JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.41

Hoivakodin takapihalle valmistui yleinen petankki- tai bocciakenttä

Boc­cia ja pétan­que eli suo­ma­lai­sit­tain pe­tank­ki on­nis­tu­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa ai­van sitä var­ten ra­ken­ne­tul­la ken­täl­lä. Kent­tä löy­tyy Ki­teen Hoi­va­ko­din ta­kaa ja sen sin­ne ra­ken­si­vat hoi­va­ko­dil­la oh­jaa­ja­na toi­mi­va Kari Lei­no­nen yh­des­sä Ki­teen Eläk­keen­saa­jien tal­koo­lais­ten Vesa Par­vi­ai­sen ja Kau­ko Vä­ke­väi­sen kans­sa. Apua ra­ken­ta­jat sai­vat Ki­teen kau­pun­gil­ta, joka toi­mit­ti pai­kal­le ki­vi­tuh­kat sekä Koi­vi­kon Kar­ta­nol­ta, jos­ta ken­tän poh­ja käy­tiin ta­soit­ta­mas­sa tie­kar­hul­la ja Kam­ma­rin Kirp­pik­sel­tä, jos­ta saa­tiin tar­peet ken­tän­hoi­to­har­jaan. Li­säk­si Lei­no­nen lah­joit­ti ken­tän tar­pei­siin puu­ta­va­rat.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.41

Hoivakodin takapihalle valmistui yleinen petankki- tai bocciakenttä

Boc­cia ja pétan­que eli suo­ma­lai­sit­tain pe­tank­ki on­nis­tu­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa ai­van sitä var­ten ra­ken­ne­tul­la ken­täl­lä. Kent­tä löy­tyy Ki­teen Hoi­va­ko­din ta­kaa ja sen sin­ne ra­ken­si­vat hoi­va­ko­dil­la oh­jaa­ja­na toi­mi­va Kari Lei­no­nen yh­des­sä Ki­teen Eläk­keen­saa­jien tal­koo­lais­ten Vesa Par­vi­ai­sen ja Kau­ko Vä­ke­väi­sen kans­sa. Apua ra­ken­ta­jat sai­vat Ki­teen kau­pun­gil­ta, joka toi­mit­ti pai­kal­le ki­vi­tuh­kat sekä Koi­vi­kon Kar­ta­nol­ta, jos­ta ken­tän poh­ja käy­tiin ta­soit­ta­mas­sa tie­kar­hul­la ja Kam­ma­rin Kirp­pik­sel­tä, jos­ta saa­tiin tar­peet ken­tän­hoi­to­har­jaan. Li­säk­si Lei­no­nen lah­joit­ti ken­tän tar­pei­siin puu­ta­va­rat.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.13

Sammutin­tar­kas­tajalla vilkas päivä

Kä­si­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus on teh­tä­vä vuo­den vä­lein, jos sitä säi­ly­te­tään pai­kas­sa, jos­sa lai­te on alt­tii­na sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­toon vai­kut­ta­vil­le te­ki­jöil­le ku­ten kos­teu­del­le, tä­ri­näl­le, läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lul­le tai pak­ka­sel­le. Siis esi­mer­kik­si ve­nei­den, au­to­jen ja työ­ko­nei­den sam­mut­ti­met tu­lee tar­kas­taa ker­ran vuo­des­sa. Ki­teel­lä täl­lai­nen tar­kas­tus mah­dol­lis­tui Lä­hi­Ta­pi­o­la Idän kus­tan­ta­ma­na ja pul­la­kah­vien kera vii­me tors­tai­na. Vuo­den vä­lein sam­mut­ti­men­sa tar­kas­tuk­seen tuo­vat sai­vat myös il­mais­ta pal­ve­lua, sil­lä vii­mek­si va­kuu­tu­syh­ti­ön pi­has­sa ol­tiin sa­mal­la asi­al­la mel­ko tark­kaan vuo­si sit­ten.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.13

Sammutin­tar­kas­tajalla vilkas päivä

Kä­si­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus on teh­tä­vä vuo­den vä­lein, jos sitä säi­ly­te­tään pai­kas­sa, jos­sa lai­te on alt­tii­na sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­toon vai­kut­ta­vil­le te­ki­jöil­le ku­ten kos­teu­del­le, tä­ri­näl­le, läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lul­le tai pak­ka­sel­le. Siis esi­mer­kik­si ve­nei­den, au­to­jen ja työ­ko­nei­den sam­mut­ti­met tu­lee tar­kas­taa ker­ran vuo­des­sa. Ki­teel­lä täl­lai­nen tar­kas­tus mah­dol­lis­tui Lä­hi­Ta­pi­o­la Idän kus­tan­ta­ma­na ja pul­la­kah­vien kera vii­me tors­tai­na. Vuo­den vä­lein sam­mut­ti­men­sa tar­kas­tuk­seen tuo­vat sai­vat myös il­mais­ta pal­ve­lua, sil­lä vii­mek­si va­kuu­tu­syh­ti­ön pi­has­sa ol­tiin sa­mal­la asi­al­la mel­ko tark­kaan vuo­si sit­ten.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.5.2024 16.44

Kitee kuuluu kaikille!

Täl­lai­set huu­dot rai­kui­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa Pride-kul­ku­een ede­tes­sä Ki­teen­tie­tä pit­kin kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä. Kul­kue jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä nyt tois­ta ker­taa. Sen jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ri­ve­ria Ki­tee, et­si­vä nuo­ri­so­työ Ki­teel­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.5.2024 16.44

Kitee kuuluu kaikille!

Täl­lai­set huu­dot rai­kui­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa Pride-kul­ku­een ede­tes­sä Ki­teen­tie­tä pit­kin kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä. Kul­kue jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä nyt tois­ta ker­taa. Sen jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ri­ve­ria Ki­tee, et­si­vä nuo­ri­so­työ Ki­teel­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry.

Uutiset
16.5.2024 13.08

Terveysteknologian innovaatio voitti Start Me Up 2024 -liikeideakilpailun - Narskuttelu voitti Kiteellä ja Hirsiässät Tohmajärvellä

Vi­tal­Signs Oy:n ter­veys­tek­no­lo­gi­an in­no­vaa­tio, Res­pon­se 1.0 di­ag­nos­tiik­ka­lai­te on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suu Oy:n Start Me Up 2024 -lii­kei­de­a­kil­pai­lun. Äly­lai­te mit­taa ja ana­ly­soi lu­kui­sia ke­hon bi­o­sig­naa­le­ja ja tar­jo­aa käyt­tä­jäl­leen, ku­ten lää­kä­ril­le, to­den­nä­köi­siä di­ag­noo­se­ja ja eh­do­tuk­sia so­vel­tu­vik­si jat­ko­tut­ki­muk­sik­si yh­del­lä tut­ki­mus­toi­men­pi­teel­lä käyt­tä­en yh­tä lai­tet­ta.

Uutiset
16.5.2024 13.08

Terveysteknologian innovaatio voitti Start Me Up 2024 -liikeideakilpailun - Narskuttelu voitti Kiteellä ja Hirsiässät Tohmajärvellä

Vi­tal­Signs Oy:n ter­veys­tek­no­lo­gi­an in­no­vaa­tio, Res­pon­se 1.0 di­ag­nos­tiik­ka­lai­te on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suu Oy:n Start Me Up 2024 -lii­kei­de­a­kil­pai­lun. Äly­lai­te mit­taa ja ana­ly­soi lu­kui­sia ke­hon bi­o­sig­naa­le­ja ja tar­jo­aa käyt­tä­jäl­leen, ku­ten lää­kä­ril­le, to­den­nä­köi­siä di­ag­noo­se­ja ja eh­do­tuk­sia so­vel­tu­vik­si jat­ko­tut­ki­muk­sik­si yh­del­lä tut­ki­mus­toi­men­pi­teel­lä käyt­tä­en yh­tä lai­tet­ta.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.5.2024 11.41

Zontien työ nähtävillä Tohmajärven kirjastossa

Yli 100-vuo­ti­as maa­il­man­laa­jui­nen Zon­ta-or­ga­ni­saa­tio te­kee työ­tä yli 60 maas­sa. Jä­se­niä on kaik­ki­aan 28 000, jois­ta Suo­men ja Vi­ron yh­tei­sen Pii­ri 20:n jä­se­nyh­dis­tyk­siin kuu­luu 1 000.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.5.2024 11.41

Zontien työ nähtävillä Tohmajärven kirjastossa

Yli 100-vuo­ti­as maa­il­man­laa­jui­nen Zon­ta-or­ga­ni­saa­tio te­kee työ­tä yli 60 maas­sa. Jä­se­niä on kaik­ki­aan 28 000, jois­ta Suo­men ja Vi­ron yh­tei­sen Pii­ri 20:n jä­se­nyh­dis­tyk­siin kuu­luu 1 000.

