JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rantakentän lohkojaolla pyritään estämään koronatartuntoja. Kuva: kipa90.com

Rantakentän lohkojaolla pyritään estämään koronatartuntoja. Kuva: kipa90.com

Kiteen Pallo

3.8.2021 17.17
Urheilu

Rantakentän katsomot jaetaan kahteen lohkoon ja yleisölle vahva maskisuositus

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teen Pal­lo tie­dot­taa net­ti­si­vuil­laan ko­ro­na­tar­tun­to­ja eh­käi­se­vis­tä toi­men­pi­teis­tään.

– Ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­sen vuok­si Ki­teen Pal­lo ha­lu­aa kan­taa vas­tuun­sa tur­val­li­ses­ta pe­sis­ke­säs­tä kau­den 2021 lop­puun saak­ka. Tä­män vuok­si Ki­teen Ran­ta­ken­tän kat­so­mot ja­e­taan lop­pu­kau­den ajak­si kah­teen loh­koon, Ki­Pan tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Loh­koil­le omat ki­os­ki- ja WC-pal­ve­lut

Loh­koon 1 kuu­lu­vat kak­kos­puo­len au­rin­ko­kat­so­mo, kak­kos­puo­len ka­tet­tu kat­so­mo, VIP-kat­so­mo sekä VIP-tila Su­sik­lu­bi ja loh­koon 2 ko­ti­pe­sän ta­ka­kat­so­mo, kol­mos­puo­len ka­tet­tu kat­so­mo, kol­mos­puo­len au­rin­ko­kat­so­mo sekä an­nis­ke­lu­a­lue Su­den­pe­sä. Loh­kon 1 si­sään­käyn­ti ta­pah­tuu ran­nan puo­len por­til­ta ja loh­koon 2 kau­pun­gin puo­len por­til­ta. Mo­lem­mil­le loh­koil­le jär­jes­te­tään omat ki­os­ki- ja WC-pal­ve­lut.

Myös tur­va­vä­lit ja kä­si­hy­gie­nia muis­tet­ta­va

Ylei­söl­le on voi­mas­sa vah­va mas­ki­suo­si­tus ja kat­so­mois­sa on muis­tet­ta­va pi­tää huol­ta tur­va­vä­leis­tä sekä hy­väs­tä kä­si­hy­gie­ni­as­ta. Ylei­sö­mää­rän osal­ta mi­tään ra­joi­tuk­sia ei ole edel­leen­kään voi­mas­sa.

– Nou­da­te­taan kaik­ki yh­des­sä näi­tä suo­si­tuk­sia ja var­mis­te­taan, et­tä saam­me naut­tia tur­val­li­ses­ta pe­sä­pal­lo­kau­des­ta syk­syyn saak­ka, KiPa vies­tit­tää toi­vot­ta­es­saan ylei­söä ter­ve­tul­leek­si Ran­ta­ken­tän tun­nel­maan!

Seu­raa­va peli tors­tai­na

Seu­raa­va ko­ti­pe­li Ran­ta­ken­täl­lä pe­la­taan tors­tai­na, jol­loin KiPa koh­taa Jo­Man.

Lisää aiheesta

Kysely