JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.53

Värikylläisiä kissoja piirrettynä ja muovailtuna

Jär­ven­tauk­sen Seu­ra­pir­tin kah­vi­on Ke­sää ja kis­so­ja-näyt­te­lyn tai­tei­li­ja on 11-vuo­ti­as Hil­ja Rau­ti­ai­nen, joka voi­si piir­tää vaik­ka koko päi­vän.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Hilja Rautiaisen ensimmäinen taidenäyttely on tänä kesänä Järventauksen Seurapirtillä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.53

Värikylläisiä kissoja piirrettynä ja muovailtuna

Jär­ven­tauk­sen Seu­ra­pir­tin kah­vi­on Ke­sää ja kis­so­ja-näyt­te­lyn tai­tei­li­ja on 11-vuo­ti­as Hil­ja Rau­ti­ai­nen, joka voi­si piir­tää vaik­ka koko päi­vän.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.38

Tarinoita tallennetaan tapahtumissa

Mitä kaik­kea kuu­lui­kaan Nie­mi­sen tii­li­teh­taan his­to­ri­aan? Mis­sä si­jait­si ai­koi­naan tu­li­tik­ku­teh­das Ra­ja­se­läs­sä? Tie­sit­kös, et­tä Nie­mi­sen tii­li­teh­taan ran­ta oli jo mää­rät­ty eva­kuo­in­ti­pai­kak­si, jos sota-ai­kaan oli­si ky­lä­läi­sil­le läh­tö tul­lut evak­koon? Nämä ja muut pai­kal­lis­his­to­ri­aan liit­ty­vät ky­sy­myk­set nou­si­vat esil­le kun Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la vie­tet­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat-hank­keen ti­lai­suut­ta.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Tommi Sallinen kyseli Eino Pippurilta muistoja lapsuuden kouluajoista.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
30.6.2022 13.38

Tarinoita tallennetaan tapahtumissa

Mitä kaik­kea kuu­lui­kaan Nie­mi­sen tii­li­teh­taan his­to­ri­aan? Mis­sä si­jait­si ai­koi­naan tu­li­tik­ku­teh­das Ra­ja­se­läs­sä? Tie­sit­kös, et­tä Nie­mi­sen tii­li­teh­taan ran­ta oli jo mää­rät­ty eva­kuo­in­ti­pai­kak­si, jos sota-ai­kaan oli­si ky­lä­läi­sil­le läh­tö tul­lut evak­koon? Nämä ja muut pai­kal­lis­his­to­ri­aan liit­ty­vät ky­sy­myk­set nou­si­vat esil­le kun Nie­mi­sen ur­hei­lu­ta­lol­la vie­tet­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat-hank­keen ti­lai­suut­ta.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Kaisa Jussila

Kulttuuri
28.6.2022 15.33

Kirkossa koettiin tanssin voima

Tans­si­tai­tei­li­ja, ba­let­ti­tans­si­ja Tuu­li-Maa­ria Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm toi Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­si­vie­rai­lul­laan To­mus­ta tai­vaan­ran­taan -ni­mi­sen tans­sie­si­tyk­sen­sä Toh­ma­jär­ven kirk­koon. Hel­tei­se­nä ke­sä­kuun il­ta­na esi­tys­tä saa­pui seu­raa­maan run­sas jouk­ko tai­teen ys­tä­viä.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Tohmajärven taiteilijaresidenssissä vieraillut Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström toi Tomusta taivaanrantaan -tanssiesityksensä Tohmajärven kirkkoon. Kuva: Kaisa Jussila.

Kaisa Jussila

Kulttuuri
28.6.2022 15.33

Kirkossa koettiin tanssin voima

Tans­si­tai­tei­li­ja, ba­let­ti­tans­si­ja Tuu­li-Maa­ria Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm toi Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­si­vie­rai­lul­laan To­mus­ta tai­vaan­ran­taan -ni­mi­sen tans­sie­si­tyk­sen­sä Toh­ma­jär­ven kirk­koon. Hel­tei­se­nä ke­sä­kuun il­ta­na esi­tys­tä saa­pui seu­raa­maan run­sas jouk­ko tai­teen ys­tä­viä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2022 9.16

Tanska­lais­vah­vistusta Paksuniemen kesäteatteriin

Ri­äk­ky­e­tat­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-näy­tel­män työs­tä­mi­nen on an­ta­nut am­men­net­ta­vaa pit­käk­si ai­kaa Hel­mi Lin­nos­mal­le ja Toni Rii­hi­luo­mal­le.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Helmi Linnosmaa ja Toni Riihiluoma asuvat kuukauden Rääkkylässä esiintyessään kesäteatterissa Paksuniemessä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
28.6.2022 9.16

Tanska­lais­vah­vistusta Paksuniemen kesäteatteriin

Ri­äk­ky­e­tat­te­rin An­na mul­le täh­ti­tai­vas-näy­tel­män työs­tä­mi­nen on an­ta­nut am­men­net­ta­vaa pit­käk­si ai­kaa Hel­mi Lin­nos­mal­le ja Toni Rii­hi­luo­mal­le.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2022 19.21

Oravisalon ja Varpasalon yhdistys juhlii elokuussa

Sai­maan saa­ris­ton ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys juh­lii elo­kuus­sa kym­me­net­tä toi­min­ta­vuot­taan.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Elokuisten lavatanssien yhteydessä nähdään myös tulishow. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
27.6.2022 19.21

Oravisalon ja Varpasalon yhdistys juhlii elokuussa

Sai­maan saa­ris­ton ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys juh­lii elo­kuus­sa kym­me­net­tä toi­min­ta­vuot­taan.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.6.2022 10.56

Ruusulafolkilla juhlavuosi - maakuntajohtaja vierailee päätöskonsertissa

Rääk­ky­läs­sä Kult­tuu­ri­ko­ti Vil­la Ruu­su­las­sa jo 15. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä las­ten ja nuor­ten mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Fol­kis­sa soit­ta­mi­sen sa­loi­hin Pii­mä­lah­del­la pe­reh­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la 21 eri-ikäis­tä soit­ta­jaa.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Ruusula Folk huipentaa kansanmusiikkileirin perjantaina. Arkistokuva vuodelta 2020: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.6.2022 10.56

Ruusulafolkilla juhlavuosi - maakuntajohtaja vierailee päätöskonsertissa

Rääk­ky­läs­sä Kult­tuu­ri­ko­ti Vil­la Ruu­su­las­sa jo 15. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä las­ten ja nuor­ten mu­siik­ki­lei­ri Ruu­su­la Fol­kis­sa soit­ta­mi­sen sa­loi­hin Pii­mä­lah­del­la pe­reh­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la 21 eri-ikäis­tä soit­ta­jaa.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Ulla Nikula

Kulttuuri
27.6.2022 8.50

Jazzkitaristi Mathias Sandberg kiertueellaan Tohmajärvelle

Jaz­z­ki­ta­ris­ti ja sä­vel­tä­jä Mat­hi­as Sand­berg, "The Doc­tor", saa­puu ke­sä­kui­sel­la Suo­men kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Si­vis­tys­kes­kus Ah­joon ke­sä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na. Sand­berg kuu­luu maam­me ak­tii­vi­sim­piin jaz­z­muu­si­koi­hin, jota on ku­vat­tu ame­rik­ka­lai­ses­sa Jaz­ziz Ma­ga­zi­ne -leh­des­sä yh­dek­si Suo­men par­hai­ten var­jel­luis­ta sa­lai­suuk­sis­ta.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg esiintyy kesäkuun lopussa Tohmajärvellä. Pressikuva: Ulla Nikula.

Ulla Nikula

Kulttuuri
27.6.2022 8.50

Jazzkitaristi Mathias Sandberg kiertueellaan Tohmajärvelle

Jaz­z­ki­ta­ris­ti ja sä­vel­tä­jä Mat­hi­as Sand­berg, "The Doc­tor", saa­puu ke­sä­kui­sel­la Suo­men kier­tu­eel­laan Toh­ma­jär­ven Si­vis­tys­kes­kus Ah­joon ke­sä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na. Sand­berg kuu­luu maam­me ak­tii­vi­sim­piin jaz­z­muu­si­koi­hin, jota on ku­vat­tu ame­rik­ka­lai­ses­sa Jaz­ziz Ma­ga­zi­ne -leh­des­sä yh­dek­si Suo­men par­hai­ten var­jel­luis­ta sa­lai­suuk­sis­ta.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari.    Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari. Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Unto Martikainen

Kulttuuri
25.6.2022 10.10

Pyhän Kolminaisuuden ja Nektarios Eginalaisen kirkko Kiteellä

Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan uu­sin py­häk­kö on Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va kirk­ko, joka val­mis­tui vuon­na 1998. Sen vih­ki py­hään käyt­töön­sä Suo­men or­to­dok­si­sen kir­kon pää­mies, ark­ki­piis­pa Jo­han­nes Hel­lun­tai­na 2000. By­sant­ti­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­van kir­kon on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Sirk­ka Sort­ti. Kau­nis kirk­ko on omis­tet­tu py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen muis­tol­le. Seu­raa­vas­sa luon­neh­di­taan ly­hy­es­ti Py­hän Nek­ta­ri­ok­sen elä­män­vai­hei­ta.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari.    Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon ikonostaasi ja alttari. Oikealla kirkonisäntä Markku Ylönen. Kuva: Kirjoittajan kokoelmat, Joensuu.

