JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ykkösluokan aloittavalle Jooa Hakuliselle Hutsin koulun leikkipaikka on tuttu jo esikouluajoilta.

Ykkösluokan aloittavalle Jooa Hakuliselle Hutsin koulun leikkipaikka on tuttu jo esikouluajoilta.

Roosa Sallinen

12.8.2021 11.05
Urheilu

Motocrossari odottaa innolla matikan läksyjä

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

Huh­ti­kuus­sa 7 vuot­ta täyt­tä­nyt Jooa Ha­ku­li­nen te­kee liu­ku­mä­en ta­san­teen tan­gon ym­pä­ri kie­pin ja liu­kuu alas. Hut­sin es­ka­ris­ta tut­tu liu­ku­mä­ki säi­lyy Joo­an mu­ka­na, vaik­ka esi­kou­lun si­jas­ta tuo­reen kou­lu­lai­sen mat­ka kul­keu­tuu ylä­ker­taan, Hut­sin kou­lun en­sim­mäi­sel­le luo­kal­le.

Jooa Hakulisesta Hutsin Koulun leikkipaikka on yksi parhaista.

Jooa Hakulisesta Hutsin Koulun leikkipaikka on yksi parhaista.

Roosa Sallinen

Es­ka­ria jäi ikä­vä

Ke­vääl­lä Joo­al­la oli hai­kea mie­li.

– Ai­ka ikä­vä oli, kun es­ka­ri lop­pu.

Joo­al­le jäi ikä­vä es­ka­ri­ka­ve­rei­ta, vaik­ka on­nek­si syk­syl­lä sa­mat ka­ve­rit aloit­ta­vat sa­mal­la luo­kal­la. Hut­sin kou­luun esi­kou­lu­lai­set kä­vi­vät tu­tus­tu­mas­sa ke­vään ai­ka­na yh­des­sä tu­le­van opet­ta­jan­sa kans­sa. Joo­an opet­ta­jak­si yk­kös­luo­kal­le tu­lee Kir­si-Mar­ja Löt­jö­nen.

– Vai­kut­ti ki­val­ta.

Opet­ta­ja on per­heel­le tut­tu Joo­an 13-vuo­ti­aan iso­vel­jen Jo­sen kaut­ta, jo­ten per­he on­kin iloi­nen yh­teis­työn jat­ku­mi­ses­ta. Joo­an mie­les­sä on asia, joka mo­nes­ta van­hem­mas­ta op­pi­laas­ta saat­taa tun­tua tyl­säl­tä.

– Oo­tan läk­sy­jä. Var­sin­kin ma­ti­kan.

Myös­kin lii­kun­ta­tun­te­ja Jooa odot­taa in­nol­la.

Jooa Hakulinen tykkää kiipeillä välitunnilla majojen rakentamisen lisäksi.

Jooa Hakulinen tykkää kiipeillä välitunnilla majojen rakentamisen lisäksi.

Roosa Sallinen

Lä­hi­luon­to mah­dol­lis­taa mo­ni­puo­li­sen te­ke­mi­sen

Hut­sin es­ka­ris­sa Jooa ker­too pa­ras­ta ol­leen ret­kei­ly lä­hi­luon­nos­sa sekä ma­jo­jen ra­ken­ta­mi­nen.

– Eväi­den syö­mi­nen ul­ko­na oli ki­vaa.

Ma­jo­ja hän ai­koo ra­ken­taa myös tu­le­va­na syk­sy­nä. Met­sä, jo­hon ma­jo­ja ra­ken­ne­taan on en­nes­tään tut­tu. Hut­sin kou­lun pi­hal­la var­sin­kin kii­pei­ly­te­li­ne hou­kut­te­lee Joo­aa liik­ku­maan.

– Var­maan pa­ras leik­ki­paik­ka, mitä tääl­lä on.

Jooa Hakulisen kesä on mennyt motocrossin parissa treenaten ja kilpaillen.

Jooa Hakulisen kesä on mennyt motocrossin parissa treenaten ja kilpaillen.

Roosa Sallinen

Sa­vo­Cu­pin kär­jes­sä

Joo­an kesä on men­nyt mo­toc­ros­sin pa­ris­sa. Har­joi­tuk­sia Joo­al­la on ar­ke­na ja vii­kon­lop­pui­sin per­he kier­tää kil­pai­luis­sa. Täl­lä het­kel­lä hän on Sa­vo­Cu­pis­sa 50cc -luo­kan kär­jes­sä. Luo­kas­sa ajaa ta­val­li­ses­ti 5 – 8 -vuo­ti­ai­ta. Sa­vo­Cu­pin li­säk­si Jooa ajaa 50cc -luo­kan MX-lii­gaa. Joo­an il­me kir­kas­tuu ja jut­tua al­kaa tul­la vauh­dik­kaas­ti, kun jut­te­lu siir­tyy mo­toc­ros­siin.

– Vauh­ti on ki­vaa ja hy­pyt. Var­sin­kin kor­ke­at. Läh­döt vä­hän jän­nit­tää.

Jooa aloit­ti mo­toc­ros­sin jo pa­ri­vuo­ti­aa­na apu­pyö­rien va­ras­sa, mut­ta nyt nuo­ri ur­hei­li­ja kaa­sut­te­lee tot­tu­nees­ti kil­pa­ra­doil­la.

Lisää aiheesta

Kysely