JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.6.2021 21.15

TV-sarjan kuvaukset ja lomailu kuuluvat Annan kesään

Los An­ge­le­sis­sa asu­va toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen mal­li ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä An­na Eas­te­den tuli ko­ti­mai­se­miin­sa viet­tä­mään ke­sää työn ja lo­mai­lun mer­keis­sä. Näil­lä nä­ky­min hän naut­tii Suo­men ke­säs­tä ai­na­kin syy­kuun lo­pul­le saak­ka.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Anna Easteden nauttii Suomen kesästä.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
17.6.2021 21.15

TV-sarjan kuvaukset ja lomailu kuuluvat Annan kesään

Los An­ge­le­sis­sa asu­va toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen mal­li ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä An­na Eas­te­den tuli ko­ti­mai­se­miin­sa viet­tä­mään ke­sää työn ja lo­mai­lun mer­keis­sä. Näil­lä nä­ky­min hän naut­tii Suo­men ke­säs­tä ai­na­kin syy­kuun lo­pul­le saak­ka.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Kiteen kirjastosta kotiseutukokoelman näyttely siirtyy seuraavaksi Kesälahden kirjastoon.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.6.2021 16.05

Aapisia ja tietokirjoja 1880-luvulta

Ki­teen kir­jas­ton vit­rii­neis­sä on esil­lä ko­ti­seu­tu­ko­ko­el­man aar­tei­ta, jois­ta van­him­mat opuk­set ovat pe­räi­sin 1880-lu­vun al­ku­vuo­sil­ta.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.6.2021 10.59

Kunta ei myöntänyt tukea pitäjäseuran kirjahankkeelle

Rääk­ky­lä-Seu­ra ei saa­nut kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta li­sä­tu­kea pi­tä­jä­his­to­rii­kin te­ke­mi­seen.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Rääkkylän kunta ei tiukassa taloustilanteessa tue pitäjähistoriikin kirjoittamista. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.6.2021 10.59

Kunta ei myöntänyt tukea pitäjäseuran kirjahankkeelle

Rääk­ky­lä-Seu­ra ei saa­nut kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta li­sä­tu­kea pi­tä­jä­his­to­rii­kin te­ke­mi­seen.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.6.2021 8.00

Muistoja 70-luvulta: erään vahvistimen tarina

1970-lu­vul­la Ki­teen yö­e­lä­mää vir­kis­ti­vät ym­pä­ri Suo­mea kier­tä­vät puo­la­lai­set tans­si­muu­si­kot.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Puolalaisia orkestereita mainostettiin kuvan mukaisesti pitkin kesää paikallislehdessä 70-luvulla.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.6.2021 8.00

Muistoja 70-luvulta: erään vahvistimen tarina

1970-lu­vul­la Ki­teen yö­e­lä­mää vir­kis­ti­vät ym­pä­ri Suo­mea kier­tä­vät puo­la­lai­set tans­si­muu­si­kot.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2021 9.00

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Dreijaus ei ole aina ollut Henriikka Leppäselle lempipuuhaa, mutta nykyään se on yksi mieluisimmista tavoista työstää savea. Kellarin työhuoneella syntyy käyttökeramiikkaa ja taidetta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.6.2021 9.00

Kaunista, toimivaa ja omaperäistä keramiikkaa

Toh­ma­jär­vel­lä lap­suu­ten­sa viet­tä­nyt Hen­riik­ka Lep­pä­nen, 37, toi­mii ke­raa­mik­ko­na ja muo­toi­lu­y­rit­tä­jä­nä Jo­en­suus­sa. Rin­ta­ma­mies­ta­lon kel­la­ris­sa si­jait­se­vat Ke­ra­fiik­ka –yri­tyk­sen tuo­tan­to­ti­lat, ylem­mis­sä ker­rok­sis­sa verk­ko­kau­pan pak­kaus­ti­lat sekä Hen­rii­kan ja hä­nen koi­ran­sa koti.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
11.6.2021 13.49

Kihausviikko toteutuu ennakoitua laajempana

Ki­haus­vii­kon oh­jel­ma laa­jen­tuu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten väl­jen­ty­es­sä ke­sää koh­den.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Motora esiintyy Rääkkylässä Kihausviikolla. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
11.6.2021 13.49

Kihausviikko toteutuu ennakoitua laajempana

Ki­haus­vii­kon oh­jel­ma laa­jen­tuu ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten väl­jen­ty­es­sä ke­sää koh­den.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 15.18

Kuusi Keski-Karjalan tapahtumaa sai maakuntapäivän avustusta

Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vää juh­li­taan koko elo­kuun maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si. Maa­kun­ta­liit­to va­ra­si ta­pah­tu­mien tu­ke­mi­seen 50 000 eu­roa, mut­ta sum­ma pää­tet­tiin nos­taa 61 300 eu­roon suu­ren ha­ke­mus­mää­rän vuo­si. Ha­e­tun tuen mää­rä oli yh­teen­sä 158 640 eu­roa. Ha­ke­muk­sia tuli 89 ha­ki­jal­ta, jois­ta tu­kea saa 52. Tuen mää­rä on 700 – 1 350 eu­roa per ha­ki­ja.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen Rajan Ryssäys on yksi maakuntapäivän tukea saaneista tapahtumista. Arkistokuva viime vuoden Rajan Ryssäyksen Mis Tyllikäs-kilpailusta.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 15.18

Kuusi Keski-Karjalan tapahtumaa sai maakuntapäivän avustusta

Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vää Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­päi­vää juh­li­taan koko elo­kuun maa­kun­nan 300-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si. Maa­kun­ta­liit­to va­ra­si ta­pah­tu­mien tu­ke­mi­seen 50 000 eu­roa, mut­ta sum­ma pää­tet­tiin nos­taa 61 300 eu­roon suu­ren ha­ke­mus­mää­rän vuo­si. Ha­e­tun tuen mää­rä oli yh­teen­sä 158 640 eu­roa. Ha­ke­muk­sia tuli 89 ha­ki­jal­ta, jois­ta tu­kea saa 52. Tuen mää­rä on 700 – 1 350 eu­roa per ha­ki­ja.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 8.45

Viljamakasiinissa on heinäkuussa esillä kivitaidetta

Arp­pen pi­ha­pii­ris­sä, Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin vä­li­ai­ka­kah­vi­o­na pal­ve­le­vas­sa vil­ja­ma­ka­sii­nis­sa pää­see hei­nä­kuus­sa tu­tus­tu­maan Min­na Ole­niuk­sen ki­vi­tai­tee­seen. Ki­vis­tä som­mi­tel­tu­jen tau­lu­jen li­säk­si hän maa­laa ki­viä pis­te­man­da­la-tek­nii­kal­la. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä on näh­tä­vil­lä yli sa­dan eri mi­ne­raa­lin näyt­te­ly.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Minna Oleniuksen kivitaidetta on esillä heinäkuussa Värtsilässä, viljamakasiinissa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.6.2021 8.45

Viljamakasiinissa on heinäkuussa esillä kivitaidetta

Arp­pen pi­ha­pii­ris­sä, Värt­si­län ke­sä­te­at­te­rin vä­li­ai­ka­kah­vi­o­na pal­ve­le­vas­sa vil­ja­ma­ka­sii­nis­sa pää­see hei­nä­kuus­sa tu­tus­tu­maan Min­na Ole­niuk­sen ki­vi­tai­tee­seen. Ki­vis­tä som­mi­tel­tu­jen tau­lu­jen li­säk­si hän maa­laa ki­viä pis­te­man­da­la-tek­nii­kal­la. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä on näh­tä­vil­lä yli sa­dan eri mi­ne­raa­lin näyt­te­ly.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.6.2021 12.07

Suvun vaiettu salaisuus jalostui kirjaksi

Ki­teen va­paa-ajan asuk­kai­siin lu­keu­tu­va Ar­ja Snoro in­nos­tui su­ku­lai­sen­sa elä­män­ta­ri­naa vä­läyt­tä­neen van­han kir­jeen nä­ke­mi­ses­tä niin, et­tä ryh­tyi sel­vit­tä­mään eri­kois­laa­tui­sen mie­hen elä­män­ta­ri­naa.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Arja Snoro vaikuttui sukulaisensa elämäntarinasta niin, että kirjoitti kertomuksen kirjaksi.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
9.6.2021 12.07

Suvun vaiettu salaisuus jalostui kirjaksi

Ki­teen va­paa-ajan asuk­kai­siin lu­keu­tu­va Ar­ja Snoro in­nos­tui su­ku­lai­sen­sa elä­män­ta­ri­naa vä­läyt­tä­neen van­han kir­jeen nä­ke­mi­ses­tä niin, et­tä ryh­tyi sel­vit­tä­mään eri­kois­laa­tui­sen mie­hen elä­män­ta­ri­naa.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Olli Rasi

Kulttuuri
5.6.2021 8.00

Rajoja rikkoen, perinteitä arvostaen

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen muu­sik­ko Hen­na Lep­pä­nen, 31, vas­taa Tam­pe­reel­la Te­ams-pu­he­luun hy­myil­len, vaik­ka ko­ro­na-ai­ka on ol­lut esiin­ty­vil­le tai­tei­li­joil­le ar­mo­ton. Ko­ro­na­tu­ki­ha­ke­muk­set ovat tul­leet tu­tuik­si, ja on­nek­si hyl­sy­jen jou­kos­sa on ol­lut myös myön­tei­siä pää­tök­siä.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Muusikko Henna Leppänen ei ole jäänyt surkuttelemaan koronan myötä tyhjentynyttä esiintymiskalenteria. Toimeliaana karjalaisena hän on luonut uuden palvelukonseptin, säveltänyt uutta musiikkia, esiintynyt sirkusmuusikkona sekä alkanut tehdä podcasteja. Kuva: Olli Rasi.