Unto Martikainen

Kulttuuri
25.6.2022 10.10

Pyhän Kolminaisuuden ja Nektarios Eginalaisen kirkko Kiteellä

Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan uu­sin py­häk­kö on Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­va kirk­ko, joka val­mis­tui vuon­na 1998. Sen vih­ki py­hään käyt­töön­sä Suo­men or­to­dok­si­sen kir­kon pää­mies, ark­ki­piis­pa Jo­han­nes Hel­lun­tai­na 2000. By­sant­ti­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­van kir­kon on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Sirk­ka Sort­ti. Kau­nis kirk­ko on omis­tet­tu py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen muis­tol­le. Seu­raa­vas­sa luon­neh­di­taan ly­hy­es­ti Py­hän Nek­ta­ri­ok­sen elä­män­vai­hei­ta.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.6.2022 13.29

Sami Kurosen makumatka Pohjois-Karjalassa alkaa - Keski-Karjalan jakso esitetään viimeisenä

Ra­dio- ja te­le­vi­si­o­juon­ta­ja­na tun­ne­tun Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­ma al­kaa en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Veljekset Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat ruokamatkailusarjaa Rääkkylässä toukokuun puolivälissä.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.6.2022 13.29

Sami Kurosen makumatka Pohjois-Karjalassa alkaa - Keski-Karjalan jakso esitetään viimeisenä

Ra­dio- ja te­le­vi­si­o­juon­ta­ja­na tun­ne­tun Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa-oh­jel­ma al­kaa en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na.

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Airi Turunen

Kulttuuri
23.6.2022 10.45

Kansainvälinen raati kahvitteli Sovintolassa

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja So­vin­to­la-yh­dis­tys isän­nöi­vät So­vin­to­las­sa ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na kan­sain­vä­lis­tä raa­tia.

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Sovintolassa laitettiin pöytä koreaksi kansainvälisiä vieraita varten. Kuva: Airi Turunen

Airi Turunen

Kulttuuri
23.6.2022 10.45

Kansainvälinen raati kahvitteli Sovintolassa

Ke­sä­lah­den kult­tuu­ri­seu­ra ja So­vin­to­la-yh­dis­tys isän­nöi­vät So­vin­to­las­sa ku­lu­van vii­kon tiis­tai­na kan­sain­vä­lis­tä raa­tia.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 7.55

Kulttuuri kuuluu kylillä koko viikon ajan

Pe­rin­tei­sen tii­viin fes­ta­ri­vii­kon­lo­pun si­jaan Ki­hauk­sen oh­jel­mis­to on ha­jau­tet­tu useik­si pie­nem­mik­si ta­pah­tu­mik­si eri puo­lil­le pi­tä­jää.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Mammu Koskelo luotsaa Kihauksen järjestelyjä vuosikymmenten kokemuksella.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 7.55

Kulttuuri kuuluu kylillä koko viikon ajan

Pe­rin­tei­sen tii­viin fes­ta­ri­vii­kon­lo­pun si­jaan Ki­hauk­sen oh­jel­mis­to on ha­jau­tet­tu useik­si pie­nem­mik­si ta­pah­tu­mik­si eri puo­lil­le pi­tä­jää.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 6.25

Vapaaehtoistyö antaa onnistumisen iloa ja uusia tuttavuuksia

Kun Ki­haus on juu­ri al­ka­nut, väki viih­tyy ta­pah­tu­mas­sa ja bän­deil­lä kaik­ki jär­jes­te­lyt toi­mi­vat, Kat­ja Si­ner­vol­la on par­haat het­ket me­neil­lään. Vuo­des­ta 2015 ta­pah­tu­man va­paa­eh­toi­siin toi­mi­joi­hin lu­keu­tu­nut Si­ner­vo odot­taa eni­ten Ki­hauk­sel­ta ylei­söä ja suo­tui­saa sää­tä.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
22.6.2022 6.25

Vapaaehtoistyö antaa onnistumisen iloa ja uusia tuttavuuksia

Kun Ki­haus on juu­ri al­ka­nut, väki viih­tyy ta­pah­tu­mas­sa ja bän­deil­lä kaik­ki jär­jes­te­lyt toi­mi­vat, Kat­ja Si­ner­vol­la on par­haat het­ket me­neil­lään. Vuo­des­ta 2015 ta­pah­tu­man va­paa­eh­toi­siin toi­mi­joi­hin lu­keu­tu­nut Si­ner­vo odot­taa eni­ten Ki­hauk­sel­ta ylei­söä ja suo­tui­saa sää­tä.

Kulttuuri
22.6.2022 3.10

Harvinaista musiikkiherkkua Havolassa

Tu­le­va­na tiis­tai­na on Ha­vo­lan ke­sän kon­sert­tien sar­jas­sa kuul­ta­vis­sa har­vi­nais­ta herk­kua, kun sa­liin as­te­lee jo­en­suu­lai­nen Tor­vi­seit­sik­ko Pie­li­nen. Ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat poh­jois­kar­ja­lai­set am­mat­ti­muu­si­kot Vil­le Kar­ja­lai­nen, Es-kor­net­ti, Jou­ni Ar­po­nen, 1. Bb-kor­net­ti, Sami Haa­ra­nen, 2. Bb-kor­net­ti, Pert­ti Vat­tu­lai­nen, Es-alt­to­tor­vi, Jark­ko Mus­to­nen, Bb-te­no­ri­tor­vi, Ilk­ka Karp­pa­nen, Bb-ba­ri­to­ni­tor­vi ja Ari Var­pu­la, Es-tuu­ba. Yh­tye on pe­rus­tet­tu 2020, ja se on kon­ser­toi­nut muun mu­as­sa Liek­san Brahe-sa­lis­sa, Jo­en­suun kau­pun­gin Kult­tuu­ri­tup­sah­duk­sis­sa sekä Jo­en­suun Mu­siik­ki­tal­ves­sa.

Kulttuuri
22.6.2022 3.10

Harvinaista musiikkiherkkua Havolassa

Tu­le­va­na tiis­tai­na on Ha­vo­lan ke­sän kon­sert­tien sar­jas­sa kuul­ta­vis­sa har­vi­nais­ta herk­kua, kun sa­liin as­te­lee jo­en­suu­lai­nen Tor­vi­seit­sik­ko Pie­li­nen. Ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat poh­jois­kar­ja­lai­set am­mat­ti­muu­si­kot Vil­le Kar­ja­lai­nen, Es-kor­net­ti, Jou­ni Ar­po­nen, 1. Bb-kor­net­ti, Sami Haa­ra­nen, 2. Bb-kor­net­ti, Pert­ti Vat­tu­lai­nen, Es-alt­to­tor­vi, Jark­ko Mus­to­nen, Bb-te­no­ri­tor­vi, Ilk­ka Karp­pa­nen, Bb-ba­ri­to­ni­tor­vi ja Ari Var­pu­la, Es-tuu­ba. Yh­tye on pe­rus­tet­tu 2020, ja se on kon­ser­toi­nut muun mu­as­sa Liek­san Brahe-sa­lis­sa, Jo­en­suun kau­pun­gin Kult­tuu­ri­tup­sah­duk­sis­sa sekä Jo­en­suun Mu­siik­ki­tal­ves­sa.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.6.2022 8.25

Helposti lähestyttävää lähitaidetta Meijän Kammarilla

Läm­min­hen­ki­siä tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­tet­tiin sun­nun­tai­na 19.6. Mei­jän Kam­ma­rin ylä­ker­ras­sa ole­vas­sa näyt­te­ly­ti­las­sa, jos­sa tai­de on hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vää. Näyt­teil­lä on mo­ni­puo­li­nen ko­ko­el­ma kol­mel­ta tai­tei­li­jal­ta. Yh­dis­tä­vä te­ki­jä on si­dos paik­ka­kun­taan: lä­hi­tai­teek­si­kin sitä voi ni­mit­tää. Tek­nii­koil­taan, ma­te­ri­aa­leil­taan ja ai­heil­taan työt taas poik­ke­a­vat toi­sis­taan täy­sin.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Lähitaiteilijat Leena Rantala, Pena Penna ja Minna Olenius näyttelynsä avajaisissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
21.6.2022 8.25

Helposti lähestyttävää lähitaidetta Meijän Kammarilla

Läm­min­hen­ki­siä tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia vie­tet­tiin sun­nun­tai­na 19.6. Mei­jän Kam­ma­rin ylä­ker­ras­sa ole­vas­sa näyt­te­ly­ti­las­sa, jos­sa tai­de on hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vää. Näyt­teil­lä on mo­ni­puo­li­nen ko­ko­el­ma kol­mel­ta tai­tei­li­jal­ta. Yh­dis­tä­vä te­ki­jä on si­dos paik­ka­kun­taan: lä­hi­tai­teek­si­kin sitä voi ni­mit­tää. Tek­nii­koil­taan, ma­te­ri­aa­leil­taan ja ai­heil­taan työt taas poik­ke­a­vat toi­sis­taan täy­sin.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

Alpo Jääskeläisen arkisto

Kulttuuri
20.6.2022 7.14

Lions-club Kitee 65-vuotias

Li­ons-aa­te le­vi­si Ame­ri­kas­ta Suo­meen v. 1950, jol­loin en­sim­mäi­nen klubi pe­rus­tet­tiin Hel­sin­kiin. Poh­jois-Kar­ja­lan en­sim­mäi­nen klubi LC Jo­en­suu pe­rus­tet­tiin 30.1.1955. No­pe­as­ti aa­te le­vi­si Liek­san ja Nur­mek­sen kaut­ta Ki­teel­le­kin.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

LC-Kitee 1980-luvun alkupuolella. Kuva Alpo Jääskeläisen arkistosta.

