JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Jouko Väistö

Urheilu
16.6.2021 11.30

Risto Möttönen aloitti Fischerin ja One Wayn tallipäällikkönä

Ki­tee­läi­set ovat saa­neet hy­vän ja­lan­si­jan maam­me huip­pu­hiih­tä­jien taus­ta­jou­kois­sa. Työn aloit­ti Aki Huk­ka toi­mi­mal­la kak­si vuot­ta maa­jouk­ku­een huol­to­pääl­lik­kö­nä ja nyt työ­tä jat­kaa Ris­to Möt­tö­nen. Siir­ryt­ty­ään elä­ke­päi­vil­le ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­ta hän aloit­ti vii­me maa­nan­tai­na Fisc­he­rin ja One Wayn ko­ti­maan kil­pai­lu­toi­min­nan tal­li­pääl­lik­kö­nä.

Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Vielä viime viikolla Risto Möttönen oli valvomassa rajanylitysliikennettä Tornion rajanylityspaikalla. Viime maanantaina työnantaja vaihtui. Hän siirtyi Vauhti Speed Oy:n palvelukseen kotimaan kilpailutoiminnan tallipäälliköksi.

Jouko Väistö

Urheilu
16.6.2021 11.30

Risto Möttönen aloitti Fischerin ja One Wayn tallipäällikkönä

Ki­tee­läi­set ovat saa­neet hy­vän ja­lan­si­jan maam­me huip­pu­hiih­tä­jien taus­ta­jou­kois­sa. Työn aloit­ti Aki Huk­ka toi­mi­mal­la kak­si vuot­ta maa­jouk­ku­een huol­to­pääl­lik­kö­nä ja nyt työ­tä jat­kaa Ris­to Möt­tö­nen. Siir­ryt­ty­ään elä­ke­päi­vil­le ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­ta hän aloit­ti vii­me maa­nan­tai­na Fisc­he­rin ja One Wayn ko­ti­maan kil­pai­lu­toi­min­nan tal­li­pääl­lik­kö­nä.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jouko Väistö

Urheilu
14.6.2021 17.53

Jarno Kinnunen toteutti pitkäaikaisen haaveensa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Jar­no Kin­nu­sel­la on jo muu­ta­man vuo­den ajan ol­lut haa­vee­na pääs­tä aja­maan kil­paa sa­man­lai­sel­la au­tol­la, jol­la hän ral­liu­ran­sa aloit­ti. Vii­me lau­an­tai­na haa­ve to­teu­tui. Hän osal­lis­tui Jy­väs­ky­län län­si­puo­lel­la ajet­tuun Kor­pi­lah­den Ke­sä­ral­liin.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jarno Kinnusen pitkäaikaisena haaveena on ollut päästä kilpailemaan samanlaisella autolla, jolla hän aloitti ralliuransa runsaat kaksi vuosikymmentä sitten. Kuluneena keväänä haave toteutui. Hän pääsee nyt kaasuttelemaan omalla Historic-luokan Skodalla.

Jouko Väistö

Urheilu
14.6.2021 17.53

Jarno Kinnunen toteutti pitkäaikaisen haaveensa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Jar­no Kin­nu­sel­la on jo muu­ta­man vuo­den ajan ol­lut haa­vee­na pääs­tä aja­maan kil­paa sa­man­lai­sel­la au­tol­la, jol­la hän ral­liu­ran­sa aloit­ti. Vii­me lau­an­tai­na haa­ve to­teu­tui. Hän osal­lis­tui Jy­väs­ky­län län­si­puo­lel­la ajet­tuun Kor­pi­lah­den Ke­sä­ral­liin.

Urheilu
14.6.2021 10.23

Sitä saa mitä tilaa

Van­hoil­la me­rii­teil­lä ei ole pal­jon pai­no­ar­voa, kun pe­lis­sä ei ol­la täy­sil­lä mu­ka­na. Vii­me kau­den hy­vien esi­tys­ten jäl­keen Ki­Pan odo­te­taan tänä ke­sä­nä nap­si­van kol­men pis­teen voit­to­ja, mut­ta se nap­sii­kin kol­men pis­teen tap­pi­oi­ta. Sun­nun­tai­na Sii­Pe pu­dot­ti Ki­Pan ty­lys­ti ken­tän pin­nal­le lu­ke­min 2 – 0 (4 – 3, 9 – 3).

Urheilu
14.6.2021 10.23

Sitä saa mitä tilaa

Van­hoil­la me­rii­teil­lä ei ole pal­jon pai­no­ar­voa, kun pe­lis­sä ei ol­la täy­sil­lä mu­ka­na. Vii­me kau­den hy­vien esi­tys­ten jäl­keen Ki­Pan odo­te­taan tänä ke­sä­nä nap­si­van kol­men pis­teen voit­to­ja, mut­ta se nap­sii­kin kol­men pis­teen tap­pi­oi­ta. Sun­nun­tai­na Sii­Pe pu­dot­ti Ki­Pan ty­lys­ti ken­tän pin­nal­le lu­ke­min 2 – 0 (4 – 3, 9 – 3).

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Jouko Väistö

Urheilu
13.6.2021 13.00

KeKaRalla toinen iso kisa lyhyen ajan sisällä

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­ti on ly­hy­en ajan si­säl­lä jär­jes­tä­mäs­sä jo tois­ta isoa suun­nis­tus­kil­pai­lua kimp­pa­hom­ma­na. Täl­lä ker­taa yh­teis­työ­tä teh­dään sa­von­lin­na­lai­sen Ola­vin Ras­tin kans­sa Savo-Kar­ja­lan ja Kaa­kon yh­teis­ten alu­e­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen mer­keis­sä.

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Suunnistus on perinteisesti ollut rajamiesten urheilulaji. Tämä näkyy myös tulevassa aluemestaruuskisassa, missä ratamestarina toimii Pekka Inkeri, oikealla, ja liikennejärjestelyistä vastaavana Pentti Vanhanen, Tohmajärven rajavartioalueen entisiä rajamiehiä molemmat.

Jouko Väistö

Urheilu
13.6.2021 13.00

KeKaRalla toinen iso kisa lyhyen ajan sisällä

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­ti on ly­hy­en ajan si­säl­lä jär­jes­tä­mäs­sä jo tois­ta isoa suun­nis­tus­kil­pai­lua kimp­pa­hom­ma­na. Täl­lä ker­taa yh­teis­työ­tä teh­dään sa­von­lin­na­lai­sen Ola­vin Ras­tin kans­sa Savo-Kar­ja­lan ja Kaa­kon yh­teis­ten alu­e­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­jen mer­keis­sä.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Kari Sarkkinen

Urheilu
12.6.2021 17.24

Tour de Karelianpolkujen voittaja ratkesi viimeisessä mäessä

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen voit­ta­jak­si Toh­ma­jär­ven osa­kil­pai­lus­sa pol­ki Jo­en­suun pyö­räi­li­jöi­den Mik­ko Vas­ta­ran­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een pa­ras ki­saa­ja löy­tyi M50-sar­jas­ta.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Mikko Vastaranta ajoi Tour de Karelianpolkujen voittajaksi. Kuva Tohmajärven kisasta Mokinrinteestä.

Kari Sarkkinen

Urheilu
12.6.2021 17.24

Tour de Karelianpolkujen voittaja ratkesi viimeisessä mäessä

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen voit­ta­jak­si Toh­ma­jär­ven osa­kil­pai­lus­sa pol­ki Jo­en­suun pyö­räi­li­jöi­den Mik­ko Vas­ta­ran­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een pa­ras ki­saa­ja löy­tyi M50-sar­jas­ta.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Päivi Lievonen

Urheilu
12.6.2021 11.57

Tour de Karelianpolut avattiin vauhdikkaasti

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen start­ti­vii­val­le Rääk­ky­lään ker­tyi lau­an­tai­aa­mu­na 27 maas­to­pyö­räi­li­jää, ja ki­san uu­moil­laan avauk­sen jäl­ken jat­ku­van ko­va­vauh­ti­se­na myös seu­raa­vis­sa osa­kil­pai­luis­sa.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Rääkkylän osakilpailussa startattiin kivituhkalla päällystetyltä lähtöviivalta.

Päivi Lievonen

Urheilu
12.6.2021 11.57

Tour de Karelianpolut avattiin vauhdikkaasti

Tour de Ka­re­li­an­pol­ku­jen start­ti­vii­val­le Rääk­ky­lään ker­tyi lau­an­tai­aa­mu­na 27 maas­to­pyö­räi­li­jää, ja ki­san uu­moil­laan avauk­sen jäl­ken jat­ku­van ko­va­vauh­ti­se­na myös seu­raa­vis­sa osa­kil­pai­luis­sa.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2021 9.54

Kolme pistettä tarjolla, mutta…

Rau­man Lu­kon jää­kiek­ko­jouk­ku­een val­men­ta­ja Pek­ka Vir­ta to­te­si ku­lu­neen ke­vään fi­naa­li­pe­lien kyn­nyk­sel­lä jo­ten­kin tä­hän ta­paan: Voi­ton ot­taa yleen­sä jouk­kue, joka ei jän­ni­tä ei­kä pel­kää, vaan us­koo ja luot­taa it­seen­sä. Luk­ko us­koi ja luot­ti, ja voit­ti.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

SiiPen lukkari Teemu Kinnunen ei onnistunut laittamaan kapuloita armeijasta vapautuneen Elmeri Purmosen rattaisiin. Elmeri löi kunnarin tyhjään kenttään, toi neljä juoksua ja keräsi 12 kärkilyöntiä 92 prosentin teholla. Ulkopeliin sen sijaan jäi parannettavaa. Puistolassa tuli selväksi, että pallon ja käsikranaattien heittämiseen ei sovi sama tekniikka. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
11.6.2021 9.54

Kolme pistettä tarjolla, mutta…

Rau­man Lu­kon jää­kiek­ko­jouk­ku­een val­men­ta­ja Pek­ka Vir­ta to­te­si ku­lu­neen ke­vään fi­naa­li­pe­lien kyn­nyk­sel­lä jo­ten­kin tä­hän ta­paan: Voi­ton ot­taa yleen­sä jouk­kue, joka ei jän­ni­tä ei­kä pel­kää, vaan us­koo ja luot­taa it­seen­sä. Luk­ko us­koi ja luot­ti, ja voit­ti.

