JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.7.2022 8.25
Mielipiteet

Omia muis­ti­ku­via ja ko­ke­muk­si­a­ni ki­tee­läi­se­nä yrit­tä­jä­nä ja lii­ke-elä­mäs­sä yli 40 vuo­den ajal­ta eri neu­von­ta jär­jes­töis­tä.

Uran al­ku­ai­koi­na, -79, P. Hur­ri, sit­ten K-RMK Hur­ri ky:ssä ei ol­lut Ke­tiä tms. neu­von­ta­jär­jes­töä. Kes­ko ja sen neu­vo­jat oli­vat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa asi­oi­den eteen­päin vie­mi­ses­sä. Sa­moin Au­to­ta­lo Laak­ko­sel­la v-87-89 mer­kit­tä­vät ke­hi­tys­toi­men­pi­teet tu­li­vat pel­käs­tään Rei­non, Yr­jön ja al­le­kir­joit­ta­neen ai­kaan­saan­nok­sis­ta.

Ko­ne­vei­ja­rit oy -89. Paik­ka­kun­nal­ta uu­pui alan am­mat­ti­lii­ke, jo­hon sau­maan is­kin kah­den ka­ve­rin ja am­mat­ti­lai­sen tu­ke­ma­na. Jari Iko­nen ja Han­nu Möt­tö­nen. Ei sii­nä neu­vo­ja ky­sel­ty, vah­va us­ko ja Pent­ti Hä­mä­läi­sen vah­va luot­to Ki­teen Seu­dun Op:ssa riit­ti­vät.

Sil­loi­nen neu­von­ta ja hen­ki­löt: Ee­ro Ti­ai­nen, Ki­teen elin­kei­no­a­si­a­mies ja Kari Ti­ai­nen, Ke­sä­lah­den elin­kei­no­a­si­a­mies. Jo­kai­nen "muis­taa" mie­het ja hei­dän asen­teen­sa ja tu­lok­sen­sa.

Olin Ke­tin 20-vuo­tis­juh­lis­sa jo­ku­nen vuo­si sit­ten, hy­vät juh­lat. Oma ar­vo­sa­na­ni ko. yri­tyk­ses­tä on tar­peel­li­nen / vält­tä­vä/ tyy­dyt­tä­vä.

Mik­ko Heic­kell "vi­siit­ti" elin­kei­no­joh­ta­ja­na Ke­tin rin­nal­la.

VEI­NI HAA­PA­SA­LO

Ja­ris­port oy

ex Ko­ne­vei­ja­rit oy

ex Ko­ne­sump­pu oy

Lisää aiheesta

Kysely