JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pelastuslaitokselle on tullut tiistai-illan aikana useita ilmoituksia savusta Keski-Karjalan alueella. Kuvituskuva.

Pelastuslaitokselle on tullut tiistai-illan aikana useita ilmoituksia savusta Keski-Karjalan alueella. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

27.7.2021 21.45
Uutiset

Venäjän maastopalot tuovat savua etenkin Keski-Karjalan alueelle – Pelastuslaitos saanut useita ilmoituksia

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tok­ses­ta ker­ro­taan, et­tä Ve­nä­jän maas­to­pa­lois­ta kan­tau­tuu sa­vua Suo­men puo­lel­le, eri­tyi­ses­ti maa­kun­nan ete­lä­o­siin, Kes­ki-Kar­ja­laan.

Pe­las­tus­lai­tok­sel­le on tul­lut tiis­tai-il­lan ai­ka­na usei­ta sa­vu­ha­vain­toil­moi­tuk­sia, jois­sa ker­ro­taan voi­mak­kaas­ta sa­vun ha­jus­ta. Pai­koit­tain on myös ha­vain­to­ja nä­ky­vis­tä sa­vuis­ta, joi­den al­ku­pe­rää ei pys­ty­tä kui­ten­kaan pai­kal­lis­ta­maan.

Pe­las­tus­lai­tok­sen pa­lo­len­to ei tar­kas­tus­len­nol­laan ha­vain­nut pa­lo­ja tai sa­vun muo­dos­tus­ta muu­al­la kuin Ve­nä­jän puo­lel­la.

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tos oh­jeis­taa ih­mi­siä var­mis­ta­maan, mis­tä savu on mah­dol­li­ses­ti pe­räi­sin. Hä­tä­kes­kuk­seen tu­lee il­moit­taa maas­to­pa­lois­ta ja sa­vu­ha­vain­nois­ta, jot­ka pys­tyy pai­kal­lis­ta­maan sel­ke­äs­ti.

Pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa ih­mi­siä jät­tä­mään sa­vu­ha­vain­not il­moit­ta­mat­ta ja tie­dus­te­le­maan sa­vun al­ku­pe­rää tar­kem­min ti­lan­teis­sa, jois­sa pel­käs­tään hais­te­taan sa­vun­ha­jua tai sa­vua ha­vai­taan us­va­mai­se­na, ei­kä sel­ke­ää sa­vun muo­dos­tu­mis­ta ja läh­det­tä ole.

Lisää aiheesta

Kysely