim­mäi­sen päi­vän il­ta­na, kun hal­li­tuk­sen bud­jet­ti nou­dat­te­li pit­käl­ti vii­me ke­vään pit­kien hal­li­tu­soh­jel­man lin­jo­ja. Bud­je­tis­saan hal­li­tus al­kaa­kin to­teut­taa po­li­tiik­kaan­sa iso­jen so­si­aa­li­tur­vaan koh­dis­tu­vien leik­kaus­ten myö­tä.

Mielipiteet
27.9.2023 11.35

MIELIPIDE: Orpon budjetti leikkaa pienituloisilta ja antaa rikkaille

Or­pon hal­li­tus ko­koon­tui vii­me vii­kol­la en­sim­mäi­seen bud­jet­ti­rii­heen­sä. Kah­den va­ra­tun päi­vän si­jaan val­mis­ta oli­kin jo en­sim­mäi­sen päi­vän il­ta­na, kun hal­li­tuk­sen bud­jet­ti nou­dat­te­li pit­käl­ti vii­me ke­vään pit­kien hal­li­tu­soh­jel­man lin­jo­ja. Bud­je­tis­saan hal­li­tus al­kaa­kin to­teut­taa po­li­tiik­kaan­sa iso­jen so­si­aa­li­tur­vaan koh­dis­tu­vien leik­kaus­ten myö­tä.

Mielipiteet
27.9.2023 11.00

MIELIPIDE: Nyt on viime hetket ryhtyä välittömiin toimiin susien poistamiseksi pihapiireistä

Tiis­tai­na 26.9.2023 ai­kai­sin aa­mul­la hyök­kä­si kak­si sut­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa Enon pi­tä­jäs­sä maa­ti­lan na­vet­taan emo­leh­mä­kar­jan kimp­puun. Raa­te­lun koh­teek­si jou­tui va­sik­ka, joka sel­vi­si vaa­ral­li­ses­ta ti­lan­tees­ta lie­vin vam­moin muun kar­jan tul­tua va­sik­kaa pe­las­ta­maan. Vas­taa­va ti­lan­ne ko­et­tiin Toh­ma­jär­vel­lä viik­ko sit­ten, kun su­det me­ni­vät na­vet­taan si­säl­le tap­pa­en va­si­kan kar­si­naan­sa syö­den va­si­kan sa­mal­la ker­taa. Sa­moin Toh­ma­jär­vel­lä su­det raa­te­li­vat lä­hes kol­me­kym­men­tä lam­mas­ta hen­gil­tä hei­nä­kuun lo­pul­la ai­heut­ta­en lam­mas­ti­lal­le erit­täin suu­ret ta­lou­del­li­set va­hin­got. Tä­mä­kin ta­pah­tui ai­van maa­ti­lan pi­ha­pii­ris­sä huo­lel­li­ses­ti ai­da­tul­la alu­eel­la.

Mielipiteet
27.9.2023 11.00

MIELIPIDE: Nyt on viime hetket ryhtyä välittömiin toimiin susien poistamiseksi pihapiireistä

Tiis­tai­na 26.9.2023 ai­kai­sin aa­mul­la hyök­kä­si kak­si sut­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa Enon pi­tä­jäs­sä maa­ti­lan na­vet­taan emo­leh­mä­kar­jan kimp­puun. Raa­te­lun koh­teek­si jou­tui va­sik­ka, joka sel­vi­si vaa­ral­li­ses­ta ti­lan­tees­ta lie­vin vam­moin muun kar­jan tul­tua va­sik­kaa pe­las­ta­maan. Vas­taa­va ti­lan­ne ko­et­tiin Toh­ma­jär­vel­lä viik­ko sit­ten, kun su­det me­ni­vät na­vet­taan si­säl­le tap­pa­en va­si­kan kar­si­naan­sa syö­den va­si­kan sa­mal­la ker­taa. Sa­moin Toh­ma­jär­vel­lä su­det raa­te­li­vat lä­hes kol­me­kym­men­tä lam­mas­ta hen­gil­tä hei­nä­kuun lo­pul­la ai­heut­ta­en lam­mas­ti­lal­le erit­täin suu­ret ta­lou­del­li­set va­hin­got. Tä­mä­kin ta­pah­tui ai­van maa­ti­lan pi­ha­pii­ris­sä huo­lel­li­ses­ti ai­da­tul­la alu­eel­la.

Mielipiteet
27.9.2023 4.55

Toimittajan kynästä: Tämä ei jää tähän...!

Olen ol­lut Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­ja­na ke­sä­kuun alus­ta. Lop­pu hää­möt­tää, sil­lä vii­mei­nen työ­päi­vä­ni on per­jan­tai­na. Lau­an­tai­na pak­kaan ja sii­vo­an asun­to­ni Toh­ma­jär­ven On­ka­mos­sa.

Mielipiteet
27.9.2023 4.55

Toimittajan kynästä: Tämä ei jää tähän...!

Olen ol­lut Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­ja­na ke­sä­kuun alus­ta. Lop­pu hää­möt­tää, sil­lä vii­mei­nen työ­päi­vä­ni on per­jan­tai­na. Lau­an­tai­na pak­kaan ja sii­vo­an asun­to­ni Toh­ma­jär­ven On­ka­mos­sa.

Mielipiteet
25.9.2023 10.20

MIELIPIDE: Järki päässä liikenteessä

Nuo­ruu­des­sa lä­hes joka ta­los­ta löy­tyi pie­ni mopo, Hon­da Mon­key (suom. Api­na). Niil­lä kul­jet­tiin pai­kas­ta A paik­kaan B, eh­kä ajet­tiin pi­lis­tä het­ki. Ai­na kui­ten­kin ajet­tiin lii­ken­ne­sään­tö­jen mu­kaan.

Mielipiteet
25.9.2023 10.20

MIELIPIDE: Järki päässä liikenteessä

Nuo­ruu­des­sa lä­hes joka ta­los­ta löy­tyi pie­ni mopo, Hon­da Mon­key (suom. Api­na). Niil­lä kul­jet­tiin pai­kas­ta A paik­kaan B, eh­kä ajet­tiin pi­lis­tä het­ki. Ai­na kui­ten­kin ajet­tiin lii­ken­ne­sään­tö­jen mu­kaan.

Mielipiteet
25.9.2023 9.15

MIELIPIDE: Ilotulitteet ovat todennetusti vaarallisia

Ny­ma­nin alu­eel­la Toh­ma­jär­ven Ke­mies­sä jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 22.9. il­lal­la Hä­mä­rä­to­ri-ta­pah­tu­ma, joka päät­tyi ilo­tu­li­tuk­seen.

Mielipiteet
25.9.2023 9.15

MIELIPIDE: Ilotulitteet ovat todennetusti vaarallisia

Ny­ma­nin alu­eel­la Toh­ma­jär­ven Ke­mies­sä jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 22.9. il­lal­la Hä­mä­rä­to­ri-ta­pah­tu­ma, joka päät­tyi ilo­tu­li­tuk­seen.

Mielipiteet
20.9.2023 12.05

MIELIPIDE: Hyvä Kiteen kaupunki ja päätösten tekijät

Ke­sä­lah­te­lai­se­na las­ten ja nuor­ten sekä hei­dän per­hei­den­sä yh­dis­tyk­se­nä MLL:n Ke­sä­lah­den pai­kal­li­syh­dis­tys on erit­täin huo­lis­saan Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun mah­dol­li­ses­ta lak­kaut­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, kuin­ka asi­as­sa huo­mi­oi­daan pi­tä­jän las­ten ja nuor­ten oi­keu­det sekä hy­vin­voin­ti. Va­li­tet­ta­vas­ti nämä ovat asi­oi­ta, jot­ka hel­pos­ti unoh­de­taan taus­tal­le pää­tök­siä teh­des­sä kos­kien lap­si­per­hei­tä, vaik­ka sii­nä het­kes­sä ne pi­täi­si­vät ol­la eh­dot­to­mas­ti etu­si­jal­la.

Mielipiteet
20.9.2023 12.05

MIELIPIDE: Hyvä Kiteen kaupunki ja päätösten tekijät

Ke­sä­lah­te­lai­se­na las­ten ja nuor­ten sekä hei­dän per­hei­den­sä yh­dis­tyk­se­nä MLL:n Ke­sä­lah­den pai­kal­li­syh­dis­tys on erit­täin huo­lis­saan Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun mah­dol­li­ses­ta lak­kaut­ta­mi­ses­ta ja sii­tä, kuin­ka asi­as­sa huo­mi­oi­daan pi­tä­jän las­ten ja nuor­ten oi­keu­det sekä hy­vin­voin­ti. Va­li­tet­ta­vas­ti nämä ovat asi­oi­ta, jot­ka hel­pos­ti unoh­de­taan taus­tal­le pää­tök­siä teh­des­sä kos­kien lap­si­per­hei­tä, vaik­ka sii­nä het­kes­sä ne pi­täi­si­vät ol­la eh­dot­to­mas­ti etu­si­jal­la.

