JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.6.2021 17.37

Koronatartuntoja Kiteellä ja Rääkkylässä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta ku­lu­van vii­kon tar­tun­nat pai­not­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­laan. Tä­män vii­kon tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut koko maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­nen ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Maakunnan koronatartunnat painottuvat kuluvalla viikolla Keski-Karjalaan. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.6.2021 17.37

Koronatartuntoja Kiteellä ja Rääkkylässä

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na, mut­ta ku­lu­van vii­kon tar­tun­nat pai­not­tu­vat Kes­ki-Kar­ja­laan. Tä­män vii­kon tors­tai­aa­muun men­nes­sä uu­sia tar­tun­to­ja oli kir­jau­tu­nut koko maa­kun­nan alu­eel­la kym­me­nen ja ka­ran­tee­nis­sa oli yh­teen­sä 43 hen­ki­löä.

Uutiset
17.6.2021 13.54

Itärata-hankkeella vetovoimaa Kiteelle

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­ti vii­me vii­kol­la kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­ki läh­tee mu­kaan Itä­ra­ta-hank­kee­seen 160 000 eu­rol­la. Asia kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na val­tuus­tos­sa.

Uutiset
17.6.2021 13.54

Itärata-hankkeella vetovoimaa Kiteelle

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­ti vii­me vii­kol­la kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, et­tä kau­pun­ki läh­tee mu­kaan Itä­ra­ta-hank­kee­seen 160 000 eu­rol­la. Asia kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na val­tuus­tos­sa.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 15.43

Rantakentän paikoitusalue avataan lauantaina

Ran­ta­ken­tän uu­si pai­koi­tu­sa­lue Il­ma­ri­sen­tien ja Toh­ma­jär­ven­tien kul­mauk­ses­sa on val­mis lyh­ty­pyl­väi­neen, ko­rok­kei­neen ja nur­mik­koi­neen. Ai­no­as­taan as­falt­tia on odo­tet­ta­va en­si ke­sään maa­pe­rän liik­ku­mi­sen va­ral­ta.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Kenttä saa asfaltin vasta ensi kesänä.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 15.43

Rantakentän paikoitusalue avataan lauantaina

Ran­ta­ken­tän uu­si pai­koi­tu­sa­lue Il­ma­ri­sen­tien ja Toh­ma­jär­ven­tien kul­mauk­ses­sa on val­mis lyh­ty­pyl­väi­neen, ko­rok­kei­neen ja nur­mik­koi­neen. Ai­no­as­taan as­falt­tia on odo­tet­ta­va en­si ke­sään maa­pe­rän liik­ku­mi­sen va­ral­ta.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 15.34

Rääkkylän uusi valtuusto vahvistettu - Perussuomalaisten valtuutettu vaihtui

Rääk­ky­län uu­den val­tuus­ton osal­lis­tu­jat vah­vis­tet­tiin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa rat­kais­tiin ar­val­la myös Pe­rus­suo­ma­lais­ten yk­si val­tuus­to­paik­ka.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Rääkkylän vaalitulos vahvistettiin tänään keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 15.34

Rääkkylän uusi valtuusto vahvistettu - Perussuomalaisten valtuutettu vaihtui

Rääk­ky­län uu­den val­tuus­ton osal­lis­tu­jat vah­vis­tet­tiin kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa rat­kais­tiin ar­val­la myös Pe­rus­suo­ma­lais­ten yk­si val­tuus­to­paik­ka.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.6.2021 13.56

Kiteellä uusi koronarypäs

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan Ki­teel­lä on tä­nään kes­ki­viik­ko­na to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tu­naa. Pi­tä­jän ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä koko epi­de­mi­an ajal­ta on ko­hon­nut yh­teen­sä 73 tar­tun­taan. Uu­sim­pien ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­teet ovat tie­dos­sa ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ole ol­lut.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
16.6.2021 13.56

Kiteellä uusi koronarypäs

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan Ki­teel­lä on tä­nään kes­ki­viik­ko­na to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tu­naa. Pi­tä­jän ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä koko epi­de­mi­an ajal­ta on ko­hon­nut yh­teen­sä 73 tar­tun­taan. Uu­sim­pien ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­teet ovat tie­dos­sa ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ole ol­lut.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 13.32

Tohmajärven museoalue voitti Itä-Suomen paikal­lis­mu­se­o­kil­pailun

Vuo­den 2021 Itä-Suo­men pai­kal­lis­mu­seo on Poh­jois-Kar­ja­las­sa si­jait­se­va Toh­ma­jär­vi-Seu­ran yl­lä­pi­tä­mä Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lue. Va­lin­nan teki jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­seen ta­paan Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, mu­se­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Itä-Suomen paikallismuseo -kilpailun palkinto luovutettiin kesän näyttelyn avajaisten yhteydessä. Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet identiteettiä luomassa -näyttelyä esittelemässä Tohmajärvi-Seuran puheenjohtaja Anne Hirvonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.6.2021 13.32

Tohmajärven museoalue voitti Itä-Suomen paikal­lis­mu­se­o­kil­pailun

Vuo­den 2021 Itä-Suo­men pai­kal­lis­mu­seo on Poh­jois-Kar­ja­las­sa si­jait­se­va Toh­ma­jär­vi-Seu­ran yl­lä­pi­tä­mä Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lue. Va­lin­nan teki jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nee­seen ta­paan Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, mu­se­o­lo­gi­an pro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 12.08

Riveriasta valmistui 441 tutkinnon suorittajaa

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tu­neet tut­kin­non suo­rit­ta­jat ajal­la 1.5. – 4.6.2021. Yh­teen­sä tut­kin­non suo­rit­ta­jia oli 441.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 12.08

Riveriasta valmistui 441 tutkinnon suorittajaa

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tu­neet tut­kin­non suo­rit­ta­jat ajal­la 1.5. – 4.6.2021. Yh­teen­sä tut­kin­non suo­rit­ta­jia oli 441.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 11.42

Energia-avustuksella öljylämmityksestä eroon

Niin oma­ko­ti­a­su­jat kuin asui­nyh­tei­söt­kin pyr­ki­vät pää­se­mään eroon van­ha­nai­kai­sis­ta, ener­gi­a­syö­pöis­tä läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­tään. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esi­mer­kik­si ta­lo­yh­ti­öt ovat vaih­ta­neet tai ovat vaih­ta­mas­sa maa­läm­pöön pe­rus­tu­vaan läm­mi­tyk­seen.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Sirkka Rahunen, Markku Pesonen ja Tero Sinkkonen tutkivat maalämpäpumpun lämmöntuottoa.

Aladar Bayer

Uutiset
16.6.2021 11.42

Energia-avustuksella öljylämmityksestä eroon

Niin oma­ko­ti­a­su­jat kuin asui­nyh­tei­söt­kin pyr­ki­vät pää­se­mään eroon van­ha­nai­kai­sis­ta, ener­gi­a­syö­pöis­tä läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­tään. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esi­mer­kik­si ta­lo­yh­ti­öt ovat vaih­ta­neet tai ovat vaih­ta­mas­sa maa­läm­pöön pe­rus­tu­vaan läm­mi­tyk­seen.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.6.2021 11.41

Maaseutuluotain selvitti: maaseudulla puitteet hyvään arkeen

Maa­seu­tu­luo­tain 2021-ky­se­lys­sä nou­si­vat esil­le tu­le­vai­suu­den tar­pei­na etä­työ­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen ja mo­ni­paik­kai­suu­den tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det. Pa­ran­net­ta­vaa taas näh­tiin maa­seu­dun asen­neil­ma­pii­ris­sä ja maa­seu­tu­a­lu­ei­den mark­ki­noin­nis­sa asuin­paik­ka­na. Po­si­tii­vi­se­na huo­mi­o­na lis­tau­tui maa­seu­tu­a­lu­ei­den ar­vos­tus tur­val­li­se­na asuin­paik­ka­na.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Kyselyn tuloksissa korostui maaseudun arvostus turvallisena asuinpaikkana. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.6.2021 11.41

