JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.7.2021 23.29
Uutiset

Ravinto­la­ra­joi­tukset kiristyvät lauantaina

Tui­ja Ma­rien­berg

Uu­sien ko­ro­na­ta­paus­ten mää­rä on Suo­mes­sa kas­vus­sa jo vii­det­tä viik­koa.

Epi­de­mia le­vi­ää edel­leen nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Vii­kol­la 29 yli puo­let kai­kis­ta tar­tun­nois­ta to­det­tiin 10-29 -vuo­ti­ail­la, eri­tyi­ses­ti 18-21 -vuo­ti­ail­la nuo­ril­la.

Ka­ran­tee­niin ase­tet­tiin vii­me vii­kol­la koko maas­sa 5 952 hen­ki­löä, mikä on suun­nil­leen sa­man ver­ran kuin edel­li­sel­lä vii­kol­la.

Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat myös Poh­jois-Kar­ja­laa

Hal­li­tus on ko­kouk­ses­saan 29. hei­nä­kuu­ta muut­ta­nut ase­tus­ta, jol­la ra­joi­te­taan ra­vit­se­mis­liik­kei­den toi­min­taa ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si. Ase­tus tu­lee voi­maan lau­an­tai­na 31. hei­nä­kuu­ta. Voi­maan as­tu­vat ra­joi­tuk­set kos­ke­vat usei­ta maa­kun­tia, myös Poh­jois-Kar­ja­laa.

Ra­vin­to­loi­den au­ki­o­lo­ai­kaa ja an­nis­ke­lu­ai­kaa ra­joi­te­taan kiih­ty­mis­vai­heen mu­kai­ses­ti Kai­nuun, Kan­ta-Hä­meen, Kes­ki-Suo­men, Poh­jois-Kar­ja­lan, Poh­jois-Sa­von ja Sa­ta­kun­nan maa­kun­nis­sa.

Ai­kai­sem­min ase­te­tut kiih­ty­mis­vai­heen ra­joi­tuk­set ovat edel­leen voi­mas­sa Ky­men­laak­son, Pir­kan­maan, Päi­jät-Hä­meen, Uu­den­maan ja Var­si­nais-Suo­men maa­kun­nis­sa.

Si­sä­ti­lo­jen asi­a­kas­paik­ko­ja vä­hen­ne­tään

An­nis­ke­lu ra­vit­se­mis­liik­keis­sä on sal­lit­tu klo 07-24 ja avoin­na ne saa­vat ol­la klo 05-01.

Ra­vin­to­las­sa, jos­sa al­ko­ho­lin an­nis­ke­lu on pää­toi­mi­a­la, si­sä­ti­lois­sa käy­tös­sä on puo­let asi­a­kas­pai­kois­ta. Ruo­ka­ra­vin­to­lois­sa si­sä­ti­lo­jen asi­a­kas­pai­kois­ta käy­tös­sä on 75 pro­sent­tia.

Si­sä­ti­lois­sa jo­kai­sel­la asi­ak­kaal­la tu­lee ol­la oma is­tu­ma­paik­ka pöy­dän tai muun ta­son ää­res­sä. Ul­ko­te­ras­seil­la asi­a­kas­paik­ko­jen mää­rää ei ole ra­joi­tet­tu.

Ra­joi­tuk­set ei­vät kos­ke hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­loi­ta ei­vät­kä nou­to­ruu­an myy­mis­tä asi­ak­kail­le.

Hal­li­tus tar­kas­te­lee alu­eel­lis­ta epi­de­mi­a­ti­lan­net­ta uu­del­leen en­si vii­kol­la ja ra­joi­tuk­sia muu­te­taan alu­ei­den epi­de­mi­a­ti­lan­teen mu­kai­ses­ti.

Lisää aiheesta

Kysely