Mielipiteet
20.9.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Journalismi on tärkeää demokratialle

Uu­tis­me­di­an lii­ton mie­li­pi­de­tut­ki­muk­ses­ta käy il­mi, et­tä suo­ma­lai­set pi­tä­vät ko­ti­mai­sen va­paan jour­na­lis­ti­sen me­di­an tuot­ta­maa luo­tet­ta­vaa tie­toa erit­täin tär­ke­ä­nä de­mok­ra­ti­al­le. Iro Re­se­arch Oy:n te­ke­män tut­ki­muk­sen vas­taa­jis­ta 92 pro­sent­tia piti jour­na­lis­mia de­mok­ra­ti­al­le tär­ke­ä­nä ja 77 pro­sent­tia erit­täin tär­ke­ä­nä.

Mielipiteet
20.9.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Journalismi on tärkeää demokratialle

Uu­tis­me­di­an lii­ton mie­li­pi­de­tut­ki­muk­ses­ta käy il­mi, et­tä suo­ma­lai­set pi­tä­vät ko­ti­mai­sen va­paan jour­na­lis­ti­sen me­di­an tuot­ta­maa luo­tet­ta­vaa tie­toa erit­täin tär­ke­ä­nä de­mok­ra­ti­al­le. Iro Re­se­arch Oy:n te­ke­män tut­ki­muk­sen vas­taa­jis­ta 92 pro­sent­tia piti jour­na­lis­mia de­mok­ra­ti­al­le tär­ke­ä­nä ja 77 pro­sent­tia erit­täin tär­ke­ä­nä.

Mielipiteet
19.9.2023 9.40

MIELIPIDE: Poliisi on siirtymässä nollatoleranssiin liikenteen valvonnassa

Yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­kin oli vas­tan­nut kir­joi­tuk­see­ni, jon­ka tein 31.8. Hä­nen vas­tauk­sen­sa vah­vis­taa kä­si­tyk­se­ni, et­tä po­lii­si on siir­ty­nyt nol­la­to­le­rans­siin lii­ken­ne­no­peuk­sia val­vo­es­saan. Hän esit­ti kir­joi­tuk­ses­saan tu­ek­si te­o­ri­oi­ta, joil­la pe­rus­te­li ny­kyis­tä käy­tän­töä.

Mielipiteet
19.9.2023 9.40

MIELIPIDE: Poliisi on siirtymässä nollatoleranssiin liikenteen valvonnassa

Yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­kin oli vas­tan­nut kir­joi­tuk­see­ni, jon­ka tein 31.8. Hä­nen vas­tauk­sen­sa vah­vis­taa kä­si­tyk­se­ni, et­tä po­lii­si on siir­ty­nyt nol­la­to­le­rans­siin lii­ken­ne­no­peuk­sia val­vo­es­saan. Hän esit­ti kir­joi­tuk­ses­saan tu­ek­si te­o­ri­oi­ta, joil­la pe­rus­te­li ny­kyis­tä käy­tän­töä.

Mielipiteet
12.9.2023 10.11

MIELIPIDE: Maakunnille lentoyhteydet ovat elinehto

Hal­li­tu­soh­jel­maan teh­dyn kir­jauk­sen mu­kaan maa­kun­tien len­to­lii­ken­ne tur­va­taan. Nyt ti­lan­ne ete­nee vauh­dil­la päin­vas­tai­seen suun­taan. Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Lulu Ran­teel­ta ei ole kuul­tu sel­vää kan­na­not­toa asi­aan. Hä­nen joh­ta­mas­taan mi­nis­te­ri­ös­tä saa­tiin täl­lä vii­kol­la sel­vi­tys, jon­ka pe­rus­teel­la len­to­lii­ken­ne­a­si­aa vie­dään koh­ta al­ka­vaan bud­jet­ti­rii­heen. Vir­ka­mies­työ­nä teh­ty sel­vi­tys ei tue pit­kä­jän­teis­tä maa­kun­tien len­to­lii­ken­teen tu­ke­mis­ta. Se ei ole yl­lä­tys, kos­ka sel­vi­tys­tä val­mis­tel­ta­es­sa ei kuul­tu maa­kun­tien ta­lou­den ve­tu­rei­ta, vien­tiy­ri­tyk­siä, kor­ke­a­kou­lu­ja jne. Jo ai­em­min oli saa­tu bud­jet­tie­si­tys, jos­sa päin­vas­toin kuin hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on to­det­tu, bud­je­tis­sa ei len­to­ja tu­et­tai­si käy­tän­nös­sä lain­kaan. Ti­lan­ne ei häl­ven­nä nii­tä huo­lia ja pel­ko­ja, joi­ta maa­kun­nis­sa on he­rän­nyt bud­jet­ti­rii­hi­pää­tök­siä kos­kien.

Mielipiteet
12.9.2023 10.11

MIELIPIDE: Maakunnille lentoyhteydet ovat elinehto

Hal­li­tu­soh­jel­maan teh­dyn kir­jauk­sen mu­kaan maa­kun­tien len­to­lii­ken­ne tur­va­taan. Nyt ti­lan­ne ete­nee vauh­dil­la päin­vas­tai­seen suun­taan. Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Lulu Ran­teel­ta ei ole kuul­tu sel­vää kan­na­not­toa asi­aan. Hä­nen joh­ta­mas­taan mi­nis­te­ri­ös­tä saa­tiin täl­lä vii­kol­la sel­vi­tys, jon­ka pe­rus­teel­la len­to­lii­ken­ne­a­si­aa vie­dään koh­ta al­ka­vaan bud­jet­ti­rii­heen. Vir­ka­mies­työ­nä teh­ty sel­vi­tys ei tue pit­kä­jän­teis­tä maa­kun­tien len­to­lii­ken­teen tu­ke­mis­ta. Se ei ole yl­lä­tys, kos­ka sel­vi­tys­tä val­mis­tel­ta­es­sa ei kuul­tu maa­kun­tien ta­lou­den ve­tu­rei­ta, vien­tiy­ri­tyk­siä, kor­ke­a­kou­lu­ja jne. Jo ai­em­min oli saa­tu bud­jet­tie­si­tys, jos­sa päin­vas­toin kuin hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on to­det­tu, bud­je­tis­sa ei len­to­ja tu­et­tai­si käy­tän­nös­sä lain­kaan. Ti­lan­ne ei häl­ven­nä nii­tä huo­lia ja pel­ko­ja, joi­ta maa­kun­nis­sa on he­rän­nyt bud­jet­ti­rii­hi­pää­tök­siä kos­kien.

Laidunnus kuuluu oleellisesti lampaiden lajityypilliseen elämään. Kuvituskuva ahvenanmaanlampaista.

Laidunnus kuuluu oleellisesti lampaiden lajityypilliseen elämään. Kuvituskuva ahvenanmaanlampaista.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
11.9.2023 9.00

Toimittajan kynästä: Kuinka käy maisema­lai­dun­nuksen?

Maal­li­kon on hy­vin vai­kea ym­mär­tää, mit­kä ovat ne kei­not, jol­la Suo­mes­sa taa­taan maa­seu­dun mai­se­man ja ar­vok­kai­den pe­rin­ne­bi­o­toop­pien lai­dun­ta­mi­nen. Nii­tol­la ei voi kor­va­ta eläin­ten te­ke­mää työ­tä.

Laidunnus kuuluu oleellisesti lampaiden lajityypilliseen elämään. Kuvituskuva ahvenanmaanlampaista.

Laidunnus kuuluu oleellisesti lampaiden lajityypilliseen elämään. Kuvituskuva ahvenanmaanlampaista.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
11.9.2023 9.00

Toimittajan kynästä: Kuinka käy maisema­lai­dun­nuksen?

Maal­li­kon on hy­vin vai­kea ym­mär­tää, mit­kä ovat ne kei­not, jol­la Suo­mes­sa taa­taan maa­seu­dun mai­se­man ja ar­vok­kai­den pe­rin­ne­bi­o­toop­pien lai­dun­ta­mi­nen. Nii­tol­la ei voi kor­va­ta eläin­ten te­ke­mää työ­tä.

Mielipiteet
7.9.2023 11.33

Rääkkylän kunnan logistiikkahanke parantaa Paksuniemen alueen liiken­ne­tur­val­li­suutta

Ot­ta­mat­ta muu­toin kan­taa Rääk­ky­lä-seu­ran uu­ti­ses­sa esit­tä­miin väit­tei­siin to­te­an seu­raa­vaa:

Mielipiteet
7.9.2023 11.33

Rääkkylän kunnan logistiikkahanke parantaa Paksuniemen alueen liiken­ne­tur­val­li­suutta

Ot­ta­mat­ta muu­toin kan­taa Rääk­ky­lä-seu­ran uu­ti­ses­sa esit­tä­miin väit­tei­siin to­te­an seu­raa­vaa:

Mielipiteet
6.9.2023 4.05

PÄÄKIRJOITUS: Suomalaiset luottavat sanomalehtiin

Sa­no­ma­leh­det - jo­hon ryh­mään pai­kal­lis­leh­det­kin kuu­lu­vat - ovat vah­vis­ta­neet ase­maan­sa luo­tet­ta­vim­pa­na me­di­a­na. Suo­ma­lai­sis­ta kol­me nel­jäs­tä (76%) pi­tää pai­net­tu­ja tai di­gi­taa­li­sia sa­no­ma­leh­tiä luo­tet­ta­vi­na. Ero toi­sek­si si­joit­tu­nee­seen te­le­vi­si­oon kas­voi edel­leen, il­me­nee Iro Re­se­arc­hin elo­kuus­sa Uu­tis­me­di­an lii­ton toi­mek­si­an­nos­ta te­ke­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Mielipiteet
6.9.2023 4.05

PÄÄKIRJOITUS: Suomalaiset luottavat sanomalehtiin

Sa­no­ma­leh­det - jo­hon ryh­mään pai­kal­lis­leh­det­kin kuu­lu­vat - ovat vah­vis­ta­neet ase­maan­sa luo­tet­ta­vim­pa­na me­di­a­na. Suo­ma­lai­sis­ta kol­me nel­jäs­tä (76%) pi­tää pai­net­tu­ja tai di­gi­taa­li­sia sa­no­ma­leh­tiä luo­tet­ta­vi­na. Ero toi­sek­si si­joit­tu­nee­seen te­le­vi­si­oon kas­voi edel­leen, il­me­nee Iro Re­se­arc­hin elo­kuus­sa Uu­tis­me­di­an lii­ton toi­mek­si­an­nos­ta te­ke­mäs­tä tut­ki­muk­ses­ta.