Alpo Jääskeläisen arkisto

Kulttuuri
20.6.2022 7.14

Lions-club Kitee 65-vuotias

Li­ons-aa­te le­vi­si Ame­ri­kas­ta Suo­meen v. 1950, jol­loin en­sim­mäi­nen klubi pe­rus­tet­tiin Hel­sin­kiin. Poh­jois-Kar­ja­lan en­sim­mäi­nen klubi LC Jo­en­suu pe­rus­tet­tiin 30.1.1955. No­pe­as­ti aa­te le­vi­si Liek­san ja Nur­mek­sen kaut­ta Ki­teel­le­kin.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
13.6.2022 10.14

Katri Helenan lapsuu­den­mai­semissa vaikutteita hakemassa

Kuk­ki­va luon­to Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin ja Ny­ma­nin ta­lon ym­pä­ril­lä on hur­man­nut vie­rai­li­jan. Eli­na Hir­vo­nen on kir­jai­li­ja, toi­mit­ta­ja ja do­ku­men­ta­ris­ti, ja hän on tul­lut Toh­ma­jär­ven pääs­täk­seen pe­ril­le Kat­ri He­le­nan lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­sien mil­jöös­tä. Hän ky­se­lee ra­ken­nus­ten his­to­ri­as­ta, ai­van kuin oli­si ai­em­min­kin vie­rail­lut paik­ka­kun­nal­la, vaik­ka näin ei ole.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Elina Hirvonen on hurmaantunut kukkivista omena- ja kirsikkapuista.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
13.6.2022 10.14

Katri Helenan lapsuu­den­mai­semissa vaikutteita hakemassa

Kuk­ki­va luon­to Toh­ma­jär­ven tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin ja Ny­ma­nin ta­lon ym­pä­ril­lä on hur­man­nut vie­rai­li­jan. Eli­na Hir­vo­nen on kir­jai­li­ja, toi­mit­ta­ja ja do­ku­men­ta­ris­ti, ja hän on tul­lut Toh­ma­jär­ven pääs­täk­seen pe­ril­le Kat­ri He­le­nan lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­sien mil­jöös­tä. Hän ky­se­lee ra­ken­nus­ten his­to­ri­as­ta, ai­van kuin oli­si ai­em­min­kin vie­rail­lut paik­ka­kun­nal­la, vaik­ka näin ei ole.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Mikko Löppönen

Kulttuuri
10.6.2022 15.34

Kesäviirikisan voittaja julkaistiin

Toh­ma­jär­vel­le ri­pus­te­taan en­si vii­kol­la uu­det ke­sä­vii­rit lie­hu­maan Kat­ri He­le­nan rai­til­le.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Lassi Farin suunnitteli kisan voittoviirin. Kuva: Mikko Löppönen.

Mikko Löppönen

Kulttuuri
10.6.2022 15.34

Kesäviirikisan voittaja julkaistiin

Toh­ma­jär­vel­le ri­pus­te­taan en­si vii­kol­la uu­det ke­sä­vii­rit lie­hu­maan Kat­ri He­le­nan rai­til­le.

Tältä se katsura (etualalla oleva kasvi) näyttää, Hannu Holopainen esittelee.

Tältä se katsura (etualalla oleva kasvi) näyttää, Hannu Holopainen esittelee.

Jouko Väistö

Kulttuuri
9.6.2022 17.13

Katsura tuli tutuksi

Sa­tut­ko tie­tä­mään, mikä on kat­su­ra. Ki­tee­läi­nen Han­nu Ho­lo­pai­nen tie­tää. Sel­lai­nen kas­vaa hä­nen pi­ha­pii­ris­sään.

Tältä se katsura (etualalla oleva kasvi) näyttää, Hannu Holopainen esittelee.

Tältä se katsura (etualalla oleva kasvi) näyttää, Hannu Holopainen esittelee.

Jouko Väistö

Kulttuuri
9.6.2022 17.13

Katsura tuli tutuksi

Sa­tut­ko tie­tä­mään, mikä on kat­su­ra. Ki­tee­läi­nen Han­nu Ho­lo­pai­nen tie­tää. Sel­lai­nen kas­vaa hä­nen pi­ha­pii­ris­sään.

maakuntapäivä

Kulttuuri
8.6.2022 12.17

Maakuntapäivän tapahtumatukea myönnettiin kymmenelle tapahtumalle

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to on va­lin­nut kym­me­nen kult­tuu­ri­toi­mi­jaa to­teut­ta­maan maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mia elo­kuun jäl­ki­puo­lis­kol­la. Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jiä ha­et­tiin tou­ko­kuus­sa ns. kään­tei­sel­lä kil­pai­lu­tuk­sel­la. Tänä vuon­na tu­et­tu­jen ta­pah­tu­mien mää­rä on pie­nem­pi kuin edel­lis­vuo­si­na, mut­ta ta­pah­tu­maa koh­den myön­net­tä­vä tuki suu­rem­pi.

maakuntapäivä

Kulttuuri
8.6.2022 12.17

Maakuntapäivän tapahtumatukea myönnettiin kymmenelle tapahtumalle

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to on va­lin­nut kym­me­nen kult­tuu­ri­toi­mi­jaa to­teut­ta­maan maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mia elo­kuun jäl­ki­puo­lis­kol­la. Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jiä ha­et­tiin tou­ko­kuus­sa ns. kään­tei­sel­lä kil­pai­lu­tuk­sel­la. Tänä vuon­na tu­et­tu­jen ta­pah­tu­mien mää­rä on pie­nem­pi kuin edel­lis­vuo­si­na, mut­ta ta­pah­tu­maa koh­den myön­net­tä­vä tuki suu­rem­pi.

Avoimien kylien tapahtumissa tarjoutuu tilaisuus juttuhetkiin. Kuvituskuva.

Avoimien kylien tapahtumissa tarjoutuu tilaisuus juttuhetkiin. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
8.6.2022 11.53

Suomen suurin yleisötapahtuma järjestetään tulevana lauantaina – Keski-Karjalasta mukana viisi kylää

Avoi­met Ky­lät -päi­vä jär­jes­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na 11. ke­sä­kuu­ta. Jo kah­dek­sat­ta ker­taa vie­tet­tä­vä Avoi­met Ky­lät-päi­vä on val­ta­kun­nal­li­nen ta­pah­tu­ma­päi­vä, jol­loin sa­dat ky­lät ym­pä­ri Suo­men kut­su­vat tu­tus­tu­maan toi­min­taan­sa ja jär­jes­tä­vät ta­pah­tu­mia. Päi­vän ta­voit­tee­na on li­sä­tä ky­lä­toi­min­nan tun­net­tuut­ta ja esi­tel­lä ky­lien mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa.

Avoimien kylien tapahtumissa tarjoutuu tilaisuus juttuhetkiin. Kuvituskuva.

Avoimien kylien tapahtumissa tarjoutuu tilaisuus juttuhetkiin. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Kulttuuri
8.6.2022 11.53

Suomen suurin yleisötapahtuma järjestetään tulevana lauantaina – Keski-Karjalasta mukana viisi kylää

Avoi­met Ky­lät -päi­vä jär­jes­te­tään tu­le­va­na lau­an­tai­na 11. ke­sä­kuu­ta. Jo kah­dek­sat­ta ker­taa vie­tet­tä­vä Avoi­met Ky­lät-päi­vä on val­ta­kun­nal­li­nen ta­pah­tu­ma­päi­vä, jol­loin sa­dat ky­lät ym­pä­ri Suo­men kut­su­vat tu­tus­tu­maan toi­min­taan­sa ja jär­jes­tä­vät ta­pah­tu­mia. Päi­vän ta­voit­tee­na on li­sä­tä ky­lä­toi­min­nan tun­net­tuut­ta ja esi­tel­lä ky­lien mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa.

Ensimmäisissä lukuharjoituksissa osa ryhmästä oli etäyhteyden päässä.

Ensimmäisissä lukuharjoituksissa osa ryhmästä oli etäyhteyden päässä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
5.6.2022 8.55

Laulujen lyriikat osa tarinaa

Ju­han­nu­saat­to­na Pak­su­nie­mes­sä saa en­si-il­tan­sa Ri­äk­ky­te­at­te­rin uu­sin tai­don­näy­te, Kat­ri He­le­nas­ta ker­to­va lau­lu­näy­tel­mä An­na mul­le täh­ti­tai­vas – mu­siik­ki­näy­tel­mä Kat­ri He­le­nas­ta. Sen on kä­si­kir­joit­ta­nut ja oh­jan­nut rääk­ky­lä­läis­läh­töi­nen näyt­te­li­jä-oh­jaa­ja Kai­ja Pa­ka­ri­nen. Mut­ta mik­si Ri­äk­ky­te­at­te­ri te­kee näy­tel­mää Kat­ri He­le­nas­ta?