Uutiset
15.5.2024 15.00

Poliisi selvittää Kiteenjärvestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä

Tiis­tai­na kel­lo 17 ai­koi­hin pe­las­tus­lai­tos sai ve­si­pe­las­tus­hä­ly­tyk­sen Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­le. Teh­tä­vään osal­lis­tui myös po­lii­si.

Uutiset
15.5.2024 15.00

Poliisi selvittää Kiteenjärvestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä

Tiis­tai­na kel­lo 17 ai­koi­hin pe­las­tus­lai­tos sai ve­si­pe­las­tus­hä­ly­tyk­sen Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­le. Teh­tä­vään osal­lis­tui myös po­lii­si.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.5.2024 13.42

Mäkisalo-Ropponen haluaisi edetä palvelu­verk­ko­a­siassa nopeasti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jien ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia Siun so­tes­ta.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.5.2024 13.42

Mäkisalo-Ropponen haluaisi edetä palvelu­verk­ko­a­siassa nopeasti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jien ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia Siun so­tes­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.5.2024 13.04

Rääkkylän kunnanhallitus valitsi koeasujan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus va­lit­si ko­kouk­ses­saan asuk­kaan ko­ea­su­mi­sen kam­pan­jaan­sa. Va­li­tuik­si tuli Ei­ja-Kat­rii­na Uu­si-Tark­ka. Kun­nan­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä va­li­tun ko­ea­su­jan kans­sa so­vi­taan asu­mi­sen kes­tos­ta, ko­ea­su­mi­sen nä­ky­vyy­den to­teu­tuk­ses­ta ja sen ar­vi­oin­nis­ta sekä muis­ta sen kal­tai­sis­ta sei­kois­ta, jot­ta kun­nan ja ko­ea­su­jan ta­voit­teet ovat yh­te­ne­väi­set ja jot­ta asu­mis­ko­kei­lus­ta jää po­si­tii­vi­set kä­si­tyk­set mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.5.2024 13.04

Rääkkylän kunnanhallitus valitsi koeasujan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus va­lit­si ko­kouk­ses­saan asuk­kaan ko­ea­su­mi­sen kam­pan­jaan­sa. Va­li­tuik­si tuli Ei­ja-Kat­rii­na Uu­si-Tark­ka. Kun­nan­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä va­li­tun ko­ea­su­jan kans­sa so­vi­taan asu­mi­sen kes­tos­ta, ko­ea­su­mi­sen nä­ky­vyy­den to­teu­tuk­ses­ta ja sen ar­vi­oin­nis­ta sekä muis­ta sen kal­tai­sis­ta sei­kois­ta, jot­ta kun­nan ja ko­ea­su­jan ta­voit­teet ovat yh­te­ne­väi­set ja jot­ta asu­mis­ko­kei­lus­ta jää po­si­tii­vi­set kä­si­tyk­set mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2024 10.00

Maanantaina vietetään Perheiden iltaa Tohmajärvellä

Per­hei­den il­taa vie­te­tään jäl­leen en­si maa­nan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­ris­sä ja si­sä­ti­lois­sa. Toi­min­nal­li­seen il­ta­ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy ja lu­vas­sa on mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa puu­haa lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2024 10.00

Maanantaina vietetään Perheiden iltaa Tohmajärvellä

Per­hei­den il­taa vie­te­tään jäl­leen en­si maa­nan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­ris­sä ja si­sä­ti­lois­sa. Toi­min­nal­li­seen il­ta­ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy ja lu­vas­sa on mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa puu­haa lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 16.59

Keskustelu Tohmajärvellä: Peruster­vey­den­huolto kuntoon ja henkilökunnan ammattitaito kohdennettava oikein

Jää­kö Toh­ma­jär­vel­le enää ter­vey­sa­se­maa? On­ko se "liik­ku­va pal­ve­lu" sitä, et­tä pal­ve­lu tuo­daan jol­la­kin asun­to­au­tol­la ky­läl­le tai se on saa­ta­vis­sa tiet­tyi­nä päi­vi­nä jos­sa­kin pa­lo­a­se­man nurk­ka­huo­nees­sa?

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 16.59

Keskustelu Tohmajärvellä: Peruster­vey­den­huolto kuntoon ja henkilökunnan ammattitaito kohdennettava oikein

Jää­kö Toh­ma­jär­vel­le enää ter­vey­sa­se­maa? On­ko se "liik­ku­va pal­ve­lu" sitä, et­tä pal­ve­lu tuo­daan jol­la­kin asun­to­au­tol­la ky­läl­le tai se on saa­ta­vis­sa tiet­tyi­nä päi­vi­nä jos­sa­kin pa­lo­a­se­man nurk­ka­huo­nees­sa?

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Päivi Lievonen

Uutiset
14.5.2024 13.40

Valkoposkihanhien kaikkien aikojen kovin muuttoryntäys maanantaina

ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen mu­kaan vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na val­ko­pos­ki­han­hien muu­tos­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon. Vii­me vii­kon ko­lea luo­teis­vir­taus ei täy­sin py­säyt­tä­nyt muut­ta­via val­ko­pos­ki­han­hia, sil­lä Bird­Li­fe Suo­men Tii­ra-lin­tu­tie­to­pal­ve­lun mu­kaan 9.5. Por­voon Sö­ders­kä­ril­lä ha­vait­tiin lä­hes 30 000 muut­ta­vaa han­hea, jois­ta val­ta­o­sa oli val­ko­pos­ki­han­hia. Seu­raa­va isom­pi muut­to ko­et­tiin äi­tien­päi­vä­nä 12.5., täl­löin Sa­von­lin­nan Iso Aap­ra­min­saa­res­sa las­ket­tiin 36 000 han­hea, jois­ta 21 000 mää­ri­tel­tiin val­ko­pos­ki­han­hik­si.

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Päivi Lievonen

Uutiset
14.5.2024 13.40

Valkoposkihanhien kaikkien aikojen kovin muuttoryntäys maanantaina

ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen mu­kaan vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na val­ko­pos­ki­han­hien muu­tos­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon. Vii­me vii­kon ko­lea luo­teis­vir­taus ei täy­sin py­säyt­tä­nyt muut­ta­via val­ko­pos­ki­han­hia, sil­lä Bird­Li­fe Suo­men Tii­ra-lin­tu­tie­to­pal­ve­lun mu­kaan 9.5. Por­voon Sö­ders­kä­ril­lä ha­vait­tiin lä­hes 30 000 muut­ta­vaa han­hea, jois­ta val­ta­o­sa oli val­ko­pos­ki­han­hia. Seu­raa­va isom­pi muut­to ko­et­tiin äi­tien­päi­vä­nä 12.5., täl­löin Sa­von­lin­nan Iso Aap­ra­min­saa­res­sa las­ket­tiin 36 000 han­hea, jois­ta 21 000 mää­ri­tel­tiin val­ko­pos­ki­han­hik­si.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 12.47

Kevään uudet ylioppilaat

Tänä ke­vää­nä Ki­teen lu­ki­os­sa saa la­kin 48 uut­ta yli­op­pi­las­ta ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa 13 uut­ta yli­op­pi­las­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 12.47

Kevään uudet ylioppilaat

Tänä ke­vää­nä Ki­teen lu­ki­os­sa saa la­kin 48 uut­ta yli­op­pi­las­ta ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa 13 uut­ta yli­op­pi­las­ta.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.5.2024 10.22

Tavoitteena pysyvä ennaltaehkäisevä palvelumalli

Hy­vin­voin­tia yh­dys­pin­noil­la pai­kal­li­ses­ti – elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­teis­työ­mal­li TER­VE Ki­tee -han­ke käyn­nis­tyi Ki­teel­lä maa­lis­kuus­sa. Vuo­den lop­puun kes­tä­väl­le hank­keel­le suun­ni­tel­laan jat­koa vuo­del­le 2025. Ki­teen kau­pun­gin oma­ra­ha­o­suu­den li­säk­si hank­keel­le on saa­tu ra­hoi­tus­ta Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sis­ta.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.5.2024 10.22