Mielipiteet
5.9.2023 17.06

Lukijan kirjoitukseen 31.8.2023: "Maaseudun poliisipalvelujen tilanne tänään"

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus on kes­kei­nen tur­val­li­suus­ky­sy­mys kaik­kien ar­jes­sa ja jo­kai­sel­la on oi­keus tur­val­li­seen lii­ken­tee­seen joka päi­vä. Ajo­no­peus on päih­tei­den ohel­la kes­kei­nen kuo­le­maan joh­ta­nei­den tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien ris­ki­te­ki­jä.

Mielipiteet
5.9.2023 17.06

Lukijan kirjoitukseen 31.8.2023: "Maaseudun poliisipalvelujen tilanne tänään"

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus on kes­kei­nen tur­val­li­suus­ky­sy­mys kaik­kien ar­jes­sa ja jo­kai­sel­la on oi­keus tur­val­li­seen lii­ken­tee­seen joka päi­vä. Ajo­no­peus on päih­tei­den ohel­la kes­kei­nen kuo­le­maan joh­ta­nei­den tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien ris­ki­te­ki­jä.

Mielipiteet
5.9.2023 8.31

Itä-Suomen kantaverkon kehittämistarpeet kaipaavat konkretiaa

Itä-Suo­men jää­mi­nen vih­re­än siir­ty­män ja uu­siu­tu­van ener­gi­an in­ves­toin­neis­sa Län­si-Suo­men jal­koi­hin on vii­me päi­vi­nä pu­hu­tut­ta­nut me­di­as­sa. Fing­rid on saa­nut osan­sa kom­men­teis­ta ja on esi­tet­ty, et­tä tuu­li­voi­ma kes­kit­tyy län­si­ran­ni­kol­le, kos­ka Fing­rid vah­vis­taa alu­een verk­koa. Tämä ei pidä paik­kan­sa. Tar­vit­sem­me asi­ak­kai­den in­ves­toin­ti­pää­tök­siä ja konk­reet­ti­sia hank­kei­ta, en­nen kuin voim­me suun­ni­tel­la ja ra­ken­taa verk­koa. Län­si-Suo­mes­sa ver­kon vah­vis­ta­mi­nen ete­nee nyt vauh­dil­la, kos­ka alu­een suun­ni­tel­mat ovat eden­neet konk­reet­ti­sik­si hank­keik­si. Näi­tä hank­kei­ta on­kin riit­tä­nyt niin, et­tä Fing­ri­dil­lä on kä­det täyn­nä työ­tä.

Mielipiteet
5.9.2023 8.31

Itä-Suomen kantaverkon kehittämistarpeet kaipaavat konkretiaa

Itä-Suo­men jää­mi­nen vih­re­än siir­ty­män ja uu­siu­tu­van ener­gi­an in­ves­toin­neis­sa Län­si-Suo­men jal­koi­hin on vii­me päi­vi­nä pu­hu­tut­ta­nut me­di­as­sa. Fing­rid on saa­nut osan­sa kom­men­teis­ta ja on esi­tet­ty, et­tä tuu­li­voi­ma kes­kit­tyy län­si­ran­ni­kol­le, kos­ka Fing­rid vah­vis­taa alu­een verk­koa. Tämä ei pidä paik­kan­sa. Tar­vit­sem­me asi­ak­kai­den in­ves­toin­ti­pää­tök­siä ja konk­reet­ti­sia hank­kei­ta, en­nen kuin voim­me suun­ni­tel­la ja ra­ken­taa verk­koa. Län­si-Suo­mes­sa ver­kon vah­vis­ta­mi­nen ete­nee nyt vauh­dil­la, kos­ka alu­een suun­ni­tel­mat ovat eden­neet konk­reet­ti­sik­si hank­keik­si. Näi­tä hank­kei­ta on­kin riit­tä­nyt niin, et­tä Fing­ri­dil­lä on kä­det täyn­nä työ­tä.

Mielipiteet
31.8.2023 11.48

Maaseudun poliisipalvelujen tilanne tänään

Kir­joi­tuk­seen on saa­pu­nut Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­ki­nin vas­ti­ne, joka on lu­et­ta­vis­sa tääl­tä.

Mielipiteet
31.8.2023 11.48

Maaseudun poliisipalvelujen tilanne tänään

Kir­joi­tuk­seen on saa­pu­nut Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­ki­nin vas­ti­ne, joka on lu­et­ta­vis­sa tääl­tä.

Mielipiteet
30.8.2023 3.00

Mie en kehtaa

Muis­tan ai­koi­naan häm­mäs­ty­nee­ni, kun yli­o­pis­ton mur­re­kurs­sil­la ker­rot­tiin, et­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa pu­hu­taan sa­vo­lais­mur­tei­ta. Niin vah­va oli mie­li­ku­va­ni esi­mer­kik­si jo­en­suu­lais­ten tut­ta­vien kar­ja­lai­suu­des­ta ja hei­dän pu­hu­man­sa kie­len oma­laa­tui­suu­des­ta. Sa­noi­vat­han he ”sie” ja ”mie” ja oli­vat muu­ten­kin jo­ten­kin vä­lit­tö­mäm­män oloi­sia kuin me kuo­pi­o­lai­set.

Mielipiteet
30.8.2023 3.00

Mie en kehtaa

Muis­tan ai­koi­naan häm­mäs­ty­nee­ni, kun yli­o­pis­ton mur­re­kurs­sil­la ker­rot­tiin, et­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa pu­hu­taan sa­vo­lais­mur­tei­ta. Niin vah­va oli mie­li­ku­va­ni esi­mer­kik­si jo­en­suu­lais­ten tut­ta­vien kar­ja­lai­suu­des­ta ja hei­dän pu­hu­man­sa kie­len oma­laa­tui­suu­des­ta. Sa­noi­vat­han he ”sie” ja ”mie” ja oli­vat muu­ten­kin jo­ten­kin vä­lit­tö­mäm­män oloi­sia kuin me kuo­pi­o­lai­set.

Mielipiteet
28.8.2023 10.41

Kiteen hyvinvoin­ti­pal­velujen toimivuus

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten oli täs­sä Lu­ki­jan po­ri­nat-pals­tal­la kir­joit­ta­jal­la ne­ga­tii­vi­nen ko­ke­mus Ki­teen ter­veys­kes­kuk­sen toi­mi­vuu­des­ta.

Mielipiteet
28.8.2023 10.41

Kiteen hyvinvoin­ti­pal­velujen toimivuus

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten oli täs­sä Lu­ki­jan po­ri­nat-pals­tal­la kir­joit­ta­jal­la ne­ga­tii­vi­nen ko­ke­mus Ki­teen ter­veys­kes­kuk­sen toi­mi­vuu­des­ta.

Hyvinvointialueella tehdään muutoksia palveluverkkoon talouden tavoiteohjelmaan nojaten, vaikka aluevaltuuston tekmästä palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Arkistokuva.

Hyvinvointialueella tehdään muutoksia palveluverkkoon talouden tavoiteohjelmaan nojaten, vaikka aluevaltuuston tekmästä palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Mielipiteet
22.8.2023 15.10

PÄÄKIRJOITUS: Päällekkäisyyksiä ja termeillä kikkailua – näinkö Siun sote säästää?

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun sote on päät­tä­nyt, et­tä Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län TK-sai­raa­lat muut­tu­vat elo-syys­kuun vaih­tees­sa ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köik­si. Taus­tal­la on hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mä ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­ma. Pal­ve­lu­ver­kon osal­ta ta­voi­tel­laan mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä or­ga­ni­saa­ti­on te­hos­ta­mis­toi­mil­la ja 1,25 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jen toi­vo­taan to­teu­tu­van pal­ve­lu­verk­kou­u­dis­tuk­sil­la, jot­ka on kir­jat­tu ke­sä­kuus­sa alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mään pal­ve­lust­ra­te­gi­aan ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan.

Hyvinvointialueella tehdään muutoksia palveluverkkoon talouden tavoiteohjelmaan nojaten, vaikka aluevaltuuston tekmästä palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Arkistokuva.

Hyvinvointialueella tehdään muutoksia palveluverkkoon talouden tavoiteohjelmaan nojaten, vaikka aluevaltuuston tekmästä palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Mielipiteet
22.8.2023 15.10

PÄÄKIRJOITUS: Päällekkäisyyksiä ja termeillä kikkailua – näinkö Siun sote säästää?