Ensimmäisissä lukuharjoituksissa osa ryhmästä oli etäyhteyden päässä.

Ensimmäisissä lukuharjoituksissa osa ryhmästä oli etäyhteyden päässä.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
5.6.2022 8.55

Laulujen lyriikat osa tarinaa

Ju­han­nu­saat­to­na Pak­su­nie­mes­sä saa en­si-il­tan­sa Ri­äk­ky­te­at­te­rin uu­sin tai­don­näy­te, Kat­ri He­le­nas­ta ker­to­va lau­lu­näy­tel­mä An­na mul­le täh­ti­tai­vas – mu­siik­ki­näy­tel­mä Kat­ri He­le­nas­ta. Sen on kä­si­kir­joit­ta­nut ja oh­jan­nut rääk­ky­lä­läis­läh­töi­nen näyt­te­li­jä-oh­jaa­ja Kai­ja Pa­ka­ri­nen. Mut­ta mik­si Ri­äk­ky­te­at­te­ri te­kee näy­tel­mää Kat­ri He­le­nas­ta?

Nuoret näyttelijät Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen.

Nuoret näyttelijät Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
5.6.2022 4.45

Teatteriesitys, jolla on kerrottavaa!

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin tä­män ke­sän näy­tel­mä up­pou­tuu ajan­koh­tai­seen ai­hee­seen. Nimi Koi­vu ja täh­ti ei viit­taa To­pe­liuk­sen kuu­lui­saan sa­tuun, vaan ker­too eva­kon kai­pauk­sen koh­tees­ta. Ko­dis­taan pa­koon jou­tu­nut ko­kee vie­rau­den tun­net­ta. Ko­ti­rin­ta­mal­la ah­dis­taa so­das­sa ole­vien koh­ta­lo. Sota tu­lee kaik­kien elä­mään jol­lain ta­val­la.

Nuoret näyttelijät Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen.

Nuoret näyttelijät Ninnu Holopainen ja Enni Hasunen.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
5.6.2022 4.45

Teatteriesitys, jolla on kerrottavaa!

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin tä­män ke­sän näy­tel­mä up­pou­tuu ajan­koh­tai­seen ai­hee­seen. Nimi Koi­vu ja täh­ti ei viit­taa To­pe­liuk­sen kuu­lui­saan sa­tuun, vaan ker­too eva­kon kai­pauk­sen koh­tees­ta. Ko­dis­taan pa­koon jou­tu­nut ko­kee vie­rau­den tun­net­ta. Ko­ti­rin­ta­mal­la ah­dis­taa so­das­sa ole­vien koh­ta­lo. Sota tu­lee kaik­kien elä­mään jol­lain ta­val­la.

Veljet Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat matkailupainotteista ruokaohjelmaa Pohjois-Karjalassa.

Veljet Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat matkailupainotteista ruokaohjelmaa Pohjois-Karjalassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.6.2022 13.10

Maakunnan makuja telkkarissa -

Sami Kuronen kuvasi sarjaa Keski-Karjalassa

Ruok­keen lo­ma­ky­lä, Si­ro­lan lam­mas­ti­lan her­kut ja Vil­la Ruu­su­lan kult­tuu­ri­ko­ti esit­täy­ty­vät ko­ti­mai­sen mat­kai­lu­sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la tänä ke­sä­nä telk­ka­ris­sa.

Veljet Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat matkailupainotteista ruokaohjelmaa Pohjois-Karjalassa.

Veljet Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat matkailupainotteista ruokaohjelmaa Pohjois-Karjalassa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
4.6.2022 13.10

Maakunnan makuja telkkarissa -

Sami Kuronen kuvasi sarjaa Keski-Karjalassa

Ruok­keen lo­ma­ky­lä, Si­ro­lan lam­mas­ti­lan her­kut ja Vil­la Ruu­su­lan kult­tuu­ri­ko­ti esit­täy­ty­vät ko­ti­mai­sen mat­kai­lu­sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la tänä ke­sä­nä telk­ka­ris­sa.

Kesäkuun lopulla Tohmajärven kirkossa nähdään solistitanssija Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindströmin teos ”Tomusta Taivaanrantaan”. Kuvaaja: Jo Jackson. Teos: Tomusta Taivaanrantaan, Oulun tuomiokirkko vuonna 2022

Kesäkuun lopulla Tohmajärven kirkossa nähdään solistitanssija Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindströmin teos ”Tomusta Taivaanrantaan”. Kuvaaja: Jo Jackson. Teos: Tomusta Taivaanrantaan, Oulun tuomiokirkko vuonna 2022

Jo Jackson

Kulttuuri
4.6.2022 7.20

Taitei­li­ja­re­si­denssi rikastuttaa Tohmajärven kesää

– Tai­tei­li­jat tuo­vat ai­nut­laa­tui­sen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ri­tar­jon­taan. Ol­koon se sit­ten esi­tys, tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen, työ­pa­ja, näyt­te­ly tai vaik­ka haas­tat­te­lu leh­teen, Toh­ma­jär­ven kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää iloit­see.

Kesäkuun lopulla Tohmajärven kirkossa nähdään solistitanssija Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindströmin teos ”Tomusta Taivaanrantaan”. Kuvaaja: Jo Jackson. Teos: Tomusta Taivaanrantaan, Oulun tuomiokirkko vuonna 2022

Kesäkuun lopulla Tohmajärven kirkossa nähdään solistitanssija Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindströmin teos ”Tomusta Taivaanrantaan”. Kuvaaja: Jo Jackson. Teos: Tomusta Taivaanrantaan, Oulun tuomiokirkko vuonna 2022

Jo Jackson

Kulttuuri
4.6.2022 7.20

Taitei­li­ja­re­si­denssi rikastuttaa Tohmajärven kesää

– Tai­tei­li­jat tuo­vat ai­nut­laa­tui­sen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ri­tar­jon­taan. Ol­koon se sit­ten esi­tys, tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen, työ­pa­ja, näyt­te­ly tai vaik­ka haas­tat­te­lu leh­teen, Toh­ma­jär­ven kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää iloit­see.

Rantalan talon keskiosa on kaikista vanhin. Taloa on jatkettu vuosien saatossa kummallekin sivulle.

Rantalan talon keskiosa on kaikista vanhin. Taloa on jatkettu vuosien saatossa kummallekin sivulle.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
3.6.2022 13.38

Rantalan tilan historia tunnetaan 1700-luvulta lähtien; Hovintiellä toimi muun muassa nahkuri ja kestikievari

Ho­vin­tien var­rel­la si­jait­se­va vaa­lea maa­lais­ta­lo on yk­si kau­pun­gin van­him­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. Ti­lan his­to­ri­aa tun­ne­taan 1700-lu­vul­le saak­ka, ja sen mais­ta on vuo­sien saa­tos­sa loh­kot­tu tont­te­ja niin yk­si­tyis­ten kuin kun­nan­kin käyt­töön.

Rantalan talon keskiosa on kaikista vanhin. Taloa on jatkettu vuosien saatossa kummallekin sivulle.

Rantalan talon keskiosa on kaikista vanhin. Taloa on jatkettu vuosien saatossa kummallekin sivulle.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
3.6.2022 13.38

Rantalan tilan historia tunnetaan 1700-luvulta lähtien; Hovintiellä toimi muun muassa nahkuri ja kestikievari

Ho­vin­tien var­rel­la si­jait­se­va vaa­lea maa­lais­ta­lo on yk­si kau­pun­gin van­him­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta. Ti­lan his­to­ri­aa tun­ne­taan 1700-lu­vul­le saak­ka, ja sen mais­ta on vuo­sien saa­tos­sa loh­kot­tu tont­te­ja niin yk­si­tyis­ten kuin kun­nan­kin käyt­töön.

Pave Maijasen muistomerkki Kesälahden asemalla on matkailijoiden suosima kuvauspaikka.

Pave Maijasen muistomerkki Kesälahden asemalla on matkailijoiden suosima kuvauspaikka.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.6.2022 12.00

Asema, jolla konduktöörikin ottaa selfien

Ke­sä­lah­den rau­ta­tie­a­se­ma on paik­ka, jos­sa saat­taa näh­dä kon­duk­töö­rin hyp­pää­vän ase­mal­le ku­va­not­to­ai­keis­sa, sil­lä mat­kus­ta­vai­sia sy­käh­dyt­tää uu­si mo­nu­ment­ti. Vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa ase­man edus­tal­le asen­net­tiin Pave Mai­ja­sen muis­to­merk­ki, jon­ka teks­tis­sä lu­kee Ke­sä­lah­den ala­puo­lel­la teks­ti "tu­li­sit­ko ase­mal­le mua vas­taan, tu­li­sit­ko vas­taan". Teks­tin ala­puo­lel­la on suu­ri kivi, jol­la ju­naa tai ju­nan­tuo­maa voi odo­tel­la. Ki­veen on pul­tat­tu­na ki­ta­ra­sym­bo­li. Muis­to­mer­kin on suun­ni­tel­lut Pro Ke­sä­lah­den hal­li­tuk­sen jä­sen Erk­ki Lin­de­berg. Mo­nu­ment­ti on jo eh­ti­nyt muo­dos­tua suo­si­tuk­si ja tun­nel­mal­li­sek­si sel­fie­not­to­pai­kak­si.