Tavoitteena pysyvä ennaltaehkäisevä palvelumalli

Hy­vin­voin­tia yh­dys­pin­noil­la pai­kal­li­ses­ti – elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­teis­työ­mal­li TER­VE Ki­tee -han­ke käyn­nis­tyi Ki­teel­lä maa­lis­kuus­sa. Vuo­den lop­puun kes­tä­väl­le hank­keel­le suun­ni­tel­laan jat­koa vuo­del­le 2025. Ki­teen kau­pun­gin oma­ra­ha­o­suu­den li­säk­si hank­keel­le on saa­tu ra­hoi­tus­ta Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sis­ta.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.5.2024 17.19

Poikkeuksellisen kylmä kevät tuonut haasteita puutar­ha­y­ri­tyksille

Kyl­mä ja tuu­li­nen ke­vät on vii­len­tä­nyt pi­ho­jen ruop­sut­ta­jien in­toa. Hyö­ty­kas­vien is­tu­tuk­set on ol­lut syy­tä unoh­taa ja ke­sä­ku­kat jät­tää os­ta­mat­ta.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.5.2024 17.19

Poikkeuksellisen kylmä kevät tuonut haasteita puutar­ha­y­ri­tyksille

Kyl­mä ja tuu­li­nen ke­vät on vii­len­tä­nyt pi­ho­jen ruop­sut­ta­jien in­toa. Hyö­ty­kas­vien is­tu­tuk­set on ol­lut syy­tä unoh­taa ja ke­sä­ku­kat jät­tää os­ta­mat­ta.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2024 13.45

Polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin

Lo­pel­ta Ilo­mant­siin pol­ku­pyö­räl­lä mat­kaa­va Timo Ra­ti­nen malt­toi py­säh­tyä het­ki­sek­si jut­te­le­maan toi­mit­ta­jan kans­sa Ki­teen ohi aja­es­saan. Koti-Kar­ja­lan pi­has­sa pol­ku­pyö­rän mit­ta­riin oli ker­ty­nyt täl­lä reis­sul­la kaik­ki­aan 567 ki­lo­met­riä. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä mat­kaa oli ta­ka­na muu­ta­ma kym­me­nen ki­lo­met­riä, ajas­sa nel­jä ja puo­li tun­tia.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2024 13.45

Polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin

Lo­pel­ta Ilo­mant­siin pol­ku­pyö­räl­lä mat­kaa­va Timo Ra­ti­nen malt­toi py­säh­tyä het­ki­sek­si jut­te­le­maan toi­mit­ta­jan kans­sa Ki­teen ohi aja­es­saan. Koti-Kar­ja­lan pi­has­sa pol­ku­pyö­rän mit­ta­riin oli ker­ty­nyt täl­lä reis­sul­la kaik­ki­aan 567 ki­lo­met­riä. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä mat­kaa oli ta­ka­na muu­ta­ma kym­me­nen ki­lo­met­riä, ajas­sa nel­jä ja puo­li tun­tia.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lähetetty

Uutiset
13.5.2024 11.05

Lomakausi käyntiin lavatansseilla

Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­tää ke­sä­lo­man al­ka­jai­sik­si 8. ke­sä­kuu­ta la­va­tans­sit Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ris­ta tu­tul­la pai­kal­la, na­ve­tan vin­til­lä. Ta­pah­tu­maan on saa­tu avus­tus­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Nol­lap­ro­mil­le-ta­pah­tu­ma on pää­sy­mak­su­ton ja nuor­ten li­säk­si avoin kai­kil­le la­va­tans­seis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lähetetty

Uutiset
13.5.2024 11.05

Lomakausi käyntiin lavatansseilla

Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­tää ke­sä­lo­man al­ka­jai­sik­si 8. ke­sä­kuu­ta la­va­tans­sit Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ris­ta tu­tul­la pai­kal­la, na­ve­tan vin­til­lä. Ta­pah­tu­maan on saa­tu avus­tus­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Nol­lap­ro­mil­le-ta­pah­tu­ma on pää­sy­mak­su­ton ja nuor­ten li­säk­si avoin kai­kil­le la­va­tans­seis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Jouko Väistö

Uutiset
13.5.2024 9.09

”Commodore 64:n hankinnasta se alkoi”

Ki­tee­läi­nen Jari Ka­rei­nen teki nel­jä vuo­si­kym­men­tä sit­ten uraa­uur­ta­vaa työ­tä tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Hän rai­va­si tie­tä tie­to­ko­nei­den käyt­töö­no­tol­le kou­luo­pe­tuk­ses­sa.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Jouko Väistö

Uutiset
13.5.2024 9.09

”Commodore 64:n hankinnasta se alkoi”

Ki­tee­läi­nen Jari Ka­rei­nen teki nel­jä vuo­si­kym­men­tä sit­ten uraa­uur­ta­vaa työ­tä tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Hän rai­va­si tie­tä tie­to­ko­nei­den käyt­töö­no­tol­le kou­luo­pe­tuk­ses­sa.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2024 8.53

Koulukuljetukset vaativat monipuolista suunnittelua

Suu­ri osa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een kou­lu­lai­sis­ta on kou­lu­kul­je­tus­ten pii­ris­sä. Reh­to­ri ja Rääk­ky­län si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Rau­ni Ron­kai­nen ar­vi­oi, et­tä luku on kun­nas­sa yli 70 %.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2024 8.53

Koulukuljetukset vaativat monipuolista suunnittelua

Suu­ri osa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een kou­lu­lai­sis­ta on kou­lu­kul­je­tus­ten pii­ris­sä. Reh­to­ri ja Rääk­ky­län si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Rau­ni Ron­kai­nen ar­vi­oi, et­tä luku on kun­nas­sa yli 70 %.

Uutiset
13.5.2024 8.13

Soutuvene irrallaan

Sou­tu­ve­ne aje­leh­ti Pu­hos­lah­del­la sun­nun­tai­aa­mu­na, pe­las­tus­lai­tos veti ve­neen ran­taan. Ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Uutiset
13.5.2024 8.13

Soutuvene irrallaan

Sou­tu­ve­ne aje­leh­ti Pu­hos­lah­del­la sun­nun­tai­aa­mu­na, pe­las­tus­lai­tos veti ve­neen ran­taan. Ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.5.2024 14.15

Teiden varsilla tutkimuspyydyksiä perhosille

Muu­ta­mien pik­ku­tei­den var­sil­la puis­sa ke­vään ajan roik­ku­neet verk­ko­sup­pi­lot poh­ja­pus­sei­neen ovat he­rät­tä­neet ih­me­tys­tä. Pie­nen sel­vit­te­lyn jäl­keen ky­seis­ten lait­tei­den aset­ta­jak­si pal­jas­tui tur­ku­lai­nen per­hos­har­ras­ta­ja Jan­ne Jo­ki­nen. Hän ker­too ky­sees­sä ole­van tut­ki­mus­pyy­dys.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.5.2024 14.15

Teiden varsilla tutkimuspyydyksiä perhosille

Muu­ta­mien pik­ku­tei­den var­sil­la puis­sa ke­vään ajan roik­ku­neet verk­ko­sup­pi­lot poh­ja­pus­sei­neen ovat he­rät­tä­neet ih­me­tys­tä. Pie­nen sel­vit­te­lyn jäl­keen ky­seis­ten lait­tei­den aset­ta­jak­si pal­jas­tui tur­ku­lai­nen per­hos­har­ras­ta­ja Jan­ne Jo­ki­nen. Hän ker­too ky­sees­sä ole­van tut­ki­mus­pyy­dys.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 12.30

Sotaorpojen hyvinvoin­ti­ryhmässä jaetaan ilot ja surut

Poh­jois-Kar­ja­lan so­ta­or­po­jen hy­vin­voin­ti­ryh­mä on ko­koon­tu­nut pa­rin vii­kon vä­lein Toh­ma­jär­vel­lä. Vii­ti­sen vuot­ta ryh­mää oh­jan­nut Päi­vi Ete­lä­pää ke­huu ryh­mää ak­tii­vi­sek­si.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 12.30

Sotaorpojen hyvinvoin­ti­ryhmässä jaetaan ilot ja surut

Poh­jois-Kar­ja­lan so­ta­or­po­jen hy­vin­voin­ti­ryh­mä on ko­koon­tu­nut pa­rin vii­kon vä­lein Toh­ma­jär­vel­lä. Vii­ti­sen vuot­ta ryh­mää oh­jan­nut Päi­vi Ete­lä­pää ke­huu ryh­mää ak­tii­vi­sek­si.