Maaseutuluotain selvitti: maaseudulla puitteet hyvään arkeen

Maa­seu­tu­luo­tain 2021-ky­se­lys­sä nou­si­vat esil­le tu­le­vai­suu­den tar­pei­na etä­työ­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen ja mo­ni­paik­kai­suu­den tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det. Pa­ran­net­ta­vaa taas näh­tiin maa­seu­dun asen­neil­ma­pii­ris­sä ja maa­seu­tu­a­lu­ei­den mark­ki­noin­nis­sa asuin­paik­ka­na. Po­si­tii­vi­se­na huo­mi­o­na lis­tau­tui maa­seu­tu­a­lu­ei­den ar­vos­tus tur­val­li­se­na asuin­paik­ka­na.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.6.2021 17.55

Maalaus alkaa tällä viikolla - seurakunnalliset tapahtumat järjestyvät, opastuskierroksia ei pidetä

Ki­teen seu­ra­kun­ta tie­dot­taa, et­tä Rääk­ky­län kir­kon maa­laus al­kaa täl­lä vii­kol­la. Kir­kos­sa jär­jes­te­tään seu­ra­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ke­sä­ai­ka­na nor­maa­liin ta­paan, vaik­ka ra­ken­nuk­sen ul­ko­puol­ta kun­nos­te­taan­kin.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Rääkkylän kirkon julkisivun maalauskorjauksen kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.6.2021 17.55

Maalaus alkaa tällä viikolla - seurakunnalliset tapahtumat järjestyvät, opastuskierroksia ei pidetä

Ki­teen seu­ra­kun­ta tie­dot­taa, et­tä Rääk­ky­län kir­kon maa­laus al­kaa täl­lä vii­kol­la. Kir­kos­sa jär­jes­te­tään seu­ra­kun­nal­lis­ta toi­min­taa ke­sä­ai­ka­na nor­maa­liin ta­paan, vaik­ka ra­ken­nuk­sen ul­ko­puol­ta kun­nos­te­taan­kin.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
15.6.2021 13.18

Häiriöitä sähkönjakelussa Keski-Karjalassa

Vie­no-myrs­kyn tuo­mat tuu­len­puus­kat ovat voi­mis­tu­neet tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Myrs­ky­tuu­len myö­tä myös säh­kön­ja­ke­lus­sa esiin­tyy häi­ri­öi­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tuu­len no­peu­den en­nus­te­taan puus­kis­sa ole­van vä­lil­lä 17 – 23 met­riä se­kun­nis­sa, mikä riit­tää kaa­ta­maan pui­ta myös säh­kö­lin­joil­le.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Kovat tuulepuuskat voivat tänään kaataa puustoa teille ja sähkölinjoille. Arkistokuva.

Aladár Bayer

Uutiset
15.6.2021 13.18

Häiriöitä sähkönjakelussa Keski-Karjalassa

Vie­no-myrs­kyn tuo­mat tuu­len­puus­kat ovat voi­mis­tu­neet tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Myrs­ky­tuu­len myö­tä myös säh­kön­ja­ke­lus­sa esiin­tyy häi­ri­öi­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa tuu­len no­peu­den en­nus­te­taan puus­kis­sa ole­van vä­lil­lä 17 – 23 met­riä se­kun­nis­sa, mikä riit­tää kaa­ta­maan pui­ta myös säh­kö­lin­joil­le.

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 9.10

Tällaisia ovat mitättömät vaaliliput

Mi­tät­tö­mik­si las­ket­tu­ja vaa­li­lip­pu­ja oli Ki­teel­lä 14, Toh­ma­jär­vel­lä 13 ja Rääk­ky­läs­sä 4. Mil­lai­sia mer­kin­tö­jä mi­tät­tö­mät vaa­li­li­put si­säl­si­vät?

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Keski-Karjalassa kaikkiaan 31 vaalilippua ei päässyt mukaan ääntenlaskuun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 9.10

Tällaisia ovat mitättömät vaaliliput

Mi­tät­tö­mik­si las­ket­tu­ja vaa­li­lip­pu­ja oli Ki­teel­lä 14, Toh­ma­jär­vel­lä 13 ja Rääk­ky­läs­sä 4. Mil­lai­sia mer­kin­tö­jä mi­tät­tö­mät vaa­li­li­put si­säl­si­vät?

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Jouni Martiskin

Uutiset
15.6.2021 8.36

18-vuotias Petra Mikkonen on Tohmajärven valtuuston nuorin jäsen

Toh­ma­jär­ven nuo­rin val­tuus­ton jä­sen on 43 ää­nel­lä läpi pääs­syt, SDP:n eh­do­kas, 18-vuo­ti­as Pet­ra Mik­ko­nen.

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Petra Mikkonen aikoo tulevalla valtuustokaudella edistää demarien tavoitteita sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kuvaaja: Jouni Martiskin

Jouni Martiskin

Uutiset
15.6.2021 8.36

18-vuotias Petra Mikkonen on Tohmajärven valtuuston nuorin jäsen

Toh­ma­jär­ven nuo­rin val­tuus­ton jä­sen on 43 ää­nel­lä läpi pääs­syt, SDP:n eh­do­kas, 18-vuo­ti­as Pet­ra Mik­ko­nen.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Uutiset
15.6.2021 8.20

PKS ja Ilmatieteenlaitos varoittavat myrskystä

Suo­meen saa­puu tiis­tai­aa­muk­si län­nes­tä voi­ma­kas ma­ta­la­pai­neen kes­kus, joka tuo mu­ka­naan voi­mak­kai­ta tuu­lia myös si­sä­maa­han.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Myrskytuhot ovat mahdollisia tulevan vuorokauden aikana. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Uutiset
15.6.2021 8.20

PKS ja Ilmatieteenlaitos varoittavat myrskystä

Suo­meen saa­puu tiis­tai­aa­muk­si län­nes­tä voi­ma­kas ma­ta­la­pai­neen kes­kus, joka tuo mu­ka­naan voi­mak­kai­ta tuu­lia myös si­sä­maa­han.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 8.03

Veteen pudonnut ui kuiville - pelastuslaitos paikallisti

Hen­ki­lö oli tiis­tai­na heti puo­len yön jäl­keen läh­te­nyt ka­laan Sär­ki­jär­vel­le ja jos­tain syys­tä hor­jah­ta­nut ve­nees­tä ve­teen. Hän oli pääs­syt ui­mal­la kui­val­le maal­le ja moot­to­ri­ve­ne oli jää­nyt avo­ve­teen käyn­tiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.6.2021 8.03

Veteen pudonnut ui kuiville - pelastuslaitos paikallisti

Hen­ki­lö oli tiis­tai­na heti puo­len yön jäl­keen läh­te­nyt ka­laan Sär­ki­jär­vel­le ja jos­tain syys­tä hor­jah­ta­nut ve­nees­tä ve­teen. Hän oli pääs­syt ui­mal­la kui­val­le maal­le ja moot­to­ri­ve­ne oli jää­nyt avo­ve­teen käyn­tiin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.6.2021 17.25

Kuusi haki sivistysjohtajaksi Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa avoin­na ole­van si­vis­tys­joh­ta­jan vi­ran ha­ku­ai­ka päät­tyi sun­nun­tai­na. Si­vis­tys­joh­ta­jan teh­tä­vään kuu­luu laa­jan toi­mi­a­lan joh­ta­mi­nen si­säl­tä­en Toh­ma­jär­ven lu­ki­on reh­to­rin teh­tä­vät. Jat­kos­sa teh­tä­vää ha­lu­taan pai­not­taa enem­män hy­vin­voin­ti­joh­ta­mi­sen suun­taan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.6.2021 17.25

Kuusi haki sivistysjohtajaksi Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa avoin­na ole­van si­vis­tys­joh­ta­jan vi­ran ha­ku­ai­ka päät­tyi sun­nun­tai­na. Si­vis­tys­joh­ta­jan teh­tä­vään kuu­luu laa­jan toi­mi­a­lan joh­ta­mi­nen si­säl­tä­en Toh­ma­jär­ven lu­ki­on reh­to­rin teh­tä­vät. Jat­kos­sa teh­tä­vää ha­lu­taan pai­not­taa enem­män hy­vin­voin­ti­joh­ta­mi­sen suun­taan.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 17.19