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun sote on päät­tä­nyt, et­tä Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län TK-sai­raa­lat muut­tu­vat elo-syys­kuun vaih­tees­sa ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köik­si. Taus­tal­la on hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mä ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­ma. Pal­ve­lu­ver­kon osal­ta ta­voi­tel­laan mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä or­ga­ni­saa­ti­on te­hos­ta­mis­toi­mil­la ja 1,25 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jen toi­vo­taan to­teu­tu­van pal­ve­lu­verk­kou­u­dis­tuk­sil­la, jot­ka on kir­jat­tu ke­sä­kuus­sa alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mään pal­ve­lust­ra­te­gi­aan ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan.

Mielipiteet
21.8.2023 10.34

Aluevaltuusto vastuuseen ja toiminta laillisesti kestävälle tolalle

Jos kun­nas­sa val­mis­tel­laan kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys, sen kä­sit­te­lee ja sii­tä päät­tää lo­pul­ta kun­nan­val­tuus­to. Mi­kä­li kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta il­me­nee tar­ve lak­kaut­taa yk­sit­täi­nen kou­lu, tuon asi­an kä­sit­te­lee ja asi­as­ta päät­tää vii­me­kä­des­sä kun­nas­sa edel­leen kun­nan­val­tuus­to. Esi­mer­kis­sä po­liit­tis­ta joh­ta­mis­ta edus­taa kun­nan­val­tuus­to ja am­mat­ti­joh­ta­mis­ta edus­taa asi­aa val­mis­te­le­va vi­ran­hal­ti­ja.

Mielipiteet
21.8.2023 10.34

Aluevaltuusto vastuuseen ja toiminta laillisesti kestävälle tolalle

Jos kun­nas­sa val­mis­tel­laan kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys, sen kä­sit­te­lee ja sii­tä päät­tää lo­pul­ta kun­nan­val­tuus­to. Mi­kä­li kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta il­me­nee tar­ve lak­kaut­taa yk­sit­täi­nen kou­lu, tuon asi­an kä­sit­te­lee ja asi­as­ta päät­tää vii­me­kä­des­sä kun­nas­sa edel­leen kun­nan­val­tuus­to. Esi­mer­kis­sä po­liit­tis­ta joh­ta­mis­ta edus­taa kun­nan­val­tuus­to ja am­mat­ti­joh­ta­mis­ta edus­taa asi­aa val­mis­te­le­va vi­ran­hal­ti­ja.

Mielipiteet
10.8.2023 12.43

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Hyvää tuulta koulutyöhön

Lä­hi­vii­koi­na Suo­men kesä on ol­lut par­haim­mil­laan. Ui­ma­ve­si on läm­pi­mien öi­den seu­rauk­se­na jat­ka­nut läm­pe­ne­mis­tään, vaik­ka Jaak­ko nak­ka­si kyl­män ki­ven­sä jo jo­ku­sen ai­kaa sit­ten. To­sin nyt on esiin nos­tet­tu fak­ta, et­tä Jaak­koa juh­lit­tiin ai­em­min vas­ta 5.8. Näin se kan­san­pe­rin­ne­kin muut­tuu ihan tuos­ta vaan. Il­man­ko on ai­na tun­tu­nut, et­tä kyp­sy­vät va­del­mat ja par­haat ui­ma­ke­lit sat­tu­vat ai­na sa­maan ai­kaan.

Mielipiteet
10.8.2023 12.43

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Hyvää tuulta koulutyöhön

Lä­hi­vii­koi­na Suo­men kesä on ol­lut par­haim­mil­laan. Ui­ma­ve­si on läm­pi­mien öi­den seu­rauk­se­na jat­ka­nut läm­pe­ne­mis­tään, vaik­ka Jaak­ko nak­ka­si kyl­män ki­ven­sä jo jo­ku­sen ai­kaa sit­ten. To­sin nyt on esiin nos­tet­tu fak­ta, et­tä Jaak­koa juh­lit­tiin ai­em­min vas­ta 5.8. Näin se kan­san­pe­rin­ne­kin muut­tuu ihan tuos­ta vaan. Il­man­ko on ai­na tun­tu­nut, et­tä kyp­sy­vät va­del­mat ja par­haat ui­ma­ke­lit sat­tu­vat ai­na sa­maan ai­kaan.

Mielipiteet
9.8.2023 2.30

Dyykkauksesta helpotusta ympäris­tö­ah­dis­tukseen sekä lompakon tyhjyyteen?

Kel­lo lyö kah­dek­san ja kil­pa­juok­su koh­ti lä­him­mäis­tä mar­ket­tia al­kaa. Ky­sees­sä on kau­pan au­ki­o­lon vii­mei­nen tun­ti, jol­loin kaik­ki –30% tuot­teet ovat –60% alen­nuk­ses­sa. Lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä, mi­ten kaup­po­jen hä­vik­kiä voi vä­hen­tää. Li­säk­si tämä tuo apua pie­nem­pi­tu­loi­sil­le asi­ak­kail­le. Hä­vik­kiä kui­ten­kin syn­tyy väis­tä­mät­tä ja käyt­tö­kel­pois­ta ruo­kaa pää­tyy ros­kiin vain, kos­ka pur­kis­sa ole­va päi­väys on men­nyt um­peen.

Mielipiteet
9.8.2023 2.30

Dyykkauksesta helpotusta ympäris­tö­ah­dis­tukseen sekä lompakon tyhjyyteen?

Kel­lo lyö kah­dek­san ja kil­pa­juok­su koh­ti lä­him­mäis­tä mar­ket­tia al­kaa. Ky­sees­sä on kau­pan au­ki­o­lon vii­mei­nen tun­ti, jol­loin kaik­ki –30% tuot­teet ovat –60% alen­nuk­ses­sa. Lois­ta­va esi­merk­ki sii­tä, mi­ten kaup­po­jen hä­vik­kiä voi vä­hen­tää. Li­säk­si tämä tuo apua pie­nem­pi­tu­loi­sil­le asi­ak­kail­le. Hä­vik­kiä kui­ten­kin syn­tyy väis­tä­mät­tä ja käyt­tö­kel­pois­ta ruo­kaa pää­tyy ros­kiin vain, kos­ka pur­kis­sa ole­va päi­väys on men­nyt um­peen.

Mielipiteet
4.8.2023 11.21

Kuuma poliittinen kesä

Tänä vuon­na suo­ma­lai­set va­lit­si­vat uu­den edus­kun­nan, ja sit­ten haus­kuus al­koi! Ul­ko­maa­lai­se­na mi­nun on erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta jär­jes­tel­män toi­min­taa. De­mok­raat­ti­set vaa­li­jär­jes­tel­mät.

Mielipiteet
4.8.2023 11.21

Kuuma poliittinen kesä

Tänä vuon­na suo­ma­lai­set va­lit­si­vat uu­den edus­kun­nan, ja sit­ten haus­kuus al­koi! Ul­ko­maa­lai­se­na mi­nun on erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta jär­jes­tel­män toi­min­taa. De­mok­raat­ti­set vaa­li­jär­jes­tel­mät.

Mielipiteet
2.8.2023 13.09

Kä­vin ap­tee­kis­sa, jos­sa hen­ki­lö sa­noi, et­tä käy näyt­tä­mäs­sä sil­mää ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Kä­vin näyt­tä­mäs­sä 26.7 noin klo 12.00.

Mielipiteet
2.8.2023 13.09

Kä­vin ap­tee­kis­sa, jos­sa hen­ki­lö sa­noi, et­tä käy näyt­tä­mäs­sä sil­mää ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Kä­vin näyt­tä­mäs­sä 26.7 noin klo 12.00.

Mielipiteet
2.8.2023 12.18

Susi on peto

Su­sien tor­jun­ta ei on­nis­tu ai­doil­la. Sa­man päi­vän ai­ka­na ta­pah­tu­neet su­sien tu­hoi­sat hyök­käyk­set lam­pai­den kimp­puun kol­mel­la paik­ka­kun­nal­la osoit­ta­vat, et­tei­vät su­si­ai­dat pys­ty te­hok­kaas­ti tor­ju­maan su­sien hyök­käyk­siä.

Mielipiteet
2.8.2023 12.18

Susi on peto

Su­sien tor­jun­ta ei on­nis­tu ai­doil­la. Sa­man päi­vän ai­ka­na ta­pah­tu­neet su­sien tu­hoi­sat hyök­käyk­set lam­pai­den kimp­puun kol­mel­la paik­ka­kun­nal­la osoit­ta­vat, et­tei­vät su­si­ai­dat pys­ty te­hok­kaas­ti tor­ju­maan su­sien hyök­käyk­siä.

Mielipiteet
2.8.2023 4.15

Tuutulauluja mehiläisille

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten pää­tin ryh­tyä met­su­rik­si. Pie­nen et­sis­ke­lyn jäl­keen löy­sin­kin työ­pai­kan. Sen oli tar­koi­tus ol­la uu­si al­ku, tai ai­na­kin mie­len­kiin­toi­nen ko­ke­mus. Mah­dol­li­suus pääs­tä te­ke­mään oi­kei­ta töi­tä luon­non kes­kel­le. Olin in­toa täyn­nä.