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Laura Korkeakoski

Uutiset
9.5.2024 11.24

Rääkkylässä maakunnan aktiivisimmat palokuntanuoret

Pa­lo­kun­ta­nuor­ten ryh­mä on Rääk­ky­läs­sä hy­vis­sä voi­mis­sa. Oi­ke­as­taan maa­kun­nan par­hais­sa, sil­lä Rääk­ky­län pa­lo­kun­ta­nuor­ten pää­kou­lut­ta­ja Lau­ra Kor­ke­a­kos­ki ker­too ryh­män ole­van maa­kun­nan suu­rin.

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Laura Korkeakoski

Uutiset
9.5.2024 11.24

Rääkkylässä maakunnan aktiivisimmat palokuntanuoret

Pa­lo­kun­ta­nuor­ten ryh­mä on Rääk­ky­läs­sä hy­vis­sä voi­mis­sa. Oi­ke­as­taan maa­kun­nan par­hais­sa, sil­lä Rääk­ky­län pa­lo­kun­ta­nuor­ten pää­kou­lut­ta­ja Lau­ra Kor­ke­a­kos­ki ker­too ryh­män ole­van maa­kun­nan suu­rin.

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Martat vinkkaa-sivusto

Uutiset
9.5.2024 11.05

Päivi Leinonen palkittiin Marttojen 125-vuotis­juh­la­gaalassa

Mart­ta­liit­to juh­li 125-vuo­tis­ta tai­val­taan Tam­pe­re-ta­los­sa 20. huh­ti­kuu­ta. Juh­la­gaa­las­sa pal­kit­tiin an­si­oi­tu­nei­ta mart­to­ja ja mart­ta­yh­dis­tyk­siä eri puo­lil­ta Suo­mea. Pal­kin­non saa­jat va­lit­tiin Mart­ta­lii­ton ke­rää­mien eh­do­tus­ten jou­kos­ta.

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Martat vinkkaa-sivusto

Uutiset
9.5.2024 11.05

Päivi Leinonen palkittiin Marttojen 125-vuotis­juh­la­gaalassa

Mart­ta­liit­to juh­li 125-vuo­tis­ta tai­val­taan Tam­pe­re-ta­los­sa 20. huh­ti­kuu­ta. Juh­la­gaa­las­sa pal­kit­tiin an­si­oi­tu­nei­ta mart­to­ja ja mart­ta­yh­dis­tyk­siä eri puo­lil­ta Suo­mea. Pal­kin­non saa­jat va­lit­tiin Mart­ta­lii­ton ke­rää­mien eh­do­tus­ten jou­kos­ta.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 10.14

Tohmajärvellä yhdistysillat hajautetusti kolmessa paikassa

Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin kol­me ky­lien yh­dis­ty­sil­taa ym­pä­ri alu­et­ta en­ti­sen yh­den si­jaan. Il­lat Tik­ka­las­sa, Ak­ka­las­sa ja Värt­si­läs­sä ko­ko­si­vat huo­mat­ta­van suu­ren jou­kon yh­dis­ty­sak­tii­ve­ja ja ky­lien asuk­kai­ta kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta ja ker­to­maan omia kuu­lu­mi­si­aan kun­taan päin.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Seija Rosti ja Jani Ruotsalainen toivat Tikkalaan kunnan kuulumiset.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 10.14

Tohmajärvellä yhdistysillat hajautetusti kolmessa paikassa

Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tiin kol­me ky­lien yh­dis­ty­sil­taa ym­pä­ri alu­et­ta en­ti­sen yh­den si­jaan. Il­lat Tik­ka­las­sa, Ak­ka­las­sa ja Värt­si­läs­sä ko­ko­si­vat huo­mat­ta­van suu­ren jou­kon yh­dis­ty­sak­tii­ve­ja ja ky­lien asuk­kai­ta kuu­le­maan kun­nan ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta ja ker­to­maan omia kuu­lu­mi­si­aan kun­taan päin.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 10.02

Akkalan-Jouhkolan Nuorisoseura sai tunnustuksen

Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan Nuo­ri­so­seu­ra on Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­ra 2023. Tun­nus­tus ja­et­tiin huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä Nuo­ri­so­seu­ra­foo­ru­mis­sa Ki­teel­lä.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Liisa Laasonen, Olesia Savolainen, Katri Hämäläinen ja Veijo Karttunen yllättyivät iloisesti nuorisseuran saamasta tunnustuksesta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 10.02

Akkalan-Jouhkolan Nuorisoseura sai tunnustuksen

Ak­ka­lan-Jouh­ko­lan Nuo­ri­so­seu­ra on Poh­jois-Kar­ja­lan Vuo­den Nuo­ri­so­seu­ra 2023. Tun­nus­tus ja­et­tiin huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä Nuo­ri­so­seu­ra­foo­ru­mis­sa Ki­teel­lä.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 9.09

Nuorten kesän kuuluu lomailua ja töitä

Arp­pen kou­lun opin­to-oh­jaa­jat Anu Mik­ko­nen ja Ei­ja Ta­po­nen pu­hu­vat oh­jaus­kes­kus­te­luis­saan ylä­kou­lu­lais­ten kans­sa myös hei­dän ke­sä­suun­ni­tel­mis­taan. Jo mo­nil­la 7. luo­kan päät­tä­väl­lä on toi­vei­ta ke­sä­työs­tä. Jot­kut ovat jo työ­pai­kan saa­neet, sil­lä ei työn te­ol­le ole mi­tään es­tet­tä, vaik­ka 7.-luok­ka­lai­nen ei saa vie­lä työ­se­te­liä. 4-H-yri­tyk­sen­kin hän voi jo pe­rus­taa ja teh­dä töi­tä oman ha­lun­sa mu­kai­ses­ti.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Netta, Selja ja Peppi matkustavat lomilla perheidensä kanssa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
9.5.2024 9.09

Nuorten kesän kuuluu lomailua ja töitä

Arp­pen kou­lun opin­to-oh­jaa­jat Anu Mik­ko­nen ja Ei­ja Ta­po­nen pu­hu­vat oh­jaus­kes­kus­te­luis­saan ylä­kou­lu­lais­ten kans­sa myös hei­dän ke­sä­suun­ni­tel­mis­taan. Jo mo­nil­la 7. luo­kan päät­tä­väl­lä on toi­vei­ta ke­sä­työs­tä. Jot­kut ovat jo työ­pai­kan saa­neet, sil­lä ei työn te­ol­le ole mi­tään es­tet­tä, vaik­ka 7.-luok­ka­lai­nen ei saa vie­lä työ­se­te­liä. 4-H-yri­tyk­sen­kin hän voi jo pe­rus­taa ja teh­dä töi­tä oman ha­lun­sa mu­kai­ses­ti.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.5.2024 8.05

"Mitä muuttaisit nuorille paremmaksi?"

Toi­mi­tus ky­syi kes­ki­kar­ja­lai­sil­ta nuor­ten kans­sa toi­mi­vil­ta am­mat­ti­lai­sil­ta, min­kä asi­an he muut­tai­si­vat oman kun­tan­sa nuo­ril­le pa­rem­mak­si, jos käy­tös­sä oli­si ra­jat­to­mas­ti ra­haa ja val­taa. Ky­sy­mys ko­et­tiin haas­ta­vak­si, mut­ta mie­len­kiin­toi­sek­si. Vas­tauk­sia saa­pui­kin toi­mi­tuk­seen mu­ka­vas­ti. Vas­tauk­sien pe­rus­teel­la yh­teen­ve­to­na voi­nee to­de­ta, et­tä kaik­kein tär­keim­mis­sä toi­veis­sa kes­ki­ös­sä ei ole raha ei­kä val­ta, vaan asen­teet.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Nuorison parissa tehtävä työ on monipuolista ja tarpeet kovinkin yksilöllisiä. Kuvituskuva arkistosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
9.5.2024 8.05

"Mitä muuttaisit nuorille paremmaksi?"