Olli Rasi

Kulttuuri
5.6.2021 8.00

Rajoja rikkoen, perinteitä arvostaen

Toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­nen muu­sik­ko Hen­na Lep­pä­nen, 31, vas­taa Tam­pe­reel­la Te­ams-pu­he­luun hy­myil­len, vaik­ka ko­ro­na-ai­ka on ol­lut esiin­ty­vil­le tai­tei­li­joil­le ar­mo­ton. Ko­ro­na­tu­ki­ha­ke­muk­set ovat tul­leet tu­tuik­si, ja on­nek­si hyl­sy­jen jou­kos­sa on ol­lut myös myön­tei­siä pää­tök­siä.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.6.2021 9.05

Vedic Art – matka itseen

Toh­ma­jär­ven Ak­ka­lan ky­läl­lä si­jait­se­vas­sa en­ti­ses­sä kou­lu­kiin­teis­tös­sä toi­mii Rin­ki­län­mä­ki, Vesa ja Sari Rin­ki­sen luot­saa­ma per­he­ko­ti. Toi­seen pää­hän ta­loa kät­key­tyy maa­laus- ja näyt­te­ly­ti­la, hil­jen­ty­mi­sen ja luo­vuu­den tyys­si­ja, joka tar­jo­aa puit­teet Sa­rin oh­jaa­mil­le Ve­dic Art -maa­laus­kurs­seil­le.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Päivi Elovirta matkusti Kuopiosta Tohmajärvelle Vedic Art-kurssille ystävänsä kanssa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
2.6.2021 9.05

Vedic Art – matka itseen

Toh­ma­jär­ven Ak­ka­lan ky­läl­lä si­jait­se­vas­sa en­ti­ses­sä kou­lu­kiin­teis­tös­sä toi­mii Rin­ki­län­mä­ki, Vesa ja Sari Rin­ki­sen luot­saa­ma per­he­ko­ti. Toi­seen pää­hän ta­loa kät­key­tyy maa­laus- ja näyt­te­ly­ti­la, hil­jen­ty­mi­sen ja luo­vuu­den tyys­si­ja, joka tar­jo­aa puit­teet Sa­rin oh­jaa­mil­le Ve­dic Art -maa­laus­kurs­seil­le.

Arppen pihapiirissä järjestetyssä kesän avauksessa oli leppoisa tunnelma.

Arppen pihapiirissä järjestetyssä kesän avauksessa oli leppoisa tunnelma.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
31.5.2021 9.00

Kesän avaus sujui leppoisasti Värtsilässä

Tou­ko­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na vie­tet­tiin Värt­si­läs­sä ke­sän avaus­ta. Ma­ja­ta­lo Ra­jan ja Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen yh­tei­ses­sä ta­pah­tu­mas­sa oli lep­poi­sa ja mu­ka­va tun­nel­ma. Mo­nes­ta suus­ta kuu­lui kii­tok­set ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­le.

Arppen pihapiirissä järjestetyssä kesän avauksessa oli leppoisa tunnelma.

Arppen pihapiirissä järjestetyssä kesän avauksessa oli leppoisa tunnelma.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
31.5.2021 9.00

Kesän avaus sujui leppoisasti Värtsilässä

Tou­ko­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na vie­tet­tiin Värt­si­läs­sä ke­sän avaus­ta. Ma­ja­ta­lo Ra­jan ja Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen yh­tei­ses­sä ta­pah­tu­mas­sa oli lep­poi­sa ja mu­ka­va tun­nel­ma. Mo­nes­ta suus­ta kuu­lui kii­tok­set ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jil­le.

Tuomas Holopainen piti fanejansa jännityksessä uuden basistin valinnasta virtuaalikeikan alkuun saakka.  Kai Hahto (oikealla) on soittanut aiemminkin samassa yhtyeessä Nightwishin uuden basistin kanssa. Kuvituskuva Emma-gaalasta.

Tuomas Holopainen piti fanejansa jännityksessä uuden basistin valinnasta virtuaalikeikan alkuun saakka. Kai Hahto (oikealla) on soittanut aiemminkin samassa yhtyeessä Nightwishin uuden basistin kanssa. Kuvituskuva Emma-gaalasta.

Pressikuva

Kulttuuri
28.5.2021 20.32

Jukka Koskinen Nighwishin basistiksi

Night­wish jul­kai­si tä­nään per­jan­tai­na uu­den ba­sis­tin­sa, joka on Juk­ka Kos­ki­nen. Mies on vai­kut­ta­nut ai­em­min me­tal­li­mu­siik­kiyh­ty­eis­sä Nort­her, Win­ter­sun ja Cain's Of­fe­ring. Win­ter­su­nis­ta on Night­wis­hiin liit­ty­nyt jo ai­em­min rum­pa­li Kai Hah­to.

Tuomas Holopainen piti fanejansa jännityksessä uuden basistin valinnasta virtuaalikeikan alkuun saakka.  Kai Hahto (oikealla) on soittanut aiemminkin samassa yhtyeessä Nightwishin uuden basistin kanssa. Kuvituskuva Emma-gaalasta.

Tuomas Holopainen piti fanejansa jännityksessä uuden basistin valinnasta virtuaalikeikan alkuun saakka. Kai Hahto (oikealla) on soittanut aiemminkin samassa yhtyeessä Nightwishin uuden basistin kanssa. Kuvituskuva Emma-gaalasta.

Pressikuva

Kulttuuri
28.5.2021 20.32

Jukka Koskinen Nighwishin basistiksi

Night­wish jul­kai­si tä­nään per­jan­tai­na uu­den ba­sis­tin­sa, joka on Juk­ka Kos­ki­nen. Mies on vai­kut­ta­nut ai­em­min me­tal­li­mu­siik­kiyh­ty­eis­sä Nort­her, Win­ter­sun ja Cain's Of­fe­ring. Win­ter­su­nis­ta on Night­wis­hiin liit­ty­nyt jo ai­em­min rum­pa­li Kai Hah­to.

Alikulkutunnelin seiniin maalatuissa taideteoksissa näkyy monta eri maailmaa. Elina Kontio ja Sara Vuorikari viimeistelivät teostaan tyytyväisin mielin. Heidän mielestään taideprojekti oli mielenkiintoinen ja mukava.

Alikulkutunnelin seiniin maalatuissa taideteoksissa näkyy monta eri maailmaa. Elina Kontio ja Sara Vuorikari viimeistelivät teostaan tyytyväisin mielin. Heidän mielestään taideprojekti oli mielenkiintoinen ja mukava.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
28.5.2021 9.40

9-luokkalaiset maalasivat taidetta alikulkutunnelin seiniin

Arp­pen kou­lun 9-luok­ka­lai­set maa­la­si­vat py­sy­vän tai­de­näyt­te­lyn kou­lun kul­mal­ta Toh­ma­jär­ven tien alit­ta­van ali­kul­ku­tun­ne­lin sei­niin. Tai­de­te­ok­set suun­nit­te­li ja to­teut­ti rei­lut kak­si­kym­men­tä ku­va­tai­tei­den va­lin­nais­ryh­mien op­pi­las­ta. Ryh­mää luot­san­neen ku­va­tai­de­o­pet­ta­ja Min­na Va­ta­sen apu­na, ja tai­teel­lis­ta nä­ke­mys­tä pro­jek­tiin tuo­mas­sa, oli tai­de­maa­la­ri Ah­ti Pit­kä­nen.

Alikulkutunnelin seiniin maalatuissa taideteoksissa näkyy monta eri maailmaa. Elina Kontio ja Sara Vuorikari viimeistelivät teostaan tyytyväisin mielin. Heidän mielestään taideprojekti oli mielenkiintoinen ja mukava.