Hallinto-oikeus hylkäsi hanhien ampumislupaa koskevan valituksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin va­li­tuk­sen han­hien am­pu­mis­lu­paan vil­je­ly­a­lu­eil­la Toh­ma­jär­vel­lä.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Raumas Oy:n yrittäjä Sampo Rauma on taistellut hanhiongelmaa vastaan. Arkistokuva asiaan liittyvästä tilaisuudesta toukokuulta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 17.19

Hallinto-oikeus hylkäsi hanhien ampumislupaa koskevan valituksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hyl­kä­si tä­nään an­ta­mal­laan pää­tök­sel­lä Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin va­li­tuk­sen han­hien am­pu­mis­lu­paan vil­je­ly­a­lu­eil­la Toh­ma­jär­vel­lä.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 17.14

Kolmannen kerran ääniharavana

Rääk­ky­län ää­ni­ku­nin­gas oli kol­mat­ta ker­taa pe­räk­käin Kari Kul­ma­la. Nel­jät­tä val­tuus­to­kaut­taan syk­syl­lä aloit­ta­va Kul­ma­la sai 117 ään­tä, joka nos­ti hä­net jäl­leen pi­tä­jän ää­nes­te­tyim­mäk­si ohi 102 ään­tä saa­neen Ta­pio Hä­mä­läi­sen.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Neljännelle valtuustokaudelleen Kari Kulmala lähtee pitäjän äänestetyimpänä kunnallispoliitikkona - kolmatta kertaa ääniharavan tittelin kera. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 17.14

Kolmannen kerran ääniharavana

Rääk­ky­län ää­ni­ku­nin­gas oli kol­mat­ta ker­taa pe­räk­käin Kari Kul­ma­la. Nel­jät­tä val­tuus­to­kaut­taan syk­syl­lä aloit­ta­va Kul­ma­la sai 117 ään­tä, joka nos­ti hä­net jäl­leen pi­tä­jän ää­nes­te­tyim­mäk­si ohi 102 ään­tä saa­neen Ta­pio Hä­mä­läi­sen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.36

Jarmo Hasunen haali Tohmajärven äänet

Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­vaa­leis­sa ää­ni­ha­ra­vak­si 96 ää­nel­lä nou­si Lii­ke Nyt -puo­lu­een eh­do­kas Jar­mo Ha­su­nen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Jarmo Hasunen uskoo Liike Nytin kannatuksen Keski-Karjalassa pohjautuneen uutuuteen sekä muutoshalukkuuteen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.36

Jarmo Hasunen haali Tohmajärven äänet

Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­vaa­leis­sa ää­ni­ha­ra­vak­si 96 ää­nel­lä nou­si Lii­ke Nyt -puo­lu­een eh­do­kas Jar­mo Ha­su­nen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.17

Koronarokotukset laajenevat 35-vuotiaisiin tiistaina

Siun sote laa­jen­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta tänä vuon­na 35 vuot­ta täyt­tä­viin ja sitä van­hem­piin hen­ki­löi­hin. Uu­den ikä­ryh­män ajan­va­raus käyn­nis­tyy huo­men­na klo 8.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.6.2021 16.17

Koronarokotukset laajenevat 35-vuotiaisiin tiistaina

Siun sote laa­jen­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta tänä vuon­na 35 vuot­ta täyt­tä­viin ja sitä van­hem­piin hen­ki­löi­hin. Uu­den ikä­ryh­män ajan­va­raus käyn­nis­tyy huo­men­na klo 8.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 15.18

"Melkeinpä hiljaiseksi pisti eilen illalla"

Kun­ta­vaa­lien eh­do­ton ää­ni­ku­nin­ga­tar Ki­teel­lä on kes­kus­tan Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ää­nel­lään. Kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na on hän ol­lut vii­me vuo­det nä­ky­väl­lä pai­kal­la Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mäs­sä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti aja­tel­len kes­kus­ta­puo­lue pär­jä­si Ki­teel­lä koh­tuul­li­sen hy­vin me­net­tä­en vaa­leis­sa vain yh­den val­tuus­to­pai­kan. Seu­raa­vak­si eni­ten ää­niä, 266, Ki­teel­lä ha­ra­voi Mu­si­kan puo­lu­e­to­ve­ri, en­ti­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Toki omalla kohdallani tämä äänimäärä on suhteessa siihen, että olen asemani ja työni puolesta päivät pitkät tekemisissä ihmisten kanssa, Sinikka Musikka pohtii.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.6.2021 15.18

"Melkeinpä hiljaiseksi pisti eilen illalla"

Kun­ta­vaa­lien eh­do­ton ää­ni­ku­nin­ga­tar Ki­teel­lä on kes­kus­tan Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ää­nel­lään. Kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na on hän ol­lut vii­me vuo­det nä­ky­väl­lä pai­kal­la Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mäs­sä. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti aja­tel­len kes­kus­ta­puo­lue pär­jä­si Ki­teel­lä koh­tuul­li­sen hy­vin me­net­tä­en vaa­leis­sa vain yh­den val­tuus­to­pai­kan. Seu­raa­vak­si eni­ten ää­niä, 266, Ki­teel­lä ha­ra­voi Mu­si­kan puo­lu­e­to­ve­ri, en­ti­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen.

  Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Aladar Bayer

Uutiset
14.6.2021 15.13

Intoa täynnä kuin ilmapallo

Lii­ke Nyt on­nis­tui tun­keu­tu­maan Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mään vii­den edus­ta­jan voi­min. Eni­ten ää­niä, 128, tu­lo­kas­puo­lu­eel­le ke­rä­si Valt­ran tes­ti­kul­jet­ta­ja­na toi­mi­va Tero Ne­no­nen. Toi­sek­si eni­ten nyt­ti­läi­sis­tä sai ää­niä ra­vin­to­la­y­rit­tä­jä Aki Su­ti­nen, 115.

  Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Räksyttäminen ja sivusta huutelu eivät välttämättä vie asioita eteenpäin, Tero Nenonen sanoo.

Aladar Bayer

Uutiset
14.6.2021 15.13

Intoa täynnä kuin ilmapallo

Lii­ke Nyt on­nis­tui tun­keu­tu­maan Ki­teen kun­nal­li­se­lä­mään vii­den edus­ta­jan voi­min. Eni­ten ää­niä, 128, tu­lo­kas­puo­lu­eel­le ke­rä­si Valt­ran tes­ti­kul­jet­ta­ja­na toi­mi­va Tero Ne­no­nen. Toi­sek­si eni­ten nyt­ti­läi­sis­tä sai ää­niä ra­vin­to­la­y­rit­tä­jä Aki Su­ti­nen, 115.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuva: DNA:n kuvapankki

Uutiset
14.6.2021 14.57

5G-verkko rakennetaan Rääkkylään ja Tohmajärvelle

Suo­men Yh­teis­verk­ko ra­ken­taa yh­teis­työs­sä No­ki­an kans­sa uu­den 5G-ver­kon Poh­jois- ja Itä-Suo­meen. Kes­ki-Kar­ja­las­sa ra­ken­nus­työt al­ka­vat kesä-hei­nä­kuun ai­ka­na Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuvassa vaaleampi vihreä väri kuvaa normaalia 4G/5G-peruspeittoa, ja tummempi vihreä erityisen nopeaa, 3.5 GHz -taajuudella toimivaa 5G-verkkoa.