Toi­mi­tus ky­syi kes­ki­kar­ja­lai­sil­ta nuor­ten kans­sa toi­mi­vil­ta am­mat­ti­lai­sil­ta, min­kä asi­an he muut­tai­si­vat oman kun­tan­sa nuo­ril­le pa­rem­mak­si, jos käy­tös­sä oli­si ra­jat­to­mas­ti ra­haa ja val­taa. Ky­sy­mys ko­et­tiin haas­ta­vak­si, mut­ta mie­len­kiin­toi­sek­si. Vas­tauk­sia saa­pui­kin toi­mi­tuk­seen mu­ka­vas­ti. Vas­tauk­sien pe­rus­teel­la yh­teen­ve­to­na voi­nee to­de­ta, et­tä kaik­kein tär­keim­mis­sä toi­veis­sa kes­ki­ös­sä ei ole raha ei­kä val­ta, vaan asen­teet.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.5.2024 14.55

Yläkoululaiset äänessä: "Vanhempien pitää ottaa vastuu lapsistaan"

Pe­rus­kou­lun päät­ty­mi­nen on nuo­ril­le mer­kit­tä­vä ni­vel­vai­he elä­mäs­sä. Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­lan kou­lun 9-luok­ka­lai­sil­le asia he­rät­tää mo­nia aja­tuk­sia.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Nuorista tuntuu kohtuuttomalta, että heiltä odotetaan asioita, joita aikuisetkaan eivät hallitse.

Mervi Venäläinen

Uutiset
8.5.2024 14.55

Yläkoululaiset äänessä: "Vanhempien pitää ottaa vastuu lapsistaan"

Pe­rus­kou­lun päät­ty­mi­nen on nuo­ril­le mer­kit­tä­vä ni­vel­vai­he elä­mäs­sä. Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­lan kou­lun 9-luok­ka­lai­sil­le asia he­rät­tää mo­nia aja­tuk­sia.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.5.2024 8.00

Äitienpäivänä palkitaan kaksi ansioitunutta tohmajärveläistä äitiä kunniamerkein

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on päät­tä­nyt an­taa 39 äi­dil­le Suo­men Val­koi­sen Ruu­sun I luo­kan mi­ta­lin kul­ta­ris­tein. Ar­vok­kaat kun­ni­a­mer­kit luo­vu­te­taan val­ta­kun­nal­li­ses­sa äi­tien­päi­vä­juh­las­sa, jon­ka Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to jär­jes­tää yh­teis­työs­sä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön kans­sa val­ti­o­neu­vos­ton juh­la­huo­neis­tos­sa.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Maija Kukkonen (vasen kuva) on iloisesti yllättynyt saamastaan huomionosoituksesta. Oikean puoleisessa kuvassa Pirkko Lehikoinen on valinnut juhlavaatteekseen Kaukolan puvun.

Kari Sarkkinen

Uutiset
8.5.2024 8.00

Äitienpäivänä palkitaan kaksi ansioitunutta tohmajärveläistä äitiä kunniamerkein

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on päät­tä­nyt an­taa 39 äi­dil­le Suo­men Val­koi­sen Ruu­sun I luo­kan mi­ta­lin kul­ta­ris­tein. Ar­vok­kaat kun­ni­a­mer­kit luo­vu­te­taan val­ta­kun­nal­li­ses­sa äi­tien­päi­vä­juh­las­sa, jon­ka Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to jär­jes­tää yh­teis­työs­sä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön kans­sa val­ti­o­neu­vos­ton juh­la­huo­neis­tos­sa.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2024 16.17

Rennosti kohti abivuotta ja aikuisuutta

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on en­si lu­ku­vuo­den abi­tu­rien­tit Ee­tu, Vee­ra ja Han­na aloit­te­le­vat ke­säl­lä luku-urak­kaa syk­syl­lä al­ka­viin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Eetu, Veera ja Hanna eivät liikoja jännitä syksyllä alkavaa abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.5.2024 16.17

Rennosti kohti abivuotta ja aikuisuutta

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on en­si lu­ku­vuo­den abi­tu­rien­tit Ee­tu, Vee­ra ja Han­na aloit­te­le­vat ke­säl­lä luku-urak­kaa syk­syl­lä al­ka­viin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Helmi Jumppanen

Uutiset
7.5.2024 14.49

"Ole itsellesi armollinen"

Opis­ke­lust­res­si, -hy­vin­voin­ti ja muut nuo­ria ja opis­ke­li­joi­ta kos­ke­vat te­ki­jät nä­ky­vät isoi­na ot­si­koi­na mo­nes­sa me­di­as­sa tänä päi­vä­nä. Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Emi­lia Pii­roi­nen ja jä­sen Ii­da Al­hai­nen ja­ka­vat ai­hees­ta omia nä­ke­myk­si­ään, sekä vink­ke­jä opis­ke­li­joil­le pai­koin han­ka­lan ar­jen kans­sa pär­jää­mi­seen.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Iida Alhainen ja Emilia Piiroinen jakavat näkemyksiään nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Helmi Jumppanen

Uutiset
7.5.2024 14.49

"Ole itsellesi armollinen"

Opis­ke­lust­res­si, -hy­vin­voin­ti ja muut nuo­ria ja opis­ke­li­joi­ta kos­ke­vat te­ki­jät nä­ky­vät isoi­na ot­si­koi­na mo­nes­sa me­di­as­sa tänä päi­vä­nä. Ki­teen lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Emi­lia Pii­roi­nen ja jä­sen Ii­da Al­hai­nen ja­ka­vat ai­hees­ta omia nä­ke­myk­si­ään, sekä vink­ke­jä opis­ke­li­joil­le pai­koin han­ka­lan ar­jen kans­sa pär­jää­mi­seen.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.5.2024 10.57

Sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan virka kiinnosti 17 hakijaa

Toh­ma­jär­ven kun­nan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­kaan tuli mää­rä­a­jas­sa 17 ha­ke­mus­ta.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Tohmajärven kunnanhallituksella oli maanantaina pitkä työlista kokouksessaan. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.5.2024 10.57

Sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan virka kiinnosti 17 hakijaa

Toh­ma­jär­ven kun­nan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­kaan tuli mää­rä­a­jas­sa 17 ha­ke­mus­ta.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Marjukka Harinen

Uutiset
7.5.2024 8.48

Kuusikym­men­tä­vuotias Rääkkylän Lions Club sai ritarin

Rääk­ky­län Li­ons Klubi, eli vi­ral­li­ses­ti Li­ons Club Rääk­ky­lä ry sai maa­lis­kuus­sa vie­te­tyis­sä 60-vuo­tis­juh­lis­saan uu­den Li­ons-ri­ta­rin.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Lions-ritari Pentti Päivinen (vasemmalla) Arne Ritari -säätiöstä nimitti Veikko Sallisen Lions-ritariksi. Taustalla todistajana Lions-piirin 107H piirikuvernööri Marko Haverinen Kesälahdelta. Kuva: Marjukka Harinen.

Marjukka Harinen

Uutiset
7.5.2024 8.48

Kuusikym­men­tä­vuotias Rääkkylän Lions Club sai ritarin

Rääk­ky­län Li­ons Klubi, eli vi­ral­li­ses­ti Li­ons Club Rääk­ky­lä ry sai maa­lis­kuus­sa vie­te­tyis­sä 60-vuo­tis­juh­lis­saan uu­den Li­ons-ri­ta­rin.

Riitta Hakulinen

Uutiset
6.5.2024 22.42

Hyvinvointialue ottaa aikalisän palvelu­verk­kou­u­dis­tuksen toimeenpanoon

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma val­mis­tel­laan uu­del­leen Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vii­me per­jan­tai­na te­ke­män pää­tök­sen ta­kia.

Riitta Hakulinen

Uutiset
6.5.2024 22.42

Hyvinvointialue ottaa aikalisän palvelu­verk­kou­u­dis­tuksen toimeenpanoon

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma val­mis­tel­laan uu­del­leen Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den vii­me per­jan­tai­na te­ke­män pää­tök­sen ta­kia.

Nyt myös maahanmuuttajanuoret ovat oikeutettuja työsteleihin Kiteellä.

Nyt myös maahanmuuttajanuoret ovat oikeutettuja työsteleihin Kiteellä.