Alikulkutunnelin seiniin maalatuissa taideteoksissa näkyy monta eri maailmaa. Elina Kontio ja Sara Vuorikari viimeistelivät teostaan tyytyväisin mielin. Heidän mielestään taideprojekti oli mielenkiintoinen ja mukava.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
28.5.2021 9.40

9-luokkalaiset maalasivat taidetta alikulkutunnelin seiniin

Arp­pen kou­lun 9-luok­ka­lai­set maa­la­si­vat py­sy­vän tai­de­näyt­te­lyn kou­lun kul­mal­ta Toh­ma­jär­ven tien alit­ta­van ali­kul­ku­tun­ne­lin sei­niin. Tai­de­te­ok­set suun­nit­te­li ja to­teut­ti rei­lut kak­si­kym­men­tä ku­va­tai­tei­den va­lin­nais­ryh­mien op­pi­las­ta. Ryh­mää luot­san­neen ku­va­tai­de­o­pet­ta­ja Min­na Va­ta­sen apu­na, ja tai­teel­lis­ta nä­ke­mys­tä pro­jek­tiin tuo­mas­sa, oli tai­de­maa­la­ri Ah­ti Pit­kä­nen.

Rääkkyläläinen Mammu Koskelo on yksi apurahan saaneista taiteilijoista.

Rääkkyläläinen Mammu Koskelo on yksi apurahan saaneista taiteilijoista.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
27.5.2021 14.56

Työsken­te­ly­a­pu­rahoja kuvataiteilijoille ja muusikolle

Poh­jois-Kar­ja­lan tai­de­toi­mi­kun­ta on ja­ka­nut työs­ken­te­ly- ja koh­de­a­pu­ra­ho­ja, joi­ta sai­vat myös Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een toi­mi­jat.

Rääkkyläläinen Mammu Koskelo on yksi apurahan saaneista taiteilijoista.

Rääkkyläläinen Mammu Koskelo on yksi apurahan saaneista taiteilijoista.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
27.5.2021 14.56

Työsken­te­ly­a­pu­rahoja kuvataiteilijoille ja muusikolle

Poh­jois-Kar­ja­lan tai­de­toi­mi­kun­ta on ja­ka­nut työs­ken­te­ly- ja koh­de­a­pu­ra­ho­ja, joi­ta sai­vat myös Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een toi­mi­jat.

Itärajalla kulkevalle matkailutie Via Karelialle haetaan nyt entistä enemmän tunnettavuutta. Arkistokuva: Aladár Bayer.

Itärajalla kulkevalle matkailutie Via Karelialle haetaan nyt entistä enemmän tunnettavuutta. Arkistokuva: Aladár Bayer.

Aladár Bayer

Kulttuuri
25.5.2021 13.40

Via Karelialle haetaan kulttuu­ri­mat­kai­lu­reitin statusta

Via Ka­re­li­aa val­mis­tel­laan lii­tet­tä­väk­si Eu­roo­pan kult­tuu­ri­reit­tien jouk­koon. Via Ka­re­lia -reit­ti kul­kee Vi­ron­lah­del­ta pit­kin itä­ra­jaa Sal­laan, ol­len pi­tuu­del­taan 1080 ki­lo­met­riä.

Itärajalla kulkevalle matkailutie Via Karelialle haetaan nyt entistä enemmän tunnettavuutta. Arkistokuva: Aladár Bayer.

Itärajalla kulkevalle matkailutie Via Karelialle haetaan nyt entistä enemmän tunnettavuutta. Arkistokuva: Aladár Bayer.

Aladár Bayer

Kulttuuri
25.5.2021 13.40

Via Karelialle haetaan kulttuu­ri­mat­kai­lu­reitin statusta

Via Ka­re­li­aa val­mis­tel­laan lii­tet­tä­väk­si Eu­roo­pan kult­tuu­ri­reit­tien jouk­koon. Via Ka­re­lia -reit­ti kul­kee Vi­ron­lah­del­ta pit­kin itä­ra­jaa Sal­laan, ol­len pi­tuu­del­taan 1080 ki­lo­met­riä.

Saimaa-ilmiön tiimillä on edessään viikon mittainen loppukiri. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 valittaan tiistaina 2.6. Kuva: Saimaa-ilmiö/Ritva Astikainen

Saimaa-ilmiön tiimillä on edessään viikon mittainen loppukiri. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 valittaan tiistaina 2.6. Kuva: Saimaa-ilmiö/Ritva Astikainen

Saimaa-ilmiö/Ritva Astikainen

Kulttuuri
24.5.2021 10.52

Saimaa-ilmiöllä loppukiri, Euroopan kulttuu­ri­pää­kaupunki vuodelle 2026 valitaan reilun viikon kuluttua

Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuo­del­le 2026 va­li­taan 2. ke­sä­kuu­ta Hel­sin­gis­sä. Lop­pu­kil­pai­lus­sa ovat mu­ka­na Tam­pe­re, Ou­lu ja Sa­von­lin­na. Va­lin­nan te­kee yh­dek­sän­jä­se­ni­nen eu­roop­pa­lai­nen asi­an­tun­ti­ja­raa­ti, jon­ka jä­se­nis­tä vii­si vie­rai­lee ha­ki­ja­kau­pun­geis­sa täl­lä vii­kol­la.

Saimaa-ilmiön tiimillä on edessään viikon mittainen loppukiri. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 valittaan tiistaina 2.6. Kuva: Saimaa-ilmiö/Ritva Astikainen

Saimaa-ilmiön tiimillä on edessään viikon mittainen loppukiri. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 valittaan tiistaina 2.6. Kuva: Saimaa-ilmiö/Ritva Astikainen

Saimaa-ilmiö/Ritva Astikainen

Kulttuuri
24.5.2021 10.52

Saimaa-ilmiöllä loppukiri, Euroopan kulttuu­ri­pää­kaupunki vuodelle 2026 valitaan reilun viikon kuluttua

Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuo­del­le 2026 va­li­taan 2. ke­sä­kuu­ta Hel­sin­gis­sä. Lop­pu­kil­pai­lus­sa ovat mu­ka­na Tam­pe­re, Ou­lu ja Sa­von­lin­na. Va­lin­nan te­kee yh­dek­sän­jä­se­ni­nen eu­roop­pa­lai­nen asi­an­tun­ti­ja­raa­ti, jon­ka jä­se­nis­tä vii­si vie­rai­lee ha­ki­ja­kau­pun­geis­sa täl­lä vii­kol­la.

Viime vuonna Avoimet kylät -verkkotapahtumaan osallistui Keski-Karjalasta Muljulan kylä. Kuva: avoimetkylat.fi

Viime vuonna Avoimet kylät -verkkotapahtumaan osallistui Keski-Karjalasta Muljulan kylä. Kuva: avoimetkylat.fi

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.5.2021 15.27

Kylät avautuvat verkossa

Avoi­met Ky­lät ver­kos­sa on ke­sä­kuun toi­se­na lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen ta­pah­tu­ma­päi­vä, jona sa­dat ky­lät ja kort­te­lit ym­pä­ri Suo­men jul­kai­se­vat ka­na­vis­saan eri­lai­sia verk­ko­si­säl­tö­jä. Ta­pah­tu­ma an­taa ti­lai­suu­den tu­tus­tua ver­kos­sa ky­liin lo­mai­lun, asu­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen paik­koi­na!

Viime vuonna Avoimet kylät -verkkotapahtumaan osallistui Keski-Karjalasta Muljulan kylä. Kuva: avoimetkylat.fi

Viime vuonna Avoimet kylät -verkkotapahtumaan osallistui Keski-Karjalasta Muljulan kylä. Kuva: avoimetkylat.fi

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
21.5.2021 15.27

Kylät avautuvat verkossa

Avoi­met Ky­lät ver­kos­sa on ke­sä­kuun toi­se­na lau­an­tai­na jär­jes­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen ta­pah­tu­ma­päi­vä, jona sa­dat ky­lät ja kort­te­lit ym­pä­ri Suo­men jul­kai­se­vat ka­na­vis­saan eri­lai­sia verk­ko­si­säl­tö­jä. Ta­pah­tu­ma an­taa ti­lai­suu­den tu­tus­tua ver­kos­sa ky­liin lo­mai­lun, asu­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen paik­koi­na!

Galleria Huutoon koostamaansa näyttelyyn Kaisa Jussila on valinnut grafiikka- ja keramiikkatöiden lisäksi myös paperiveistoksia.

