JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.2.2022 9.45
Mielipiteet

MIELIPIDE: Oma apu, paras apu

Tur­val­li­suus on ih­mi­sen ja kan­sa­kun­nan pe­rus­tar­ve. Val­ti­on teh­tä­vä­nä on luo­da ja taa­ta tur­val­li­suut­ta. Jo­kai­nen it­se­ään ar­vos­ta­va val­tio puo­lus­tau­tuu kai­kin ta­voin ul­koi­sen uh­kan edes­sä.

On on­ne­ton­ta, jos maa­il­maa vie­dään hul­luu­den ti­laan. Sii­hen se kui­ten­kin näyt­tää lui­su­van. So­ti­laal­li­nen ka­lis­te­lu on ai­na ol­lut yk­si tuon hul­luu­den il­men­ty­mä. Jos ha­lu­aa rau­haa, niin pi­täi­si va­rus­tau­tua mah­dol­li­seen so­taan. Hul­lua tä­mä­kin. Mut­ta se lie­nee re­a­lis­mia. On­ko se vii­sas­ta? Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na – en tie­dä.

Suo­mi ei ole min­kään il­man­suun­nan etu-, ei­kä ta­ka­pi­ha. Etu­pii­ris­tä pu­hu­mat­ta­kaan. Rau­han­tah­toa Suo­mi ai­na voi­mal­li­ses­ti ko­ros­taa. Ryt­tyi­ly ja rii­dan­haas­ta­mi­nen ei­vät kuu­lu mei­dän kei­no­va­li­koi­maan. Vii­mei­seen as­ti yri­täm­me luo­da so­vin­non il­ma­pii­rin on­gel­mia rat­kot­ta­es­sa. Suo­mi on so­vit­te­lun suur­maa. Sel­lai­se­na mei­dän suo­ma­lais­ten on py­syt­tä­vä jat­kos­sa­kin.

To­si­pai­kan tul­len Suo­mi ei ole si­ni­sil­mäi­nen. Hy­vät suh­teet ja yh­teis­työ ovat va­rau­tu­mis­ta sii­hen to­si­paik­kaan. Mitä enem­män on ka­ve­rei­ta, sitä mu­ka­vam­pi. Muu­ta­ma ys­tä­vä­kin on hyvä ol­la. Ai­na­kin yk­si ys­tä­vä, jon­ka kans­sa voi ju­tel­la sy­vim­mis­tä tun­nois­ta. Ys­tä­vä, jol­la on riit­tä­väs­ti sa­man­kal­tai­suut­ta kans­sam­me. Jos saa naa­pu­ris­ta ys­tä­vän, niin se on ai­ka hyvä vaih­to­eh­to.

Ys­tä­vä an­taa usein apua hä­dän het­kel­lä. Tur­va­ta­kui­ta naa­pu­riys­tä­väl­tä tus­kin saa. Re­hel­li­syys­ta­kuu­kin tiu­kan pai­kan edes­sä saat­taa ol­la van­hen­tu­nut.

Tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen maan­tie­teel­li­ses­ti on mah­do­ton­ta. Kät­te­ly on kui­ten­kin suo­si­tel­ta­vaa kaik­kien kes­ken. Va­ro­toi­men­pi­tei­tä kan­nat­taa nou­dat­taa va­paa­eh­toi­ses­ti. Suo­jau­tu­mi­nen ja en­nal­ta­eh­käi­sy ovat tur­va-asi­ois­sa­kin tär­kei­tä. Oma apu lie­nee pa­ras apu. Pi­de­tään vas­tus­tus­ky­ky Suo­mes­sa kor­ke­al­la.

AN­TE­RO PE­SO­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely