JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistely jatkuu koronatauon jälkeen syyskuusta alkaen. Arkistokuva.

Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistely jatkuu koronatauon jälkeen syyskuusta alkaen. Arkistokuva.

Makkonen Riitta

16.8.2022 14.00
Uutiset

Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistely käynnistyy uudelleen

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Kela-tak­seis­sa on pit­käl­ti luo­vut­tu laa­ja­mit­tai­sis­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta, ja asi­ak­kai­den mat­ko­jen yh­dis­te­ly käyn­nis­tyy uu­del­leen syys­kuus­ta al­ka­en, Ke­las­ta tie­do­te­taan. Tämä tar­koit­taa, et­tä ter­vey­den­huol­toon mat­kus­ta­van tai siel­tä pa­laa­van asi­ak­kaan kul­je­tuk­seen voi tul­la myös mui­ta asi­ak­kai­ta. Mat­ko­ja ei kui­ten­kaan yh­dis­tel­lä, jos ter­vey­den­huol­to on ar­vi­oi­nut, et­tei se ole asi­ak­kaan ter­vey­den­ti­lan vuok­si mah­dol­lis­ta tai mi­kä­li asi­a­kas ker­too mat­kaa ti­la­tes­saan, et­tä sai­ras­taa ko­ro­naa tai on me­nos­sa ko­ro­na­tes­tiin.

Kela kor­vaa ter­vey­den­huol­toon teh­ty­jä mat­ko­ja, jos ne on teh­ty sai­rau­den, ras­kau­den tai syn­ny­tyk­sen vuok­si. Kela kor­vaa myös ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen ja ko­ro­na­tes­tiin teh­ty­jen mat­ko­jen kus­tan­nuk­sia.

Yleen­sä mat­ka kor­va­taan edul­li­sim­man mat­kus­tus­ta­van mu­kaan. Asi­a­kas voi saa­da kor­vauk­sen tak­si­mat­kas­ta, jos hän ei voi ter­vey­den­ti­lan­sa vuok­si käyt­tää jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja tai jos nii­tä ei ole käy­tet­tä­vis­sä. Jos asi­a­kas käyt­tää tak­sia ter­vey­den­ti­lan­sa vuok­si, hän tar­vit­see tak­sin käyt­töön oi­keut­ta­van to­dis­tuk­sen ter­vey­den­huol­los­ta.

Lisää aiheesta

Kysely