Pave Maijasen muistomerkki Kesälahden asemalla on matkailijoiden suosima kuvauspaikka.

Pave Maijasen muistomerkki Kesälahden asemalla on matkailijoiden suosima kuvauspaikka.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
2.6.2022 12.00

Asema, jolla konduktöörikin ottaa selfien

Ke­sä­lah­den rau­ta­tie­a­se­ma on paik­ka, jos­sa saat­taa näh­dä kon­duk­töö­rin hyp­pää­vän ase­mal­le ku­va­not­to­ai­keis­sa, sil­lä mat­kus­ta­vai­sia sy­käh­dyt­tää uu­si mo­nu­ment­ti. Vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa ase­man edus­tal­le asen­net­tiin Pave Mai­ja­sen muis­to­merk­ki, jon­ka teks­tis­sä lu­kee Ke­sä­lah­den ala­puo­lel­la teks­ti "tu­li­sit­ko ase­mal­le mua vas­taan, tu­li­sit­ko vas­taan". Teks­tin ala­puo­lel­la on suu­ri kivi, jol­la ju­naa tai ju­nan­tuo­maa voi odo­tel­la. Ki­veen on pul­tat­tu­na ki­ta­ra­sym­bo­li. Muis­to­mer­kin on suun­ni­tel­lut Pro Ke­sä­lah­den hal­li­tuk­sen jä­sen Erk­ki Lin­de­berg. Mo­nu­ment­ti on jo eh­ti­nyt muo­dos­tua suo­si­tuk­si ja tun­nel­mal­li­sek­si sel­fie­not­to­pai­kak­si.

Kirkkotekstiilejä esitellessään Markku Ylönen sanoo myös kirkon pukeutuvan Luojan kauneuteen.

Kirkkotekstiilejä esitellessään Markku Ylönen sanoo myös kirkon pukeutuvan Luojan kauneuteen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.6.2022 15.09

Luonnonrauhaa ja ortodoksista kulttuuria

Ki­teen kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä tun­tu­mas­sa si­jait­se­va Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kirk­ko puis­to­a­lu­ei­neen tar­jo­aa kul­ki­jal­le luon­non­lä­hei­sen ja sa­mal­la or­to­dok­si­seen his­to­ri­aan joh­dat­te­le­van hil­jen­ty­mis­pai­kan. Kirk­ko on avoin­na hil­jen­ty­mi­sel­le ja tu­tus­tu­mi­sel­le hei­nä­kuus­sa.

Kirkkotekstiilejä esitellessään Markku Ylönen sanoo myös kirkon pukeutuvan Luojan kauneuteen.

Kirkkotekstiilejä esitellessään Markku Ylönen sanoo myös kirkon pukeutuvan Luojan kauneuteen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
1.6.2022 15.09

Luonnonrauhaa ja ortodoksista kulttuuria

Ki­teen kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä tun­tu­mas­sa si­jait­se­va Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kirk­ko puis­to­a­lu­ei­neen tar­jo­aa kul­ki­jal­le luon­non­lä­hei­sen ja sa­mal­la or­to­dok­si­seen his­to­ri­aan joh­dat­te­le­van hil­jen­ty­mis­pai­kan. Kirk­ko on avoin­na hil­jen­ty­mi­sel­le ja tu­tus­tu­mi­sel­le hei­nä­kuus­sa.

Sirkuskerhon vauhdikas ohjelma alkoi näyttävällä sisääntulolla.

Sirkuskerhon vauhdikas ohjelma alkoi näyttävällä sisääntulolla.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.5.2022 17.29

Puhoksen koulun sirkuskerho piti kutsuvie­ras­näy­töksen

Vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na Pu­hok­sen kou­lun sir­kus­ker­ho esit­te­li tai­to­jaan, hie­nos­sa, oi­kein kut­su­vie­rail­le tar­koi­te­tus­sa näy­tök­ses­sään. Kut­su­vie­rai­na oli pääs­syt kou­lun hen­ki­lö­kun­taa, reh­to­ri, pu­hok­sen päi­vä­ko­ti­lai­sia sekä kau­pun­gin edus­ta­jia ja pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja. Mehu- ja kek­si­tar­joi­lun jäl­keen vie­raat pää­si­vät naut­ti­maan oh­jel­mas­ta.

Sirkuskerhon vauhdikas ohjelma alkoi näyttävällä sisääntulolla.

Sirkuskerhon vauhdikas ohjelma alkoi näyttävällä sisääntulolla.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
24.5.2022 17.29

Puhoksen koulun sirkuskerho piti kutsuvie­ras­näy­töksen

Vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na Pu­hok­sen kou­lun sir­kus­ker­ho esit­te­li tai­to­jaan, hie­nos­sa, oi­kein kut­su­vie­rail­le tar­koi­te­tus­sa näy­tök­ses­sään. Kut­su­vie­rai­na oli pääs­syt kou­lun hen­ki­lö­kun­taa, reh­to­ri, pu­hok­sen päi­vä­ko­ti­lai­sia sekä kau­pun­gin edus­ta­jia ja pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja. Mehu- ja kek­si­tar­joi­lun jäl­keen vie­raat pää­si­vät naut­ti­maan oh­jel­mas­ta.

Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan Päivi Saarelma (toinen oikealta) ohjasi luovia menetelmiä rääkkyläläisille Tuula Hirvoselle (vas.) , Leena Salinille ja Marja-Liisa Lamminsalolle.

Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan Päivi Saarelma (toinen oikealta) ohjasi luovia menetelmiä rääkkyläläisille Tuula Hirvoselle (vas.) , Leena Salinille ja Marja-Liisa Lamminsalolle.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.5.2022 14.51

Yhdistyksille hyvinvointia kulttuurista

Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan-pi­lot­ti toi rääk­ky­lä­läi­sil­le yh­dis­tys­toi­mi­joil­le kult­tuu­rin kei­no­ja toi­min­ta­ta­voik­si ja jär­jes­töis­sä hyö­dyn­net­tä­vik­si. Pi­lo­tin ra­hoit­ta­ja­na toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan -han­ke ja yh­teis­työ­kump­pa­ni­na Poh­jois-Kar­ja­lan So­si­aa­li­tur­va­yh­dis­tys ry:n Ar­mi-han­ke.

Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan Päivi Saarelma (toinen oikealta) ohjasi luovia menetelmiä rääkkyläläisille Tuula Hirvoselle (vas.) , Leena Salinille ja Marja-Liisa Lamminsalolle.

Pohjois-Karjalan kansanteatteri Pokan Päivi Saarelma (toinen oikealta) ohjasi luovia menetelmiä rääkkyläläisille Tuula Hirvoselle (vas.) , Leena Salinille ja Marja-Liisa Lamminsalolle.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
24.5.2022 14.51

Yhdistyksille hyvinvointia kulttuurista

Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan-pi­lot­ti toi rääk­ky­lä­läi­sil­le yh­dis­tys­toi­mi­joil­le kult­tuu­rin kei­no­ja toi­min­ta­ta­voik­si ja jär­jes­töis­sä hyö­dyn­net­tä­vik­si. Pi­lo­tin ra­hoit­ta­ja­na toi­mii Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan -han­ke ja yh­teis­työ­kump­pa­ni­na Poh­jois-Kar­ja­lan So­si­aa­li­tur­va­yh­dis­tys ry:n Ar­mi-han­ke.

Kihaus järjestetään viime vuotiseen tapaan konserttisarjana, joka tuo kulttuuria erityisesti koulukeskuksen ympäristöön. Kuvituskuva vuodelta 2018.

Kihaus järjestetään viime vuotiseen tapaan konserttisarjana, joka tuo kulttuuria erityisesti koulukeskuksen ympäristöön. Kuvituskuva vuodelta 2018.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
24.5.2022 10.38

Kunta myönsi tukea Kihaukselle

Kun­nan­hal­li­tus myön­si Rääk­ky­lä Folk ry:lle 1 500 eu­ron tuen Ki­hauk­sen mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­siin.

Kihaus järjestetään viime vuotiseen tapaan konserttisarjana, joka tuo kulttuuria erityisesti koulukeskuksen ympäristöön. Kuvituskuva vuodelta 2018.

