JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote ohjeistaa hakeutumaan koronatestiin aivan lievimmissäkin oireissa.

Siun sote ohjeistaa hakeutumaan koronatestiin aivan lievimmissäkin oireissa.

Päivi Lievonen

30.7.2021 12.44
Uutiset

Keski-Karjalan koronaluvut nousussa

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on ol­lut ku­lu­val­la vii­kol­la en­nä­tyk­sel­li­sen kor­kea, ja per­jan­tai­na tar­tun­to­ja to­det­tiin myös Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen Co­vid-ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä oh­jeis­taa nyt ra­joit­ta­maan so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja tar­tun­to­jen es­tä­mi­sek­si.

Ki­teel­lä on tä­nään per­jan­tai­na to­det­tu kak­si uut­ta tar­tun­taa, Toh­ma­jär­vel­lä yk­si. Ki­teel­lä po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen an­ta­nei­den mää­rä koko pan­de­mi­an ai­kaan on ko­hon­nut 80 ko­ro­na­tar­tun­taan, Toh­ma­jär­vel­lä lu­ke­ma on nyt 11 tar­tun­taa.

Rääk­ky­lä­läi­sil­le ei per­jan­tai­hin men­nes­sä ole kah­den vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na to­det­tu uu­sia ko­ro­na­po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia, jo­ten pi­tä­jän lu­ke­ma on yhä 10 tar­tun­taa.

Maa­kun­nan alu­eel­la pa­hin ko­ro­na­ry­päs on Jo­en­suus­sa, jos­sa ko­ro­na­di­ag­noo­se­ja on kir­jat­tu kah­den vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na kaik­ki­aan 78 ta­paus­ta.

Lisää aiheesta

Kysely