JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

??

14.9.2021 8.36
Uutiset

Etsintä Rääkkylän Orivedellä on päättynyt

RÄÄK­KY­LÄ

Kari Sark­ki­nen

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos on päi­vit­tä­nyt Fa­ce­book-si­vuil­laan, et­tä et­sin­nät Ori­ve­del­lä pää­tet­ty. Tie­dot­teen mu­kaan ke­tään ei ole il­moi­tet­tu ka­teis­sa ole­vak­si, mut­ta va­loil­mi­öi­den al­ku­pe­rä jäi ar­voi­tuk­sek­si. Vaih­to­eh­dot: isom­pi alus/proo­mu, sa­la­ma, Ve­nä­jän Za­pad-so­ta­har­joi­tus ja (toi­vot­ta­vas­ti ei) hä­tä­ra­ket­ti. Vii­mek­si mai­nit­tua ei puol­la ha­vain­non kes­to ja kor­keus ja naa­pu­ri­maan so­ta­har­joi­tuk­sia ha­vain­to­suun­nat.

Po­lii­si kiit­tää il­moi­tuk­sis­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le avus­ta.

Et­sin­tä käyn­nis­tyi tiis­tai­aa­mu­na

Ai­em­min aa­mul­la Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos tie­dot­ti, et­tä po­lii­si, pe­las­tus­lai­tos ja ra­ja­var­ti­o­lai­tos suo­rit­ta­vat et­sin­tää ve­si­a­lu­eel­la Rääk­ky­län Ori­ve­del­lä.

Klo 5.21 teh­tiin il­moi­tus hä­tä­kes­kuk­seen kirk­kais­ta pu­nai­sis­ta va­lon­va­läh­dyk­sis­tä, joi­ta epäil­lään hä­tä­ra­ke­teik­si.

Po­lii­si tie­dot­taa, et­tä jos olet liik­ku­nut Ori­ve­den ve­si­a­lu­eel­la tuo­hon ai­kaan tai tie­dät jon­kun ole­van ve­sil­lä, il­moi­ta hä­tä­kes­kuk­seen. Sa­moin il­moi­ta, jos tie­dät jo­ta­kin pu­nai­sis­ta va­lo­ha­vain­nois­ta.

– Ja jos olet am­mus­kel­lut hä­tä­ra­ket­te­ja esim. ihan vaan tun­nel­man ko­hot­ta­mi­sek­si... il­moi­ta kui­ten­kin, kos­ka val­ti­on kop­te­rin len­nä­tys mak­saa mal­tai­ta. Täs­sä vai­hees­sa ei vie­lä pe­ri­tä kor­vauk­sia, on myös po­lii­sin vies­ti.

Uu­tis­ta päi­vi­tet­ty po­lii­sin uu­del­la tie­dol­la klo 14.45.

Lisää aiheesta

Kysely