Kihaus järjestetään viime vuotiseen tapaan konserttisarjana, joka tuo kulttuuria erityisesti koulukeskuksen ympäristöön. Kuvituskuva vuodelta 2018.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
24.5.2022 10.38

Kunta myönsi tukea Kihaukselle

Kun­nan­hal­li­tus myön­si Rääk­ky­lä Folk ry:lle 1 500 eu­ron tuen Ki­hauk­sen mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­siin.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.5.2022 10.51

Värtsilän rauhaan vainoa pakoon

Kun Po­li­na Kuz­net­so­va, 32, vie­lä asui Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, hän pel­kä­si esi­mer­kik­si sitä, et­tä hä­nen lap­sen­sa käyt­täi­si­vät kou­lus­sa Uk­rai­nan ta­pah­tu­mis­ta sa­naa ”sota”. Hän oli jo en­nes­tään tark­kai­lun alai­se­na, kos­ka oli ot­ta­nut osaa mie­le­no­soi­tuk­siin.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Luutun surumielinen sointi täyttä huoneen, kun Polina soittaa kansanmusiikin tyyliin improvisoimaansa kappaletta.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
23.5.2022 10.51

Värtsilän rauhaan vainoa pakoon

Kun Po­li­na Kuz­net­so­va, 32, vie­lä asui Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, hän pel­kä­si esi­mer­kik­si sitä, et­tä hä­nen lap­sen­sa käyt­täi­si­vät kou­lus­sa Uk­rai­nan ta­pah­tu­mis­ta sa­naa ”sota”. Hän oli jo en­nes­tään tark­kai­lun alai­se­na, kos­ka oli ot­ta­nut osaa mie­le­no­soi­tuk­siin.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 17.14

Kiteen kirkkokuoro juhlisti yhdeksää vuosikymmentään

90 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti vuo­si­kym­me­ni­ään vii­me sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa yh­des­sä lau­lu­ryh­mä Lee­nan En­ke­lien ja lap­si­kuo­ro­lais­ten kans­sa. Kuo­ron ke­vään vii­mei­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­maan kuu­lui juh­la­lou­nas ja an­si­o­merk­kien jako. Kuo­ro juh­li 90 vuot­taan ker­taal­leen jo pal­mu­sun­nun­tai­na Ki­teel­lä toi­mi­vien kuo­ro­jen kans­sa pi­de­tys­sä yh­tei­ses­sä kon­ser­tis­sa.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Leena Gröhn-Dimovin (edessä) johtama Kiteen kirkkokuoro päätti kevätkautensa 90-vuotisjuhlan merkeissä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 17.14

Kiteen kirkkokuoro juhlisti yhdeksää vuosikymmentään

90 vuot­ta täyt­tä­vä Ki­teen seu­ra­kun­nan kirk­ko­kuo­ro juh­lis­ti vuo­si­kym­me­ni­ään vii­me sun­nun­tai­na pi­de­tys­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa yh­des­sä lau­lu­ryh­mä Lee­nan En­ke­lien ja lap­si­kuo­ro­lais­ten kans­sa. Kuo­ron ke­vään vii­mei­sen ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­maan kuu­lui juh­la­lou­nas ja an­si­o­merk­kien jako. Kuo­ro juh­li 90 vuot­taan ker­taal­leen jo pal­mu­sun­nun­tai­na Ki­teel­lä toi­mi­vien kuo­ro­jen kans­sa pi­de­tys­sä yh­tei­ses­sä kon­ser­tis­sa.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.5.2022 9.08

Kiteen keskustassa useita muinaisjäännöksiä

Ki­teel­lä asu­tus­ta on ol­lut, to­sin al­kuun hy­vin har­va­lu­kui­se­na, ki­vi­kau­del­ta läh­tien. Rau­ta­kau­del­la seu­dul­la liik­ku­nut väki koos­tui kam­pa­ke­raa­mi­ses­ta vä­es­tös­tä ja met­sä­lap­pa­lai­sis­ta, kun­nes sit­tem­min kar­ja­lai­set asut­ta­jat tu­li­vat paik­ka­kun­nal­le jää­däk­seen. Sa­lo­seu­duil­la met­säs­tel­lei­den erä­mies­ten jäl­keen vuo­ros­sa oli­vat kas­kea polt­ta­vat uu­di­sa­suk­kaat ja Ki­teen py­sy­vä asu­tus syn­tyi kes­ki­a­jan lo­pul­la. Var­hai­sim­mat mer­kit maan­vil­je­lyk­ses­tä ajoit­tu­vat 1400-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Lap­pa­lais- ja kar­ja­lais­kau­den ker­ros­tu­mat luon­nos­sa ovat vä­häi­siä ja enim­mäk­seen sat­tu­mal­ta maas­tos­ta löy­det­ty­jä esi­nei­tä.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Metallinpaljastimella on tiettävästi löydetty Päätyeen vesitorninmäeltä metallinen tykinkuula, joka voi olla peräisin jopa 1700-luvulta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
18.5.2022 9.08

Kiteen keskustassa useita muinaisjäännöksiä

Ki­teel­lä asu­tus­ta on ol­lut, to­sin al­kuun hy­vin har­va­lu­kui­se­na, ki­vi­kau­del­ta läh­tien. Rau­ta­kau­del­la seu­dul­la liik­ku­nut väki koos­tui kam­pa­ke­raa­mi­ses­ta vä­es­tös­tä ja met­sä­lap­pa­lai­sis­ta, kun­nes sit­tem­min kar­ja­lai­set asut­ta­jat tu­li­vat paik­ka­kun­nal­le jää­däk­seen. Sa­lo­seu­duil­la met­säs­tel­lei­den erä­mies­ten jäl­keen vuo­ros­sa oli­vat kas­kea polt­ta­vat uu­di­sa­suk­kaat ja Ki­teen py­sy­vä asu­tus syn­tyi kes­ki­a­jan lo­pul­la. Var­hai­sim­mat mer­kit maan­vil­je­lyk­ses­tä ajoit­tu­vat 1400-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Lap­pa­lais- ja kar­ja­lais­kau­den ker­ros­tu­mat luon­nos­sa ovat vä­häi­siä ja enim­mäk­seen sat­tu­mal­ta maas­tos­ta löy­det­ty­jä esi­nei­tä.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 8.58

Kansanopistolla tulossa elämyksellinen esitte­ly­vii­konloppu

Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la on mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Sen li­säk­si, et­tä opis­tol­la vie­te­tään hen­gel­lis­tä vii­kon­lop­pua on siel­lä myös kak­si­päi­väi­nen Avoi­mien ovien vii­kon­lop­pu.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Koulunkäynninohjaaja Susanna Lehkonen ja rehtori Eeva Nygren toivottavat tervetulleeksi nauttimaan Kiteen Evankelisen Kansanopiston avoimien ovien viikonlopusta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2022 8.58

Kansanopistolla tulossa elämyksellinen esitte­ly­vii­konloppu

Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la on mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Sen li­säk­si, et­tä opis­tol­la vie­te­tään hen­gel­lis­tä vii­kon­lop­pua on siel­lä myös kak­si­päi­väi­nen Avoi­mien ovien vii­kon­lop­pu.

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Iisa Vaine

Kulttuuri
18.5.2022 7.45

Kirjakarnevaalilla huikean monipuolinen ohjelma

Kir­ja­kar­ne­vaa­li on koko per­heen iloi­nen kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­li, joka jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­del­la ja Ki­teel­lä 27.5.–28.5. Kos­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti lap­set ja nuo­ret, toi­min­ta suun­na­taan per­jan­tai­na kou­luil­le. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na on kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­kes­kus So­vin­to­la Ke­sä­lah­del­la sekä Ki­tee­sa­li Ki­teel­lä.

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Lauantaipäivän tapahtumaa Sovintolassa juontavat Etti Vaine ja Ilona Kaustio. Kuva: Iisa Vaine

Iisa Vaine

Kulttuuri
18.5.2022 7.45

Kirjakarnevaalilla huikean monipuolinen ohjelma

Kir­ja­kar­ne­vaa­li on koko per­heen iloi­nen kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­li, joka jär­jes­te­tään Ke­sä­lah­del­la ja Ki­teel­lä 27.5.–28.5. Kos­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti lap­set ja nuo­ret, toi­min­ta suun­na­taan per­jan­tai­na kou­luil­le. Ta­pah­tu­man kes­kus­paik­ka­na on kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­kes­kus So­vin­to­la Ke­sä­lah­del­la sekä Ki­tee­sa­li Ki­teel­lä.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Kitee-Seura

Kulttuuri
17.5.2022 11.52

Historian tuntemuksella kohti juurtumista ja yhteisöllisyyttä

Riit­ta Ha­ku­li­nen kiin­nos­tui Ki­teen Kei­sa­rin­ku­jan his­to­ri­as­ta jo muu­tet­tu­aan ”ku­jal­le” asu­maan 16 vuot­ta sit­ten. Kol­men ki­lo­met­rin pi­tui­nen, vuon­na 1937 val­mis­tu­nut tie kaik­ki­ne si­vu­haa­roi­neen si­säl­tää mo­nen mon­ta ta­ri­naa, joi­ta Riit­ta on ke­rän­nyt tal­teen.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Näkymä vuonna 1960 Kiteen keskustasta Keisarinkujan alkukohdasta. Kuva Kitee-Seuran nettisivulta.