Kuva: DNA:n kuvapankki

Uutiset
14.6.2021 14.57

5G-verkko rakennetaan Rääkkylään ja Tohmajärvelle

Suo­men Yh­teis­verk­ko ra­ken­taa yh­teis­työs­sä No­ki­an kans­sa uu­den 5G-ver­kon Poh­jois- ja Itä-Suo­meen. Kes­ki-Kar­ja­las­sa ra­ken­nus­työt al­ka­vat kesä-hei­nä­kuun ai­ka­na Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 12.03

Kutsumusammatissa yli puoli vuosisataa

Yli vii­den­kym­me­nen vuo­den ko­ke­muk­sen ra­vin­to­la-alal­ta omaa­va Ai­ni Su­ti­nen tun­ne­taan työ­pe­räi­se­nä ih­mi­se­nä, jol­le huu­mo­ri ja po­si­tii­vi­nen elä­mä­na­sen­ne ovat ar­jen kul­ma­ki­viä.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Ravintola-alalta on Aini Sutisella jo yli puolen vuosisadan kokemus.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 12.03

Kutsumusammatissa yli puoli vuosisataa

Yli vii­den­kym­me­nen vuo­den ko­ke­muk­sen ra­vin­to­la-alal­ta omaa­va Ai­ni Su­ti­nen tun­ne­taan työ­pe­räi­se­nä ih­mi­se­nä, jol­le huu­mo­ri ja po­si­tii­vi­nen elä­mä­na­sen­ne ovat ar­jen kul­ma­ki­viä.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 11.48

Rääkkylän nuorin valtuutettu valittiin toistamiseen

Rääk­ky­län val­tuus­ton nuo­rin jä­sen on en­si syk­sy­nä­kin Ona Mak­ko­nen (kesk.), joka jat­kaa toi­sel­le kau­del­le hy­väl­lä ää­ni­mää­räl­lä.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

28-vuotias Ona Makkonen on Rääkkylän valtuutetuista nuorin.

Päivi Lievonen

Uutiset
14.6.2021 11.48

Rääkkylän nuorin valtuutettu valittiin toistamiseen

Rääk­ky­län val­tuus­ton nuo­rin jä­sen on en­si syk­sy­nä­kin Ona Mak­ko­nen (kesk.), joka jat­kaa toi­sel­le kau­del­le hy­väl­lä ää­ni­mää­räl­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 23.08

Keski-Karjalan valtuustot

Suo­men Kes­kus­ta 13 paik­kaa (-1): Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ään­tä, Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen (U) 266, Un­to Vä­ke­väi­nen 129, Kari Pen­na­nen 93, Tar­ja Ti­mo­nen 84, Satu Ha­su­nen (U) 69, Han­nu Ju­vo­nen 58, An­na Les­ki­nen 53, Ar­to Put­ko­nen (U) 44, Esa Päi­vä­kum­pu (U) 41, Aki Huk­ka (U) 37, Har­ri Puus­ti­nen 36, Tii­na-Mari Möl­sä (U) 32.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 23.08

Keski-Karjalan valtuustot

Suo­men Kes­kus­ta 13 paik­kaa (-1): Si­nik­ka Mu­sik­ka 332 ään­tä, Ee­va-Lii­sa Au­vi­nen (U) 266, Un­to Vä­ke­väi­nen 129, Kari Pen­na­nen 93, Tar­ja Ti­mo­nen 84, Satu Ha­su­nen (U) 69, Han­nu Ju­vo­nen 58, An­na Les­ki­nen 53, Ar­to Put­ko­nen (U) 44, Esa Päi­vä­kum­pu (U) 41, Aki Huk­ka (U) 37, Har­ri Puus­ti­nen 36, Tii­na-Mari Möl­sä (U) 32.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 21.06

Rääkkylä korotti äänestysp­ro­senttiaan - Kiteellä äänesti vain puolet

Ki­teel­lä käyt­ti ää­ni­oi­keut­taan vain 50,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon heis­tä ää­nes­ti 32,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 18,3. Rääk­ky­län ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 62,6, en­nak­koon ää­nes­ti 45,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,0. Toh­ma­jär­vel­lä uur­nil­la kävi 53,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon ää­nes­ti 36,0 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 21.06

Rääkkylä korotti äänestysp­ro­senttiaan - Kiteellä äänesti vain puolet

Ki­teel­lä käyt­ti ää­ni­oi­keut­taan vain 50,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon heis­tä ää­nes­ti 32,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 18,3. Rääk­ky­län ää­nes­tysp­ro­sent­ti on 62,6, en­nak­koon ää­nes­ti 45,6 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,0. Toh­ma­jär­vel­lä uur­nil­la kävi 53,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. En­nak­koon ää­nes­ti 36,0 ja vaa­li­päi­vä­nä 17,2 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 15.38

Markku Komulainen sai siunauksen työlleen Kiteen seurakunnan paimenena

Ki­teen kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen ase­tet­tiin vir­kaan­sa sun­nun­tain juh­la­mes­sus­sa Ki­teen kir­kos­sa. Juh­la­mes­sus­sa vir­kaa­na­set­ta­mi­sen suo­rit­ti­vat Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen ja lää­nin­ro­vas­ti Mar­kus Kon­ti­ai­nen.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kiteen kirkkoherra Markku Komulainen asetettiin virkaansa sunnuntain juhlamessussa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.6.2021 15.38

Markku Komulainen sai siunauksen työlleen Kiteen seurakunnan paimenena

Ki­teen kirk­ko­her­ra Mark­ku Ko­mu­lai­nen ase­tet­tiin vir­kaan­sa sun­nun­tain juh­la­mes­sus­sa Ki­teen kir­kos­sa. Juh­la­mes­sus­sa vir­kaa­na­set­ta­mi­sen suo­rit­ti­vat Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen ja lää­nin­ro­vas­ti Mar­kus Kon­ti­ai­nen.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.6.2021 12.15

Villiyrttejä poimitaan ja jalostetaan Rääkkylässä

Haa­pa­sal­mel­la on Suo­men en­sim­mäi­nen hor­ta­far­mi, joka aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me ke­sä­nä.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Jouko Kivimetsä arvostaa vuohenputkea monipuolisena ravintokasvina, josta saa kesän aikana neljä satoa.

Päivi Lievonen

Uutiset
12.6.2021 12.15

Villiyrttejä poimitaan ja jalostetaan Rääkkylässä

Haa­pa­sal­mel­la on Suo­men en­sim­mäi­nen hor­ta­far­mi, joka aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me ke­sä­nä.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.6.2021 15.57

Linja-autoaseman suunnitteluluonnos esittelyssä

Ki­teen lin­ja-au­to­a­se­man seu­dun ke­hit­tä­mi­sen seu­raa­va vai­he on suun­nit­te­lu­luon­nok­sen esit­te­ly kun­ta­lai­sil­le.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Suihkulähteen ympärille luodaan suunnitelmassa viihtyisä oleskelualue.

Päivi Lievonen

Uutiset
11.6.2021 15.57

Linja-autoaseman suunnitteluluonnos esittelyssä

Ki­teen lin­ja-au­to­a­se­man seu­dun ke­hit­tä­mi­sen seu­raa­va vai­he on suun­nit­te­lu­luon­nok­sen esit­te­ly kun­ta­lai­sil­le.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

Pentti Pöyhönen

Uutiset
11.6.2021 11.20

ToKi-hanke taklaa työttömyyttä yhteistyöllä ja asiakaslähtöisellä otteella

Ki­teen kau­pun­gin hal­lin­noi­ma ja Toh­ma­jär­ven kun­nan kans­sa yh­teis­työs­sä to­teu­tet­ta­va Toi­me­li­aas­ti työ­hön ja kirk­kaas­ti työ­u­ral­le Hu­ma­la­jo­en mo­lem­min puo­lin –han­ke jat­kuu ke­sään 2023 saak­ka. Al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan hank­keen oli mää­rä lop­pua ku­lu­van vuo­den lop­puun, mut­ta maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män (MYR) kä­sit­te­lys­sä hank­keel­le myön­net­tiin li­sä­ra­hoi­tus, ja sen myö­tä puo­len­tois­ta vuo­den jat­ko­ai­ka.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

ToKi-hankkeessa työskentelevät projektityöntekijä Hannele Kosonen, projektityöntekijä Katri Päivinen sekä projektipäällikkö Kirsi Miettinen. Kuva Värtsilän Rajan Ryssäys -tapahtumasta kesältä 2020. Kuva: Pentti Pöyhönen.