Niinikummussa tänä kesänä ensimmäistä kertaa suunnistaneen Tiina Eskelisen mielestä maasto oli mukavan vaihtelevaa ja tarjosi haasteita. Suunnistaminen vaati keskittymistä, jolloin karttaa sekä kuvionrajoja piti seurata tarkasti.

Niinikummussa tänä kesänä ensimmäistä kertaa suunnistaneen Tiina Eskelisen mielestä maasto oli mukavan vaihtelevaa ja tarjosi haasteita. Suunnistaminen vaati keskittymistä, jolloin karttaa sekä kuvionrajoja piti seurata tarkasti.

Satu Kainulainen

Urheilu
9.6.2021 14.33

Iltarastit pitkästä aikaa Niinikummussa

Kes­ki-Kar­ja­lan ras­ti pa­la­si nor­maa­liin il­ta­ras­ti­toi­min­taan maa­nan­tai­na Nii­ni­kum­mun il­ta­ras­teil­la. Nii­ni­kum­mus­sa ei ole suun­nis­tet­tu kah­teen vuo­si­kym­me­neen, kun­nes vii­me vuon­na kart­ta päi­vi­tet­tiin seu­ran toi­mes­ta ja alue otet­tiin il­ta­ras­ti­ka­len­te­riin.

Niinikummussa tänä kesänä ensimmäistä kertaa suunnistaneen Tiina Eskelisen mielestä maasto oli mukavan vaihtelevaa ja tarjosi haasteita. Suunnistaminen vaati keskittymistä, jolloin karttaa sekä kuvionrajoja piti seurata tarkasti.

Niinikummussa tänä kesänä ensimmäistä kertaa suunnistaneen Tiina Eskelisen mielestä maasto oli mukavan vaihtelevaa ja tarjosi haasteita. Suunnistaminen vaati keskittymistä, jolloin karttaa sekä kuvionrajoja piti seurata tarkasti.

Satu Kainulainen

Urheilu
9.6.2021 14.33

Iltarastit pitkästä aikaa Niinikummussa

Kes­ki-Kar­ja­lan ras­ti pa­la­si nor­maa­liin il­ta­ras­ti­toi­min­taan maa­nan­tai­na Nii­ni­kum­mun il­ta­ras­teil­la. Nii­ni­kum­mus­sa ei ole suun­nis­tet­tu kah­teen vuo­si­kym­me­neen, kun­nes vii­me vuon­na kart­ta päi­vi­tet­tiin seu­ran toi­mes­ta ja alue otet­tiin il­ta­ras­ti­ka­len­te­riin.

Ukki teki Viljalle ja Vanessalle hienot esteet. Keppareilla harrastetaan myös kouluratsastusta, laukataan ja ravataan.

Ukki teki Viljalle ja Vanessalle hienot esteet. Keppareilla harrastetaan myös kouluratsastusta, laukataan ja ravataan.

Mervi Venäläinen

Urheilu
9.6.2021 14.05

Heppaharrastus vei siskokset mukanaan

Vuo­jo­lai­sen tal­li on aloit­ta­nut ke­sä­kau­den toi­min­tan­sa Toh­ma­jär­ven Ke­mies­sä. He­vos­tal­lia pyö­rit­tä­vät Vuo­jo­lai­sen si­sa­ruk­set, 8-vuo­ti­as Vil­ja ja 7-vuo­ti­as Va­nes­sa. Tal­lin asuk­kai­na on seit­se­män kep­pi­he­vos­ta, jois­ta osa on sis­kos­ten it­sen­sä te­ke­miä.

Ukki teki Viljalle ja Vanessalle hienot esteet. Keppareilla harrastetaan myös kouluratsastusta, laukataan ja ravataan.

Ukki teki Viljalle ja Vanessalle hienot esteet. Keppareilla harrastetaan myös kouluratsastusta, laukataan ja ravataan.

Mervi Venäläinen

Urheilu
9.6.2021 14.05

Heppaharrastus vei siskokset mukanaan

Vuo­jo­lai­sen tal­li on aloit­ta­nut ke­sä­kau­den toi­min­tan­sa Toh­ma­jär­ven Ke­mies­sä. He­vos­tal­lia pyö­rit­tä­vät Vuo­jo­lai­sen si­sa­ruk­set, 8-vuo­ti­as Vil­ja ja 7-vuo­ti­as Va­nes­sa. Tal­lin asuk­kai­na on seit­se­män kep­pi­he­vos­ta, jois­ta osa on sis­kos­ten it­sen­sä te­ke­miä.

Tour de Karelianpolut starttaa lauantaiaamuna Rääkkylästä. Akistokuva vuoden 2019 tapahtumasta.

Tour de Karelianpolut starttaa lauantaiaamuna Rääkkylästä. Akistokuva vuoden 2019 tapahtumasta.

Jouko Väistö

Urheilu
9.6.2021 9.10

Maastopyöräilyn juhlaa tulevana lauantaina

Vii­me vuo­si­na ko­vaan suo­si­oon nous­sut maas­to­pyö­räi­ly on tuo­nut vir­kis­tys­rei­tis­tö­jen rin­nal­le pal­jon maas­to­pyö­rä­reit­te­jä. Myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa la­jin suo­sio nä­kyy Ka­re­li­an­po­lut -rei­tis­tön ja Tour de Ka­re­li­an­po­lut -ta­pah­tu­man kaut­ta.

Tour de Karelianpolut starttaa lauantaiaamuna Rääkkylästä. Akistokuva vuoden 2019 tapahtumasta.

Tour de Karelianpolut starttaa lauantaiaamuna Rääkkylästä. Akistokuva vuoden 2019 tapahtumasta.

Jouko Väistö

Urheilu
9.6.2021 9.10

Maastopyöräilyn juhlaa tulevana lauantaina

Vii­me vuo­si­na ko­vaan suo­si­oon nous­sut maas­to­pyö­räi­ly on tuo­nut vir­kis­tys­rei­tis­tö­jen rin­nal­le pal­jon maas­to­pyö­rä­reit­te­jä. Myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa la­jin suo­sio nä­kyy Ka­re­li­an­po­lut -rei­tis­tön ja Tour de Ka­re­li­an­po­lut -ta­pah­tu­man kaut­ta.

Kimi Hirvosen ja Mikael Pesosen rallin SM4-luokan pistejahti jatkui viikonloppuna Turun maisemissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Kimi Hirvosen ja Mikael Pesosen rallin SM4-luokan pistejahti jatkui viikonloppuna Turun maisemissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Jouko Väistö

Urheilu
8.6.2021 8.09

Kimi kaasutti viidenneksi

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Kimi Hir­vo­nen ja Mi­ka­el Pe­so­nen jat­koi­vat ral­lin SM4-luo­kan pis­te­jah­tia Tu­run mai­se­mis­sa, mis­sä tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na ajet­tiin Län­si­ran­ni­kon ral­li. Kil­pai­lus­ta oli tuo­mi­si­na vii­des sija. SM-pis­teis­sä he ovat kol­men osa­kil­pai­lun jäl­keen seit­se­män­te­nä.

Kimi Hirvosen ja Mikael Pesosen rallin SM4-luokan pistejahti jatkui viikonloppuna Turun maisemissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Kimi Hirvosen ja Mikael Pesosen rallin SM4-luokan pistejahti jatkui viikonloppuna Turun maisemissa. Arkistokuva vuodelta 2019.

Jouko Väistö

Urheilu
8.6.2021 8.09

Kimi kaasutti viidenneksi

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den Kimi Hir­vo­nen ja Mi­ka­el Pe­so­nen jat­koi­vat ral­lin SM4-luo­kan pis­te­jah­tia Tu­run mai­se­mis­sa, mis­sä tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na ajet­tiin Län­si­ran­ni­kon ral­li. Kil­pai­lus­ta oli tuo­mi­si­na vii­des sija. SM-pis­teis­sä he ovat kol­men osa­kil­pai­lun jäl­keen seit­se­män­te­nä.

Urheilu
7.6.2021 9.05

KiPa Vedon kovassa koulussa

Vim­pe­lin Ve­don voi­ma­lyö­jät sil­poi­vat Ki­teen Pal­lon ul­ko­ken­tän rie­ka­leik­si sun­nun­tai­na ko­toi­sal­la Saa­ri­ken­täl­lään. Ot­te­lun lop­pu­nu­me­rot 2 – 0 (9 – 3, 12 – 2) ei­vät ker­ro edes täyt­tä to­tuut­ta jouk­ku­ei­den ta­so­e­ros­ta. Ha­lu­tes­saan Veto oli­si voi­nut is­keä tu­los­tau­lul­le vie­lä­kin ru­mem­mat lu­ke­mat.

Urheilu
7.6.2021 9.05

KiPa Vedon kovassa koulussa

Vim­pe­lin Ve­don voi­ma­lyö­jät sil­poi­vat Ki­teen Pal­lon ul­ko­ken­tän rie­ka­leik­si sun­nun­tai­na ko­toi­sal­la Saa­ri­ken­täl­lään. Ot­te­lun lop­pu­nu­me­rot 2 – 0 (9 – 3, 12 – 2) ei­vät ker­ro edes täyt­tä to­tuut­ta jouk­ku­ei­den ta­so­e­ros­ta. Ha­lu­tes­saan Veto oli­si voi­nut is­keä tu­los­tau­lul­le vie­lä­kin ru­mem­mat lu­ke­mat.