Kitee-Seura

Kulttuuri
17.5.2022 11.52

Historian tuntemuksella kohti juurtumista ja yhteisöllisyyttä

Riit­ta Ha­ku­li­nen kiin­nos­tui Ki­teen Kei­sa­rin­ku­jan his­to­ri­as­ta jo muu­tet­tu­aan ”ku­jal­le” asu­maan 16 vuot­ta sit­ten. Kol­men ki­lo­met­rin pi­tui­nen, vuon­na 1937 val­mis­tu­nut tie kaik­ki­ne si­vu­haa­roi­neen si­säl­tää mo­nen mon­ta ta­ri­naa, joi­ta Riit­ta on ke­rän­nyt tal­teen.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
16.5.2022 11.40

Tunteita herättävä Kunnallistalo

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä kes­kei­sel­lä pai­kal­la ul­jaas­ti sei­so­va kel­tai­nen talo, van­ha Kun­nal­lis­ta­lo, ja­kaa aja­tuk­sia. Osan mie­les­tä ru­mi­lus jou­tai­si maan ta­sal­le, kun taas toi­set ha­lu­ai­si­vat kun­nos­taa his­to­ri­al­li­sen maa­mer­kin vii­mei­sen pääl­le.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Kemien keskustaajamassa seisova Kunnallistalo tunnetaan myös lempinimellä Keltainen talo.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
16.5.2022 11.40

Tunteita herättävä Kunnallistalo

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä kes­kei­sel­lä pai­kal­la ul­jaas­ti sei­so­va kel­tai­nen talo, van­ha Kun­nal­lis­ta­lo, ja­kaa aja­tuk­sia. Osan mie­les­tä ru­mi­lus jou­tai­si maan ta­sal­le, kun taas toi­set ha­lu­ai­si­vat kun­nos­taa his­to­ri­al­li­sen maa­mer­kin vii­mei­sen pääl­le.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.5.2022 11.30

Kiteen kivikirkko – maamerkki ja menneiden polvien uhrauksien sinetti

Ki­teen nel­jän­nen kir­kon ra­ken­ta­mi­nen sai al­kun­sa ke­säl­lä 1876, kun sa­mal­la pai­kal­la ol­lut, vuon­na 1761 ra­ken­net­tu Ul­riik­ka Ele­o­noo­ran kirk­ko pa­loi. Pie­ta­rin leh­den seu­raa­va­na päi­vä­nä kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin mu­kaan vain kel­lo­ta­pu­li jäi pa­la­mat­ta. Ar­tik­ke­lin tie­to­jen mu­kaan palo sai al­kun­sa tu­pak­ka­pii­pus­ta.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Kiteen kivikirkon historia on mielenkiintoinen. Arkistokuva vuodelta 2020: Tuija Marienberg.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
16.5.2022 11.30

Kiteen kivikirkko – maamerkki ja menneiden polvien uhrauksien sinetti

Ki­teen nel­jän­nen kir­kon ra­ken­ta­mi­nen sai al­kun­sa ke­säl­lä 1876, kun sa­mal­la pai­kal­la ol­lut, vuon­na 1761 ra­ken­net­tu Ul­riik­ka Ele­o­noo­ran kirk­ko pa­loi. Pie­ta­rin leh­den seu­raa­va­na päi­vä­nä kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin mu­kaan vain kel­lo­ta­pu­li jäi pa­la­mat­ta. Ar­tik­ke­lin tie­to­jen mu­kaan palo sai al­kun­sa tu­pak­ka­pii­pus­ta.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.55

Talo, joka sai nimensä isäntänsä ammatista

Arp­pen­tien ku­pees­sa si­jait­se­va Toh­to­ri­la, joka myös Ti­kan ti­la­na tun­ne­taan, on yk­si Ki­teen kes­kus­tan mer­kit­tä­vim­mis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Jugend-tyylinen iso kuisti rakennettiin Tohtorilaan 1900-luvun alussa.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.55

Talo, joka sai nimensä isäntänsä ammatista

Arp­pen­tien ku­pees­sa si­jait­se­va Toh­to­ri­la, joka myös Ti­kan ti­la­na tun­ne­taan, on yk­si Ki­teen kes­kus­tan mer­kit­tä­vim­mis­tä his­to­ri­al­li­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.39

Postitalo on Kiteentien vanhin asuintalo

Van­hin säi­ly­nyt asuin­ta­lo Ki­teen­tien var­rel­la on lii­ken­neym­py­rän ku­pees­sa si­jait­se­van Win­te­rin talo, jon­ka al­ku­tai­val kie­tou­tuu pos­ti­lai­tok­sen ran­tau­tu­mi­seen Ki­teel­le.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

1800-luvun jälkipuoliskolla rakennettu kiinteistö tunnetaan myös Winterin talona.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
16.5.2022 10.39

Postitalo on Kiteentien vanhin asuintalo

Van­hin säi­ly­nyt asuin­ta­lo Ki­teen­tien var­rel­la on lii­ken­neym­py­rän ku­pees­sa si­jait­se­van Win­te­rin talo, jon­ka al­ku­tai­val kie­tou­tuu pos­ti­lai­tok­sen ran­tau­tu­mi­seen Ki­teel­le.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.5.2022 10.36

Monien tarinoiden tupa - paikka jossa päätettiin niin osuusmeijerin kuin suojeluskunnankin perustamisesta

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la kir­kon­ky­läs­sä si­jait­se­val­la Kin­nu­lan ti­lal­la on pit­kä his­to­ria, jota tun­ne­taan 1600-lu­vul­le saak­ka.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Tarinatupa lukeutuu Rääkkylän kirkonkylän vanhimpiin rakennuksiin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
13.5.2022 10.36

Monien tarinoiden tupa - paikka jossa päätettiin niin osuusmeijerin kuin suojeluskunnankin perustamisesta

Kes­kei­sel­lä pai­kal­la kir­kon­ky­läs­sä si­jait­se­val­la Kin­nu­lan ti­lal­la on pit­kä his­to­ria, jota tun­ne­taan 1600-lu­vul­le saak­ka.

Kulttuuri
12.5.2022 15.00

Sami Kuronen suuntaa makumatkalle Pohjois-Karjalaan

Suo­men tun­ne­tuim­piin TV- ja ra­di­o­juon­ta­jiin kuu­lu­va Sami Ku­ro­nen tu­tus­tuu Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lu­koh­tei­siin ja ma­kui­hin uu­des­sa Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa -TV-oh­jel­mas­sa.

Kulttuuri
12.5.2022 15.00

Sami Kuronen suuntaa makumatkalle Pohjois-Karjalaan

Suo­men tun­ne­tuim­piin TV- ja ra­di­o­juon­ta­jiin kuu­lu­va Sami Ku­ro­nen tu­tus­tuu Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lu­koh­tei­siin ja ma­kui­hin uu­des­sa Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa -TV-oh­jel­mas­sa.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.5.2022 11.50

Kitee mukana viemässä Saimaan aluetta Euroopan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskukseksi

Sai­maan alu­ees­ta on ke­hit­ty­mäs­sä yk­si Eu­roo­pan ruo­ka- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun kes­kus, sil­lä alue ha­kee Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -tit­te­liä vuo­del­le 2024. Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my Sai­maa Ma­na­ge­ment Pro­ject 2022-2023 -hank­keen han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen kä­väi­si Ki­teen Koi­vi­kol­la jär­jes­te­tys­sä ruo­ka-, mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa hank­kees­ta enem­män.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

European Region of Gastronomy Saimaa Management Project -hankkeen hankejohtaja Sari Kaasinen kertoi ruoka-, matkailu- ja kulttuuritoimijoille hankkeen etenemisestä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.5.2022 11.50

Kitee mukana viemässä Saimaan aluetta Euroopan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskukseksi

Sai­maan alu­ees­ta on ke­hit­ty­mäs­sä yk­si Eu­roo­pan ruo­ka- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun kes­kus, sil­lä alue ha­kee Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my -tit­te­liä vuo­del­le 2024. Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my Sai­maa Ma­na­ge­ment Pro­ject 2022-2023 -hank­keen han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen kä­väi­si Ki­teen Koi­vi­kol­la jär­jes­te­tys­sä ruo­ka-, mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa hank­kees­ta enem­män.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Kristiina Sotiriou

Kulttuuri
10.5.2022 12.40

Karamelleja Välimereltä tarjolla Kiteesalissa

Liek­sa­lai­nen Kris­tii­na So­ti­ri­ou tar­joi­lee Ki­teen kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van vie­raa­na Ka­ra­mel­le­ja Vä­li­me­rel­tä Ki­tee­sa­lis­sa sun­nun­tai­na 15. tou­ko­kuu­ta. Ka­ra­mel­lit si­säl­tä­vät Kris­tii­nan pi­a­no­sä­es­tyk­sel­lä esit­tä­miä tul­kin­to­ja ke­väi­sis­tä rans­ka­lai­sis­ta, es­pan­ja­lai­sis­ta, ita­li­a­lai­sis­ta ja kreik­ka­lai­sis­ta lau­luis­ta sekä ot­tei­ta hä­nen kir­joit­ta­mis­taan te­ok­sis­ta maus­tet­tu­na te­os­ten syn­ty­ta­ri­noil­la.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Irtokarkki-sarja tarjoillaan syötävän söpöissä karkkiväreissä. Kuva: Kristiina Sotiriou.