Merja Maukonen

Uutiset
6.5.2024 11.17

Työseteleitä maahan­muut­ta­ja­nuorille

Ki­teen kau­pun­ki on jo use­an vuo­den ajan ja­ka­nut työ­se­te­lei­tä nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen tu­ek­si. Ki­teen kau­pun­gin hal­lin­to­pääl­lik­kö Tuu­la Kor­pi ker­too, et­tä työ­se­te­lin on voi­nut saa­da 15–19-vuo­ti­as nuo­ri, jon­ka ko­ti­kun­ta on Ki­teel­lä.

Nyt myös maahanmuuttajanuoret ovat oikeutettuja työsteleihin Kiteellä.

Nyt myös maahanmuuttajanuoret ovat oikeutettuja työsteleihin Kiteellä.

Merja Maukonen

Uutiset
6.5.2024 11.17

Työseteleitä maahan­muut­ta­ja­nuorille

Ki­teen kau­pun­ki on jo use­an vuo­den ajan ja­ka­nut työ­se­te­lei­tä nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen tu­ek­si. Ki­teen kau­pun­gin hal­lin­to­pääl­lik­kö Tuu­la Kor­pi ker­too, et­tä työ­se­te­lin on voi­nut saa­da 15–19-vuo­ti­as nuo­ri, jon­ka ko­ti­kun­ta on Ki­teel­lä.

Aladár Bayer

Uutiset
6.5.2024 8.36

Hallinto-oikeus kumosi aluevaltuuston palvelu­verk­ko­pää­töksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus on vii­me per­jan­tai­na te­ke­mäl­lään pää­tök­sel­lä ku­mon­nut Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton ke­sä­kuus­sa 2023 te­ke­män pää­tök­sen kos­kien pal­ve­lust­ra­te­gi­aa ja -verk­koa.

Aladár Bayer

Uutiset
6.5.2024 8.36

Hallinto-oikeus kumosi aluevaltuuston palvelu­verk­ko­pää­töksen

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus on vii­me per­jan­tai­na te­ke­mäl­lään pää­tök­sel­lä ku­mon­nut Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een – Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton ke­sä­kuus­sa 2023 te­ke­män pää­tök­sen kos­kien pal­ve­lust­ra­te­gi­aa ja -verk­koa.

Uutiset
3.5.2024 10.50

Palkintoja SPR:n Tohmajärven osastolle

Mar­ket­ta Sai­ra­nen ja Kari Sark­ki­nen Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­tos­ta pal­kit­tiin SPR Savo-Kar­ja­lan pii­rin vuo­si­ko­kouk­ses­sa Ii­sal­men Run­nil­la huh­ti­kuun lo­pul­la. Sai­ra­nen sai SPR:n kul­tai­sen an­si­o­mi­ta­lin ja Sark­ki­nen Va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun kul­tai­sen an­si­o­mi­ta­lin.

Uutiset
3.5.2024 10.50

Palkintoja SPR:n Tohmajärven osastolle

Mar­ket­ta Sai­ra­nen ja Kari Sark­ki­nen Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­tos­ta pal­kit­tiin SPR Savo-Kar­ja­lan pii­rin vuo­si­ko­kouk­ses­sa Ii­sal­men Run­nil­la huh­ti­kuun lo­pul­la. Sai­ra­nen sai SPR:n kul­tai­sen an­si­o­mi­ta­lin ja Sark­ki­nen Va­paa­eh­toi­sen pe­las­tus­pal­ve­lun kul­tai­sen an­si­o­mi­ta­lin.

Arppen koulun tukioppilaat saivat lahjoituksena hupparit.

Arppen koulun tukioppilaat saivat lahjoituksena hupparit.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.5.2024 10.16

Keisarinnat lahjoittivat tukioppilaille hupparit

LC Ki­tee/Kei­sa­rin­na lah­joit­ti Arp­pen kou­lun 8-luok­ka­lai­sil­le nel­jä­tois­ta hup­pa­ria. Kou­lun nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Tii­na Kos­ki­nen taus­toit­taa, et­tä kei­sa­rin­no­jen hal­lin­to­vir­kai­li­ja Tii­na-Mari Möl­sä oli vii­me syk­sy­nä ky­sel­lyt, mil­lais­ta tuen tar­vet­ta kou­lul­la oli­si.

Arppen koulun tukioppilaat saivat lahjoituksena hupparit.

Arppen koulun tukioppilaat saivat lahjoituksena hupparit.

Miikka Kivinen

Uutiset
3.5.2024 10.16

Keisarinnat lahjoittivat tukioppilaille hupparit

LC Ki­tee/Kei­sa­rin­na lah­joit­ti Arp­pen kou­lun 8-luok­ka­lai­sil­le nel­jä­tois­ta hup­pa­ria. Kou­lun nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Tii­na Kos­ki­nen taus­toit­taa, et­tä kei­sa­rin­no­jen hal­lin­to­vir­kai­li­ja Tii­na-Mari Möl­sä oli vii­me syk­sy­nä ky­sel­lyt, mil­lais­ta tuen tar­vet­ta kou­lul­la oli­si.

Jouni Martiskin kritisoi vappupuheessaan napakasti Orpon hallituksen ajamaa leikkauspolitiikkaa.

Jouni Martiskin kritisoi vappupuheessaan napakasti Orpon hallituksen ajamaa leikkauspolitiikkaa.

Jouko Väistö

Uutiset
2.5.2024 12.56

Ministeriöiden laskelmissa unohdettu yksi asia: Ihminen

Suo­mes­sa on nyt hal­li­tus, joka te­kee, mut­ta ei kuun­te­le kuin erit­täin va­li­koi­val­la kor­val­la. Kuu­lui­sak­si tul­leet sak­set ja leik­kuu­lau­dat ovat käy­tös­sä avoi­mem­min kuin kos­kaan, kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jou­ni Mar­tis­kin sa­dat­te­li Toh­ma­jär­ven SDP:n pe­rin­teis­sä vap­pu­juh­las­sa.

Jouni Martiskin kritisoi vappupuheessaan napakasti Orpon hallituksen ajamaa leikkauspolitiikkaa.

Jouni Martiskin kritisoi vappupuheessaan napakasti Orpon hallituksen ajamaa leikkauspolitiikkaa.

Jouko Väistö

Uutiset
2.5.2024 12.56

Ministeriöiden laskelmissa unohdettu yksi asia: Ihminen

Suo­mes­sa on nyt hal­li­tus, joka te­kee, mut­ta ei kuun­te­le kuin erit­täin va­li­koi­val­la kor­val­la. Kuu­lui­sak­si tul­leet sak­set ja leik­kuu­lau­dat ovat käy­tös­sä avoi­mem­min kuin kos­kaan, kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jou­ni Mar­tis­kin sa­dat­te­li Toh­ma­jär­ven SDP:n pe­rin­teis­sä vap­pu­juh­las­sa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mervi Holopainen toivotti EU-vaaliehdokas Tanja Airaksisen tervetulleeksi Kiteen vappujuhlaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mervi Holopainen toivotti EU-vaaliehdokas Tanja Airaksisen tervetulleeksi Kiteen vappujuhlaan.

Jouko Väistö

Uutiset
2.5.2024 12.44

Itä-Suomen elinvoima turvattava

Itä-Suo­men elin­voi­ma ja tur­val­li­suus ovat koko Suo­men ja koko Eu­roo­pan asia, kuo­pi­o­lai­nen EU-vaa­lieh­do­kas Tan­ja Ai­rak­si­nen pai­not­ti SDP:n Ki­teen kun­nal­lis­jär­jes­tön, Ki­teen Eläk­keen­saa­jien ja SAK:n Kes­ki-Kar­ja­lan pai­kal­lis­jär­jes­tön vap­pu­juh­las­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mervi Holopainen toivotti EU-vaaliehdokas Tanja Airaksisen tervetulleeksi Kiteen vappujuhlaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mervi Holopainen toivotti EU-vaaliehdokas Tanja Airaksisen tervetulleeksi Kiteen vappujuhlaan.

Jouko Väistö

Uutiset
2.5.2024 12.44

Itä-Suomen elinvoima turvattava

Itä-Suo­men elin­voi­ma ja tur­val­li­suus ovat koko Suo­men ja koko Eu­roo­pan asia, kuo­pi­o­lai­nen EU-vaa­lieh­do­kas Tan­ja Ai­rak­si­nen pai­not­ti SDP:n Ki­teen kun­nal­lis­jär­jes­tön, Ki­teen Eläk­keen­saa­jien ja SAK:n Kes­ki-Kar­ja­lan pai­kal­lis­jär­jes­tön vap­pu­juh­las­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa.