KiPan pistejahti lähti käyntiin Jesse Eskelisen kentänpuhkaisulla. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPan pistejahti lähti käyntiin Jesse Eskelisen kentänpuhkaisulla. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
4.6.2021 12.02

Olipahan kauden avaus

Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­kau­den avau­sot­te­lus­sa Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­joi­ta vas­taan oli ka­tast­ro­fin ai­nek­set. On­nek­si kau­hus­ke­naa­rio ei to­teu­tu­nut. Plak­ka­riin tuli lo­pul­ta kak­si pin­naa hui­ke­an lop­pu­näy­tök­sen jäl­keen lu­ke­min 2 – 1 (0 – 8, 2 – 0, 2 – 0).

KiPan pistejahti lähti käyntiin Jesse Eskelisen kentänpuhkaisulla. Kuva: Niilo Hirvonen.

KiPan pistejahti lähti käyntiin Jesse Eskelisen kentänpuhkaisulla. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
4.6.2021 12.02

Olipahan kauden avaus

Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sis­kau­den avau­sot­te­lus­sa Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­joi­ta vas­taan oli ka­tast­ro­fin ai­nek­set. On­nek­si kau­hus­ke­naa­rio ei to­teu­tu­nut. Plak­ka­riin tuli lo­pul­ta kak­si pin­naa hui­ke­an lop­pu­näy­tök­sen jäl­keen lu­ke­min 2 – 1 (0 – 8, 2 – 0, 2 – 0).

Lohikuninkuuskisan yhteyteen on perinteisesti kuulunut kaiken kansan muikkumarkkinat.

Lohikuninkuuskisan yhteyteen on perinteisesti kuulunut kaiken kansan muikkumarkkinat.

Jouko Väistö

Urheilu
4.6.2021 11.42

Taas päästään tavoittelemaan himoittua lohikuninkuutta

Kah­den vuo­den tau­on jäl­keen Ke­sä­lah­del­la pääs­tään taas uis­te­le­maan lo­hi­ku­nin­kuu­des­ta. Pu­ru­ve­den lo­hi­ku­nin­kuus­ki­sa jär­jes­te­tään viik­ko ju­han­nuk­sen jäl­keen 3. – 4. hei­nä­kuu­ta.

Lohikuninkuuskisan yhteyteen on perinteisesti kuulunut kaiken kansan muikkumarkkinat.

Lohikuninkuuskisan yhteyteen on perinteisesti kuulunut kaiken kansan muikkumarkkinat.

Jouko Väistö

Urheilu
4.6.2021 11.42

Taas päästään tavoittelemaan himoittua lohikuninkuutta

Kah­den vuo­den tau­on jäl­keen Ke­sä­lah­del­la pääs­tään taas uis­te­le­maan lo­hi­ku­nin­kuu­des­ta. Pu­ru­ve­den lo­hi­ku­nin­kuus­ki­sa jär­jes­te­tään viik­ko ju­han­nuk­sen jäl­keen 3. – 4. hei­nä­kuu­ta.

Tommi Lahtosen torstaiaamun startti hellepäivään Puhoksesta Unipullan pihasta.

Tommi Lahtosen torstaiaamun startti hellepäivään Puhoksesta Unipullan pihasta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
3.6.2021 16.48

Virolahdelta Nuorgamiin, "Suomen pisimmällä vaellusreitillä"

Suo­mea on kul­jet­tu pääs­tä pää­hän mo­nen­lai­sel­la kul­ku­pe­lil­lä ja tyy­lil­lä. Jy­väs­ky­lä­läi­nen yli­o­pis­to-opet­ta­ja Tom­mi Lah­to­nen oli pi­dem­män ai­kaa kat­sel­lut pit­kiä va­el­lus­reit­te­jä maa­il­mal­la ja päät­ti to­teut­taa yh­den sel­lai­sen, kul­kien Suo­men pääs­tä pää­hän.

Tommi Lahtosen torstaiaamun startti hellepäivään Puhoksesta Unipullan pihasta.

Tommi Lahtosen torstaiaamun startti hellepäivään Puhoksesta Unipullan pihasta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
3.6.2021 16.48

Virolahdelta Nuorgamiin, "Suomen pisimmällä vaellusreitillä"

Suo­mea on kul­jet­tu pääs­tä pää­hän mo­nen­lai­sel­la kul­ku­pe­lil­lä ja tyy­lil­lä. Jy­väs­ky­lä­läi­nen yli­o­pis­to-opet­ta­ja Tom­mi Lah­to­nen oli pi­dem­män ai­kaa kat­sel­lut pit­kiä va­el­lus­reit­te­jä maa­il­mal­la ja päät­ti to­teut­taa yh­den sel­lai­sen, kul­kien Suo­men pääs­tä pää­hän.

Pro Kesälahti ry:n puheenjohtaja Raimo Oksman sai olkapäälleen kateusteeman maskotin. Kesälahden auringon takaa pilkistelee yhdistyksen sihteeri Sirpa Suomalainen.

Pro Kesälahti ry:n puheenjohtaja Raimo Oksman sai olkapäälleen kateusteeman maskotin. Kesälahden auringon takaa pilkistelee yhdistyksen sihteeri Sirpa Suomalainen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
2.6.2021 10.25

City Mahaton liikuttaa tänä vuonna elokuun lopussa

Vuo­des­ta 2011 läh­tien Ke­sä­lah­del­la joka toi­nen vuo­si jär­jes­tet­ty City Ma­ha­ton –ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tänä vuon­na elo­kuus­sa, maa­kun­ta­päi­vä­vii­kol­la. Ta­pah­tu­man idea on pi­tää lii­kun­nal­li­nen vies­ti liik­kees­sä yh­tä mon­ta tun­tia kuin on ku­lu­nut vuo­sia Ke­sä­lah­den kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­ta. Tänä vuon­na lii­kun­ta­vies­tiä vie­dään 148 tun­nin ajan.

Pro Kesälahti ry:n puheenjohtaja Raimo Oksman sai olkapäälleen kateusteeman maskotin. Kesälahden auringon takaa pilkistelee yhdistyksen sihteeri Sirpa Suomalainen.

Pro Kesälahti ry:n puheenjohtaja Raimo Oksman sai olkapäälleen kateusteeman maskotin. Kesälahden auringon takaa pilkistelee yhdistyksen sihteeri Sirpa Suomalainen.

Mervi Venäläinen

Urheilu
2.6.2021 10.25

City Mahaton liikuttaa tänä vuonna elokuun lopussa

Vuo­des­ta 2011 läh­tien Ke­sä­lah­del­la joka toi­nen vuo­si jär­jes­tet­ty City Ma­ha­ton –ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tänä vuon­na elo­kuus­sa, maa­kun­ta­päi­vä­vii­kol­la. Ta­pah­tu­man idea on pi­tää lii­kun­nal­li­nen vies­ti liik­kees­sä yh­tä mon­ta tun­tia kuin on ku­lu­nut vuo­sia Ke­sä­lah­den kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­ta. Tänä vuon­na lii­kun­ta­vies­tiä vie­dään 148 tun­nin ajan.

Urheilu
1.6.2021 9.33

Pitäjänmestaruudet ratkesivat Hepoharjussa

Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cu­pin kol­mas osa­kil­pai­lu oli myös maas­to­juok­sun pi­tä­jän­mes­ta­ruus­kil­pai­lu.

Urheilu
1.6.2021 9.33

Pitäjänmestaruudet ratkesivat Hepoharjussa

Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cu­pin kol­mas osa­kil­pai­lu oli myös maas­to­juok­sun pi­tä­jän­mes­ta­ruus­kil­pai­lu.

Yleisurheilukoulu alkoi leikin merkeissä. Pienet urheilijat juoksivat kilpaa hakemaan palloja kasasta. Mika Huuhon turvallinen hahmo ohjasi toimintaa.

Yleisurheilukoulu alkoi leikin merkeissä. Pienet urheilijat juoksivat kilpaa hakemaan palloja kasasta. Mika Huuhon turvallinen hahmo ohjasi toimintaa.

Aladar Bayer

Urheilu
26.5.2021 14.57

Oikea tungos yleisur­hei­lu­kouluun

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den jär­jes­tä­mä Ylei­sur­hei­lu­kou­lu ko­ko­si 50 las­ta Hut­sin ur­hei­lu­ken­täl­le. En­sim­mäi­sel­lä ko­koon­tu­mis­ker­ral­la kou­lua veti Mika Huu­ho. Var­si­nai­nen vas­tuu­ve­tä­jä, Mi­kan poi­ka Jimi Huu­ho, ot­taa tah­ti­pui­kon pa­rin vii­kon ku­lut­tua pääs­ty­ään ase­pal­ve­lus­ta.

Yleisurheilukoulu alkoi leikin merkeissä. Pienet urheilijat juoksivat kilpaa hakemaan palloja kasasta. Mika Huuhon turvallinen hahmo ohjasi toimintaa.

Yleisurheilukoulu alkoi leikin merkeissä. Pienet urheilijat juoksivat kilpaa hakemaan palloja kasasta. Mika Huuhon turvallinen hahmo ohjasi toimintaa.

Aladar Bayer

Urheilu
26.5.2021 14.57

Oikea tungos yleisur­hei­lu­kouluun

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den jär­jes­tä­mä Ylei­sur­hei­lu­kou­lu ko­ko­si 50 las­ta Hut­sin ur­hei­lu­ken­täl­le. En­sim­mäi­sel­lä ko­koon­tu­mis­ker­ral­la kou­lua veti Mika Huu­ho. Var­si­nai­nen vas­tuu­ve­tä­jä, Mi­kan poi­ka Jimi Huu­ho, ot­taa tah­ti­pui­kon pa­rin vii­kon ku­lut­tua pääs­ty­ään ase­pal­ve­lus­ta.

Linjakkaan takapiha (P1) ja kunnanviraston piha sekä entisen valtion virastotalon takapiha (P2) on varattu kilpailijoiden käyttöön. Parkkipaikoilta on viitoitetut reitit kilpailukeskukseen (P3).

Linjakkaan takapiha (P1) ja kunnanviraston piha sekä entisen valtion virastotalon takapiha (P2) on varattu kilpailijoiden käyttöön. Parkkipaikoilta on viitoitetut reitit kilpailukeskukseen (P3).