Mielipiteet
2.8.2023 4.15

Tuutulauluja mehiläisille

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten pää­tin ryh­tyä met­su­rik­si. Pie­nen et­sis­ke­lyn jäl­keen löy­sin­kin työ­pai­kan. Sen oli tar­koi­tus ol­la uu­si al­ku, tai ai­na­kin mie­len­kiin­toi­nen ko­ke­mus. Mah­dol­li­suus pääs­tä te­ke­mään oi­kei­ta töi­tä luon­non kes­kel­le. Olin in­toa täyn­nä.

Mielipiteet
26.7.2023 6.20

Jospa sittenkin sinne sieni- ja marjametsään

Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta sitä ai­na toi­voo, et­tä oli­sin­pa kas­va­nut ah­ke­ram­mak­si mar­jas­ta­jak­si, sie­nes­tä­jäk­si ja yleen­sä­kin in­nok­kaam­mak­si luon­no­nan­ti­mien ke­rää­jäk­si. Met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jä omi­nai­suus on asia, joka on vaan mi­nun hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä jää­nyt lä­hes ko­ko­naan puut­tu­maan. Gee­ni­pe­ri­mää en voi syyt­tää, sil­lä muis­tan kuin­ka van­hem­pa­ni ah­ke­roi­vat joka syk­sy mar­ja­met­säs­sä mus­ti­koi­den, puo­lu­koi­den, vat­tu­jen ja suol­la lak­ko­jen pe­räs­sä kan­ta­en näi­tä herk­ku­ja san­ko­tol­kul­la ko­tiin. Niis­tä sit­ten ja­los­tet­tiin hil­lot, me­hut ja tie­tys­ti mauk­kaat mar­ja­pii­ra­kat.

Mielipiteet
26.7.2023 6.20

Jospa sittenkin sinne sieni- ja marjametsään

Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta sitä ai­na toi­voo, et­tä oli­sin­pa kas­va­nut ah­ke­ram­mak­si mar­jas­ta­jak­si, sie­nes­tä­jäk­si ja yleen­sä­kin in­nok­kaam­mak­si luon­no­nan­ti­mien ke­rää­jäk­si. Met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jä omi­nai­suus on asia, joka on vaan mi­nun hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ke­hi­tyk­ses­tä jää­nyt lä­hes ko­ko­naan puut­tu­maan. Gee­ni­pe­ri­mää en voi syyt­tää, sil­lä muis­tan kuin­ka van­hem­pa­ni ah­ke­roi­vat joka syk­sy mar­ja­met­säs­sä mus­ti­koi­den, puo­lu­koi­den, vat­tu­jen ja suol­la lak­ko­jen pe­räs­sä kan­ta­en näi­tä herk­ku­ja san­ko­tol­kul­la ko­tiin. Niis­tä sit­ten ja­los­tet­tiin hil­lot, me­hut ja tie­tys­ti mauk­kaat mar­ja­pii­ra­kat.

Mielipiteet
24.7.2023 12.52

Milloin osaoptimointi sotessa päättyy?

Jo en­nen alu­e­vaa­le­ja kir­joi­tet­tiin so­ten kor­jaus­ta vaa­ti­vis­ta va­lu­vi­ois­ta. Isois­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa osa­op­ti­moin­ti on eh­kä eni­ten va­lu­vi­ko­ja yl­lä­pi­tä­vä vit­saus.

Mielipiteet
24.7.2023 12.52

Milloin osaoptimointi sotessa päättyy?

Jo en­nen alu­e­vaa­le­ja kir­joi­tet­tiin so­ten kor­jaus­ta vaa­ti­vis­ta va­lu­vi­ois­ta. Isois­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa osa­op­ti­moin­ti on eh­kä eni­ten va­lu­vi­ko­ja yl­lä­pi­tä­vä vit­saus.

Mielipiteet
24.7.2023 12.46

Totuus ei pala tulessakaan, ei edes politiikassa

Läh­din puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten eh­dol­le alu­e­vaa­lei­hin rak­kau­des­ta ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin, jot­ka ovat elä­mäm­me tär­keim­piä asi­oi­ta. Näin, et­tä pit­kien etäi­syyk­sien Poh­jois-Kar­ja­las­sa on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää tur­va­ta toi­mi­vat lä­hi­pal­ve­lut. Näin lu­pa­sin en­nen alu­e­vaa­le­ja ja tä­män lu­pauk­se­ni olen myös pi­tä­nyt sil­lä­kin uhal­la, et­tä ka­ve­rei­ta ei lii­ak­si ole ol­lut tyr­kyl­lä alu­e­val­tuu­tet­tu­jen jou­kos­sa; omas­ta ryh­mäs­tä­kin ka­ve­rei­na vain muu­ta­ma sit­keä lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta­pu­hu­ja.

Mielipiteet
24.7.2023 12.46

Totuus ei pala tulessakaan, ei edes politiikassa

Läh­din puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten eh­dol­le alu­e­vaa­lei­hin rak­kau­des­ta ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin, jot­ka ovat elä­mäm­me tär­keim­piä asi­oi­ta. Näin, et­tä pit­kien etäi­syyk­sien Poh­jois-Kar­ja­las­sa on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää tur­va­ta toi­mi­vat lä­hi­pal­ve­lut. Näin lu­pa­sin en­nen alu­e­vaa­le­ja ja tä­män lu­pauk­se­ni olen myös pi­tä­nyt sil­lä­kin uhal­la, et­tä ka­ve­rei­ta ei lii­ak­si ole ol­lut tyr­kyl­lä alu­e­val­tuu­tet­tu­jen jou­kos­sa; omas­ta ryh­mäs­tä­kin ka­ve­rei­na vain muu­ta­ma sit­keä lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta­pu­hu­ja.

Mielipiteet
11.7.2023 13.25

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Turvapaikka

Lii­tyin au­toi­li­joi­den jouk­koon myö­hään. Al­ku oli vai­kea. Olin yli 30-vuo­ti­as, kun sain ajo­kor­tin. Ins­si meni läpi vas­ta toi­sel­la yri­tyk­sel­lä.

Mielipiteet
11.7.2023 13.25

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Turvapaikka

Lii­tyin au­toi­li­joi­den jouk­koon myö­hään. Al­ku oli vai­kea. Olin yli 30-vuo­ti­as, kun sain ajo­kor­tin. Ins­si meni läpi vas­ta toi­sel­la yri­tyk­sel­lä.

Mielipiteet
6.7.2023 13.25

MIELIPIDE: Potsi elää ja voi hyvin!

Tein tu­tus­tu­mis-/kult­tuu­ri­mat­kan syn­ty­mä­pi­tä­jää­ni Toh­ma­jär­vel­le. Tie­tys­ti Pot­si­päi­vien ai­kaan. Jän­ni­tyk­sel­lä odo­tin mitä päi­vät täl­lä ker­taa an­ta­vat. Tu­tus­tuin oh­jel­maan huo­lel­la ja va­lit­sin yh­den päi­vän, 1.7 lau­an­tain.

Mielipiteet
6.7.2023 13.25

MIELIPIDE: Potsi elää ja voi hyvin!

Tein tu­tus­tu­mis-/kult­tuu­ri­mat­kan syn­ty­mä­pi­tä­jää­ni Toh­ma­jär­vel­le. Tie­tys­ti Pot­si­päi­vien ai­kaan. Jän­ni­tyk­sel­lä odo­tin mitä päi­vät täl­lä ker­taa an­ta­vat. Tu­tus­tuin oh­jel­maan huo­lel­la ja va­lit­sin yh­den päi­vän, 1.7 lau­an­tain.

Mielipiteet
5.7.2023 8.36

MIELIPIDE: Asiakas on kaiken keskiössä hyvinvoin­ti­a­lueella

Siir­ty­mi­nen Siun so­tes­ta Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­ee­seen näyt­täi­si to­si­a­si­oi­den va­los­sa ta­pah­tu­neen var­sin hy­vin. Tämä ei tar­koi­ta sitä, et­tä vuo­sien ai­ka­na tul­leet on­gel­mat oli­si saa­tu jo rat­kais­tua. Esi­mer­kik­si hoi­to­jo­no­ja, hoi­ta­ja- tai lää­kä­ri­va­jet­ta ei saa­da rat­kais­tua vie­lä lä­hi­ai­koi­na. Yri­tys­tä sii­hen on kui­ten­kin ha­vait­ta­vis­sa.

Mielipiteet
5.7.2023 8.36

MIELIPIDE: Asiakas on kaiken keskiössä hyvinvoin­ti­a­lueella

Siir­ty­mi­nen Siun so­tes­ta Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­ee­seen näyt­täi­si to­si­a­si­oi­den va­los­sa ta­pah­tu­neen var­sin hy­vin. Tämä ei tar­koi­ta sitä, et­tä vuo­sien ai­ka­na tul­leet on­gel­mat oli­si saa­tu jo rat­kais­tua. Esi­mer­kik­si hoi­to­jo­no­ja, hoi­ta­ja- tai lää­kä­ri­va­jet­ta ei saa­da rat­kais­tua vie­lä lä­hi­ai­koi­na. Yri­tys­tä sii­hen on kui­ten­kin ha­vait­ta­vis­sa.