Galleria Huutoon koostamaansa näyttelyyn Kaisa Jussila on valinnut grafiikka- ja keramiikkatöiden lisäksi myös paperiveistoksia.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
20.5.2021 8.50

Kaisa Jussilan yksityisnäyttely Galleria Huutoon

Ku­va­tai­tei­li­ja, tai­deg­raa­fik­ko Kai­sa Jus­si­la hy­myi­lee le­ve­äs­ti ko­ti­pi­han­sa van­haan na­vet­taan ra­ken­ne­tus­sa työ­huo­nees­sa. Hy­myn taak­se kät­key­tyy pien­tä jän­ni­tys­tä, sil­lä osa Hel­sin­gis­sä si­jait­se­vaan Huu­to –tai­de­gal­le­ri­aan tou­ko­kuun lo­pus­sa avat­ta­van yk­si­tyis­näyt­te­lyn te­ok­sis­ta on vie­lä kes­ken.

Galleria Huutoon koostamaansa näyttelyyn Kaisa Jussila on valinnut grafiikka- ja keramiikkatöiden lisäksi myös paperiveistoksia.

Galleria Huutoon koostamaansa näyttelyyn Kaisa Jussila on valinnut grafiikka- ja keramiikkatöiden lisäksi myös paperiveistoksia.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
20.5.2021 8.50

Kaisa Jussilan yksityisnäyttely Galleria Huutoon

Ku­va­tai­tei­li­ja, tai­deg­raa­fik­ko Kai­sa Jus­si­la hy­myi­lee le­ve­äs­ti ko­ti­pi­han­sa van­haan na­vet­taan ra­ken­ne­tus­sa työ­huo­nees­sa. Hy­myn taak­se kät­key­tyy pien­tä jän­ni­tys­tä, sil­lä osa Hel­sin­gis­sä si­jait­se­vaan Huu­to –tai­de­gal­le­ri­aan tou­ko­kuun lo­pus­sa avat­ta­van yk­si­tyis­näyt­te­lyn te­ok­sis­ta on vie­lä kes­ken.

Tohmajärveläisen Ville Kurosen teokset ovat nyt luettavissa netissä Digikoivikko-palvelussa. Mukana on myös kaksi ennenjulkaisematonta romaania.

Tohmajärveläisen Ville Kurosen teokset ovat nyt luettavissa netissä Digikoivikko-palvelussa. Mukana on myös kaksi ennenjulkaisematonta romaania.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.5.2021 12.26

Tohmajär­ve­läis­kir­jailijan tuotanto e-kirjoiksi

Poh­jois­kar­ja­lai­sen maa­lai­se­lä­män ku­vaa­ja­na tun­ne­tun toh­ma­jär­ve­läi­sen Vil­le Ku­ro­sen tuo­tan­to on lu­et­ta­vis­sa e-kir­joi­na Vaa­ra­kir­jas­to­jen alu­eel­li­ses­sa tie­to­kan­nas­sa Di­gi­koi­vi­kos­sa.

Tohmajärveläisen Ville Kurosen teokset ovat nyt luettavissa netissä Digikoivikko-palvelussa. Mukana on myös kaksi ennenjulkaisematonta romaania.

Tohmajärveläisen Ville Kurosen teokset ovat nyt luettavissa netissä Digikoivikko-palvelussa. Mukana on myös kaksi ennenjulkaisematonta romaania.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
19.5.2021 12.26

Tohmajär­ve­läis­kir­jailijan tuotanto e-kirjoiksi

Poh­jois­kar­ja­lai­sen maa­lai­se­lä­män ku­vaa­ja­na tun­ne­tun toh­ma­jär­ve­läi­sen Vil­le Ku­ro­sen tuo­tan­to on lu­et­ta­vis­sa e-kir­joi­na Vaa­ra­kir­jas­to­jen alu­eel­li­ses­sa tie­to­kan­nas­sa Di­gi­koi­vi­kos­sa.

Tohmajärven kirjastossa esillä olevat lehtileikkeet antavat kattavan katsauksen Tohmajärven teatteriyhdistyksen neljään vuosikymmeneen.

Tohmajärven kirjastossa esillä olevat lehtileikkeet antavat kattavan katsauksen Tohmajärven teatteriyhdistyksen neljään vuosikymmeneen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2021 16.22

Teatte­riyh­dis­tyksen 40-vuotinen historia esillä kirjastossa

Ak­tii­vi­set har­ras­ta­jat al­koi­vat 1980-lu­vun alus­sa suun­ni­tel­la Ke­mies­sä te­at­te­riyh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta. Toh­ma­jär­ven te­at­te­riyh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­va ko­kous pi­det­tiin ra­vin­to­la Tet­ri­tu­vas­sa 25.2.1981.

Tohmajärven kirjastossa esillä olevat lehtileikkeet antavat kattavan katsauksen Tohmajärven teatteriyhdistyksen neljään vuosikymmeneen.

Tohmajärven kirjastossa esillä olevat lehtileikkeet antavat kattavan katsauksen Tohmajärven teatteriyhdistyksen neljään vuosikymmeneen.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
18.5.2021 16.22

Teatte­riyh­dis­tyksen 40-vuotinen historia esillä kirjastossa

Ak­tii­vi­set har­ras­ta­jat al­koi­vat 1980-lu­vun alus­sa suun­ni­tel­la Ke­mies­sä te­at­te­riyh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta. Toh­ma­jär­ven te­at­te­riyh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­va ko­kous pi­det­tiin ra­vin­to­la Tet­ri­tu­vas­sa 25.2.1981.

25-vuotias Jaana Miettinen haaveili kauneuskilpailuista jo lapsena. Kuva: Emilia Kokko.

25-vuotias Jaana Miettinen haaveili kauneuskilpailuista jo lapsena. Kuva: Emilia Kokko.

Emilia Kokko

Kulttuuri
18.5.2021 12.05

"Kauneus ei ole koosta riippuvaista"

Toh­ma­jär­vel­lä syn­ty­nyt, ny­ky­ään Hel­sin­gis­sä asu­va Jaa­na Miet­ti­nen, 25, on mu­ka­na Miss Plus-koot Jy­väs­ky­lä –fi­naa­lis­sa.

25-vuotias Jaana Miettinen haaveili kauneuskilpailuista jo lapsena. Kuva: Emilia Kokko.

25-vuotias Jaana Miettinen haaveili kauneuskilpailuista jo lapsena. Kuva: Emilia Kokko.

Emilia Kokko

Kulttuuri
18.5.2021 12.05

"Kauneus ei ole koosta riippuvaista"

Toh­ma­jär­vel­lä syn­ty­nyt, ny­ky­ään Hel­sin­gis­sä asu­va Jaa­na Miet­ti­nen, 25, on mu­ka­na Miss Plus-koot Jy­väs­ky­lä –fi­naa­lis­sa.

Liisa Mäenpää esittelee uuden kirjaston palveluja kansalaisopiston Kätevät kädet -ryhmäläisille.

Liisa Mäenpää esittelee uuden kirjaston palveluja kansalaisopiston Kätevät kädet -ryhmäläisille.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
18.5.2021 9.10

Tohmajärven kirjasto palvelee myös omatoimikirjastona

Toh­ma­jär­ven kir­jas­to pal­ve­lee myös oma­toi­mi­kir­jas­to­na 17. tou­ko­kuu­ta al­ka­en. Oma­toi­mi­kir­jas­to­na kir­jas­ton pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vis­sä sil­loin­kin kun kir­jas­to on kiin­ni.

Liisa Mäenpää esittelee uuden kirjaston palveluja kansalaisopiston Kätevät kädet -ryhmäläisille.

Liisa Mäenpää esittelee uuden kirjaston palveluja kansalaisopiston Kätevät kädet -ryhmäläisille.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
18.5.2021 9.10

Tohmajärven kirjasto palvelee myös omatoimikirjastona

Toh­ma­jär­ven kir­jas­to pal­ve­lee myös oma­toi­mi­kir­jas­to­na 17. tou­ko­kuu­ta al­ka­en. Oma­toi­mi­kir­jas­to­na kir­jas­ton pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vis­sä sil­loin­kin kun kir­jas­to on kiin­ni.

Lapsiteatteri Polento esitti modernisoidun version Lumikki ja seitsemän kääpiötä-sadusta.

Lapsiteatteri Polento esitti modernisoidun version Lumikki ja seitsemän kääpiötä-sadusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.5.2021 14.16

Lumikko seikkaili kääpiöiden kera

Lap­si­te­at­te­ri Po­len­to muok­ka­si Lu­mik­ki ja seit­se­män kää­pi­ö­tä-sa­dun ny­ky­a­jan ver­si­ok­si, joka tar­jo­si niin draa­maa kuin tans­si­a­kin. Lu­mik­ko-ni­meä kan­ta­va esi­tys oli al­ku­pe­räi­seen ver­rat­tu­na mo­der­nim­pi ver­sio.