Jouko Väistö

Urheilu
26.5.2021 12.38

Pihkaniskojen katsastuskisat näkyvät Tohmajärven katukuvassa

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vät suun­nis­tuk­sen MM- ja EM-kat­sas­tuk­set sekä kan­sal­li­nen kil­pai­lu ai­heut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Ke­mies­sä ja sen lä­hi­tun­tu­mas­sa. Ne kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä taa­ja­mas­sa lii­kut­ta­es­sa.

Linjakkaan takapiha (P1) ja kunnanviraston piha sekä entisen valtion virastotalon takapiha (P2) on varattu kilpailijoiden käyttöön. Parkkipaikoilta on viitoitetut reitit kilpailukeskukseen (P3).

Linjakkaan takapiha (P1) ja kunnanviraston piha sekä entisen valtion virastotalon takapiha (P2) on varattu kilpailijoiden käyttöön. Parkkipaikoilta on viitoitetut reitit kilpailukeskukseen (P3).

Jouko Väistö

Urheilu
26.5.2021 12.38

Pihkaniskojen katsastuskisat näkyvät Tohmajärven katukuvassa

Tu­le­va­na sun­nun­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vät suun­nis­tuk­sen MM- ja EM-kat­sas­tuk­set sekä kan­sal­li­nen kil­pai­lu ai­heut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä Ke­mies­sä ja sen lä­hi­tun­tu­mas­sa. Ne kan­nat­taa pi­tää mie­les­sä taa­ja­mas­sa lii­kut­ta­es­sa.

Urheilu
25.5.2021 14.16

KiPalla tappiolliset kenraa­li­har­joi­tukset

Ki­teen Pal­lon mo­lem­mat ken­raa­li­har­joi­tuk­set en­nen en­si vii­kon tors­tain en­si-il­taa päät­tyi­vät tap­pi­oon. Vii­me tors­tai­na Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jät oli ko­to­naan pa­rem­pi lu­ke­min 1-0 (3-0, 0-0) ja lau­an­tai­na sar­ja­nou­si­ja Ha­mi­nan Pal­loi­li­jat haki voi­ton Ran­ta­ken­täl­tä nu­me­roin 1-2 (2-3, 4-2, 1-2).

Urheilu
25.5.2021 14.16

KiPalla tappiolliset kenraa­li­har­joi­tukset

Ki­teen Pal­lon mo­lem­mat ken­raa­li­har­joi­tuk­set en­nen en­si vii­kon tors­tain en­si-il­taa päät­tyi­vät tap­pi­oon. Vii­me tors­tai­na Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jät oli ko­to­naan pa­rem­pi lu­ke­min 1-0 (3-0, 0-0) ja lau­an­tai­na sar­ja­nou­si­ja Ha­mi­nan Pal­loi­li­jat haki voi­ton Ran­ta­ken­täl­tä nu­me­roin 1-2 (2-3, 4-2, 1-2).

Urheilu
21.5.2021 11.39

Rääkkylän maastojuoksucupin

Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cu­pin toi­nen osa­kil­pai­lu pi­det­tiin Ra­si­vaa­ra pu­ru­ra­dal­la 19. tou­ko­kuu­ta hel­tei­ses­sä sääs­sä.

Urheilu
21.5.2021 11.39

Rääkkylän maastojuoksucupin

Rääk­ky­län maas­to­juok­su­cu­pin toi­nen osa­kil­pai­lu pi­det­tiin Ra­si­vaa­ra pu­ru­ra­dal­la 19. tou­ko­kuu­ta hel­tei­ses­sä sääs­sä.

Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Marketta Komulainen kokeili liikuntalaitteella "mattojen puistelua" Tohmajärven Ilo liikuttaa -tapahtumassa.

Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Marketta Komulainen kokeili liikuntalaitteella "mattojen puistelua" Tohmajärven Ilo liikuttaa -tapahtumassa.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.5.2021 14.27

Yhteistä iloista liikuntaa oman kunnon mukaan

Poh­jois-Kar­ja­lan syö­päyh­dis­tyk­sen kam­pan­ja "Ilo lii­kut­taa Poh­jois-Kar­ja­las­sa" lii­kut­ti Toh­ma­jär­ven pai­kal­li­so­sas­ton vä­keä kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä.

Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Marketta Komulainen kokeili liikuntalaitteella "mattojen puistelua" Tohmajärven Ilo liikuttaa -tapahtumassa.

Pohjois-Karjalan syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Marketta Komulainen kokeili liikuntalaitteella "mattojen puistelua" Tohmajärven Ilo liikuttaa -tapahtumassa.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.5.2021 14.27

Yhteistä iloista liikuntaa oman kunnon mukaan

Poh­jois-Kar­ja­lan syö­päyh­dis­tyk­sen kam­pan­ja "Ilo lii­kut­taa Poh­jois-Kar­ja­las­sa" lii­kut­ti Toh­ma­jär­ven pai­kal­li­so­sas­ton vä­keä kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä.

Freegymissä on pieniä vaikutteita telinevoimistelusta.

Freegymissä on pieniä vaikutteita telinevoimistelusta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.5.2021 12.51

Freegym - tätä nuoret haluavat lisää

Free­gym on nuo­ril­le suun­nat­tu har­ras­tus, joka rik­koo pe­rin­tei­sen voi­mis­te­lun ra­jo­ja. Free­gy­miä voi har­ras­taa yk­sin tai yh­des­sä ka­ve­rin kans­sa ikään, taus­taan tai ko­ke­muk­seen kat­so­mat­ta, si­säl­lä lii­kun­ta­sa­leis­sa ja ul­ko­na. Free­gy­mis­sä yh­dis­ty­vät voi­mis­te­lu, voi­ma­har­joit­te­lu, vol­tit ja par­kour. Kes­kei­sin­tä on eri­lais­ten tai­to­jen ja temp­pu­jen opet­te­lu - kil­pai­lu­jär­jes­tel­mät ja nii­den vaa­ti­muk­set on täs­sä la­jis­sa unoh­det­tu.

Freegymissä on pieniä vaikutteita telinevoimistelusta.

Freegymissä on pieniä vaikutteita telinevoimistelusta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
20.5.2021 12.51

Freegym - tätä nuoret haluavat lisää

Free­gym on nuo­ril­le suun­nat­tu har­ras­tus, joka rik­koo pe­rin­tei­sen voi­mis­te­lun ra­jo­ja. Free­gy­miä voi har­ras­taa yk­sin tai yh­des­sä ka­ve­rin kans­sa ikään, taus­taan tai ko­ke­muk­seen kat­so­mat­ta, si­säl­lä lii­kun­ta­sa­leis­sa ja ul­ko­na. Free­gy­mis­sä yh­dis­ty­vät voi­mis­te­lu, voi­ma­har­joit­te­lu, vol­tit ja par­kour. Kes­kei­sin­tä on eri­lais­ten tai­to­jen ja temp­pu­jen opet­te­lu - kil­pai­lu­jär­jes­tel­mät ja nii­den vaa­ti­muk­set on täs­sä la­jis­sa unoh­det­tu.

Akkalan isokokoisen urheilukentän kunnostusta pähkäiltiin yhdessä kyläläisten ja kunnan edustajien kanssa.

Akkalan isokokoisen urheilukentän kunnostusta pähkäiltiin yhdessä kyläläisten ja kunnan edustajien kanssa.

Mervi Venäläinen

Urheilu
20.5.2021 10.15

Eteläisillä kylillä halutaan perheet yhdessä liikkumaan

Toh­ma­jär­ven Ak­ka­lan iso­ko­koi­nen ur­hei­lu­kent­tä on pääs­syt ra­pis­tu­maan. Ki­ven­hei­ton pääs­sä en­ti­sel­tä ky­lä­kou­lul­ta si­jait­se­va kent­tä oli ai­em­min ah­ke­ras­sa käy­tös­sä. Kou­lu­lais­ten li­säk­si ken­täl­lä ylei­sur­heil­tiin sekä pe­lat­tiin pe­sä­pal­loa ja ten­nis­tä.

Akkalan isokokoisen urheilukentän kunnostusta pähkäiltiin yhdessä kyläläisten ja kunnan edustajien kanssa.

Akkalan isokokoisen urheilukentän kunnostusta pähkäiltiin yhdessä kyläläisten ja kunnan edustajien kanssa.

Mervi Venäläinen

Urheilu
20.5.2021 10.15

Eteläisillä kylillä halutaan perheet yhdessä liikkumaan

Toh­ma­jär­ven Ak­ka­lan iso­ko­koi­nen ur­hei­lu­kent­tä on pääs­syt ra­pis­tu­maan. Ki­ven­hei­ton pääs­sä en­ti­sel­tä ky­lä­kou­lul­ta si­jait­se­va kent­tä oli ai­em­min ah­ke­ras­sa käy­tös­sä. Kou­lu­lais­ten li­säk­si ken­täl­lä ylei­sur­heil­tiin sekä pe­lat­tiin pe­sä­pal­loa ja ten­nis­tä.

Samu-Kalle Varonen käynnisti Rantakentän kunnarijuhlat sunnuntain SiiPe-pelissä. Ensimmäisenä onnittelemaan ehätti Kasperi Kaksonen.

Samu-Kalle Varonen käynnisti Rantakentän kunnarijuhlat sunnuntain SiiPe-pelissä. Ensimmäisenä onnittelemaan ehätti Kasperi Kaksonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
18.5.2021 10.05

KiPa virittelee konettaan kisakuntoon

Ki­teen Pal­lon vii­me vii­kon­lo­pun har­joi­tus­pe­leis­tä jäi po­si­tii­vi­nen mie­li­ku­va, kun jouk­kue nou­si sun­nun­tain ot­te­lus­sa Sii­lin­jär­ven Pe­sis­tä vas­taan vii­mei­sen vuo­ron ta­soit­ta­val­la kah­den juok­sun tap­pi­oa­se­mas­ta jak­so­voit­toon. Ot­te­lun lop­pu­nu­me­rot oli­vat 2-0 (7-3, 4-3).