Mielipiteet
27.6.2023 6.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonnossa sielu kuohkeutuu

Vuo­den va­loi­sin ai­ka on kä­sil­lä. Sik­si nuk­ku­maan­kaan ei mal­ta men­nä sa­mal­la ta­val­la kuin pi­me­äm­pä­nä vuo­de­nai­ka­na. Ja saat­taa­pa sat­tua ker­ran tai pari ke­säs­sä, et­tä pie­ni hä­mä­rän het­ki on jo ohi, kun al­kaa suun­ni­tel­la un­ten mail­le siir­ty­mis­tä. Mut­ta niin­hän sitä lau­le­taan tä­män het­ken mel­kein­pä soi­te­tuim­mas­sa ke­sä­bii­sis­sä, et­tä Suo­men kesä on het­ken vaan…

Mielipiteet
27.6.2023 6.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonnossa sielu kuohkeutuu

Vuo­den va­loi­sin ai­ka on kä­sil­lä. Sik­si nuk­ku­maan­kaan ei mal­ta men­nä sa­mal­la ta­val­la kuin pi­me­äm­pä­nä vuo­de­nai­ka­na. Ja saat­taa­pa sat­tua ker­ran tai pari ke­säs­sä, et­tä pie­ni hä­mä­rän het­ki on jo ohi, kun al­kaa suun­ni­tel­la un­ten mail­le siir­ty­mis­tä. Mut­ta niin­hän sitä lau­le­taan tä­män het­ken mel­kein­pä soi­te­tuim­mas­sa ke­sä­bii­sis­sä, et­tä Suo­men kesä on het­ken vaan…

Mielipiteet
26.6.2023 8.07

MIELIPIDE: Aluevaltuuston päätös palvelust­ra­te­giasta ja palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta ei ollut yksimielinen

Siun Sote tie­dot­ti alu­e­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä vää­rin: Pal­ve­lu­verk­kost­ra­te­gi­aa ja suun­ni­tel­maa ei hy­väk­syt­ty yk­si­mie­li­ses­ti. Pää­tös ei ole yk­si­mie­li­nen, jos pää­tös­koh­das­sa ää­nes­te­tään. Alu­e­val­tuus­to ää­nes­ti koh­das­sa use­am­man ker­ran. En­sim­mäi­se­nä alu­e­val­tuus­to ää­nes­ti Tar­ja Hyy­kyn esi­tyk­ses­tä Mat­ti Kuit­ti­sen kan­nat­ta­ma­na koko asi­an pa­laut­ta­mis­ta uu­teen val­mis­te­luun.

Mielipiteet
26.6.2023 8.07

MIELIPIDE: Aluevaltuuston päätös palvelust­ra­te­giasta ja palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta ei ollut yksimielinen

Siun Sote tie­dot­ti alu­e­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä vää­rin: Pal­ve­lu­verk­kost­ra­te­gi­aa ja suun­ni­tel­maa ei hy­väk­syt­ty yk­si­mie­li­ses­ti. Pää­tös ei ole yk­si­mie­li­nen, jos pää­tös­koh­das­sa ää­nes­te­tään. Alu­e­val­tuus­to ää­nes­ti koh­das­sa use­am­man ker­ran. En­sim­mäi­se­nä alu­e­val­tuus­to ää­nes­ti Tar­ja Hyy­kyn esi­tyk­ses­tä Mat­ti Kuit­ti­sen kan­nat­ta­ma­na koko asi­an pa­laut­ta­mis­ta uu­teen val­mis­te­luun.

Rantakentän yleisöennätys rikkoontui perjantaina kun 10 500 katsojaa nautti Nightwishin keikasta.

Rantakentän yleisöennätys rikkoontui perjantaina kun 10 500 katsojaa nautti Nightwishin keikasta.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
19.6.2023 9.28

PÄÄKIRJOITUS: Pahin ei tapahtunut vaan paras

Ki­teel­lä on syy­tä ol­la it­ses­tään yl­peä ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jä­nä, sen ver­ran suit­su­tus­ta on sa­ta­nut Ki­teeN­Wee­kin­din jäl­keen. Ran­ta­ken­tän kä­vi­jä­en­nä­tys tai­si ol­la ai­noa suu­rem­pi rik­kou­tu­nut asia, se­kin po­si­tii­vi­nen sel­lai­nen.

Rantakentän yleisöennätys rikkoontui perjantaina kun 10 500 katsojaa nautti Nightwishin keikasta.

Rantakentän yleisöennätys rikkoontui perjantaina kun 10 500 katsojaa nautti Nightwishin keikasta.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
19.6.2023 9.28

PÄÄKIRJOITUS: Pahin ei tapahtunut vaan paras

Ki­teel­lä on syy­tä ol­la it­ses­tään yl­peä ta­pah­tu­man­jär­jes­tä­jä­nä, sen ver­ran suit­su­tus­ta on sa­ta­nut Ki­teeN­Wee­kin­din jäl­keen. Ran­ta­ken­tän kä­vi­jä­en­nä­tys tai­si ol­la ai­noa suu­rem­pi rik­kou­tu­nut asia, se­kin po­si­tii­vi­nen sel­lai­nen.

Mielipiteet
16.6.2023 10.00

Onnea Vuoden kylälle Puhokseen!

Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den ky­läk­si 2023 va­lit­tua kau­nis­ta Pu­hos­ta on ke­hi­tet­ty vuo­sien ajan mo­nen eri toi­mi­jan yh­teis­työ­nä. Pu­hok­sen seu­dun ak­tii­vi­set toi­mi­jat ovat myös hyö­dyn­tä­neet Le­a­der-ra­hoi­tus­ta ke­hit­tä­mis­toi­mis­saan.

Mielipiteet
16.6.2023 10.00

Onnea Vuoden kylälle Puhokseen!

Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den ky­läk­si 2023 va­lit­tua kau­nis­ta Pu­hos­ta on ke­hi­tet­ty vuo­sien ajan mo­nen eri toi­mi­jan yh­teis­työ­nä. Pu­hok­sen seu­dun ak­tii­vi­set toi­mi­jat ovat myös hyö­dyn­tä­neet Le­a­der-ra­hoi­tus­ta ke­hit­tä­mis­toi­mis­saan.

Mielipiteet
7.6.2023 9.45

MIELIPIDE: Aktiivinen toiminta jatkuu Rääkkylän työpajalla

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyi ku­lu­van vuo­den alus­ta al­ka­en kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Näin myös Rääk­ky­län kun­nan työ­pa­jan toi­min­ta siir­tyi osak­si Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa.

Mielipiteet
7.6.2023 9.45

MIELIPIDE: Aktiivinen toiminta jatkuu Rääkkylän työpajalla

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyi ku­lu­van vuo­den alus­ta al­ka­en kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Näin myös Rääk­ky­län kun­nan työ­pa­jan toi­min­ta siir­tyi osak­si Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taa.

Mielipiteet
30.5.2023 10.30

MIELIPIDE: Onko enää älyllistä elämää?

Kyl­lä näin au­toi­li­ja­na hie­man kyl­mä­si tien pääl­lä Pu­hok­ses­ta Ki­teel­le. Nuo­ri aje­li pol­ku­pyö­räl­lä vas­taan va­sen­ta lai­taa. Le­veyt­tä val­ta­tien pien­ta­reel­la pyö­räi­lyl­le oli kym­me­ni­sen sent­tiä. Niin­pä sai ajaa tar­kas­ti. Ja vai­keu­sas­tet­ta li­sä­si se, et­tä nuo­ri tui­jot­ti aja­es­saan äly­pu­he­lin­ta. Siis vaa­ral­lis­ta ja haas­teel­lis­ta il­man pu­he­lin­ta­kin.

Mielipiteet
30.5.2023 10.30

MIELIPIDE: Onko enää älyllistä elämää?

Kyl­lä näin au­toi­li­ja­na hie­man kyl­mä­si tien pääl­lä Pu­hok­ses­ta Ki­teel­le. Nuo­ri aje­li pol­ku­pyö­räl­lä vas­taan va­sen­ta lai­taa. Le­veyt­tä val­ta­tien pien­ta­reel­la pyö­räi­lyl­le oli kym­me­ni­sen sent­tiä. Niin­pä sai ajaa tar­kas­ti. Ja vai­keu­sas­tet­ta li­sä­si se, et­tä nuo­ri tui­jot­ti aja­es­saan äly­pu­he­lin­ta. Siis vaa­ral­lis­ta ja haas­teel­lis­ta il­man pu­he­lin­ta­kin.

Mielipiteet
29.5.2023 11.20

Sana sinulle:

Uuden edessä – turvaten Jumalaan

Kir­joi­tan tätä - Sa­naa Si­nul­le - aja­tel­len omaa nuor­ta­ni, joka on juu­ri päät­tä­mäs­sä yh­dek­sän vuo­den opin­tai­val­taan. Näi­hin vuo­siin on mah­tu­nut sekä hä­nel­le, et­tä meil­le van­hem­mil­le pal­jon op­pi­mi­sen iloa, haas­teel­li­sia het­kiä ja pet­ty­myk­si­ä­kin. On ope­tel­tu yh­des­sä mo­nia asi­oi­ta ja tai­to­ja sekä va­pau­den tuo­man vas­tuun kan­ta­mis­ta.