Pentti Pöyhönen

Uutiset
11.6.2021 11.20

ToKi-hanke taklaa työttömyyttä yhteistyöllä ja asiakaslähtöisellä otteella

Ki­teen kau­pun­gin hal­lin­noi­ma ja Toh­ma­jär­ven kun­nan kans­sa yh­teis­työs­sä to­teu­tet­ta­va Toi­me­li­aas­ti työ­hön ja kirk­kaas­ti työ­u­ral­le Hu­ma­la­jo­en mo­lem­min puo­lin –han­ke jat­kuu ke­sään 2023 saak­ka. Al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan hank­keen oli mää­rä lop­pua ku­lu­van vuo­den lop­puun, mut­ta maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­män (MYR) kä­sit­te­lys­sä hank­keel­le myön­net­tiin li­sä­ra­hoi­tus, ja sen myö­tä puo­len­tois­ta vuo­den jat­ko­ai­ka.

Jouko Väistö

Uutiset
11.6.2021 9.26

Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Siun so­tes­sa suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan uu­teen ikä­ryh­mään en­si vii­kol­la, kun ro­ko­tus­vuo­roon tu­le­vat tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt. Sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 16-vuo­ti­aat ovat yhä myös ro­ko­tus­vuo­ros­sa.

Jouko Väistö

Uutiset
11.6.2021 9.26

Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Siun so­tes­sa suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan uu­teen ikä­ryh­mään en­si vii­kol­la, kun ro­ko­tus­vuo­roon tu­le­vat tänä vuon­na 40 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat hen­ki­löt. Sai­rau­den pe­rus­teel­la ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 16-vuo­ti­aat ovat yhä myös ro­ko­tus­vuo­ros­sa.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
11.6.2021 8.59

Uisteluvene hinattiin rantaan

Uis­te­li­jat jäi­vät pu­laan tors­tai il­ta­na Py­hä­jär­ven Ka­joon­se­läl­lä Ke­sä­lah­del­la kun moot­to­ri­ve­neen polt­to­ai­ne­lin­jaan tuli vuo­to. Pa­ris­kun­ta ei saa­nut kor­jat­tua vi­kaa ja ve­neen suu­ren koon ta­kia ran­taan me­lo­mi­nen­kaan ei on­nis­tu­nut, jo­ten kak­sik­ko jäi tuu­li­a­jol­le. Pe­las­tus­lai­tos hi­na­si ve­neen ta­kai­sin läh­tö­paik­kaan.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Pelastuslaitos kutsuttiin hätiin Pyhäjärvelle torstai-iltana. Kuvituskuva Pelastuslaitoksen näytöksestä.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
11.6.2021 8.59

Uisteluvene hinattiin rantaan

Uis­te­li­jat jäi­vät pu­laan tors­tai il­ta­na Py­hä­jär­ven Ka­joon­se­läl­lä Ke­sä­lah­del­la kun moot­to­ri­ve­neen polt­to­ai­ne­lin­jaan tuli vuo­to. Pa­ris­kun­ta ei saa­nut kor­jat­tua vi­kaa ja ve­neen suu­ren koon ta­kia ran­taan me­lo­mi­nen­kaan ei on­nis­tu­nut, jo­ten kak­sik­ko jäi tuu­li­a­jol­le. Pe­las­tus­lai­tos hi­na­si ve­neen ta­kai­sin läh­tö­paik­kaan.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 13.30

Tohmajärven kunnan henkilöstömäärä väheni

Toh­ma­jär­ven kun­nan hen­ki­lös­tö­ker­to­mus ker­too, et­tä hen­ki­lös­tö­mää­rä vä­he­ni vuo­des­ta 2019 vuo­teen 2020 yh­teen­sä 15 hen­ki­löl­lä. Va­ki­nais­ten työ- ja vir­ka­suh­tei­den mää­rä vä­he­ni 10 hen­ki­löl­lä, eläk­keel­le siir­ty­nei­tä oli 11 hen­ki­löä ja 8 pal­ve­lus­suh­det­ta päät­tyi muis­ta syis­tä. Vas­taa­vas­ti avoi­mia vir­ko­ja täy­tet­tiin ja mää­rä­ai­kai­sia teh­tä­viä va­ki­nais­tet­tiin yh­teen­sä 9.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Tohmajärven kunnan henkilöstökertomus käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanvaltuusto käsittelee sen vielä kevään viimeisessä kokouksessaan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 13.30

Tohmajärven kunnan henkilöstömäärä väheni

Toh­ma­jär­ven kun­nan hen­ki­lös­tö­ker­to­mus ker­too, et­tä hen­ki­lös­tö­mää­rä vä­he­ni vuo­des­ta 2019 vuo­teen 2020 yh­teen­sä 15 hen­ki­löl­lä. Va­ki­nais­ten työ- ja vir­ka­suh­tei­den mää­rä vä­he­ni 10 hen­ki­löl­lä, eläk­keel­le siir­ty­nei­tä oli 11 hen­ki­löä ja 8 pal­ve­lus­suh­det­ta päät­tyi muis­ta syis­tä. Vas­taa­vas­ti avoi­mia vir­ko­ja täy­tet­tiin ja mää­rä­ai­kai­sia teh­tä­viä va­ki­nais­tet­tiin yh­teen­sä 9.

Esa Hirvonen

Uutiset
10.6.2021 11.14

Hallinto-oikeus kumosi susipoikkeusluvat - syynä "epäsuotuisa suojelun taso"

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus an­toi viik­ko sit­ten rat­kai­sun­sa kol­meen met­säs­tys­lain mu­kais­ta poik­keus­lu­paa kos­ke­nee­seen va­li­tu­sa­si­aan. Hal­lin­to-oi­keu­den mu­kaan Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen oli­si tul­lut hy­lä­tä poik­keus­lu­pa­ha­ke­muk­set met­säs­tys­lain vas­tai­si­na. Va­li­tuk­se­na­lai­set pää­tök­set oli tä­män vuok­si ku­mot­ta­va.

Esa Hirvonen

Uutiset
10.6.2021 11.14

Hallinto-oikeus kumosi susipoikkeusluvat - syynä "epäsuotuisa suojelun taso"

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus an­toi viik­ko sit­ten rat­kai­sun­sa kol­meen met­säs­tys­lain mu­kais­ta poik­keus­lu­paa kos­ke­nee­seen va­li­tu­sa­si­aan. Hal­lin­to-oi­keu­den mu­kaan Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen oli­si tul­lut hy­lä­tä poik­keus­lu­pa­ha­ke­muk­set met­säs­tys­lain vas­tai­si­na. Va­li­tuk­se­na­lai­set pää­tök­set oli tä­män vuok­si ku­mot­ta­va.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 11.10

Värtsilän koulun jatkokäyttö tiukassa pohdinnassa

Värt­si­län kou­lu siir­tyi tou­ko­kuus­sa hal­lin­ta­oi­keus­so­pi­muk­sel­la Toh­ma­jär­ven kun­nal­ta Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­lin­taan. Ke­sän al­ku on ku­lu­nut kiin­teis­töä tyh­jen­tä­es­sä ja tu­le­vaa suun­ni­tel­les­sa.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Värtsilän koulun hallintaoikeus siirtyi toukokuussa Tohmajärven kunnalta Värtsilän Pitäjäyhdistykselle.

