JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.11.2022 11.15
Uutiset

Alle 12-vuotiaiden koronarokotuksia tarjotaan jatkossa vain riskiryhmään kuuluville

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

THL on an­ta­nut uu­sia suo­si­tuk­sia al­le 12-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. Uu­det suo­si­tuk­set ote­taan käyt­töön myös Siun so­tes­sa. Jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­ta tar­jo­taan 5–11-vuo­ti­ail­le, joil­la on jo­kin va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus, ku­ten esi­mer­kik­si va­ka­va sy­dän- ja keuh­ko­sai­raus tai tie­tyn­tyyp­pi­nen neu­ro­lo­gi­nen sai­raus. Li­säk­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set ovat kor­ke­am­mas­sa ris­kis­sä.

Ai­em­min myös pe­rus­ter­vei­den 5–11-vuo­ti­ai­den oli mah­dol­lis­ta ot­taa ko­ro­na­ro­ko­tus. Jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei enää tar­jo­ta ter­veil­le al­le 12-vuo­ti­ail­le, kos­ka ro­kot­ta­mi­sel­le ei ole lää­ke­tie­teel­lis­tä pe­rus­tet­ta. Jos ikä­ryh­mään kuu­lu­va lap­si on saa­nut jo 1. ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen, voi­daan hä­nel­le kui­ten­kin an­taa vie­lä ro­ko­tus­sar­jaan kuu­lu­va 2. ro­ko­te­an­nos.

THL suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­ko­tet­ta yk­si­löl­li­sen har­kin­nan mu­kaan myös 6 kuu­kau­den – 4 vuo­den ikäi­sil­le lap­sil­le, joil­la on va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus. Siun sote tie­dot­taa erik­seen al­le 4-vuo­ti­ai­den ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­mi­ses­tä.

Lisää aiheesta

Kysely