Samu-Kalle Varonen käynnisti Rantakentän kunnarijuhlat sunnuntain SiiPe-pelissä. Ensimmäisenä onnittelemaan ehätti Kasperi Kaksonen.

Samu-Kalle Varonen käynnisti Rantakentän kunnarijuhlat sunnuntain SiiPe-pelissä. Ensimmäisenä onnittelemaan ehätti Kasperi Kaksonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
18.5.2021 10.05

KiPa virittelee konettaan kisakuntoon

Ki­teen Pal­lon vii­me vii­kon­lo­pun har­joi­tus­pe­leis­tä jäi po­si­tii­vi­nen mie­li­ku­va, kun jouk­kue nou­si sun­nun­tain ot­te­lus­sa Sii­lin­jär­ven Pe­sis­tä vas­taan vii­mei­sen vuo­ron ta­soit­ta­val­la kah­den juok­sun tap­pi­oa­se­mas­ta jak­so­voit­toon. Ot­te­lun lop­pu­nu­me­rot oli­vat 2-0 (7-3, 4-3).

Urheilu
17.5.2021 14.40

Maastojuoksucup käynnistyi

Rääk­ky­län Kisa-Veik­ko­jen tä­män vuo­den en­sim­mäi­nen maas­to­juok­su­cup -osa­kil­pai­lu ki­sat­tiin kir­kon­ky­län pu­ru­ra­dal­la kes­ki­viik­ko­na 12. tou­ko­kuu­ta.

Urheilu
17.5.2021 14.40

Maastojuoksucup käynnistyi

Rääk­ky­län Kisa-Veik­ko­jen tä­män vuo­den en­sim­mäi­nen maas­to­juok­su­cup -osa­kil­pai­lu ki­sat­tiin kir­kon­ky­län pu­ru­ra­dal­la kes­ki­viik­ko­na 12. tou­ko­kuu­ta.

Elisa oli tyytyväinen omaan suoritukseensa, vaikka ennätysaikaa ei tullutkaan.

Elisa oli tyytyväinen omaan suoritukseensa, vaikka ennätysaikaa ei tullutkaan.

Salme Neuvonen

Urheilu
17.5.2021 8.18

Elisa pääsi kauden kärkiaikaan

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Eli­sa Neu­vo­nen kil­pai­li 16.5. Tse­kin Po­deb­ra­dys­sa Eu­roo­pan jouk­ku­e­mes­ta­ruus­kä­ve­lyis­sä 20 km:n mat­kal­la Tiia Kui­kan ja An­nii­na Ki­vi­mä­en kans­sa. Suo­men jouk­kue oli yh­dek­säs.

Elisa oli tyytyväinen omaan suoritukseensa, vaikka ennätysaikaa ei tullutkaan.

Elisa oli tyytyväinen omaan suoritukseensa, vaikka ennätysaikaa ei tullutkaan.

Salme Neuvonen

Urheilu
17.5.2021 8.18

Elisa pääsi kauden kärkiaikaan

Ki­tee­läis­läh­töi­nen Eli­sa Neu­vo­nen kil­pai­li 16.5. Tse­kin Po­deb­ra­dys­sa Eu­roo­pan jouk­ku­e­mes­ta­ruus­kä­ve­lyis­sä 20 km:n mat­kal­la Tiia Kui­kan ja An­nii­na Ki­vi­mä­en kans­sa. Suo­men jouk­kue oli yh­dek­säs.

Piitsikausi käynnistyi helteisessä säässä.

Piitsikausi käynnistyi helteisessä säässä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.5.2021 13.10

Kevät tuli – leikkipaikat ja liikuntakentät houkuttavat ulos

Tal­ven jäl­keen yl­lä­tyk­sel­li­sen no­pe­as­ti eden­nyt ke­vät ja au­rin­koi­set päi­vät ovat hou­ku­tel­leet run­sain mi­toin ih­mi­siä lii­kun­ta­pai­koil­le, kun­toi­lu­po­luil­le ja pe­li­ken­til­le liik­ku­maan ja pe­laa­maan.

Piitsikausi käynnistyi helteisessä säässä.

Piitsikausi käynnistyi helteisessä säässä.

Mervi Venäläinen

Urheilu
15.5.2021 13.10

Kevät tuli – leikkipaikat ja liikuntakentät houkuttavat ulos

Tal­ven jäl­keen yl­lä­tyk­sel­li­sen no­pe­as­ti eden­nyt ke­vät ja au­rin­koi­set päi­vät ovat hou­ku­tel­leet run­sain mi­toin ih­mi­siä lii­kun­ta­pai­koil­le, kun­toi­lu­po­luil­le ja pe­li­ken­til­le liik­ku­maan ja pe­laa­maan.

Kesäkuun 12. päivän aamuna polkaistaan Rääkkylässä liikkeelle Kiteen kautta Tohmajärvelle kiertävä Tour de Karelianpolut-kilpailu. Kuva kaksi vuotta sitten pidetystä Karelianpolkujen avauskilpailusta.

Kesäkuun 12. päivän aamuna polkaistaan Rääkkylässä liikkeelle Kiteen kautta Tohmajärvelle kiertävä Tour de Karelianpolut-kilpailu. Kuva kaksi vuotta sitten pidetystä Karelianpolkujen avauskilpailusta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
14.5.2021 13.25

Karelianpolut mukana Pohjois-Karjalan maastopyöräilyn superkesässä

Ta­pah­tu­mien ja uu­sien reit­ti-in­ves­toin­tien myö­tä Poh­jois-Kar­ja­la tar­jo­aa maas­to­pyö­räi­li­jäl­le enem­män kuin kos­kaan ai­kai­sem­min.

Kesäkuun 12. päivän aamuna polkaistaan Rääkkylässä liikkeelle Kiteen kautta Tohmajärvelle kiertävä Tour de Karelianpolut-kilpailu. Kuva kaksi vuotta sitten pidetystä Karelianpolkujen avauskilpailusta.

Kesäkuun 12. päivän aamuna polkaistaan Rääkkylässä liikkeelle Kiteen kautta Tohmajärvelle kiertävä Tour de Karelianpolut-kilpailu. Kuva kaksi vuotta sitten pidetystä Karelianpolkujen avauskilpailusta.

Kari Sarkkinen

Urheilu
14.5.2021 13.25

Karelianpolut mukana Pohjois-Karjalan maastopyöräilyn superkesässä

Ta­pah­tu­mien ja uu­sien reit­ti-in­ves­toin­tien myö­tä Poh­jois-Kar­ja­la tar­jo­aa maas­to­pyö­räi­li­jäl­le enem­män kuin kos­kaan ai­kai­sem­min.

KiPa ja Juvan kunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen Superpesiksen yhdestä kotiottelusta.

KiPa ja Juvan kunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen Superpesiksen yhdestä kotiottelusta.

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.5.2021 11.21

KiPan kotiottelu kesäkuussa Juvalla

Ai­kai­sem­pien vuo­sien ta­voin Ki­teen Pal­lo -90 ja Ju­van kun­ta ovat sol­mi­neet yh­teis­työ­so­pi­muk­sen.

KiPa ja Juvan kunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen Superpesiksen yhdestä kotiottelusta.

KiPa ja Juvan kunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen Superpesiksen yhdestä kotiottelusta.

Niilo Hirvonen

Urheilu
12.5.2021 11.21

KiPan kotiottelu kesäkuussa Juvalla

Ai­kai­sem­pien vuo­sien ta­voin Ki­teen Pal­lo -90 ja Ju­van kun­ta ovat sol­mi­neet yh­teis­työ­so­pi­muk­sen.

Ensimmäinen rasti on löytynyt. Auli Hirvonen opastaa Päivi Lappalaista ja Jaana Myyräläistä, millaisessa paikassa seuraava suunnistusrasti sijaitsee.

Ensimmäinen rasti on löytynyt. Auli Hirvonen opastaa Päivi Lappalaista ja Jaana Myyräläistä, millaisessa paikassa seuraava suunnistusrasti sijaitsee.

Tuija Marienberg

Urheilu
10.5.2021 15.58

Marjametsässä tarvitaan suunnistustaitoja

Peip­po­set pi­tä­vät ke­vät­kon­sert­ti­aan ja pu­na­kuk­kai­set nä­si­ät vä­rit­tä­vät tal­ven jäl­jil­ta vie­lä koh­meis­ta met­sää.

Ensimmäinen rasti on löytynyt. Auli Hirvonen opastaa Päivi Lappalaista ja Jaana Myyräläistä, millaisessa paikassa seuraava suunnistusrasti sijaitsee.

Ensimmäinen rasti on löytynyt. Auli Hirvonen opastaa Päivi Lappalaista ja Jaana Myyräläistä, millaisessa paikassa seuraava suunnistusrasti sijaitsee.

Tuija Marienberg

Urheilu
10.5.2021 15.58

Marjametsässä tarvitaan suunnistustaitoja

Peip­po­set pi­tä­vät ke­vät­kon­sert­ti­aan ja pu­na­kuk­kai­set nä­si­ät vä­rit­tä­vät tal­ven jäl­jil­ta vie­lä koh­meis­ta met­sää.

Näyttökisojen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Uudet rastiliputkin on jo hankittu, kilpailunjohtaja Aki Hukka ja Keski-Karjalan Rastin puheenjohtaja Arto Salminen esittelevät.

Näyttökisojen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Uudet rastiliputkin on jo hankittu, kilpailunjohtaja Aki Hukka ja Keski-Karjalan Rastin puheenjohtaja Arto Salminen esittelevät.