Mielipiteet
29.5.2023 11.20

Sana sinulle:

Uuden edessä – turvaten Jumalaan

Kir­joi­tan tätä - Sa­naa Si­nul­le - aja­tel­len omaa nuor­ta­ni, joka on juu­ri päät­tä­mäs­sä yh­dek­sän vuo­den opin­tai­val­taan. Näi­hin vuo­siin on mah­tu­nut sekä hä­nel­le, et­tä meil­le van­hem­mil­le pal­jon op­pi­mi­sen iloa, haas­teel­li­sia het­kiä ja pet­ty­myk­si­ä­kin. On ope­tel­tu yh­des­sä mo­nia asi­oi­ta ja tai­to­ja sekä va­pau­den tuo­man vas­tuun kan­ta­mis­ta.

Mielipiteet
22.5.2023 7.20

MIELIPIDE: Mihin "Hyvinvoinnin portaat" johtavat?

Kan­sa­no­pis­tos­ta val­mis­tui ryh­mä ai­kui­sia. Nämä ryh­mät ko­koon­tu­vat kak­si ker­taa vuo­des­sa. Ha­lu­an ja­kaa mie­li­pi­tee­ni kurs­seis­ta. Kos­ka olen ul­ko­maa­lai­nen ja tämä on en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­se­ni täl­lai­sen ai­kuis­ryh­män kans­sa. Ei­kä vain ai­kui­sia, vaan myös eri kie­liä pu­hu­via.

Mielipiteet
22.5.2023 7.20

MIELIPIDE: Mihin "Hyvinvoinnin portaat" johtavat?

Kan­sa­no­pis­tos­ta val­mis­tui ryh­mä ai­kui­sia. Nämä ryh­mät ko­koon­tu­vat kak­si ker­taa vuo­des­sa. Ha­lu­an ja­kaa mie­li­pi­tee­ni kurs­seis­ta. Kos­ka olen ul­ko­maa­lai­nen ja tämä on en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­se­ni täl­lai­sen ai­kuis­ryh­män kans­sa. Ei­kä vain ai­kui­sia, vaan myös eri kie­liä pu­hu­via.

Mielipiteet
17.5.2023 10.25

MIELIPIDE: Kaatuneitten muistopäivä

21.5.2023 vie­täm­me kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää. Py­säh­dym­me muis­te­le­maan hei­tä, jot­ka tais­te­lu­vuo­sien vaa­ti­mi­na uh­rei­na kut­sut­tiin kes­kel­täm­me pois. Tun­nem­me si­sim­mäs­säm­me ki­pe­än kos­ke­tuk­sen, kun ajat­te­lem­me puo­li­soi­ta, vel­jiä, poi­kia, to­ve­rei­ta ja ys­tä­viä. Nä­em­me mie­les­säm­me tu­tun ole­muk­sen, tun­nem­me kä­den­pu­ris­tuk­sen, kuu­lem­me ää­nen, jon­ka erot­tai­sim­me tu­han­sien jou­kos­ta.

Mielipiteet
17.5.2023 10.25

MIELIPIDE: Kaatuneitten muistopäivä

21.5.2023 vie­täm­me kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää. Py­säh­dym­me muis­te­le­maan hei­tä, jot­ka tais­te­lu­vuo­sien vaa­ti­mi­na uh­rei­na kut­sut­tiin kes­kel­täm­me pois. Tun­nem­me si­sim­mäs­säm­me ki­pe­än kos­ke­tuk­sen, kun ajat­te­lem­me puo­li­soi­ta, vel­jiä, poi­kia, to­ve­rei­ta ja ys­tä­viä. Nä­em­me mie­les­säm­me tu­tun ole­muk­sen, tun­nem­me kä­den­pu­ris­tuk­sen, kuu­lem­me ää­nen, jon­ka erot­tai­sim­me tu­han­sien jou­kos­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 13.55

MIELIPIDE: Tuhannen taalan paikka

Mai­non­ta ja mark­ki­noin­ti on vä­hin­tään­kin ar­vo­kas­ta. Moni kun­ta on si­joit­ta­nut sie­voi­sen sum­man kun­ta­mark­ki­noin­tiin eri tie­dos­tus­vä­li­neis­sä hou­ku­tel­lak­seen mat­kai­li­joi­ta ja myös­kin uu­sia kun­ta­lai­sia ja työn­te­ki­jöi­tä. Jos paik­ka­kun­taa ha­lu­taan tuo­da kau­pal­li­ses­ti jul­ki val­ta­kun­nan tai kan­sain­vä­li­sis­sä tie­do­tus­vä­li­neis­sä, se mak­saa.

Mielipiteet
15.5.2023 13.55

MIELIPIDE: Tuhannen taalan paikka

Mai­non­ta ja mark­ki­noin­ti on vä­hin­tään­kin ar­vo­kas­ta. Moni kun­ta on si­joit­ta­nut sie­voi­sen sum­man kun­ta­mark­ki­noin­tiin eri tie­dos­tus­vä­li­neis­sä hou­ku­tel­lak­seen mat­kai­li­joi­ta ja myös­kin uu­sia kun­ta­lai­sia ja työn­te­ki­jöi­tä. Jos paik­ka­kun­taa ha­lu­taan tuo­da kau­pal­li­ses­ti jul­ki val­ta­kun­nan tai kan­sain­vä­li­sis­sä tie­do­tus­vä­li­neis­sä, se mak­saa.

Mielipiteet
15.5.2023 8.50

MIELIPIDE: Rääkkylän sote – palvelujen tulevaisuus

Rääk­ky­län asuk­kaat em­me ole vain po­ti­lai­ta tai pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiä, vaan ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jot­ka ha­lu­am­me vai­kut­taa, em­me­kä ole sa­maa miel­tä esi­te­tyis­tä pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen kri­tee­reis­tä 2023-2038 Rääk­ky­län osal­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 8.50

MIELIPIDE: Rääkkylän sote – palvelujen tulevaisuus

Rääk­ky­län asuk­kaat em­me ole vain po­ti­lai­ta tai pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiä, vaan ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jot­ka ha­lu­am­me vai­kut­taa, em­me­kä ole sa­maa miel­tä esi­te­tyis­tä pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen kri­tee­reis­tä 2023-2038 Rääk­ky­län osal­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Varmat kevään merkit

Park­ki­pai­koil­le öi­seen ai­kaan il­mes­ty­vät mus­tat kie­mu­rat. Au­to­jen pe­räs­sä kär­ryt, jois­sa mat­kaa­vat ve­neet ja puu­tar­ha­jyr­si­met. Kel­tai­nen suo­la-au­to, joka si­too pö­lyä vie­lä rou­das­sa lät­köt­tä­väl­tä hiek­ka­tiel­tä. Sa­mo­ja kuop­pia saa­daan kier­rel­lä siis tä­mä­kin kesä. Mo­nien val­ti­on so­ra­tei­tä tar­vit­se­vien mie­les­tä moi­nen kii­re on pelk­kää jul­kis­ten va­ro­jen tuh­laus­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Varmat kevään merkit

Park­ki­pai­koil­le öi­seen ai­kaan il­mes­ty­vät mus­tat kie­mu­rat. Au­to­jen pe­räs­sä kär­ryt, jois­sa mat­kaa­vat ve­neet ja puu­tar­ha­jyr­si­met. Kel­tai­nen suo­la-au­to, joka si­too pö­lyä vie­lä rou­das­sa lät­köt­tä­väl­tä hiek­ka­tiel­tä. Sa­mo­ja kuop­pia saa­daan kier­rel­lä siis tä­mä­kin kesä. Mo­nien val­ti­on so­ra­tei­tä tar­vit­se­vien mie­les­tä moi­nen kii­re on pelk­kää jul­kis­ten va­ro­jen tuh­laus­ta.

Mielipiteet
10.5.2023 11.25

MIELIPIDE: Kunnon lääkärisysteemi

Toi­vot­ta­vas­ti saan kuol­la mah­dol­li­sim­man ter­vee­nä. Näin sitä ajat­te­lee, kun ve­ron­mak­sa­ja­na en mei­naa pääs­tä lää­kä­riin, jos sa­tun sai­ras­tu­maan. Työs­sä ol­les­sa pää­si tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin pa­keil­le usein sa­ma­na päi­vä­nä. Täl­lai­sen pal­ve­lun pii­ris­sä Suo­mes­sa on pari mil­joo­naa ih­mis­tä. Meis­tä elä­ke­läi­sis­tä ja työ­tä vail­la ole­vis­ta ei näy­tä niin vä­liä ole­van. No, asi­al­la on tie­ten­kin mu­ka­vaa teh­dä po­li­tiik­kaa. Ja huo­no hoi­to­suh­de puo­les­taan kor­jaa en­nen ai­kai­sen pois­tu­man kaut­ta huol­to­suh­det­ta yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
10.5.2023 11.25

MIELIPIDE: Kunnon lääkärisysteemi

Toi­vot­ta­vas­ti saan kuol­la mah­dol­li­sim­man ter­vee­nä. Näin sitä ajat­te­lee, kun ve­ron­mak­sa­ja­na en mei­naa pääs­tä lää­kä­riin, jos sa­tun sai­ras­tu­maan. Työs­sä ol­les­sa pää­si tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin pa­keil­le usein sa­ma­na päi­vä­nä. Täl­lai­sen pal­ve­lun pii­ris­sä Suo­mes­sa on pari mil­joo­naa ih­mis­tä. Meis­tä elä­ke­läi­sis­tä ja työ­tä vail­la ole­vis­ta ei näy­tä niin vä­liä ole­van. No, asi­al­la on tie­ten­kin mu­ka­vaa teh­dä po­li­tiik­kaa. Ja huo­no hoi­to­suh­de puo­les­taan kor­jaa en­nen ai­kai­sen pois­tu­man kaut­ta huol­to­suh­det­ta yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
9.5.2023 9.06

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Värikästä pesiskautta!