Vaarallista ainetta kuljettanut ajoneuvo oli mukana liikenneonnettomuudessa Tohmajärvellä.

Vaarallista ainetta kuljettanut ajoneuvo oli mukana liikenneonnettomuudessa Tohmajärvellä.

Miikka Kivinen

Uutiset
2.5.2024 11.58

Henkilöauto ja säiliörekka törmäsivät Tohmajärvellä - tilanne ohi

Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus var­hain tors­tai­aa­mu­na hie­man en­nen kel­lo 5.00. Hen­ki­lö­au­to ja vaa­ral­lis­ta ai­net­ta kul­jet­ta­nut rek­ka-au­to tör­mä­si­vät toi­siin­sa tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä.

Vaarallista ainetta kuljettanut ajoneuvo oli mukana liikenneonnettomuudessa Tohmajärvellä.

Vaarallista ainetta kuljettanut ajoneuvo oli mukana liikenneonnettomuudessa Tohmajärvellä.

Miikka Kivinen

Uutiset
2.5.2024 11.58

Henkilöauto ja säiliörekka törmäsivät Tohmajärvellä - tilanne ohi

Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus var­hain tors­tai­aa­mu­na hie­man en­nen kel­lo 5.00. Hen­ki­lö­au­to ja vaa­ral­lis­ta ai­net­ta kul­jet­ta­nut rek­ka-au­to tör­mä­si­vät toi­siin­sa tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä.

Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä hyvinvointimessut on hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Hän ilmaisi ilonsa myös tapahtuman suosiosta. Osastoja ja väkeä oli messuilla paljon. Kuvamme on Eläkkeensaajien osastolta.

Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä hyvinvointimessut on hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Hän ilmaisi ilonsa myös tapahtuman suosiosta. Osastoja ja väkeä oli messuilla paljon. Kuvamme on Eläkkeensaajien osastolta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2024 14.26

Yhdessä terveyttä ja hyvinvointia edistämään

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen sekä en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ tu­lee teh­dä kun­tien, jär­jes­tö­jen ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een yh­teis­työ­nä. Mi­kään taho ei voi sitä yk­sin hoi­taa, Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen pai­not­ti Ves­Pe­lin Hy­vin­voin­ti­mes­suil­la vii­me vii­kon per­jan­tai­na pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa.

Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä hyvinvointimessut on hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Hän ilmaisi ilonsa myös tapahtuman suosiosta. Osastoja ja väkeä oli messuilla paljon. Kuvamme on Eläkkeensaajien osastolta.

Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä hyvinvointimessut on hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Hän ilmaisi ilonsa myös tapahtuman suosiosta. Osastoja ja väkeä oli messuilla paljon. Kuvamme on Eläkkeensaajien osastolta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2024 14.26

Yhdessä terveyttä ja hyvinvointia edistämään

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­nen sekä en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ tu­lee teh­dä kun­tien, jär­jes­tö­jen ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een yh­teis­työ­nä. Mi­kään taho ei voi sitä yk­sin hoi­taa, Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen pai­not­ti Ves­Pe­lin Hy­vin­voin­ti­mes­suil­la vii­me vii­kon per­jan­tai­na pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa.

Yhdessä tekemisen ja ennalta ehkäisevän työn tärkeys nousivat keskeiseksi teemaksi niin Merja Mäkisalo-Ropposen kuin Pekka Puskankin puheissa viime perjantaina pidetyillä hyvinvointimessuilla.

Yhdessä tekemisen ja ennalta ehkäisevän työn tärkeys nousivat keskeiseksi teemaksi niin Merja Mäkisalo-Ropposen kuin Pekka Puskankin puheissa viime perjantaina pidetyillä hyvinvointimessuilla.

Jouko Väistö

Uutiset
30.4.2024 14.21

”On parempi vähentää hoidon tarvetta kuin leikata palveluja”

Pro­fes­so­ri Pek­ka Pus­ka pa­laut­ti hy­vin­voin­ti­mes­suil­la mie­liin vii­si vuo­si­kym­men­tä sit­ten to­teu­te­tun Poh­jois-Kar­ja­la pro­jek­tin. Hä­nen vies­tin­sä oli, et­tä sii­tä saa­duis­ta ko­ke­muk­sis­ta oli­si syy­tä ot­taa op­pia vie­lä ny­ky­ään­kin.

Yhdessä tekemisen ja ennalta ehkäisevän työn tärkeys nousivat keskeiseksi teemaksi niin Merja Mäkisalo-Ropposen kuin Pekka Puskankin puheissa viime perjantaina pidetyillä hyvinvointimessuilla.

Yhdessä tekemisen ja ennalta ehkäisevän työn tärkeys nousivat keskeiseksi teemaksi niin Merja Mäkisalo-Ropposen kuin Pekka Puskankin puheissa viime perjantaina pidetyillä hyvinvointimessuilla.

Jouko Väistö

Uutiset
30.4.2024 14.21

”On parempi vähentää hoidon tarvetta kuin leikata palveluja”

Pro­fes­so­ri Pek­ka Pus­ka pa­laut­ti hy­vin­voin­ti­mes­suil­la mie­liin vii­si vuo­si­kym­men­tä sit­ten to­teu­te­tun Poh­jois-Kar­ja­la pro­jek­tin. Hä­nen vies­tin­sä oli, et­tä sii­tä saa­duis­ta ko­ke­muk­sis­ta oli­si syy­tä ot­taa op­pia vie­lä ny­ky­ään­kin.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.4.2024 12.31

Rio Tinto saa malminetsintäluvan Kiteelle

Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­tol­le (Tu­kes) on pyy­tä­nyt Ki­teen kau­pun­gil­ta lau­sun­toa kai­vo­syh­tiö Rio Tin­to Exp­lo­ra­ti­on Fin­land Oy:n mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­seen. Kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi lau­sun­non, jos­sa Ki­teen kau­pun­ki kes­kit­tyy ai­no­as­taan mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­siin, ei­kä ota kan­taa mah­dol­li­sen kai­vok­sen pe­rus­ta­mi­seen nyt ky­sees­sä ole­vil­le mal­mi­net­sin­tä­a­lu­eil­le. Kai­vos­lain mu­kaan mal­mi­net­sin­tä­lu­pa on myön­net­tä­vä, jos lais­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät ei­kä lu­van myön­tä­mi­sel­le ole kai­vos­lais­sa sää­det­tyä es­tet­tä. Mal­mi­net­sin­tä­lu­van myön­tä­mi­seen ei­vät vai­ku­ta ar­vi­ot sii­tä, et­tä alu­eel­le ei mah­dol­li­ses­ti voi­da myö­hem­min myön­tää kai­vos­lu­paa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.4.2024 12.31

Rio Tinto saa malminetsintäluvan Kiteelle

Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­tol­le (Tu­kes) on pyy­tä­nyt Ki­teen kau­pun­gil­ta lau­sun­toa kai­vo­syh­tiö Rio Tin­to Exp­lo­ra­ti­on Fin­land Oy:n mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­seen. Kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi lau­sun­non, jos­sa Ki­teen kau­pun­ki kes­kit­tyy ai­no­as­taan mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­siin, ei­kä ota kan­taa mah­dol­li­sen kai­vok­sen pe­rus­ta­mi­seen nyt ky­sees­sä ole­vil­le mal­mi­net­sin­tä­a­lu­eil­le. Kai­vos­lain mu­kaan mal­mi­net­sin­tä­lu­pa on myön­net­tä­vä, jos lais­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät ei­kä lu­van myön­tä­mi­sel­le ole kai­vos­lais­sa sää­det­tyä es­tet­tä. Mal­mi­net­sin­tä­lu­van myön­tä­mi­seen ei­vät vai­ku­ta ar­vi­ot sii­tä, et­tä alu­eel­le ei mah­dol­li­ses­ti voi­da myö­hem­min myön­tää kai­vos­lu­paa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.4.2024 11.04

Rääkkylän vuokrataloille 70 000 euroa

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­to päät­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti an­taa Kiin­teis­tö Oy Rääk­ky­län Vuok­ra­ta­lot Oy:lle 70 000 eu­ron SVOP-si­joi­tuk­sen kas­sak­rii­sin vält­tä­mi­sek­si.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.4.2024 11.04

Rääkkylän vuokrataloille 70 000 euroa

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­to päät­ti kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti an­taa Kiin­teis­tö Oy Rääk­ky­län Vuok­ra­ta­lot Oy:lle 70 000 eu­ron SVOP-si­joi­tuk­sen kas­sak­rii­sin vält­tä­mi­sek­si.