Jouko Väistö

Urheilu
10.5.2021 13.40

Tohmajärvi pääsi suunnistuksen MM- ja EM-katsastuksen näyttämöksi

Toh­ma­jär­vi on ku­lu­van kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na ta­sok­kaan suun­nis­tus­kil­pai­lun näyt­tä­mö­nä, kun Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­ti on saa­nut jär­jes­tet­tä­väk­seen his­to­ri­an­sa en­sim­mäi­set yleis­ten sar­jo­jen MM-kat­sas­tuk­set. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä 16-, 18- ja 20-vuo­ti­aat nuo­ret an­ta­vat näyt­tö­jä omiin EM- ja MM-ki­soi­hin­sa.

Näyttökisojen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Uudet rastiliputkin on jo hankittu, kilpailunjohtaja Aki Hukka ja Keski-Karjalan Rastin puheenjohtaja Arto Salminen esittelevät.

Näyttökisojen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Uudet rastiliputkin on jo hankittu, kilpailunjohtaja Aki Hukka ja Keski-Karjalan Rastin puheenjohtaja Arto Salminen esittelevät.

Jouko Väistö

Urheilu
10.5.2021 13.40

Tohmajärvi pääsi suunnistuksen MM- ja EM-katsastuksen näyttämöksi

Toh­ma­jär­vi on ku­lu­van kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na ta­sok­kaan suun­nis­tus­kil­pai­lun näyt­tä­mö­nä, kun Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­ti on saa­nut jär­jes­tet­tä­väk­seen his­to­ri­an­sa en­sim­mäi­set yleis­ten sar­jo­jen MM-kat­sas­tuk­set. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä 16-, 18- ja 20-vuo­ti­aat nuo­ret an­ta­vat näyt­tö­jä omiin EM- ja MM-ki­soi­hin­sa.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Mervi Venäläinen

Urheilu
4.5.2021 10.10

Outfit kutsuu ulos kuntoilemaan

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton Out­fit-kurs­sil­la kun­toil­laan ul­ko­na. Kun­to­pii­ri­tyy­li­set kurs­sit to­teu­tu­vat tou­ko-ke­sä­kuus­sa Tei­ja Ku­ro­sen oh­jauk­ses­sa Ke­mien ja Tik­ka­lan lä­hi­lii­kun­ta­pai­koil­la.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Tikkalan Outfit-ryhmä kokoontuu koulun lähellä sijaitsevalla lähiliikuntapaikalla. Teija Kurosen ohjauksessa liikkeiden toteutus on turvallista. Liikkeet tehdään omalle kuntotasolle sopivalla tavalla.

Mervi Venäläinen

Urheilu
4.5.2021 10.10

Outfit kutsuu ulos kuntoilemaan

Toh­ma­jär­ven kan­sa­lai­so­pis­ton Out­fit-kurs­sil­la kun­toil­laan ul­ko­na. Kun­to­pii­ri­tyy­li­set kurs­sit to­teu­tu­vat tou­ko-ke­sä­kuus­sa Tei­ja Ku­ro­sen oh­jauk­ses­sa Ke­mien ja Tik­ka­lan lä­hi­lii­kun­ta­pai­koil­la.

Seuratoiminnan tuella lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja innostetaan tulevaisuuden kisaajia pelikentille. Arkistokuva.

Seuratoiminnan tuella lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja innostetaan tulevaisuuden kisaajia pelikentille. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Urheilu
28.4.2021 14.32

KiPalle seuratukea opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riöltä

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Ki­teen Pal­lo 90-yh­dis­tyk­sel­le 16 500 eu­ron seu­ra­tu­en. Avus­tus on suun­nat­tu pe­sä­pal­lon ju­ni­o­ri­tuo­ma­rei­ta var­ten.

Seuratoiminnan tuella lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja innostetaan tulevaisuuden kisaajia pelikentille. Arkistokuva.

Seuratoiminnan tuella lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja innostetaan tulevaisuuden kisaajia pelikentille. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Urheilu
28.4.2021 14.32

KiPalle seuratukea opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riöltä

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Ki­teen Pal­lo 90-yh­dis­tyk­sel­le 16 500 eu­ron seu­ra­tu­en. Avus­tus on suun­nat­tu pe­sä­pal­lon ju­ni­o­ri­tuo­ma­rei­ta var­ten.

Keski-Karjalan kunnat kannustavat nyt kävelemään teemalla Kävelykipinä 2021.

Keski-Karjalan kunnat kannustavat nyt kävelemään teemalla Kävelykipinä 2021.

Riitta Hakulinen

Urheilu
27.4.2021 15.53

Toukokuussa kävelemään Maaottelumarssin hengessä

Tou­ko­kuus­sa tu­lee ku­lu­neek­si 80 vuot­ta Ma­ot­te­lu­mars­sis­ta, joka on Suo­men suu­rin kun­to­ta­pah­tu­ma kaut­ta ai­ko­jen. Tal­vi­so­dan jäl­keen tou­ko­kuus­sa 1941 kan­sa läh­ti kä­ve­le­mään ja ke­rä­si Suo­mes­sa 1 507 111 ja Ruot­sis­sa 943 952 osal­lis­tu­jaa. Tämä maa­ot­te­lu voi­tet­tiin an­keis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta. Nyt ran­kan ko­ro­na­vuo­den jäl­keen Tah­ko Pih­ka­la -seu­ra ja Suo­men Latu haas­ta­vat kaik­ki suo­ma­lai­set jäl­leen kä­ve­le­mään.

Keski-Karjalan kunnat kannustavat nyt kävelemään teemalla Kävelykipinä 2021.

Keski-Karjalan kunnat kannustavat nyt kävelemään teemalla Kävelykipinä 2021.

Riitta Hakulinen

Urheilu
27.4.2021 15.53

Toukokuussa kävelemään Maaottelumarssin hengessä

Tou­ko­kuus­sa tu­lee ku­lu­neek­si 80 vuot­ta Ma­ot­te­lu­mars­sis­ta, joka on Suo­men suu­rin kun­to­ta­pah­tu­ma kaut­ta ai­ko­jen. Tal­vi­so­dan jäl­keen tou­ko­kuus­sa 1941 kan­sa läh­ti kä­ve­le­mään ja ke­rä­si Suo­mes­sa 1 507 111 ja Ruot­sis­sa 943 952 osal­lis­tu­jaa. Tämä maa­ot­te­lu voi­tet­tiin an­keis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta. Nyt ran­kan ko­ro­na­vuo­den jäl­keen Tah­ko Pih­ka­la -seu­ra ja Suo­men Latu haas­ta­vat kaik­ki suo­ma­lai­set jäl­leen kä­ve­le­mään.

Ville Vatanen todisti lauantaina, että auto taittuu myös asfaltilla.

Ville Vatanen todisti lauantaina, että auto taittuu myös asfaltilla.

Arttu Laakkonen

Urheilu
27.4.2021 11.33

Ville Vatanen luokkakakkoseksi Virtasalmella

Us­ka­li­lai­nen Vil­le Va­ta­nen (14) ava­si ke­sän kil­pai­lu­kau­ten­sa Vir­ta­sal­mel­la lau­an­tai­na aje­tus­sa Au­to Kil­ta -ral­lisp­rin­tis­sä. Vaik­ka kisa-alus­ta­na toi­mi­nut as­falt­ti oli nuo­rel­le mie­hel­le uu­si tut­ta­vuus, vauh­ti oli kui­ten­kin tut­tua: ko­tiin tuo­mi­sik­si Va­ta­nen pok­ka­si luok­kan­sa Lk 21, 2-veto V1600 ho­pe­aa.

Ville Vatanen todisti lauantaina, että auto taittuu myös asfaltilla.

Ville Vatanen todisti lauantaina, että auto taittuu myös asfaltilla.

Arttu Laakkonen

Urheilu
27.4.2021 11.33

Ville Vatanen luokkakakkoseksi Virtasalmella

Us­ka­li­lai­nen Vil­le Va­ta­nen (14) ava­si ke­sän kil­pai­lu­kau­ten­sa Vir­ta­sal­mel­la lau­an­tai­na aje­tus­sa Au­to Kil­ta -ral­lisp­rin­tis­sä. Vaik­ka kisa-alus­ta­na toi­mi­nut as­falt­ti oli nuo­rel­le mie­hel­le uu­si tut­ta­vuus, vauh­ti oli kui­ten­kin tut­tua: ko­tiin tuo­mi­sik­si Va­ta­nen pok­ka­si luok­kan­sa Lk 21, 2-veto V1600 ho­pe­aa.

Hiihto oli yksi suosituimmista kuntokampanjan lajeista. Pisteitä kertyi monelle Siirin hiihdossakin Tohmajärvellä.

Hiihto oli yksi suosituimmista kuntokampanjan lajeista. Pisteitä kertyi monelle Siirin hiihdossakin Tohmajärvellä.

Aladar Bayer

Urheilu
26.4.2021 15.33

Kuntokampanja aktivoi liikkeelle

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ak­ti­voi­vat hel­mi-maa­lis­kuus­sa kun­ta­lai­si­aan lii­kun­nan pa­riin kam­pan­jan in­noit­ta­mi­na. Lii­kun­ta­ku­pon­ke­ja oli ja­os­sa Koti-Kar­ja­lan si­vul­la ja eri lii­ke­pai­koil­la ja nii­tä pa­lau­tet­tiin kun­tiin yh­teen­sä 163 kap­pa­let­ta. Kan­sa­lais­pa­lau­te kam­pan­jas­ta oli kan­nus­ta­vaa; kam­pan­ja ja kort­ti sai­vat ak­ti­voi­maan hy­vin liik­keel­le. Myös mie­hiä saa­tiin in­nos­tet­tua mu­kaan. Suo­si­tuim­mik­si la­jeik­si nou­si­vat kä­ve­ly ja hiih­to.

Hiihto oli yksi suosituimmista kuntokampanjan lajeista. Pisteitä kertyi monelle Siirin hiihdossakin Tohmajärvellä.

Hiihto oli yksi suosituimmista kuntokampanjan lajeista. Pisteitä kertyi monelle Siirin hiihdossakin Tohmajärvellä.