Mervi Venäläinen

Uutiset
10.6.2021 11.10

Värtsilän koulun jatkokäyttö tiukassa pohdinnassa

Värt­si­län kou­lu siir­tyi tou­ko­kuus­sa hal­lin­ta­oi­keus­so­pi­muk­sel­la Toh­ma­jär­ven kun­nal­ta Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­lin­taan. Ke­sän al­ku on ku­lu­nut kiin­teis­töä tyh­jen­tä­es­sä ja tu­le­vaa suun­ni­tel­les­sa.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Egianalaisen kirkon isännöitsijä Markku Ylönen ottaa vastaan Kiteen Rotaryklubin lahjoittamat alppiruusut.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Egianalaisen kirkon isännöitsijä Markku Ylönen ottaa vastaan Kiteen Rotaryklubin lahjoittamat alppiruusut.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.6.2021 16.12

Ortodoksisen kirkon puistoalue kaunistuu

Isän­nöit­si­jä Mark­ku Ylö­nen esit­te­lee Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­a­na­lai­sen kir­kon ym­pä­ris­töä Ki­teen ro­ta­ryk­lu­bi­lai­sil­le tiis­tai­sen ke­säil­lan au­rin­gos­sa. Hän kes­kus­te­lee vie­rai­den­sa kans­sa kirk­ko­puis­ton ke­hit­tä­mi­ses­tä, mitä uut­ta esi­mer­kik­si puis­ton läpi kir­kol­le tu­le­van po­lun var­teen on suun­nit­teil­la.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Egianalaisen kirkon isännöitsijä Markku Ylönen ottaa vastaan Kiteen Rotaryklubin lahjoittamat alppiruusut.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Egianalaisen kirkon isännöitsijä Markku Ylönen ottaa vastaan Kiteen Rotaryklubin lahjoittamat alppiruusut.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.6.2021 16.12

Ortodoksisen kirkon puistoalue kaunistuu

Isän­nöit­si­jä Mark­ku Ylö­nen esit­te­lee Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­a­na­lai­sen kir­kon ym­pä­ris­töä Ki­teen ro­ta­ryk­lu­bi­lai­sil­le tiis­tai­sen ke­säil­lan au­rin­gos­sa. Hän kes­kus­te­lee vie­rai­den­sa kans­sa kirk­ko­puis­ton ke­hit­tä­mi­ses­tä, mitä uut­ta esi­mer­kik­si puis­ton läpi kir­kol­le tu­le­van po­lun var­teen on suun­nit­teil­la.

Rajakillan vuosikokouksessa luovutettiin Rajajääkäri Paltaljoona 4.n pöytästandaari Kiteen kotiseutu-museoon. Standaarin vastaanotti Kalervo Rinne (vasemalla), luovuttajina Timo Päivinen ja Pekka Hurskainen. Kuva Pekka Tarkkonen.

Rajakillan vuosikokouksessa luovutettiin Rajajääkäri Paltaljoona 4.n pöytästandaari Kiteen kotiseutu-museoon. Standaarin vastaanotti Kalervo Rinne (vasemalla), luovuttajina Timo Päivinen ja Pekka Hurskainen. Kuva Pekka Tarkkonen.

Pekka Tarkkonen

Uutiset
9.6.2021 14.47

Kiteen rajakillalla takana monipuolinen ja perinteitä vaaliva toimintavuosi

Ki­teen ra­ja­kil­lan vuo­si­ko­kouk­ses­sa hy­väk­sy­tys­tä toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta il­me­nee, et­tä ra­ja­kil­lan 54. toi­min­ta­vuo­si oli toi­min­nal­taan mo­ni­puo­li­nen ja pe­rin­tei­tä vaa­li­va. Ko­ro­na­pan­de­mia vai­kut­ti kui­ten­kin kil­lan toi­min­taan si­ten, et­tä kaik­ki isot ylei­sö­ta­pah­tu­mat jou­dut­tiin pe­ruut­ta­maan. Täl­lai­sia oli­vat mm. pe­rin­tei­set ran­ta­ka­la­ti­lai­suus Juu­ri­kan Neu­la­nie­mes­sä, ke­sä­ret­ki Ra­jan Pe­rin­ne­päi­vil­le Kot­kaan ja pik­ku­jou­lu ta­pah­tu­ma.

Rajakillan vuosikokouksessa luovutettiin Rajajääkäri Paltaljoona 4.n pöytästandaari Kiteen kotiseutu-museoon. Standaarin vastaanotti Kalervo Rinne (vasemalla), luovuttajina Timo Päivinen ja Pekka Hurskainen. Kuva Pekka Tarkkonen.

Rajakillan vuosikokouksessa luovutettiin Rajajääkäri Paltaljoona 4.n pöytästandaari Kiteen kotiseutu-museoon. Standaarin vastaanotti Kalervo Rinne (vasemalla), luovuttajina Timo Päivinen ja Pekka Hurskainen. Kuva Pekka Tarkkonen.

Pekka Tarkkonen

Uutiset
9.6.2021 14.47

Kiteen rajakillalla takana monipuolinen ja perinteitä vaaliva toimintavuosi

Ki­teen ra­ja­kil­lan vuo­si­ko­kouk­ses­sa hy­väk­sy­tys­tä toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta il­me­nee, et­tä ra­ja­kil­lan 54. toi­min­ta­vuo­si oli toi­min­nal­taan mo­ni­puo­li­nen ja pe­rin­tei­tä vaa­li­va. Ko­ro­na­pan­de­mia vai­kut­ti kui­ten­kin kil­lan toi­min­taan si­ten, et­tä kaik­ki isot ylei­sö­ta­pah­tu­mat jou­dut­tiin pe­ruut­ta­maan. Täl­lai­sia oli­vat mm. pe­rin­tei­set ran­ta­ka­la­ti­lai­suus Juu­ri­kan Neu­la­nie­mes­sä, ke­sä­ret­ki Ra­jan Pe­rin­ne­päi­vil­le Kot­kaan ja pik­ku­jou­lu ta­pah­tu­ma.

Pelastuslaitoksen henkilöstölle jäi varsinaisen palon sammuttamisen sijaan vain jäähdyttely ja palojätteiden siivous. Arkistokuva.

Pelastuslaitoksen henkilöstölle jäi varsinaisen palon sammuttamisen sijaan vain jäähdyttely ja palojätteiden siivous. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
9.6.2021 14.28

Auto syttyi palamaan parkkipaikalla

Ki­teen kes­kus­tan park­ki­pai­kal­la syt­tyi hen­ki­lö­au­to pa­la­maan kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä.

Pelastuslaitoksen henkilöstölle jäi varsinaisen palon sammuttamisen sijaan vain jäähdyttely ja palojätteiden siivous. Arkistokuva.

Pelastuslaitoksen henkilöstölle jäi varsinaisen palon sammuttamisen sijaan vain jäähdyttely ja palojätteiden siivous. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
9.6.2021 14.28

Auto syttyi palamaan parkkipaikalla

Ki­teen kes­kus­tan park­ki­pai­kal­la syt­tyi hen­ki­lö­au­to pa­la­maan kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä.

Susilaumat sekä kahden suden asuttamat reviirit maaliskuussa 2021. Ympyräsymbolit viittaavat laumareviireihin ja neliöt kahden suden asuttamiin reviireihin. Lisäksi rajareviirit on merkitty ympyrän/neliön halki kulkevalla pystyviivalla. Värit kuvaavat reviiristatuksen todennäköisyyttä seuraavasti: vihreä=selvä perhelauma tai parireviiri, oranssi=todennäköinen pari tai perhelauma, punainen=epävarma pari tai perhelauma. *) Reviirillä kuollut alfanaaras; reviirin status on epäselvä. Karttakuva: Luke

Susilaumat sekä kahden suden asuttamat reviirit maaliskuussa 2021. Ympyräsymbolit viittaavat laumareviireihin ja neliöt kahden suden asuttamiin reviireihin. Lisäksi rajareviirit on merkitty ympyrän/neliön halki kulkevalla pystyviivalla. Värit kuvaavat reviiristatuksen todennäköisyyttä seuraavasti: vihreä=selvä perhelauma tai parireviiri, oranssi=todennäköinen pari tai perhelauma, punainen=epävarma pari tai perhelauma. *) Reviirillä kuollut alfanaaras; reviirin status on epäselvä. Karttakuva: Luke

Luonnonvarakeskus

Uutiset
9.6.2021 14.00

Suomen susikanta on kasvanut - Metsästäjäliitto vaatii kannanhoidollista metsästystä

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) ar­vi­on mu­kaan maa­lis­kuus­sa 2021 Suo­mes­sa oli 90 pro­sen­tin to­den­nä­köi­syy­del­lä 18 – 25 su­si­pa­ria ja 32 – 38 per­he­lau­maa. Su­si­re­vii­re­jä oli yh­teen­sä 54 – 59, mu­kaan lu­kien ra­ja­re­vii­rit ja po­ron­hoi­to­a­lu­een re­vii­rit.