Lapsiteatteri Polento esitti modernisoidun version Lumikki ja seitsemän kääpiötä-sadusta.

Lapsiteatteri Polento esitti modernisoidun version Lumikki ja seitsemän kääpiötä-sadusta.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
17.5.2021 14.16

Lumikko seikkaili kääpiöiden kera

Lap­si­te­at­te­ri Po­len­to muok­ka­si Lu­mik­ki ja seit­se­män kää­pi­ö­tä-sa­dun ny­ky­a­jan ver­si­ok­si, joka tar­jo­si niin draa­maa kuin tans­si­a­kin. Lu­mik­ko-ni­meä kan­ta­va esi­tys oli al­ku­pe­räi­seen ver­rat­tu­na mo­der­nim­pi ver­sio.

Tuomas Holopainen ja Kai Hahto ottivat vastaan Nightwishin saaman Vuoden metalli -albumin Emma-patsaan.

Tuomas Holopainen ja Kai Hahto ottivat vastaan Nightwishin saaman Vuoden metalli -albumin Emma-patsaan.

Emma-gaalan haastattelu, kuvakaappaus

Kulttuuri
17.5.2021 12.25

Nightwish pokkasi Vuoden metalli -Emman

Mu­siik­ki­tuot­ta­jat ry:n vuo­sit­tain jär­jes­tä­mäs­sä Em­ma-gaa­las­sa 14. tou­ko­kuu­ta Vuo­den me­tal­li -Em­man sai Night­wish al­bu­mil­laan Hu­man. :II: Na­tu­re.

Tuomas Holopainen ja Kai Hahto ottivat vastaan Nightwishin saaman Vuoden metalli -albumin Emma-patsaan.

Tuomas Holopainen ja Kai Hahto ottivat vastaan Nightwishin saaman Vuoden metalli -albumin Emma-patsaan.

Emma-gaalan haastattelu, kuvakaappaus

Kulttuuri
17.5.2021 12.25

Nightwish pokkasi Vuoden metalli -Emman

Mu­siik­ki­tuot­ta­jat ry:n vuo­sit­tain jär­jes­tä­mäs­sä Em­ma-gaa­las­sa 14. tou­ko­kuu­ta Vuo­den me­tal­li -Em­man sai Night­wish al­bu­mil­laan Hu­man. :II: Na­tu­re.

Oravisalosta lähtöisin olevan Marjo Smolander on yksi työskentelyapurahan saajista. Arkistokuva: Ville Lehvonen.

Oravisalosta lähtöisin olevan Marjo Smolander on yksi työskentelyapurahan saajista. Arkistokuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvonen

Kulttuuri
17.5.2021 8.42

Pohjois-Karjalan rahastolta apurahoja

Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Poh­jois-Kar­ja­lan ra­has­to myön­si apu­ra­ho­ja Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­le.

Oravisalosta lähtöisin olevan Marjo Smolander on yksi työskentelyapurahan saajista. Arkistokuva: Ville Lehvonen.

Oravisalosta lähtöisin olevan Marjo Smolander on yksi työskentelyapurahan saajista. Arkistokuva: Ville Lehvonen.

Ville Lehvonen

Kulttuuri
17.5.2021 8.42

Pohjois-Karjalan rahastolta apurahoja

Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Poh­jois-Kar­ja­lan ra­has­to myön­si apu­ra­ho­ja Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­le.

Taustaseinälle heijastetuilla kuvilla saliin luotiin vaihtelevia tunnelmia. Kuvassa lavalla Johanna Niskanen.

Taustaseinälle heijastetuilla kuvilla saliin luotiin vaihtelevia tunnelmia. Kuvassa lavalla Johanna Niskanen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2021 9.00

Viisi näyttelijää – viisi monologiesitystä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton tal­vi­te­at­te­ri­ryh­mä al­koi syk­syl­lä har­joi­tel­la Mi­qu­el de Cer­van­te­sin Don Qui­jo­tea, mut­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten uu­del­leen tiu­ken­nut­tua, ryh­mä al­koi miet­tiä mui­ta vaih­to­eh­to­ja.

Taustaseinälle heijastetuilla kuvilla saliin luotiin vaihtelevia tunnelmia. Kuvassa lavalla Johanna Niskanen.

Taustaseinälle heijastetuilla kuvilla saliin luotiin vaihtelevia tunnelmia. Kuvassa lavalla Johanna Niskanen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2021 9.00

Viisi näyttelijää – viisi monologiesitystä

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton tal­vi­te­at­te­ri­ryh­mä al­koi syk­syl­lä har­joi­tel­la Mi­qu­el de Cer­van­te­sin Don Qui­jo­tea, mut­ta ko­ro­na­ra­joi­tus­ten uu­del­leen tiu­ken­nut­tua, ryh­mä al­koi miet­tiä mui­ta vaih­to­eh­to­ja.

Wanhojen suunnittelema tanssi päättyi näyttävästi.

Wanhojen suunnittelema tanssi päättyi näyttävästi.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.5.2021 20.50

Ahjon ensimmäiset Wanhat

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sali tai­puu lois­ta­vas­ti myös tun­nel­mal­li­sek­si tans­si­sa­lik­si. Sen to­dis­ti­vat Toh­ma­jär­ven lu­ki­on toi­sen vuo­den opis­ke­li­jat, joi­den Wan­ho­jen­päi­vän viet­to ve­näh­ti ko­ro­nan vuok­si tou­ko­kuul­le. Toh­ma­jär­ven Wan­ho­jen­päi­vän tans­seis­sa pyö­räh­te­li yh­dek­sän pa­ria.

Wanhojen suunnittelema tanssi päättyi näyttävästi.

Wanhojen suunnittelema tanssi päättyi näyttävästi.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.5.2021 20.50

Ahjon ensimmäiset Wanhat

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sali tai­puu lois­ta­vas­ti myös tun­nel­mal­li­sek­si tans­si­sa­lik­si. Sen to­dis­ti­vat Toh­ma­jär­ven lu­ki­on toi­sen vuo­den opis­ke­li­jat, joi­den Wan­ho­jen­päi­vän viet­to ve­näh­ti ko­ro­nan vuok­si tou­ko­kuul­le. Toh­ma­jär­ven Wan­ho­jen­päi­vän tans­seis­sa pyö­räh­te­li yh­dek­sän pa­ria.

Sovintolassa on tämän ja ensi viikon esillä taiteilija Olga Veselovskayan akvarellitöitä.

Sovintolassa on tämän ja ensi viikon esillä taiteilija Olga Veselovskayan akvarellitöitä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
12.5.2021 9.45

Luonto ja taide tulevat lähelle

Kes­ki­viik­ko­na So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa, Ke­sä­lah­del­la, avau­tui tai­tei­li­ja Ol­ga Ve­se­lovs­ka­yan Luon­non ana­to­mi­aa -tai­de­näyt­te­ly.

Sovintolassa on tämän ja ensi viikon esillä taiteilija Olga Veselovskayan akvarellitöitä.

Sovintolassa on tämän ja ensi viikon esillä taiteilija Olga Veselovskayan akvarellitöitä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
12.5.2021 9.45

Luonto ja taide tulevat lähelle

Kes­ki­viik­ko­na So­vin­to­lan gal­le­ri­as­sa, Ke­sä­lah­del­la, avau­tui tai­tei­li­ja Ol­ga Ve­se­lovs­ka­yan Luon­non ana­to­mi­aa -tai­de­näyt­te­ly.

Hannu Koistinen tutustutti Tanja Lamminsaloa kanteleen soiton saloihin.

Hannu Koistinen tutustutti Tanja Lamminsaloa kanteleen soiton saloihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.5.2021 17.35

Tavaralainaamo avautumassa kesällä

Rääk­ky­län kir­jas­tos­ta voi tu­le­va­na su­ve­na lai­na­ta kir­jo­jen ohes­sa lii­kun­ta­vä­li­nei­tä, lau­ta­pe­le­jä ja soit­ti­mia.

Hannu Koistinen tutustutti Tanja Lamminsaloa kanteleen soiton saloihin.

Hannu Koistinen tutustutti Tanja Lamminsaloa kanteleen soiton saloihin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
11.5.2021 17.35

Tavaralainaamo avautumassa kesällä

Rääk­ky­län kir­jas­tos­ta voi tu­le­va­na su­ve­na lai­na­ta kir­jo­jen ohes­sa lii­kun­ta­vä­li­nei­tä, lau­ta­pe­le­jä ja soit­ti­mia.

Anne Venjärven mukaan järjestäjiltä on jo kyselty, eikö maamoottoreita pääse tänä vuonna näkemään ollenkaan.  Markku Halosen kuva on vuodelta 2013.