Pe­sis­kau­den avaus kuu­luu Ki­teel­lä ke­vään eh­dot­to­miin ko­ho­koh­tiin. Ai­na­kin ur­hei­lun ys­tä­vät odot­ta­vat sitä ko­vas­ti. Tänä vuon­na pe­sis­kau­si käyn­nis­tyy vi­ral­li­ses­ti en­si lau­an­tai­na, jol­loin Ki­teen Pal­lo saa Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sit.

Mielipiteet
9.5.2023 9.06

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Värikästä pesiskautta!

Pe­sis­kau­den avaus kuu­luu Ki­teel­lä ke­vään eh­dot­to­miin ko­ho­koh­tiin. Ai­na­kin ur­hei­lun ys­tä­vät odot­ta­vat sitä ko­vas­ti. Tänä vuon­na pe­sis­kau­si käyn­nis­tyy vi­ral­li­ses­ti en­si lau­an­tai­na, jol­loin Ki­teen Pal­lo saa Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sit.

Mielipiteet
8.5.2023 10.40

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalan kuntien on sitouduttava VisitKareliaan

Olem­me jär­kyt­ty­nee­nä seu­ran­neet vii­me viik­ko­jen mat­kai­luun liit­ty­viä uu­ti­sia. Kun­ta toi­sen­sa jäl­keen on il­moit­ta­nut ve­täy­ty­vän­sä Vi­sit­Ka­re­li­an ra­hoi­tuk­ses­ta, ja kes­kit­tä­vän­sä voi­man­sa vain oman kun­tan­sa tai va­li­tun alu­een mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen. 

Mielipiteet
8.5.2023 10.40

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalan kuntien on sitouduttava VisitKareliaan

Olem­me jär­kyt­ty­nee­nä seu­ran­neet vii­me viik­ko­jen mat­kai­luun liit­ty­viä uu­ti­sia. Kun­ta toi­sen­sa jäl­keen on il­moit­ta­nut ve­täy­ty­vän­sä Vi­sit­Ka­re­li­an ra­hoi­tuk­ses­ta, ja kes­kit­tä­vän­sä voi­man­sa vain oman kun­tan­sa tai va­li­tun alu­een mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen. 

Mielipiteet
4.5.2023 10.35

MIELIPIDE: Pedot aiheuttavat alle viidenneksen kuuttien kuolemista

Kir­jai­li­ja Mat­ti Ket­tu­nen kir­joit­ti Koti-Kar­ja­lan Mie­li­pi­de­o­sas­tol­la (18.4.2023) nä­ke­myk­sis­tään sai­maan­nor­pan kuo­lin­syis­tä ja kan­nan suo­je­lu­ta­voit­teis­ta. Kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa ku­vat­tu ti­lan­ne ei mo­nil­ta osin vas­taa to­del­li­suut­ta, kor­jaam­me täs­sä ky­sei­sen kir­joi­tuk­sen oleel­li­sim­pia vir­hei­tä pe­to­jen ja ka­las­tuk­sen ai­heut­ta­maan kuol­lei­suu­teen ja suo­je­lun ta­voit­tei­siin liit­ty­en.

Mielipiteet
4.5.2023 10.35

MIELIPIDE: Pedot aiheuttavat alle viidenneksen kuuttien kuolemista

Kir­jai­li­ja Mat­ti Ket­tu­nen kir­joit­ti Koti-Kar­ja­lan Mie­li­pi­de­o­sas­tol­la (18.4.2023) nä­ke­myk­sis­tään sai­maan­nor­pan kuo­lin­syis­tä ja kan­nan suo­je­lu­ta­voit­teis­ta. Kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa ku­vat­tu ti­lan­ne ei mo­nil­ta osin vas­taa to­del­li­suut­ta, kor­jaam­me täs­sä ky­sei­sen kir­joi­tuk­sen oleel­li­sim­pia vir­hei­tä pe­to­jen ja ka­las­tuk­sen ai­heut­ta­maan kuol­lei­suu­teen ja suo­je­lun ta­voit­tei­siin liit­ty­en.

Mielipiteet
3.5.2023 16.05

Maakunta joutunut taas puolustuskannalle

Syr­jä­sal­men rau­ta­tie­sil­lan uu­si­mis­ta on odo­tet­tu kuin kuu­ta nou­se­vaa. Sil­lan kor­jaa­mi­nen ny­ky­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sek­si on oleel­li­nen osa myös koko Lap­peen­ran­ta-Jo­en­suu -vä­lin rau­ta­tie­yh­tey­den saa­mis­ta ajan ta­sal­le. Pari viik­koa sit­ten pu­to­si kui­ten­kin pom­mi pa­rem­pia lii­ken­neyh­teyk­siä odot­ta­vien nis­kaan, kun Väy­lä­vi­ras­to il­moit­ti en­si vuon­na odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta lii­ken­ne­kat­kok­ses­ta Kar­ja­lan ra­dal­la.

Mielipiteet
3.5.2023 16.05

Maakunta joutunut taas puolustuskannalle

Syr­jä­sal­men rau­ta­tie­sil­lan uu­si­mis­ta on odo­tet­tu kuin kuu­ta nou­se­vaa. Sil­lan kor­jaa­mi­nen ny­ky­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sek­si on oleel­li­nen osa myös koko Lap­peen­ran­ta-Jo­en­suu -vä­lin rau­ta­tie­yh­tey­den saa­mis­ta ajan ta­sal­le. Pari viik­koa sit­ten pu­to­si kui­ten­kin pom­mi pa­rem­pia lii­ken­neyh­teyk­siä odot­ta­vien nis­kaan, kun Väy­lä­vi­ras­to il­moit­ti en­si vuon­na odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta lii­ken­ne­kat­kok­ses­ta Kar­ja­lan ra­dal­la.

Mielipiteet
2.5.2023 15.10

Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta

Ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­a­si­at pu­hu­tut­ta­vat juu­ri nyt var­mas­ti meis­tä mo­nia. Tä­män vuo­den alus­ta aloit­ta­nut Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on lä­het­tä­nyt lau­sun­nol­le suun­ni­tel­man­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä tu­le­vai­suu­des­sa. Tääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­ten muu­al­la­kin Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja it­se asi­as­sa eri puo­lil­la Suo­mea, on ko­et­tu mm. ter­veys­pal­ve­lu­jen ja ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den heik­ke­ne­mi­nen. Lää­kä­ril­le pää­sy jul­ki­sel­la puo­lel­la on vai­ke­aa ja jo­not asu­mis­pal­ve­lui­hin ovat pit­kät.  

Mielipiteet
2.5.2023 15.10

Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta

Ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­a­si­at pu­hu­tut­ta­vat juu­ri nyt var­mas­ti meis­tä mo­nia. Tä­män vuo­den alus­ta aloit­ta­nut Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on lä­het­tä­nyt lau­sun­nol­le suun­ni­tel­man­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä tu­le­vai­suu­des­sa. Tääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­ten muu­al­la­kin Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja it­se asi­as­sa eri puo­lil­la Suo­mea, on ko­et­tu mm. ter­veys­pal­ve­lu­jen ja ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den heik­ke­ne­mi­nen. Lää­kä­ril­le pää­sy jul­ki­sel­la puo­lel­la on vai­ke­aa ja jo­not asu­mis­pal­ve­lui­hin ovat pit­kät.  

Mielipiteet
2.5.2023 8.15

Oikeaan palveluun, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­al­la sa­no­taan to­teut­ta­van pal­ve­lu­lu­paus­ta ja var­mis­taa, et­tä asi­a­kas pää­see oi­ke­aan pal­ve­luun, oi­ke­aan ai­kaan ja oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een net­ti­si­vul­la to­de­taan, et­tä ”Pal­ve­lum­me ei­vät ole sa­man­lai­set kaik­ki­al­la, mut­ta niil­lä alu­eil­la, jois­sa vä­es­tön pal­ve­lu­tar­ve on sa­man­lai­nen, pal­ve­lut ovat sa­man­lai­set ja nii­tä teh­dään sa­man­lai­sel­la kon­sep­til­la.”

Mielipiteet
2.5.2023 8.15

Oikeaan palveluun, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­al­la sa­no­taan to­teut­ta­van pal­ve­lu­lu­paus­ta ja var­mis­taa, et­tä asi­a­kas pää­see oi­ke­aan pal­ve­luun, oi­ke­aan ai­kaan ja oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een net­ti­si­vul­la to­de­taan, et­tä ”Pal­ve­lum­me ei­vät ole sa­man­lai­set kaik­ki­al­la, mut­ta niil­lä alu­eil­la, jois­sa vä­es­tön pal­ve­lu­tar­ve on sa­man­lai­nen, pal­ve­lut ovat sa­man­lai­set ja nii­tä teh­dään sa­man­lai­sel­la kon­sep­til­la.”

Lisää aiheesta

Kysely