Aladar Bayer

Urheilu
26.4.2021 15.33

Kuntokampanja aktivoi liikkeelle

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat ak­ti­voi­vat hel­mi-maa­lis­kuus­sa kun­ta­lai­si­aan lii­kun­nan pa­riin kam­pan­jan in­noit­ta­mi­na. Lii­kun­ta­ku­pon­ke­ja oli ja­os­sa Koti-Kar­ja­lan si­vul­la ja eri lii­ke­pai­koil­la ja nii­tä pa­lau­tet­tiin kun­tiin yh­teen­sä 163 kap­pa­let­ta. Kan­sa­lais­pa­lau­te kam­pan­jas­ta oli kan­nus­ta­vaa; kam­pan­ja ja kort­ti sai­vat ak­ti­voi­maan hy­vin liik­keel­le. Myös mie­hiä saa­tiin in­nos­tet­tua mu­kaan. Suo­si­tuim­mik­si la­jeik­si nou­si­vat kä­ve­ly ja hiih­to.

Karjalan Kankailla Cross Country ajetaan tänä syksynä ensimmäistä kertaa SM-sarjan osakilpailuna.

Karjalan Kankailla Cross Country ajetaan tänä syksynä ensimmäistä kertaa SM-sarjan osakilpailuna.

ALADAR BAYER

Urheilu
19.4.2021 14.10

Kiteen Cross Country sai SM-statuksen

Cross Count­ryn SM-sar­jaan tu­lee ki­tee­läi­sit­täin po­si­tii­vi­nen muu­tos. MC Ki­teen syk­syi­nen Kar­ja­lan Kan­kail­la Cross Count­ry va­lit­tiin mu­kaan SM-sar­jaan.

Karjalan Kankailla Cross Country ajetaan tänä syksynä ensimmäistä kertaa SM-sarjan osakilpailuna.

Karjalan Kankailla Cross Country ajetaan tänä syksynä ensimmäistä kertaa SM-sarjan osakilpailuna.

ALADAR BAYER

Urheilu
19.4.2021 14.10

Kiteen Cross Country sai SM-statuksen

Cross Count­ryn SM-sar­jaan tu­lee ki­tee­läi­sit­täin po­si­tii­vi­nen muu­tos. MC Ki­teen syk­syi­nen Kar­ja­lan Kan­kail­la Cross Count­ry va­lit­tiin mu­kaan SM-sar­jaan.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

Aladar Bayer

Urheilu
12.4.2021 8.33

Epätoivoinen Giovanni löysi avun Pohjois-Karjalasta

Uus­ki­tee­läi­nen Sami Va­ta­nen osaa asi­an­sa, se tie­de­tään Vä­li­me­rel­lä­kin. Kau­ka­na Ita­li­as­sa 7 vuot­ta kil­pa-au­to­ja suun­ni­tel­lut, ra­ken­ta­nut, huol­ta­nut, kor­jan­nut ja yl­lä­pi­tä­nyt mies toi­mii tätä ny­kyä tek­ni­se­nä asi­an­tun­ti­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä Veek­mas Oy:n ko­ne­pa­jal­la, Ki­teen To­lo­sen­mä­es­sä.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

– Siitä eteenpäin olen rakentanut autoja. Sieltä se ammattitaito on enemmän tullut kuin koulutuksesta, kone- ja tuotantotekniikan insinööri Sami Vatanen pohtii.

Aladar Bayer

Urheilu
12.4.2021 8.33

Epätoivoinen Giovanni löysi avun Pohjois-Karjalasta

Uus­ki­tee­läi­nen Sami Va­ta­nen osaa asi­an­sa, se tie­de­tään Vä­li­me­rel­lä­kin. Kau­ka­na Ita­li­as­sa 7 vuot­ta kil­pa-au­to­ja suun­ni­tel­lut, ra­ken­ta­nut, huol­ta­nut, kor­jan­nut ja yl­lä­pi­tä­nyt mies toi­mii tätä ny­kyä tek­ni­se­nä asi­an­tun­ti­ja­na ja ke­hit­tä­jä­nä Veek­mas Oy:n ko­ne­pa­jal­la, Ki­teen To­lo­sen­mä­es­sä.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Petri Mononen

Urheilu
10.4.2021 11.00

Kelkkasafarilla 1200 kilometriä kahdessa päivässä

Joni Ju­vo­nen to­teut­ti use­am­man vuo­den haa­veis­sa ol­leen pi­dem­män moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­rin tänä ke­vää­nä. Ajo­mat­kaa Jo­en­suun ja Äm­män­saa­ren vä­li­sel­le reis­sul­le ker­tyi yh­teen­sä 1200 ki­lo­met­riä, jot­ka tait­tui­vat kah­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Joni Juvonen ajoi päivän aikana Joensuusta Ämmänsaarelle.

Petri Mononen

Urheilu
10.4.2021 11.00

Kelkkasafarilla 1200 kilometriä kahdessa päivässä

Joni Ju­vo­nen to­teut­ti use­am­man vuo­den haa­veis­sa ol­leen pi­dem­män moot­to­ri­kelk­ka­sa­fa­rin tänä ke­vää­nä. Ajo­mat­kaa Jo­en­suun ja Äm­män­saa­ren vä­li­sel­le reis­sul­le ker­tyi yh­teen­sä 1200 ki­lo­met­riä, jot­ka tait­tui­vat kah­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na.

Antin mukaan hyppääjään pitää tietää, millä polvikulmalla paras mahdollinen voimantuotto saadaan aikaan.

Antin mukaan hyppääjään pitää tietää, millä polvikulmalla paras mahdollinen voimantuotto saadaan aikaan.

Harri Pekkinen

Urheilu
6.4.2021 13.50

Mäkikoululaiset pääsivät Antin oppiin

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den mä­ki­kou­lu­lai­set sai­vat vii­me lau­an­tai­na esi­ma­kua huip­pu­hyp­pää­jän har­joit­te­lus­ta, kun Ant­ti Aal­to pis­täy­tyi ko­ti­seu­dul­le te­ke­mäl­lään pää­si­äis­reis­sul­la opas­ta­mas­sa hei­tä hyp­pää­mi­sen sa­loi­hin.

Antin mukaan hyppääjään pitää tietää, millä polvikulmalla paras mahdollinen voimantuotto saadaan aikaan.

Antin mukaan hyppääjään pitää tietää, millä polvikulmalla paras mahdollinen voimantuotto saadaan aikaan.

Harri Pekkinen

Urheilu
6.4.2021 13.50

Mäkikoululaiset pääsivät Antin oppiin

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den mä­ki­kou­lu­lai­set sai­vat vii­me lau­an­tai­na esi­ma­kua huip­pu­hyp­pää­jän har­joit­te­lus­ta, kun Ant­ti Aal­to pis­täy­tyi ko­ti­seu­dul­le te­ke­mäl­lään pää­si­äis­reis­sul­la opas­ta­mas­sa hei­tä hyp­pää­mi­sen sa­loi­hin.

Pankakosken mäki 1960-luvun alkupuolella. (Jouko Martiskaisen arkisto)

Pankakosken mäki 1960-luvun alkupuolella. (Jouko Martiskaisen arkisto)

Jouko Martiskaisen arkisto

Urheilu
6.4.2021 8.34

Hyppyrimäet – katoavia urheilupaikkoja?

Jul­kai­sem­me Poh­jois-kar­ja­lan Nu­mis­maa­ti­kot ry:n Ra­jan Raha-leh­des­sä (1/2021) il­mes­ty­neen Mat­ti Vir­ran­ta­lon kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin maa­kun­nan hyp­py­ri­mäis­tä.

Pankakosken mäki 1960-luvun alkupuolella. (Jouko Martiskaisen arkisto)

Pankakosken mäki 1960-luvun alkupuolella. (Jouko Martiskaisen arkisto)

Jouko Martiskaisen arkisto

Urheilu
6.4.2021 8.34

Hyppyrimäet – katoavia urheilupaikkoja?

Jul­kai­sem­me Poh­jois-kar­ja­lan Nu­mis­maa­ti­kot ry:n Ra­jan Raha-leh­des­sä (1/2021) il­mes­ty­neen Mat­ti Vir­ran­ta­lon kir­joit­ta­man ar­tik­ke­lin maa­kun­nan hyp­py­ri­mäis­tä.

Talvipyöräilyssä nastarenkaat ja flättipolkimet ovat tarpeelliset lisävarusteet.

Talvipyöräilyssä nastarenkaat ja flättipolkimet ovat tarpeelliset lisävarusteet.

Päivi Lievonen

Urheilu
18.3.2021 17.25

Hankiaiset houkuttavat talvipyöräilijää

– Tämä on en­sim­mäi­nen tal­vi, jol­loin on tul­lut har­ras­tet­tua koko kau­den ajan. 70-lu­vul­ta läh­tien olen pyö­räil­lyt kaik­ki ke­sä­lo­mat. On tul­lut ajet­tua esi­mer­kik­si Tans­kas­sa ja jos­kus on pyö­räil­ty La­pis­ta ta­kai­sin ko­tiin saak­ka, Jo­ras­maa avaa har­ras­teen­sa taus­to­ja.

Talvipyöräilyssä nastarenkaat ja flättipolkimet ovat tarpeelliset lisävarusteet.

Talvipyöräilyssä nastarenkaat ja flättipolkimet ovat tarpeelliset lisävarusteet.

Päivi Lievonen

Urheilu
18.3.2021 17.25

Hankiaiset houkuttavat talvipyöräilijää

– Tämä on en­sim­mäi­nen tal­vi, jol­loin on tul­lut har­ras­tet­tua koko kau­den ajan. 70-lu­vul­ta läh­tien olen pyö­räil­lyt kaik­ki ke­sä­lo­mat. On tul­lut ajet­tua esi­mer­kik­si Tans­kas­sa ja jos­kus on pyö­räil­ty La­pis­ta ta­kai­sin ko­tiin saak­ka, Jo­ras­maa avaa har­ras­teen­sa taus­to­ja.

Sari Rouvinen harrastaa villasukkajuoksua ensimmäistä talvea. Viiden asteen pakkanen on ihanteellinen treenisää.