Anne Venjärven mukaan järjestäjiltä on jo kyselty, eikö maamoottoreita pääse tänä vuonna näkemään ollenkaan. Markku Halosen kuva on vuodelta 2013.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.5.2021 13.30

Perinnepäiviä ei järjestetä tänä vuonna

Pu­hok­sen Pe­rin­ne­päi­viä ei jär­jes­te­tä tänä vuon­na. Ta­pah­tu­ma­e­män­tä­nä use­a­na vuon­na toi­mi­neen An­ne Ven­jär­ven mu­kaan rat­kai­suun pää­dyt­tiin epä­var­man ti­lan­teen vuok­si.

Anne Venjärven mukaan järjestäjiltä on jo kyselty, eikö maamoottoreita pääse tänä vuonna näkemään ollenkaan.  Markku Halosen kuva on vuodelta 2013.

Anne Venjärven mukaan järjestäjiltä on jo kyselty, eikö maamoottoreita pääse tänä vuonna näkemään ollenkaan. Markku Halosen kuva on vuodelta 2013.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
10.5.2021 13.30

Perinnepäiviä ei järjestetä tänä vuonna

Pu­hok­sen Pe­rin­ne­päi­viä ei jär­jes­te­tä tänä vuon­na. Ta­pah­tu­ma­e­män­tä­nä use­a­na vuon­na toi­mi­neen An­ne Ven­jär­ven mu­kaan rat­kai­suun pää­dyt­tiin epä­var­man ti­lan­teen vuok­si.

Leena Halosen abstrakteja maisemiakuvia on esillä Paksuniemessä elokuun loppuun saakka.

Leena Halosen abstrakteja maisemiakuvia on esillä Paksuniemessä elokuun loppuun saakka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.5.2021 14.33

Lapsuuden maisemia ja korona-ajan taidetta

He­lei­tä met­sä­pol­ku­ja, tyrs­ky­ä­vää vet­tä ja met­sän­vih­rei­tä maa­lauk­sia on tal­len­tu­nut pie­nik­si mut­ta vah­voik­si maa­lauk­sik­si Lee­na Ha­lo­sen si­vel­ti­mes­tä.

Leena Halosen abstrakteja maisemiakuvia on esillä Paksuniemessä elokuun loppuun saakka.

Leena Halosen abstrakteja maisemiakuvia on esillä Paksuniemessä elokuun loppuun saakka.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
8.5.2021 14.33

Lapsuuden maisemia ja korona-ajan taidetta

He­lei­tä met­sä­pol­ku­ja, tyrs­ky­ä­vää vet­tä ja met­sän­vih­rei­tä maa­lauk­sia on tal­len­tu­nut pie­nik­si mut­ta vah­voik­si maa­lauk­sik­si Lee­na Ha­lo­sen si­vel­ti­mes­tä.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2021 12.50

Kirkon pienoismalli syntyi jäätelötikuista

Jar­mo Kemp­pai­sen olo­huo­neen pöy­däl­lä on erään vie­si­mo­lai­sen pi­ha­pii­rin ra­ken­nus­ten pie­nois­mal­lit. Li­sää pie­nois­mal­le­ja on kaa­pin­pääl­lä ja hyl­lyil­lä Soh­van vie­rei­sel­lä pöy­däl­lä ko­mei­lee pie­nois­mal­li Toh­ma­jär­ven puu­kir­kos­ta. Esil­lä on vain pie­ni osa Kemp­pai­sen har­ras­tuk­ses­ta.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kajaanin kirkon pienoismalli oli Jarmo Kemppaisen haastavin työ. Hän kertoo rakentaneensa sitä toista vuotta.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
7.5.2021 12.50

Kirkon pienoismalli syntyi jäätelötikuista

Jar­mo Kemp­pai­sen olo­huo­neen pöy­däl­lä on erään vie­si­mo­lai­sen pi­ha­pii­rin ra­ken­nus­ten pie­nois­mal­lit. Li­sää pie­nois­mal­le­ja on kaa­pin­pääl­lä ja hyl­lyil­lä Soh­van vie­rei­sel­lä pöy­däl­lä ko­mei­lee pie­nois­mal­li Toh­ma­jär­ven puu­kir­kos­ta. Esil­lä on vain pie­ni osa Kemp­pai­sen har­ras­tuk­ses­ta.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
6.5.2021 16.00

Taloavustuksia ja kylätoimintatukea seuroille

Rääk­ky­län kun­nan vuo­sit­tain ja­ka­mien ky­lä­toi­min­ta-avus­tus­ten saa­jat on pää­tet­ty. Ano­muk­sia ker­tyi tänä vuon­na vii­del­tä eri yh­dis­tyk­sel­tä, jois­ta kai­kil­le myön­net­tiin oma tu­ki­sum­man­sa.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Rasivaaran nuorisoseura sai avustusta Rasihovin ylläpitotoimiin. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Kulttuuri
6.5.2021 16.00

Taloavustuksia ja kylätoimintatukea seuroille

Rääk­ky­län kun­nan vuo­sit­tain ja­ka­mien ky­lä­toi­min­ta-avus­tus­ten saa­jat on pää­tet­ty. Ano­muk­sia ker­tyi tänä vuon­na vii­del­tä eri yh­dis­tyk­sel­tä, jois­ta kai­kil­le myön­net­tiin oma tu­ki­sum­man­sa.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
6.5.2021 14.55

Erilaisuus on huippu juttu

Röl­lin eli Al­lu Tup­pu­rai­sen Omi­tuis­ten otus­ten ker­ho on täyt­tä­nyt Kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen käy­tä­vän.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Puhoksen eskareiden lohikäärmeellä on kolme päätä.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
6.5.2021 14.55

Erilaisuus on huippu juttu

Röl­lin eli Al­lu Tup­pu­rai­sen Omi­tuis­ten otus­ten ker­ho on täyt­tä­nyt Kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen käy­tä­vän.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.5.2021 9.10

Omakuvia, taruolentoja ja havaintoja ympäristöstä

Toh­ma­jär­ven kir­jas­tol­la on tou­ko­kuun lop­puun saak­ka esil­lä kan­sa­lai­so­pis­ton las­ten ku­va­tai­de­ryh­män tai­de­te­ok­sia.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Lasten kuvataidenäyttelyssä on esillä suurikokoinen yhteisöteos, johon jokainen ryhmäläinen on jättänyt jälkensä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
6.5.2021 9.10

Omakuvia, taruolentoja ja havaintoja ympäristöstä

Toh­ma­jär­ven kir­jas­tol­la on tou­ko­kuun lop­puun saak­ka esil­lä kan­sa­lai­so­pis­ton las­ten ku­va­tai­de­ryh­män tai­de­te­ok­sia.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.5.2021 10.40

Sanallista kuvataidetta

Rääk­ky­län kou­lun kah­dek­san­nen luo­kan tai­de­ryh­mä on koos­ta­nut näyt­te­lyn, joka esit­te­lee va­lin­nai­sai­neen tun­neil­la syn­ty­nyt­tä sana- ja ku­va­tai­teen yh­dis­tel­mää.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Kasiluokkalaiset Julia Tolvanen, Emil Ihalainen ja Sonja Kinnunen ovat työstäneet sana- ja kuvataidetta valinnaisaineena.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
5.5.2021 10.40

Sanallista kuvataidetta

Rääk­ky­län kou­lun kah­dek­san­nen luo­kan tai­de­ryh­mä on koos­ta­nut näyt­te­lyn, joka esit­te­lee va­lin­nai­sai­neen tun­neil­la syn­ty­nyt­tä sana- ja ku­va­tai­teen yh­dis­tel­mää.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.5.2021 15.12

Kierrätys herättää Tikkalan kaupan uuteen eloon

Vie­lä­kö muis­tat­te Tik­ka­lan kau­pan Kuu­tos­tien var­res­sa? Ku­kois­tuk­sen ai­kaan sii­nä oli pank­ki kaup­pa ja baa­ri. Ai­ko­jen oloon sii­tä hä­vi­si­vät pank­ki, kaup­pa ja baa­ri tuos­sa sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Oskarin Rautiaisen puodissa pääsee palaamaan 50-luvulle ja aikaisempaankin aikaan.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
3.5.2021 15.12

Kierrätys herättää Tikkalan kaupan uuteen eloon

Vie­lä­kö muis­tat­te Tik­ka­lan kau­pan Kuu­tos­tien var­res­sa? Ku­kois­tuk­sen ai­kaan sii­nä oli pank­ki kaup­pa ja baa­ri. Ai­ko­jen oloon sii­tä hä­vi­si­vät pank­ki, kaup­pa ja baa­ri tuos­sa sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Aladar Bayer

Kulttuuri
3.5.2021 11.05

"Ei koskaan hallintopuolelle"

Ki­tee­sa­lis­sa sel­vi­si, mik­si kau­pun­gin kult­tuu­ri­oh­jaa­ja päät­ti jä­mäh­tää vir­ka­mie­hek­si Ki­teel­le. Epä­so­vin­nais­ta ja rai­la­kas­ta elä­mää nuo­ruu­des­saan viet­tä­nyt Mar­kus Pulk­ki­nen pal­jas­ti ei-niin-syn­käs­sä 50-vuo­ti­syk­sin­pu­he­lus­saan, kuin­ka keik­kaih­mi­ses­tä tuli ra­kas­tet­tu kult­tuu­ri­by­rok­raat­ti.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Markus Pulkkinen tekee töitä omissa juhlissaan. Koneelta löytyi lista tänä vuonna toteutuvista konserteista. Leena Gröhn-Dimov ja Plamen Dimov ihmettelevät listan pituutta.