Susilaumat sekä kahden suden asuttamat reviirit maaliskuussa 2021. Ympyräsymbolit viittaavat laumareviireihin ja neliöt kahden suden asuttamiin reviireihin. Lisäksi rajareviirit on merkitty ympyrän/neliön halki kulkevalla pystyviivalla. Värit kuvaavat reviiristatuksen todennäköisyyttä seuraavasti: vihreä=selvä perhelauma tai parireviiri, oranssi=todennäköinen pari tai perhelauma, punainen=epävarma pari tai perhelauma. *) Reviirillä kuollut alfanaaras; reviirin status on epäselvä. Karttakuva: Luke

Susilaumat sekä kahden suden asuttamat reviirit maaliskuussa 2021. Ympyräsymbolit viittaavat laumareviireihin ja neliöt kahden suden asuttamiin reviireihin. Lisäksi rajareviirit on merkitty ympyrän/neliön halki kulkevalla pystyviivalla. Värit kuvaavat reviiristatuksen todennäköisyyttä seuraavasti: vihreä=selvä perhelauma tai parireviiri, oranssi=todennäköinen pari tai perhelauma, punainen=epävarma pari tai perhelauma. *) Reviirillä kuollut alfanaaras; reviirin status on epäselvä. Karttakuva: Luke

Luonnonvarakeskus

Uutiset
9.6.2021 14.00

Suomen susikanta on kasvanut - Metsästäjäliitto vaatii kannanhoidollista metsästystä

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) ar­vi­on mu­kaan maa­lis­kuus­sa 2021 Suo­mes­sa oli 90 pro­sen­tin to­den­nä­köi­syy­del­lä 18 – 25 su­si­pa­ria ja 32 – 38 per­he­lau­maa. Su­si­re­vii­re­jä oli yh­teen­sä 54 – 59, mu­kaan lu­kien ra­ja­re­vii­rit ja po­ron­hoi­to­a­lu­een re­vii­rit.

Tatteja ei poimita kilpaa ainakaan MM-tasolla tänä vuonna.

Tatteja ei poimita kilpaa ainakaan MM-tasolla tänä vuonna.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.6.2021 10.59

MM-tattikisa siirtyy tulevaisuuteen

Vuo­den 2021 MM-tat­ti­ki­sa siir­tyy tu­le­vai­suu­teen. Siir­to joh­tuu edel­leen voi­mas­sa ole­vis­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta.

Tatteja ei poimita kilpaa ainakaan MM-tasolla tänä vuonna.

Tatteja ei poimita kilpaa ainakaan MM-tasolla tänä vuonna.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.6.2021 10.59

MM-tattikisa siirtyy tulevaisuuteen

Vuo­den 2021 MM-tat­ti­ki­sa siir­tyy tu­le­vai­suu­teen. Siir­to joh­tuu edel­leen voi­mas­sa ole­vis­ta ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta.

Eemil Havukaisella polkuautolla ajelu käy tottuneesti, vaikka leikkitraktori onkin hänen mielestään parempi ajopeli.

Eemil Havukaisella polkuautolla ajelu käy tottuneesti, vaikka leikkitraktori onkin hänen mielestään parempi ajopeli.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.6.2021 10.38

Lasten liiken­ne­puis­to­toiminta alkoi

Lii­ken­ne­puis­ton kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­va­neet vii­me vuo­si­na. Tänä ke­sä­nä pol­ku­au­toil­la ja -trak­to­reil­la pää­see hu­ris­te­le­maan ar­ki­päi­vi­sin Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen ja kau­pun­gin yh­teis­työ­nä jär­jes­tä­mäs­sä mak­sut­to­mas­sa lii­ken­ne­puis­to­toi­min­nas­sa.

Eemil Havukaisella polkuautolla ajelu käy tottuneesti, vaikka leikkitraktori onkin hänen mielestään parempi ajopeli.

Eemil Havukaisella polkuautolla ajelu käy tottuneesti, vaikka leikkitraktori onkin hänen mielestään parempi ajopeli.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.6.2021 10.38

Lasten liiken­ne­puis­to­toiminta alkoi

Lii­ken­ne­puis­ton kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­va­neet vii­me vuo­si­na. Tänä ke­sä­nä pol­ku­au­toil­la ja -trak­to­reil­la pää­see hu­ris­te­le­maan ar­ki­päi­vi­sin Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton Ki­teen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen ja kau­pun­gin yh­teis­työ­nä jär­jes­tä­mäs­sä mak­sut­to­mas­sa lii­ken­ne­puis­to­toi­min­nas­sa.

Lomituspäällikkö Salla Heinonen opasti palomiehiä hevosten käsittelyyn.

Lomituspäällikkö Salla Heinonen opasti palomiehiä hevosten käsittelyyn.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.6.2021 9.10

Palomiehet harjoittelivat eläinten pelastamista

Kes­ki-Kar­ja­lan pa­lo­kun­nat päät­ti­vät har­joi­tus­kau­ten­sa eläin­ten­kä­sit­te­ly­har­joi­tuk­siin Koi­vi­kon Kar­ta­nol­la ja Koi­vi­kon Rat­su­tal­lil­la. Idea har­joi­tuk­ses­ta syn­tyi Kes­ki-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­luis­sa.

Lomituspäällikkö Salla Heinonen opasti palomiehiä hevosten käsittelyyn.

Lomituspäällikkö Salla Heinonen opasti palomiehiä hevosten käsittelyyn.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.6.2021 9.10

Palomiehet harjoittelivat eläinten pelastamista

Kes­ki-Kar­ja­lan pa­lo­kun­nat päät­ti­vät har­joi­tus­kau­ten­sa eläin­ten­kä­sit­te­ly­har­joi­tuk­siin Koi­vi­kon Kar­ta­nol­la ja Koi­vi­kon Rat­su­tal­lil­la. Idea har­joi­tuk­ses­ta syn­tyi Kes­ki-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­luis­sa.

Marjo Tikka, Noora Hakulinen ja Päivi Häkkinen valmistelevat Rantapuistoon vieraslajitalkoita.

Marjo Tikka, Noora Hakulinen ja Päivi Häkkinen valmistelevat Rantapuistoon vieraslajitalkoita.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.6.2021 8.11

Rantapuistoa siistitään vieraslajeista

Ran­ta­puis­tos­sa tor­ju­taan vie­ras­la­je­ja tal­koil­la ke­sä­kuun toi­se­na lau­an­tai­na. Tem­pauk­sen jär­jes­tä­vät Ki­teen kau­pun­ki ja Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri, ja ta­pah­tu­mas­sa on ohei­soh­jel­maa myös koko per­heel­le.

Marjo Tikka, Noora Hakulinen ja Päivi Häkkinen valmistelevat Rantapuistoon vieraslajitalkoita.

Marjo Tikka, Noora Hakulinen ja Päivi Häkkinen valmistelevat Rantapuistoon vieraslajitalkoita.

