JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.5.2022 13.36
Mielipiteet

MIELIPIDE: Terveysasemien resurssien minimointi

Pek­ka Puus­ti­nen kir­joit­ti täyt­tä asi­aa mie­li­pi­tees­sään 15.5. Kar­ja­lai­ses­sa. Ter­vey­sa­se­mien re­surs­sien mi­ni­moin­ti sääs­tö­mie­les­sä oli vir­he Siun so­tel­ta.

Pe­rus­ter­vey­den­hoi­don puut­teet kuor­mit­ta­vat eri­kois­sai­raan­hoi­toa ja se on kal­lis­ta. Poh­jois­kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan ti­lan­ne on mo­nen mie­les­tä ka­oot­ti­ses­sa ti­las­sa.

On usei­ta ta­pauk­sia, jois­sa leik­kauk­siin kes­kus­sai­raa­laan on an­net­tu ai­ko­ja puo­len vuo­den pää­hän ja sit­ten pe­rut­tu ne­kin ajat lää­kä­ri­pu­lan ta­kia. Tut­tu­ja­ni on oh­jeis­tet­tu ky­sy­mään ai­kaa Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­ses­ta kes­kus­sai­raa­las­ta, mut­ta siel­lä­kin on odo­tu­sa­jat yli puo­li vuot­ta.

Puus­ti­sen kir­joi­tuk­ses­sa tuli il­mi se to­si­a­sia, et­tä ti­las­to­ja myös kau­nis­tel­laan Lää­kä­ri­re­surs­sien osal­ta ter­vey­sa­se­mil­la. Siun so­tel­la on edes­sään kova työ pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä. Muu­toin koko uu­dis­tus me­nee va­tuk­koon.

JOR­MA KIN­NU­NEN

Lisää aiheesta

Kysely