Aladar Bayer

Kulttuuri
3.5.2021 11.05

"Ei koskaan hallintopuolelle"

Ki­tee­sa­lis­sa sel­vi­si, mik­si kau­pun­gin kult­tuu­ri­oh­jaa­ja päät­ti jä­mäh­tää vir­ka­mie­hek­si Ki­teel­le. Epä­so­vin­nais­ta ja rai­la­kas­ta elä­mää nuo­ruu­des­saan viet­tä­nyt Mar­kus Pulk­ki­nen pal­jas­ti ei-niin-syn­käs­sä 50-vuo­ti­syk­sin­pu­he­lus­saan, kuin­ka keik­kaih­mi­ses­tä tuli ra­kas­tet­tu kult­tuu­ri­by­rok­raat­ti.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
3.5.2021 10.01

Avaruusolennot valtasivat kirjaston

Purk­ke­ja, me­hu­tölk­ke­jä, sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ria, ham­mas­tik­ku­ja, alu­mii­ni­fo­li­o­ta, ves­sa­pa­pe­ri­rul­lia, rik­ko­nai­set au­rin­ko­la­sit ja tas­ku­las­kin. Toi­sen ros­ka on toi­sen aar­re.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Maria Saltikovan hienon avaruusviruksen materiaalina ovat hammastikut ja sanomalehti.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
3.5.2021 10.01

Avaruusolennot valtasivat kirjaston

Purk­ke­ja, me­hu­tölk­ke­jä, sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ria, ham­mas­tik­ku­ja, alu­mii­ni­fo­li­o­ta, ves­sa­pa­pe­ri­rul­lia, rik­ko­nai­set au­rin­ko­la­sit ja tas­ku­las­kin. Toi­sen ros­ka on toi­sen aar­re.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
30.4.2021 11.33

Katsaus 1950-luvun sarjakuviin

Muis­tat­te­ko Kor­ke­a­jän­ni­tys­sar­jan? Aluk­si leh­ti si­säl­si sa­la­po­lii­si-, tie­teis-, agent­ti- ja seik­kai­lu­sar­jo­ja, mut­ta kes­kit­tyi myö­hem­min so­ta­sar­ja­ku­viin.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Aku Ankka on säilynyt vuosikymmenet lähes muuttumattomana.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
30.4.2021 11.33

Katsaus 1950-luvun sarjakuviin

Muis­tat­te­ko Kor­ke­a­jän­ni­tys­sar­jan? Aluk­si leh­ti si­säl­si sa­la­po­lii­si-, tie­teis-, agent­ti- ja seik­kai­lu­sar­jo­ja, mut­ta kes­kit­tyi myö­hem­min so­ta­sar­ja­ku­viin.

Nightwishin Tuomas Holopainen, oikealla, odottaa jo kohtaamista inspiroivan yleisön edessä.

Nightwishin Tuomas Holopainen, oikealla, odottaa jo kohtaamista inspiroivan yleisön edessä.

Lehdistökuva

Kulttuuri
27.4.2021 15.13

Nightwish esiintyy Tampereella vuoden lopussa

Ki­tee­läis­läh­töi­nen, Suo­men me­nes­ty­neim­mäk­si vien­tiyh­ty­eek­si kut­sut­tu Night­wish kon­ser­toi Tam­pe­reel­la jou­lu­kuun 29.päi­vä. Keik­ka­paik­ka­na on par­hail­laan ra­ken­teil­la ole­va Uros Live -aree­na.

Nightwishin Tuomas Holopainen, oikealla, odottaa jo kohtaamista inspiroivan yleisön edessä.

Nightwishin Tuomas Holopainen, oikealla, odottaa jo kohtaamista inspiroivan yleisön edessä.

Lehdistökuva

Kulttuuri
27.4.2021 15.13

Nightwish esiintyy Tampereella vuoden lopussa

Ki­tee­läis­läh­töi­nen, Suo­men me­nes­ty­neim­mäk­si vien­tiyh­ty­eek­si kut­sut­tu Night­wish kon­ser­toi Tam­pe­reel­la jou­lu­kuun 29.päi­vä. Keik­ka­paik­ka­na on par­hail­laan ra­ken­teil­la ole­va Uros Live -aree­na.

Maiju Lassilan patsaan kukitus kuuluu Potsipäivien perinteisiin. Viime vuonna patsaspuheen piti Pentti Väistö.

Maiju Lassilan patsaan kukitus kuuluu Potsipäivien perinteisiin. Viime vuonna patsaspuheen piti Pentti Väistö.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.4.2021 10.50

Potsiviikolle suunnitteilla pieniä tapahtumia

Toh­ma­jär­ven vuo­sit­tai­nen ke­sä­ta­pah­tu­ma Pot­si­päi­vät jär­jes­te­tään tänä vuon­na vii­me vuo­den ta­paan. Kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa jär­jes­tet­tä­väl­lä Pot­si­vii­kol­la on lu­vas­sa pie­niä kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia.

Maiju Lassilan patsaan kukitus kuuluu Potsipäivien perinteisiin. Viime vuonna patsaspuheen piti Pentti Väistö.

Maiju Lassilan patsaan kukitus kuuluu Potsipäivien perinteisiin. Viime vuonna patsaspuheen piti Pentti Väistö.

Riitta Hakulinen

Kulttuuri
27.4.2021 10.50

Potsiviikolle suunnitteilla pieniä tapahtumia

Toh­ma­jär­ven vuo­sit­tai­nen ke­sä­ta­pah­tu­ma Pot­si­päi­vät jär­jes­te­tään tänä vuon­na vii­me vuo­den ta­paan. Kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa jär­jes­tet­tä­väl­lä Pot­si­vii­kol­la on lu­vas­sa pie­niä kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia.

Nuorisoteatteri Polennon esitys oli voimakkaasti visuaalinen kokonaisuus niin väreiltään kuin sisällöltäänkin.

Nuorisoteatteri Polennon esitys oli voimakkaasti visuaalinen kokonaisuus niin väreiltään kuin sisällöltäänkin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
26.4.2021 15.26

Polento esiintyi vain lukiolaisille

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton nuo­ri­so­te­at­te­ri­ryh­mä Po­len­to työs­ti tä­män lu­ku­kau­den esi­tyk­sen­sä eng­lan­nik­si val­mis­tel­len. Esi­tys it­ses­sään pai­not­taa ke­hon­kiel­tä sa­no­jen si­jaan.

Nuorisoteatteri Polennon esitys oli voimakkaasti visuaalinen kokonaisuus niin väreiltään kuin sisällöltäänkin.

Nuorisoteatteri Polennon esitys oli voimakkaasti visuaalinen kokonaisuus niin väreiltään kuin sisällöltäänkin.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
26.4.2021 15.26

Polento esiintyi vain lukiolaisille

Kes­ki-Kar­ja­lan kan­sa­lai­so­pis­ton nuo­ri­so­te­at­te­ri­ryh­mä Po­len­to työs­ti tä­män lu­ku­kau­den esi­tyk­sen­sä eng­lan­nik­si val­mis­tel­len. Esi­tys it­ses­sään pai­not­taa ke­hon­kiel­tä sa­no­jen si­jaan.

Mäntyniemen kartanossa  järjestetty hengitä ja kuuntele - jooga- ja mindfulness-päivä sai osallistujilta kiitosta.

Mäntyniemen kartanossa järjestetty hengitä ja kuuntele - jooga- ja mindfulness-päivä sai osallistujilta kiitosta.

Emmi Pennanen

Kulttuuri
26.4.2021 11.12

Hyvinvointia mielelle ja keholle

Mo­lem­piin oli mah­dol­lis­ta tu­tus­tua ja käy­tän­nös­sä ko­keil­la huh­ti­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na Ke­sä­lah­den Män­ty­nie­men kar­ta­non Ha­vi­noi-sa­lis­sa jär­jes­te­tys­sä Hen­gi­tä ja kuun­te­le - joo­ga- ja mind­ful­ness-päi­väs­sä.