Kristiina Sotiriou

Kulttuuri
10.5.2022 12.40

Karamelleja Välimereltä tarjolla Kiteesalissa

Liek­sa­lai­nen Kris­tii­na So­ti­ri­ou tar­joi­lee Ki­teen kir­joit­ta­ja­yh­dis­tys Mart­van vie­raa­na Ka­ra­mel­le­ja Vä­li­me­rel­tä Ki­tee­sa­lis­sa sun­nun­tai­na 15. tou­ko­kuu­ta. Ka­ra­mel­lit si­säl­tä­vät Kris­tii­nan pi­a­no­sä­es­tyk­sel­lä esit­tä­miä tul­kin­to­ja ke­väi­sis­tä rans­ka­lai­sis­ta, es­pan­ja­lai­sis­ta, ita­li­a­lai­sis­ta ja kreik­ka­lai­sis­ta lau­luis­ta sekä ot­tei­ta hä­nen kir­joit­ta­mis­taan te­ok­sis­ta maus­tet­tu­na te­os­ten syn­ty­ta­ri­noil­la.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Jouko Väistö

Kulttuuri
9.5.2022 17.05

Ympäri on käyty ja yhteen tultu

– Taas­han myö ta­vat­tiin, oli­si­vat toh­ma­jär­ve­läi­set Mai­ja Aal­to­nen ja Ol­li Pu­rus­kai­nen voi­neet sa­noa näh­des­sään toi­sen­sa vii­me syk­sy­nä Pet­ra­vaa­ran kan­kaal­la.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Vanhojen valokuvien katselu toi Maijalle ja Ollille mieliin paljon muistoja yhteisiltä kouluajoilta. – Kunpa olisi tuolloin tullut pidettyä myös päiväkirjaa. Sitä olisi eläkepäivillä ollut mukava selata, Maija harmittelee.

Jouko Väistö

Kulttuuri
9.5.2022 17.05

Ympäri on käyty ja yhteen tultu

– Taas­han myö ta­vat­tiin, oli­si­vat toh­ma­jär­ve­läi­set Mai­ja Aal­to­nen ja Ol­li Pu­rus­kai­nen voi­neet sa­noa näh­des­sään toi­sen­sa vii­me syk­sy­nä Pet­ra­vaa­ran kan­kaal­la.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka. Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka. Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvonen

Kulttuuri
9.5.2022 13.43

Valokuvanäyttely saarilta korona-ajan tunnoista

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­van va­lo­ku­vaa­ja Vil­le Leh­vo­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly on esil­lä Ou­lus­sa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Ko­ko­nai­suu­den ku­vat on otet­tu Rääk­ky­läs­sä.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka. Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvosen Rääkkylässä kuvaama Saari-kuvasarja on esillä Oulussa Pohjoisessa valokuvakeskuksessa toukokuun loppuun saakka. Kuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvonen

Kulttuuri
9.5.2022 13.43

Valokuvanäyttely saarilta korona-ajan tunnoista

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­van va­lo­ku­vaa­ja Vil­le Leh­vo­sen va­lo­ku­va­näyt­te­ly on esil­lä Ou­lus­sa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Ko­ko­nai­suu­den ku­vat on otet­tu Rääk­ky­läs­sä.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.5.2022 10.35

Taikelta tukea kulttuu­ri­toi­mi­joille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke ja­koi vii­mei­sim­mäs­sä haus­saan ko­ro­na-apu­ra­ho­ja 30,4 mil­joo­naa eu­roa ja avus­tuk­sia 3,6 mil­joo­naa eu­roa. Tu­kea koh­den­net­tiin tai­tei­li­joil­le sekä tai­teen, kult­tuu­rin ja luo­vien alo­jen am­mat­ti­lai­sil­le eri tuo­tan­to­por­tais­sa. Apu­ra­han tai avus­tuk­sen sai 7 215 ha­ki­jaa, jois­ta kes­ki­kar­ja­lai­sia tai seu­tu­kun­nal­la vai­kut­ta­via oli kah­dek­san.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Kaisa Jussila on yksi Taiken korona-apurahan saaneista Keski-Karjalassa. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
9.5.2022 10.35

Taikelta tukea kulttuu­ri­toi­mi­joille

Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus Tai­ke ja­koi vii­mei­sim­mäs­sä haus­saan ko­ro­na-apu­ra­ho­ja 30,4 mil­joo­naa eu­roa ja avus­tuk­sia 3,6 mil­joo­naa eu­roa. Tu­kea koh­den­net­tiin tai­tei­li­joil­le sekä tai­teen, kult­tuu­rin ja luo­vien alo­jen am­mat­ti­lai­sil­le eri tuo­tan­to­por­tais­sa. Apu­ra­han tai avus­tuk­sen sai 7 215 ha­ki­jaa, jois­ta kes­ki­kar­ja­lai­sia tai seu­tu­kun­nal­la vai­kut­ta­via oli kah­dek­san.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 23.06

Lumoava iltahetki satujen maailmassa

Sa­tu­jen maa­il­mas­sa: Vä­re­jä, lii­ket­tä, va­lo­jen leik­kiä, jal­ko­jen tö­mi­nää, ryt­me­jä ja jopa ak­ro­ba­ti­aa sai­vat näh­dä ja ko­kea Ves­pe­lin sa­liin ja kat­so­moon tors­tai-il­ta­na saa­pu­neet es­ka­ri­lais­ten ja vis­ka­ri­lais­ten lä­hei­set. Me­nos­sa on var­hais­kas­va­tus­ryh­mien ke­vät­näy­tös.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Rauhallisesti liikkuvia värejä Frozen-musiikin tahdissa. Yhteistyö toimii hienosti Kiepin esikouluryhmällä ja Metsäeskareilla.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 23.06

Lumoava iltahetki satujen maailmassa

Sa­tu­jen maa­il­mas­sa: Vä­re­jä, lii­ket­tä, va­lo­jen leik­kiä, jal­ko­jen tö­mi­nää, ryt­me­jä ja jopa ak­ro­ba­ti­aa sai­vat näh­dä ja ko­kea Ves­pe­lin sa­liin ja kat­so­moon tors­tai-il­ta­na saa­pu­neet es­ka­ri­lais­ten ja vis­ka­ri­lais­ten lä­hei­set. Me­nos­sa on var­hais­kas­va­tus­ryh­mien ke­vät­näy­tös.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 22.44

Henkilöhistoriat kiinnostavat lukijoita

Ki­teen kir­jas­ton kaik­ki tuo­lit jou­dut­tiin ko­ko­a­maan kuun­te­li­joi­den al­le, kun Sep­po Sii­ra­lan ko­ko­a­ma muis­tel­ma­te­os Uut­ta ai­kaa ei uh­reit­ta luo­da (Sil­ta­la 2022) jul­kais­tiin 25.4. Kir­ja si­säl­tää hä­nen isoi­sän­sä Mart­ti Sii­ra­lan päi­vä­kir­jat vuo­sil­ta 1914–1918. Mart­ti Sii­ra­la oli hel­sin­ki­läis­ty­nyt lää­kä­ri, jon­ka ke­sä­pai­kas­ta Ki­teel­tä kä­sin kir­joi­te­tun päi­vä­kir­jan si­vut löy­tyi­vät.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Seppo Siirala siteeraamassa isoisänsä Martin ajatuksia Kiteen kirjaston lukutuolissa.

Mirja Hurskainen

Kulttuuri
8.5.2022 22.44

Henkilöhistoriat kiinnostavat lukijoita

Ki­teen kir­jas­ton kaik­ki tuo­lit jou­dut­tiin ko­ko­a­maan kuun­te­li­joi­den al­le, kun Sep­po Sii­ra­lan ko­ko­a­ma muis­tel­ma­te­os Uut­ta ai­kaa ei uh­reit­ta luo­da (Sil­ta­la 2022) jul­kais­tiin 25.4. Kir­ja si­säl­tää hä­nen isoi­sän­sä Mart­ti Sii­ra­lan päi­vä­kir­jat vuo­sil­ta 1914–1918. Mart­ti Sii­ra­la oli hel­sin­ki­läis­ty­nyt lää­kä­ri, jon­ka ke­sä­pai­kas­ta Ki­teel­tä kä­sin kir­joi­te­tun päi­vä­kir­jan si­vut löy­tyi­vät.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2022 11.18

Tohmajärven wanhat ottivat paikkansa arvokkaasti ja iloisesti

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on wan­hat loi­vat iloi­sen ja läm­min­hen­ki­sen tun­nel­man Wärt­si­lä-sa­liin per­jan­tain tans­sie­si­tyk­sis­sään. Toh­ma­jär­vel­lä­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set siir­si­vät tans­se­ja hel­mi­kuul­ta tou­ko­kuul­le.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2022 11.18

Tohmajärven wanhat ottivat paikkansa arvokkaasti ja iloisesti

Toh­ma­jär­ven lu­ki­on wan­hat loi­vat iloi­sen ja läm­min­hen­ki­sen tun­nel­man Wärt­si­lä-sa­liin per­jan­tain tans­sie­si­tyk­sis­sään. Toh­ma­jär­vel­lä­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set siir­si­vät tans­se­ja hel­mi­kuul­ta tou­ko­kuul­le.

Lisää aiheesta

Kysely