Päivi Lievonen

Uutiset
9.6.2021 8.11

Rantapuistoa siistitään vieraslajeista

Ran­ta­puis­tos­sa tor­ju­taan vie­ras­la­je­ja tal­koil­la ke­sä­kuun toi­se­na lau­an­tai­na. Tem­pauk­sen jär­jes­tä­vät Ki­teen kau­pun­ki ja Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri, ja ta­pah­tu­mas­sa on ohei­soh­jel­maa myös koko per­heel­le.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.6.2021 21.03

Rääkkylässä vaalipiirin ahkerimmat ennakkoäänestäjät

Tä­nään päät­ty­nees­sä kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä Rääk­ky­läs­sä käy­tiin en­nak­kou­ur­nil­la ah­ke­rim­min Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä. Ää­ni­oi­keut­taan käyt­ti 45,4 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Rääk­ky­län yk­kös­ti­la oli rei­lu ver­rat­tu­na vaa­li­pii­rin kak­ko­seen, poh­jois­sa­vo­lai­seen Ter­voon (41,0 pro­sent­tia). Nel­jä vuot­ta sit­ten rääk­ky­lä­läis­ten en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 39,3.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.6.2021 21.03

Rääkkylässä vaalipiirin ahkerimmat ennakkoäänestäjät

Tä­nään päät­ty­nees­sä kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä Rääk­ky­läs­sä käy­tiin en­nak­kou­ur­nil­la ah­ke­rim­min Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­sä. Ää­ni­oi­keut­taan käyt­ti 45,4 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta. Rääk­ky­län yk­kös­ti­la oli rei­lu ver­rat­tu­na vaa­li­pii­rin kak­ko­seen, poh­jois­sa­vo­lai­seen Ter­voon (41,0 pro­sent­tia). Nel­jä vuot­ta sit­ten rääk­ky­lä­läis­ten en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 39,3.

Lasten ja nuorten harrastuksiin suunnatun tuen avulla järjestetään tekemistä iltoihin ja viikonloppuihin. Kuvituskuva.

Lasten ja nuorten harrastuksiin suunnatun tuen avulla järjestetään tekemistä iltoihin ja viikonloppuihin. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.6.2021 20.51

Tukea lasten ja nuorten harrastus- ja kerhotoimintaan

Ki­teen kau­pun­ki on saa­nut Ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta val­ti­o­na­vus­tus­ta kou­lun ker­ho­toi­min­nan tu­ke­mi­seen.

Lasten ja nuorten harrastuksiin suunnatun tuen avulla järjestetään tekemistä iltoihin ja viikonloppuihin. Kuvituskuva.

Lasten ja nuorten harrastuksiin suunnatun tuen avulla järjestetään tekemistä iltoihin ja viikonloppuihin. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.6.2021 20.51

Tukea lasten ja nuorten harrastus- ja kerhotoimintaan

Ki­teen kau­pun­ki on saa­nut Ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta val­ti­o­na­vus­tus­ta kou­lun ker­ho­toi­min­nan tu­ke­mi­seen.

Kiteen keskustan asukkaiden keski-ikä on 51 vuotta. Arkistokuva.

Kiteen keskustan asukkaiden keski-ikä on 51 vuotta. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
8.6.2021 15.30

Haarajärvellä korkeimmat keskitulot, Kiteenlahdessa nuorin keski-ikä asukkailla

Ki­teen alu­eel­la on yk­si pos­ti­nu­me­ro­a­lue, joka yl­tää kes­ki­tu­lois­sa koko maan kes­ki­ar­von ylä­puo­lel­le.

Kiteen keskustan asukkaiden keski-ikä on 51 vuotta. Arkistokuva.

Kiteen keskustan asukkaiden keski-ikä on 51 vuotta. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
8.6.2021 15.30

Haarajärvellä korkeimmat keskitulot, Kiteenlahdessa nuorin keski-ikä asukkailla

Ki­teen alu­eel­la on yk­si pos­ti­nu­me­ro­a­lue, joka yl­tää kes­ki­tu­lois­sa koko maan kes­ki­ar­von ylä­puo­lel­le.

Poliisia tarvittiin maanantaina Kiteen keskustassa kahteen kertaan liikennerikkomuksia selvittämässä. Arkistokuva.

Poliisia tarvittiin maanantaina Kiteen keskustassa kahteen kertaan liikennerikkomuksia selvittämässä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.6.2021 11.44

Auto törmäsi lapseen Keisarinkujalla

Kou­lui­käis­tä nuo­rem­pi tyt­tö louk­kaan­tui lie­väs­ti maa­nan­tai-il­ta­na Ki­teel­lä hen­ki­lö­au­ton tör­mät­tyä lap­seen pyö­rä­tiel­lä. Pyö­räi­li­jä toi­mi­tet­tiin kes­kus­sai­raa­laan en­si­a­puun tar­kas­tet­ta­vak­si.

Poliisia tarvittiin maanantaina Kiteen keskustassa kahteen kertaan liikennerikkomuksia selvittämässä. Arkistokuva.

Poliisia tarvittiin maanantaina Kiteen keskustassa kahteen kertaan liikennerikkomuksia selvittämässä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
8.6.2021 11.44

Auto törmäsi lapseen Keisarinkujalla

Kou­lui­käis­tä nuo­rem­pi tyt­tö louk­kaan­tui lie­väs­ti maa­nan­tai-il­ta­na Ki­teel­lä hen­ki­lö­au­ton tör­mät­tyä lap­seen pyö­rä­tiel­lä. Pyö­räi­li­jä toi­mi­tet­tiin kes­kus­sai­raa­laan en­si­a­puun tar­kas­tet­ta­vak­si.

Kiteen puu sijaitsee Tjudössä, Öfvergårdsin tilalla, ja on lajikkeeltaan Zonga.

Kiteen puu sijaitsee Tjudössä, Öfvergårdsin tilalla, ja on lajikkeeltaan Zonga.

Visit Åland

Uutiset
8.6.2021 10.18

Kitee sai oman nimikko-omenapuun Ahvenanmaalta 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Ah­ve­nan­maa on Suo­men ome­na­pa­ra­tii­si. Vi­sit Åland tie­dot­ti tiis­tai­aa­mu­na, et­tä tänä vuon­na käyn­nis­ty­vän Ah­ve­nan­maan it­se­hal­lin­non 100-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si ah­ve­nan­maa­lai­set ovat lah­joit­ta­neet ki­tee­läi­sil­le oman ome­na­puun.

Kiteen puu sijaitsee Tjudössä, Öfvergårdsin tilalla, ja on lajikkeeltaan Zonga.

Kiteen puu sijaitsee Tjudössä, Öfvergårdsin tilalla, ja on lajikkeeltaan Zonga.

Visit Åland

Uutiset
8.6.2021 10.18

Kitee sai oman nimikko-omenapuun Ahvenanmaalta 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Ah­ve­nan­maa on Suo­men ome­na­pa­ra­tii­si. Vi­sit Åland tie­dot­ti tiis­tai­aa­mu­na, et­tä tänä vuon­na käyn­nis­ty­vän Ah­ve­nan­maan it­se­hal­lin­non 100-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si ah­ve­nan­maa­lai­set ovat lah­joit­ta­neet ki­tee­läi­sil­le oman ome­na­puun.

KS

Uutiset
8.6.2021 9.24

Kiteellä tapahtunut rikoskokonaisuus syyteharkintaan - neljä eri rikosta

Po­lii­si on tut­ki­nut Ki­teen Pu­hok­sen alu­eel­la ta­pah­tu­neen ri­kos­ten sar­jan. Esi­tut­kin­nas­sa on ol­lut mu­ka­na vii­si ri­kos­ta. Ri­kos­ko­mi­sa­rio Simo Hä­mä­läi­nen ker­too Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­tees­sa, et­tä ri­kok­set on nyt sel­vi­tet­ty ja asia on läh­te­nyt syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan. Ri­kos­ko­ko­nai­suu­teen si­säl­tyy po­lii­sin mu­kaan nel­jä eri ri­kos­ta.

KS

Uutiset
8.6.2021 9.24

Kiteellä tapahtunut rikoskokonaisuus syyteharkintaan - neljä eri rikosta

Po­lii­si on tut­ki­nut Ki­teen Pu­hok­sen alu­eel­la ta­pah­tu­neen ri­kos­ten sar­jan. Esi­tut­kin­nas­sa on ol­lut mu­ka­na vii­si ri­kos­ta. Ri­kos­ko­mi­sa­rio Simo Hä­mä­läi­nen ker­too Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­tees­sa, et­tä ri­kok­set on nyt sel­vi­tet­ty ja asia on läh­te­nyt syyt­tä­jäl­le syy­te­har­kin­taan. Ri­kos­ko­ko­nai­suu­teen si­säl­tyy po­lii­sin mu­kaan nel­jä eri ri­kos­ta.

Lisää aiheesta

Kysely