Valkoposkihanhet ovat saapumassa pelloille.

Valkoposkihanhet ovat saapumassa pelloille.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.4.2024 10.56

Valkoposkihanhien muutto ennätysaikaisessa - Rääkkylässä maanantaina jo 8 000 yksilöä

Läm­pi­mät säät ja myö­tä­tuu­let ovat vauh­dit­ta­neet val­ko­pos­ki­han­hien muut­toa. Noin puo­let ark­ti­sil­la alu­eil­la pe­si­vis­tä rei­lus­ta mil­joo­nas­ta val­ko­pos­ki­han­hes­ta on nyt Suo­mes­sa tai Vi­ros­sa.

Valkoposkihanhet ovat saapumassa pelloille.

Valkoposkihanhet ovat saapumassa pelloille.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.4.2024 10.56

Valkoposkihanhien muutto ennätysaikaisessa - Rääkkylässä maanantaina jo 8 000 yksilöä

Läm­pi­mät säät ja myö­tä­tuu­let ovat vauh­dit­ta­neet val­ko­pos­ki­han­hien muut­toa. Noin puo­let ark­ti­sil­la alu­eil­la pe­si­vis­tä rei­lus­ta mil­joo­nas­ta val­ko­pos­ki­han­hes­ta on nyt Suo­mes­sa tai Vi­ros­sa.

Uutiset
30.4.2024 10.07

Käki kukkui Juurikassa

Lu­ki­jam­me lä­het­ti vies­tiä, et­tä va­pun aat­to­na huh­ti­kuun 30. aa­mul­la Ki­teen Juu­ri­kas­sa klo 4.20 käki kuk­kui 12 ker­taa ja pie­nen tau­on jäl­keen jat­koi ku­kun­taa, sää oli +10, il­ma kos­tea ja pil­vi­nen.

Uutiset
30.4.2024 10.07

Käki kukkui Juurikassa

Lu­ki­jam­me lä­het­ti vies­tiä, et­tä va­pun aat­to­na huh­ti­kuun 30. aa­mul­la Ki­teen Juu­ri­kas­sa klo 4.20 käki kuk­kui 12 ker­taa ja pie­nen tau­on jäl­keen jat­koi ku­kun­taa, sää oli +10, il­ma kos­tea ja pil­vi­nen.

Vuonna 2015 jäähallikiinteistöön asennettiin LED-valaistus. Arkistokuva.

Vuonna 2015 jäähallikiinteistöön asennettiin LED-valaistus. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2024 9.24

Jäähallikiinteistö ja irtain Kiteen kaupungille

Ki­teen Jää­hal­li Oy lah­joit­taa ra­ken­nuk­set ja ir­tai­men omai­suu­den Ki­teen kau­pun­gil­le. Alus­ta­van ar­vi­on mu­kaan jää­hal­liyh­ti­ön toi­min­taa on mah­dol­lis­ta jat­kaa ny­kyi­sel­lä ku­lu­ra­ken­teel­la ja toi­min­noil­la.

Vuonna 2015 jäähallikiinteistöön asennettiin LED-valaistus. Arkistokuva.

Vuonna 2015 jäähallikiinteistöön asennettiin LED-valaistus. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
30.4.2024 9.24

Jäähallikiinteistö ja irtain Kiteen kaupungille

Ki­teen Jää­hal­li Oy lah­joit­taa ra­ken­nuk­set ja ir­tai­men omai­suu­den Ki­teen kau­pun­gil­le. Alus­ta­van ar­vi­on mu­kaan jää­hal­liyh­ti­ön toi­min­taa on mah­dol­lis­ta jat­kaa ny­kyi­sel­lä ku­lu­ra­ken­teel­la ja toi­min­noil­la.

Veteraani-iltamat houkutteli näyttelykeskukseen runsaasti väkeä.

Veteraani-iltamat houkutteli näyttelykeskukseen runsaasti väkeä.

Miikka Kivinen

Uutiset
29.4.2024 10.35

Veteraani-iltamat näytte­ly­kes­kuksessa

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä jär­jes­tet­tiin kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää edel­tä­vä­nä il­ta­na ve­te­raa­ni-il­ta­mat. Ky­sees­sä oli jo en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan pe­rin­tei­siä ve­te­raa­ni­ta­pah­tu­mia hie­man va­paa­muo­toi­sem­pi ti­lai­suus. Pai­kal­le oli saa­pu­nut var­sin run­saas­ti vä­keä. Kah­vi­tar­joi­lui­den li­säk­si vie­raat pää­si­vät kuun­te­le­maan ve­te­raa­ni­muis­te­loi­ta ja mu­siik­kie­si­tyk­siä sekä osal­lis­tu­maan yh­teis­lau­lui­hin. Myös pe­rin­ne­huo­nee­seen pää­si tu­tus­tu­maan.

Veteraani-iltamat houkutteli näyttelykeskukseen runsaasti väkeä.

Veteraani-iltamat houkutteli näyttelykeskukseen runsaasti väkeä.

Miikka Kivinen

Uutiset
29.4.2024 10.35

Veteraani-iltamat näytte­ly­kes­kuksessa

Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tees­sä jär­jes­tet­tiin kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää edel­tä­vä­nä il­ta­na ve­te­raa­ni-il­ta­mat. Ky­sees­sä oli jo en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan pe­rin­tei­siä ve­te­raa­ni­ta­pah­tu­mia hie­man va­paa­muo­toi­sem­pi ti­lai­suus. Pai­kal­le oli saa­pu­nut var­sin run­saas­ti vä­keä. Kah­vi­tar­joi­lui­den li­säk­si vie­raat pää­si­vät kuun­te­le­maan ve­te­raa­ni­muis­te­loi­ta ja mu­siik­kie­si­tyk­siä sekä osal­lis­tu­maan yh­teis­lau­lui­hin. Myös pe­rin­ne­huo­nee­seen pää­si tu­tus­tu­maan.

Retkikummit Jani Varis ja Henrik Rantanen lintuoppaina Oravilahden tornilla.

Retkikummit Jani Varis ja Henrik Rantanen lintuoppaina Oravilahden tornilla.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.4.2024 8.38

Oravilahdella odotellaan Tornien taistoa

Ora­vi­lah­den lin­tu­tor­nis­ta au­ke­aa laa­ja nä­ky­mä kui­va­tu­sa­lu­een pel­to­au­ke­al­le. Kau­em­pa­na pil­kot­taa Rääk­ky­län kir­kon tor­ni. Noin tu­han­nen heh­taa­rin alue ke­rää eri­tyi­ses­ti ruo­kai­le­via muut­to­lin­tu­ja. Kym­me­nen vuot­ta käy­tös­sä ol­lut lin­tu­lin­nak­si­kin kut­sut­tu lin­tu­tor­ni on ol­lut lin­tu­har­ras­ta­jien ja lä­hei­sel­lä ul­koi­lu­rei­til­lä liik­ku­vien ah­ke­ras­sa käy­tös­sä.

Retkikummit Jani Varis ja Henrik Rantanen lintuoppaina Oravilahden tornilla.

Retkikummit Jani Varis ja Henrik Rantanen lintuoppaina Oravilahden tornilla.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.4.2024 8.38

Oravilahdella odotellaan Tornien taistoa

Ora­vi­lah­den lin­tu­tor­nis­ta au­ke­aa laa­ja nä­ky­mä kui­va­tu­sa­lu­een pel­to­au­ke­al­le. Kau­em­pa­na pil­kot­taa Rääk­ky­län kir­kon tor­ni. Noin tu­han­nen heh­taa­rin alue ke­rää eri­tyi­ses­ti ruo­kai­le­via muut­to­lin­tu­ja. Kym­me­nen vuot­ta käy­tös­sä ol­lut lin­tu­lin­nak­si­kin kut­sut­tu lin­tu­tor­ni on ol­lut lin­tu­har­ras­ta­jien ja lä­hei­sel­lä ul­koi­lu­rei­til­lä liik­ku­vien ah­ke­ras­sa käy­tös­sä.

Lisää aiheesta

Kysely