JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Poliisia tarvittiin maanantaina Kiteen keskustassa kahteen kertaan liikennerikkomuksia selvittämässä. Arkistokuva.

Poliisia tarvittiin maanantaina Kiteen keskustassa kahteen kertaan liikennerikkomuksia selvittämässä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

8.6.2021 11.44
Uutiset

Auto törmäsi lapseen Keisarinkujalla

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Kou­lui­käis­tä nuo­rem­pi tyt­tö louk­kaan­tui lie­väs­ti maa­nan­tai-il­ta­na Ki­teel­lä hen­ki­lö­au­ton tör­mät­tyä lap­seen pyö­rä­tiel­lä. Pyö­räi­li­jä toi­mi­tet­tiin kes­kus­sai­raa­laan en­si­a­puun tar­kas­tet­ta­vak­si.

Tyt­tö oli pyö­räil­lyt Kei­sa­rin­ku­jal­la pyö­rä­tie­tä pit­kin, kun kiin­teis­tön pi­has­ta läh­te­nyt hen­ki­lö­au­to osui hä­neen. Lap­si käyt­ti pyö­räi­ly­ky­pä­rää.

Rat­ti­juo­pu­mu­se­päi­ly park­ki­a­lu­eel­la

Maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­van ker­ros­ta­lon park­ki­alueel­la oli päih­ty­nyt hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja osu­nut ajo­kil­laan toi­sen hen­ki­lö­au­ton ve­to­kouk­kuun.

Po­lii­si­par­ti­on saa­vut­tua pai­kal­le oli epäil­ty pu­hal­ta­nut al­ko­met­riin 1,5 pro­mil­lea. Ai­kaa ta­pah­tu­nees­ta oli kui­ten­kin ku­lu­nut jo tun­nin ver­ran, min­kä vuok­si epäil­ty mies toi­mi­tet­tiin ve­ri­ko­kei­siin ajon ai­kai­sen ve­ren al­ko­ho­li­pi­toi­suu­den mää­rit­tä­mis­tä var­ten.

Kum­pi­kaan hen­ki­lö­au­to ei vau­ri­oi­tu­nut tör­mäyk­ses­sä.

Lisää aiheesta

Kysely