JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2022 7.47
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kunnallistalon tulevaisuus?

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä on pu­ret­tu ja pu­re­taan edel­leen usei­ta jou­ta­vik­si käy­nei­tä ra­ken­nuk­sia lä­hin­nä ym­pä­ris­tö­syis­tä. Ke­mie siis­tiy­tyy vauh­dil­la!

Oli­si­ko jäl­leen ai­ka poh­tia myös niin kut­su­tun Kun­nal­lis­ta­lon tu­le­vai­suut­ta. Ky­sees­sä lie­nee ra­ken­nel­ma, joka ny­kyi­sel­lään täyt­tä­nee kai­kil­ta osin ne pur­kuk­ri­tee­rit, joi­ta on so­vi­tel­tu mui­hin pur­ku-uhan al­la ole­viin ra­ken­nuk­siin.

Li­kei­sin ver­tai­lu­koh­ta löy­tyy Kaup­pa­ka­dun toi­sel­ta puo­len: Nor­de­an pank­ki­ta­lo, joka on ol­lut ai­ka­naan eit­tä­mät­tä ky­län par­hai­ten ra­ken­net­tu talo, ja kes­kus­tan kiis­tä­mä­tön ko­mis­tus, pis­te­tään koht´sil­lään kont­tiin pois­vie­tä­väk­si on­gel­ma­jä­te­lai­tok­seen.

Jäl­jel­le jää äk­ki­näis­ten kum­mas­tel­ta­vak­si Kun­nal­lis­ta­lo, jon­ka ark­ki­teh­to­ni­ses­ta ole­muk­ses­ta ja vi­su­aa­li­sis­ta an­si­ois­ta voi­daan ol­la ai­na­kin kah­taa miel­tä. Fak­tat pu­hu­vat niin ikään sel­kein sa­nan­kään­tein: ra­ken­nus on yk­si­se­lit­tei­ses­ti iso räh­jä. Tai "hö­kö­tys", jota ni­meä eräs mar­ke­tin park­ki­pai­kal­la ke­säl­lä vii­väh­tä­nyt tu­ris­ti luo­muk­ses­ta tuli käyt­tä­neek­si.

Kun­nal­lis­ta­loa hyö­dyn­tä­vil­le pys­ty­tään var­mas­ti ke­hit­tä­mään vas­taa­vat ti­lat toi­saal­ta. Tyh­jiä lii­ke­ti­lo­ja on - ja li­sää tu­lee. Mikä ta­han­sa muu­tos on täs­sä suh­tees­sa vain muu­tos pa­rem­paan. Kai­kil­le osa­puo­lil­le.

Kun­nal­lis­ta­lon tont­ti on hyvä park­ki­paik­ka ja to­rin jat­ke. Ton­tin lai­taan so­pii hy­vin ta­lon muis­te­lu­paik­ka re­lie­fei­neen ja his­to­ri­oi­neen niil­le, joil­le me­ne­tys on eri­tyi­sen suu­ri. Mene tie­dä, vaik­ka Kat­ri-He­le­na­kin sai­si sen kau­an odo­te­tun nä­köis­pat­saan mui­nai­sen ko­ti­kun­tan­sa kes­ki­pis­tee­seen. Jo­han vain tu­li­si­kin use­am­pi kult­tuu­ri­kär­pä­nen läi­mäy­te­tyk­si yh­del­lä is­kul­la!

ESA A. LUUK­KAI­NEN

Lisää aiheesta

Kysely