Sari Rouvinen harrastaa villasukkajuoksua ensimmäistä talvea. Viiden asteen pakkanen on ihanteellinen treenisää.

Päivi Lievonen

Urheilu
8.3.2021 11.55

Villasukkajuoksu on talven hittilaji

Jos huo­maa pak­kas­päi­vä­nä lenk­kei­li­jän il­man jal­ki­nei­ta, on me­neil­lään mitä to­den­nä­köi­sim­min ku­lu­van tal­ven hi­tik­si ko­hon­neen la­jin har­joit­te­lu.

Sari Rouvinen harrastaa villasukkajuoksua ensimmäistä talvea. Viiden asteen pakkanen on ihanteellinen treenisää.

Sari Rouvinen harrastaa villasukkajuoksua ensimmäistä talvea. Viiden asteen pakkanen on ihanteellinen treenisää.

Päivi Lievonen

Urheilu
8.3.2021 11.55

Villasukkajuoksu on talven hittilaji

Jos huo­maa pak­kas­päi­vä­nä lenk­kei­li­jän il­man jal­ki­nei­ta, on me­neil­lään mitä to­den­nä­köi­sim­min ku­lu­van tal­ven hi­tik­si ko­hon­neen la­jin har­joit­te­lu.

Urheilu
15.2.2021 13.06

Kausi käynnistyi SM-kultamitalilla

SM-ta­sol­la­kin moni si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­ma kil­pai­lu on siir­ret­ty pi­det­tä­väk­si myö­hem­min.

Urheilu
15.2.2021 13.06

Kausi käynnistyi SM-kultamitalilla

SM-ta­sol­la­kin moni si­sä­ti­lois­sa ta­pah­tu­ma kil­pai­lu on siir­ret­ty pi­det­tä­väk­si myö­hem­min.

Urheilu
18.1.2021 13.03

Antilla ja Pertulla tuloksekas viikonloppu

Ant­ti Aal­to si­vu­si ku­lu­van kau­den pa­ras­ta si­joi­tus­taan Puo­lan Za­ko­pa­nes­sa sun­nun­tai­na hy­pä­tys­sä maa­il­man­cu­pin kil­pai­lus­sa. Hän saa­vut­ti jo toi­sen ker­ran täl­lä kau­del­la 19. si­jan.

Urheilu
18.1.2021 13.03

Antilla ja Pertulla tuloksekas viikonloppu

Ant­ti Aal­to si­vu­si ku­lu­van kau­den pa­ras­ta si­joi­tus­taan Puo­lan Za­ko­pa­nes­sa sun­nun­tai­na hy­pä­tys­sä maa­il­man­cu­pin kil­pai­lus­sa. Hän saa­vut­ti jo toi­sen ker­ran täl­lä kau­del­la 19. si­jan.

Satu Halttunen ja Marko Barck lähtivät kokeilemaan autosuunnistusta ja luokkavoitto kilahti heti.

Satu Halttunen ja Marko Barck lähtivät kokeilemaan autosuunnistusta ja luokkavoitto kilahti heti.

Urheilu
24.11.2020 15.35

Lopputulos on yhteispelin tulos

Ta­ka­vuo­sien suo­sik­ki­la­ji oli au­to­suun­nis­tus. Kym­me­net au­to­kun­nat har­ras­ti­vat huo­ke­aa au­tour­hei­lu­la­jia Kes­ki-Kar­ja­las­sa 80- ja 90-lu­vul­la. Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­jat jär­jes­ti Ki­teen Ai­mos­sa au­to­suun­nis­tuk­sen har­joi­tus­kil­pai­lun el­vyt­tääk­seen har­ras­tus­ta seu­tu­kun­nal­la. Rei­til­le läh­ti 15 au­to­kun­taa, osa van­ho­ja te­ki­jöi­tä, osa en­si­ker­ta­lai­sia.

Satu Halttunen ja Marko Barck lähtivät kokeilemaan autosuunnistusta ja luokkavoitto kilahti heti.

Satu Halttunen ja Marko Barck lähtivät kokeilemaan autosuunnistusta ja luokkavoitto kilahti heti.

Urheilu
24.11.2020 15.35

Lopputulos on yhteispelin tulos

Ta­ka­vuo­sien suo­sik­ki­la­ji oli au­to­suun­nis­tus. Kym­me­net au­to­kun­nat har­ras­ti­vat huo­ke­aa au­tour­hei­lu­la­jia Kes­ki-Kar­ja­las­sa 80- ja 90-lu­vul­la. Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­jat jär­jes­ti Ki­teen Ai­mos­sa au­to­suun­nis­tuk­sen har­joi­tus­kil­pai­lun el­vyt­tääk­seen har­ras­tus­ta seu­tu­kun­nal­la. Rei­til­le läh­ti 15 au­to­kun­taa, osa van­ho­ja te­ki­jöi­tä, osa en­si­ker­ta­lai­sia.

Niin Sini Hukka kuin Aatu Laamanenkin saavuttivat hopeaa Orimattilassa kuluvan kuun alussa  pidetyissä judon SM-kilpailuissa.

Niin Sini Hukka kuin Aatu Laamanenkin saavuttivat hopeaa Orimattilassa kuluvan kuun alussa pidetyissä judon SM-kilpailuissa.

Urheilu
14.10.2020 11.31

Sini ja Aatu ottelivat SM-hopeaa

Kol­man­nen as­teen mus­taan vyö­hön oi­keut­ta­van tut­kin­non muu­ta­mia viik­ko­ja sit­ten suo­rit­ta­nut Ki­teen Kip­po­nin Sini Huk­ka kun­nos­tau­tui myös ku­lu­van kuun alus­sa Ori­mat­ti­las­sa pi­de­tyis­sä ju­don SM-kil­pai­luis­sa. Hän saa­vut­ti ho­pe­aa N +78 -sar­jas­sa. Kul­taa ot­te­li Hel­sin­gin Chi­ka­ran Kat­ri Ra­ve­a­la ja prons­sia Tik­ku­ri­lan Ju­do­koi­den Tiia Uu­si­ta­lo.

Niin Sini Hukka kuin Aatu Laamanenkin saavuttivat hopeaa Orimattilassa kuluvan kuun alussa  pidetyissä judon SM-kilpailuissa.

Niin Sini Hukka kuin Aatu Laamanenkin saavuttivat hopeaa Orimattilassa kuluvan kuun alussa pidetyissä judon SM-kilpailuissa.

Urheilu
14.10.2020 11.31

Sini ja Aatu ottelivat SM-hopeaa

Kol­man­nen as­teen mus­taan vyö­hön oi­keut­ta­van tut­kin­non muu­ta­mia viik­ko­ja sit­ten suo­rit­ta­nut Ki­teen Kip­po­nin Sini Huk­ka kun­nos­tau­tui myös ku­lu­van kuun alus­sa Ori­mat­ti­las­sa pi­de­tyis­sä ju­don SM-kil­pai­luis­sa. Hän saa­vut­ti ho­pe­aa N +78 -sar­jas­sa. Kul­taa ot­te­li Hel­sin­gin Chi­ka­ran Kat­ri Ra­ve­a­la ja prons­sia Tik­ku­ri­lan Ju­do­koi­den Tiia Uu­si­ta­lo.

”Äitee” Siiri Rantasen tarina -kirja julkaistiin eilen.

”Äitee” Siiri Rantasen tarina -kirja julkaistiin eilen.

Urheilu
14.10.2020 10.35

Siiri Rantasesta julkaistiin muistelmakirja

Hiih­tä­jä­le­gen­da Sii­ri ”Äi­tee” Ran­ta­ses­ta jul­kais­tiin ei­len elä­mä­ker­ta­kir­ja. Kir­jan ovat toi­mit­ta­neet ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja Jari Port­ti­la ja hiih­tour­hei­lun asi­an­tun­ti­ja Os­mo Kärk­käi­nen.

”Äitee” Siiri Rantasen tarina -kirja julkaistiin eilen.

”Äitee” Siiri Rantasen tarina -kirja julkaistiin eilen.

Urheilu
14.10.2020 10.35

Siiri Rantasesta julkaistiin muistelmakirja

Hiih­tä­jä­le­gen­da Sii­ri ”Äi­tee” Ran­ta­ses­ta jul­kais­tiin ei­len elä­mä­ker­ta­kir­ja. Kir­jan ovat toi­mit­ta­neet ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja Jari Port­ti­la ja hiih­tour­hei­lun asi­an­tun­ti­ja Os­mo Kärk­käi­nen.

Mäkimiehen harjoitusohjelma pitää sisällään koko joukon erilaisia taitoharjoituksia. Tässä haistellaan ilimoja tuulitunnelissa 130 km/h nopeudessa.

Mäkimiehen harjoitusohjelma pitää sisällään koko joukon erilaisia taitoharjoituksia. Tässä haistellaan ilimoja tuulitunnelissa 130 km/h nopeudessa.

Urheilu
13.10.2020 8.09

On aika hypätä podiumille

Mä­ki­hyp­pää­jä Ant­ti Aal­lol­la on vas­taus val­mii­na, kun hä­nel­tä ky­syy al­ka­van kil­pai­lu­kau­den ta­voi­tet­ta.

Mäkimiehen harjoitusohjelma pitää sisällään koko joukon erilaisia taitoharjoituksia. Tässä haistellaan ilimoja tuulitunnelissa 130 km/h nopeudessa.

Mäkimiehen harjoitusohjelma pitää sisällään koko joukon erilaisia taitoharjoituksia. Tässä haistellaan ilimoja tuulitunnelissa 130 km/h nopeudessa.

Urheilu
13.10.2020 8.09

On aika hypätä podiumille

Mä­ki­hyp­pää­jä Ant­ti Aal­lol­la on vas­taus val­mii­na, kun hä­nel­tä ky­syy al­ka­van kil­pai­lu­kau­den ta­voi­tet­ta.

Lisää aiheesta

Kysely