Mäntyniemen kartanossa  järjestetty hengitä ja kuuntele - jooga- ja mindfulness-päivä sai osallistujilta kiitosta.

Mäntyniemen kartanossa järjestetty hengitä ja kuuntele - jooga- ja mindfulness-päivä sai osallistujilta kiitosta.

Emmi Pennanen

Kulttuuri
26.4.2021 11.12

Hyvinvointia mielelle ja keholle

Mo­lem­piin oli mah­dol­lis­ta tu­tus­tua ja käy­tän­nös­sä ko­keil­la huh­ti­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na Ke­sä­lah­den Män­ty­nie­men kar­ta­non Ha­vi­noi-sa­lis­sa jär­jes­te­tys­sä Hen­gi­tä ja kuun­te­le - joo­ga- ja mind­ful­ness-päi­väs­sä.

Sari Kaasinen lupaa. että Itä-Suomessa homma hoituu. Saimaa-ilmiö2026 ja koko Itä-Suomi odottavat kesäkuun alkua, jolloin valitaan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026.

Sari Kaasinen lupaa. että Itä-Suomessa homma hoituu. Saimaa-ilmiö2026 ja koko Itä-Suomi odottavat kesäkuun alkua, jolloin valitaan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.4.2021 11.17

Hirmuista hurlumheitä odotellessa

Luon­to­suh­de, Ve­nä­jä-yh­teys ja koko suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri­kä­si­tys, jon­ka ku­va­taan ole­van Kar­ja­las­ta läh­töi­sin. Näil­lä kol­mel­la tee­mal­la Sa­von­lin­na pyr­kii vai­kut­ta­maan Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 -raa­din.

Sari Kaasinen lupaa. että Itä-Suomessa homma hoituu. Saimaa-ilmiö2026 ja koko Itä-Suomi odottavat kesäkuun alkua, jolloin valitaan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026.

Sari Kaasinen lupaa. että Itä-Suomessa homma hoituu. Saimaa-ilmiö2026 ja koko Itä-Suomi odottavat kesäkuun alkua, jolloin valitaan Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
23.4.2021 11.17

Hirmuista hurlumheitä odotellessa

Luon­to­suh­de, Ve­nä­jä-yh­teys ja koko suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri­kä­si­tys, jon­ka ku­va­taan ole­van Kar­ja­las­ta läh­töi­sin. Näil­lä kol­mel­la tee­mal­la Sa­von­lin­na pyr­kii vai­kut­ta­maan Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 -raa­din.

Värttinän Susan Aho, Mari Kaasinen ja Karoliina Kantelinen esiintyvät Kihauksen juhlaviikolla Rääkkylässä. Arkistokuva.

Värttinän Susan Aho, Mari Kaasinen ja Karoliina Kantelinen esiintyvät Kihauksen juhlaviikolla Rääkkylässä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.4.2021 0.15

Kihaus järjestetään juhlaviikkona pienemmin tapahtumin

30-vuo­tis­ta Ki­haus­ta vie­te­tään tu­le­va­na su­ve­na juh­la­viik­ko­na. Vuo­si­kym­men­ten tai­val­taan juh­lis­ta­va kan­san­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li start­taa ke­sä­kuun 28. päi­vä ja ta­pah­tu­ma­viik­ko jat­kuu hei­nä­kuun nel­jän­teen päi­vään saak­ka.

Värttinän Susan Aho, Mari Kaasinen ja Karoliina Kantelinen esiintyvät Kihauksen juhlaviikolla Rääkkylässä. Arkistokuva.

Värttinän Susan Aho, Mari Kaasinen ja Karoliina Kantelinen esiintyvät Kihauksen juhlaviikolla Rääkkylässä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Kulttuuri
23.4.2021 0.15

Kihaus järjestetään juhlaviikkona pienemmin tapahtumin

30-vuo­tis­ta Ki­haus­ta vie­te­tään tu­le­va­na su­ve­na juh­la­viik­ko­na. Vuo­si­kym­men­ten tai­val­taan juh­lis­ta­va kan­san­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li start­taa ke­sä­kuun 28. päi­vä ja ta­pah­tu­ma­viik­ko jat­kuu hei­nä­kuun nel­jän­teen päi­vään saak­ka.

Lastenmusiikkiyhtye Mimmit on julkaissut uuden singlen ja videon, joissa kannustetaan pesemään hampaat.

Lastenmusiikkiyhtye Mimmit on julkaissut uuden singlen ja videon, joissa kannustetaan pesemään hampaat.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
21.4.2021 14.13

Pese hampaat Mimmien tahdissa

Mim­mit -las­ten­mu­siik­kiyh­tye on teh­nyt ham­pai­den pe­suun kan­nus­ta­van lau­lun. Kun lau­lun tai vi­de­on lait­taa taus­tal­le soi­maan, har­jaus su­juu haus­kem­min.

Lastenmusiikkiyhtye Mimmit on julkaissut uuden singlen ja videon, joissa kannustetaan pesemään hampaat.

Lastenmusiikkiyhtye Mimmit on julkaissut uuden singlen ja videon, joissa kannustetaan pesemään hampaat.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
21.4.2021 14.13

Pese hampaat Mimmien tahdissa

Mim­mit -las­ten­mu­siik­kiyh­tye on teh­nyt ham­pai­den pe­suun kan­nus­ta­van lau­lun. Kun lau­lun tai vi­de­on lait­taa taus­tal­le soi­maan, har­jaus su­juu haus­kem­min.

Jaana Juvosen Tohmajärven ja Värtsilän historia 1868-2018 on mukana Vuoden kotiseututeos -kilpailussa.

Jaana Juvosen Tohmajärven ja Värtsilän historia 1868-2018 on mukana Vuoden kotiseututeos -kilpailussa.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
21.4.2021 13.11

Tohmajärven ja Värtsilän historia ehdolla Vuoden kotiseututeokseksi

Vuo­den ko­ti­seu­tu­te­os -kil­pai­luun eh­do­te­tut kir­jat on jul­kis­tet­tu. Kil­pai­lus­sa mu­ka­na on 35 vii­me vuon­na val­mis­tu­nut­ta te­os­ta eri puo­lil­ta Suo­mea.

Jaana Juvosen Tohmajärven ja Värtsilän historia 1868-2018 on mukana Vuoden kotiseututeos -kilpailussa.

Jaana Juvosen Tohmajärven ja Värtsilän historia 1868-2018 on mukana Vuoden kotiseututeos -kilpailussa.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
21.4.2021 13.11

Tohmajärven ja Värtsilän historia ehdolla Vuoden kotiseututeokseksi

Vuo­den ko­ti­seu­tu­te­os -kil­pai­luun eh­do­te­tut kir­jat on jul­kis­tet­tu. Kil­pai­lus­sa mu­ka­na on 35 vii­me vuon­na val­mis­tu­nut­ta te­os­ta eri puo­lil­ta Suo­mea.

Sanna-Mari Mämmi kiinnittää Päiväkoti Siilinpiilon lasten töitä Kauppakeskus Kupiaisen käytävälle.

Sanna-Mari Mämmi kiinnittää Päiväkoti Siilinpiilon lasten töitä Kauppakeskus Kupiaisen käytävälle.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
20.4.2021 12.56

On reilua päästää kaveri oman traktorin kyytiin

"On rei­lua pääs­tää ka­ve­ri oman trak­to­rin kyy­tiin. On rei­lua aut­taa sii­vo­a­mi­ses­sa. On rei­lua ot­taa ka­ve­ri mu­kaan leik­kiin. On rei­lua nou­dat­taa yh­tei­siä sään­tö­jä ja ol­la hil­jaa il­lal­la, et­tä muut saa­vat nuk­kua."

Sanna-Mari Mämmi kiinnittää Päiväkoti Siilinpiilon lasten töitä Kauppakeskus Kupiaisen käytävälle.

Sanna-Mari Mämmi kiinnittää Päiväkoti Siilinpiilon lasten töitä Kauppakeskus Kupiaisen käytävälle.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
20.4.2021 12.56

On reilua päästää kaveri oman traktorin kyytiin

"On rei­lua pääs­tää ka­ve­ri oman trak­to­rin kyy­tiin. On rei­lua aut­taa sii­vo­a­mi­ses­sa. On rei­lua ot­taa ka­ve­ri mu­kaan leik­kiin. On rei­lua nou­dat­taa yh­tei­siä sään­tö­jä ja ol­la hil­jaa il­lal­la, et­tä muut saa­vat nuk­kua."

Lisää aiheesta

Kysely