JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Kiteen koronatilanne heikkeni kuluvalla viikolla uusien tartuntojen myötä. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

16.6.2021 13.56
Uutiset

Kiteellä uusi koronarypäs

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­rin mu­kaan Ki­teel­lä on tä­nään kes­ki­viik­ko­na to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tu­naa. Pi­tä­jän ko­ro­na­ta­paus­ten lu­ku­mää­rä koko epi­de­mi­an ajal­ta on ko­hon­nut yh­teen­sä 73 tar­tun­taan. Uu­sim­pien ta­paus­ten tar­tun­ta­läh­teet ovat tie­dos­sa ei­kä jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia ole ol­lut.

Siun so­ten yl­lä­pi­tä­mäl­lä maa­kun­nal­li­sel­la ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­paik­ko­jen lis­tal­la ei ole täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa koh­tei­ta Kes­ki-Kar­ja­las­ta.

Rääk­ky­läs­sä tar­tun­to­jen mää­rä on edel­leen al­le vii­des­sä koko epi­de­mi­an ajal­ta. Myös Toh­ma­jär­ven lu­ke­ma on edel­leen yh­dek­säs­sä ta­pauk­ses­sa koko ko­ro­na-ajal­ta.

Ro­ko­tuk­set kat­ta­vat pai­koin jo yli 65 pro­sent­tia kun­ta­lai­sis­ta

Kes­ki-Kar­ja­las­sa pa­ras ro­ko­tus­kat­ta­vuus on Rääk­ky­läs­sä, jos­sa en­sim­mäi­sen pii­kin on ot­ta­nut jo 65,4 pro­sent­tia kun­ta­lai­sis­ta, toi­sen an­nok­sen on saa­nut 22,6 pro­sent­tia.

Ki­teel­lä en­sim­mäi­sen ro­ko­tu­san­nok­sen on jo saa­nut 60,9 pro­sent­tia vä­es­tös­tä, toi­sen an­nok­sen on saa­nut 18 pro­sent­tia ki­tee­läi­sis­tä.

Toh­ma­jär­vel­lä en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen on saa­nut 57,7 pro­sent­tia vä­es­tös­tä, toi­nen piik­ki on tui­kat­tu 15,9 pro­sent­tiin toh­ma­jär­ve­läi­sis­tä.

Täl­lä vii­kol­la ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ryh­mä laa­je­ni tiis­tai­na 35-vuo­ti­ai­siin ja sitä van­hem­piin asuk­kai­siin.

Jut­tua päi­vi­tet­ty 16.6 klo 15.40. Li­sät­ty tie­dot tar­tun­ta­läh­teis­tä ja al­tis­tu­mi­sis­ta.

Lisää aiheesta

Kysely