JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.2.2023 14.10
Mielipiteet

MIELIPIDE Vanhemmista se alkaa

Pää­vas­tuu ja vel­vol­li­suus lap­sen kas­va­tuk­ses­ta on van­hem­mil­la, huol­ta­jil­la. Ja vain heil­lä. Ajan hen­ki on kui­ten­kin ol­lut vaa­tia opet­ta­jil­ta, et­tä he mei­dän lap­sem­me kas­vat­tai­si­vat. Tie­ten­kin he omal­ta osal­taan lap­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­ke­vat ja oh­jaa­vat. Mut­ta ei­kös oi­kea osoi­te kas­va­tus­vas­tuul­le ole lap­sen koti. Näin oli ai­na­kin en­nen van­haan. Mik­sei ny­ky­ään­kin.

Rei­lu, avoin, ei syyt­te­le­vä kes­kus­te­lu van­hem­pien vas­tuus­ta lap­sen ke­hi­tyk­ses­tä oli­si yh­teis­kun­nas­sa pai­kal­laan. Kes­kus­tel­laan ai­hees­ta maa­lais­jär­ki-poh­jal­ta. Tie­tys­ti asi­an­tun­ti­joi­ta­kin on hyvä kom­men­toi­jan roo­lis­sa kuun­nel­la.

Voi­sim­me­ko ky­sel­lä esi­mer­kik­si seu­raa­vien asi­oi­den pe­rään: Tie­tää­kö lap­se­si mikä on oi­kein ja mikä vää­rin? Olet­ko sen hä­nel­le opet­ta­nut. On­ko re­hel­li­syys tei­dän per­hees­sä ar­vos­saan? Ker­rot­ko lap­sel­le­si, et­tä hä­däs­sä ole­vaa on au­tet­ta­va.

Kuu­luu­ko "kii­tos" ja "ole hyvä" per­heen sa­na­va­ras­toon? Pyy­dät­te­kö an­teek­si il­man se­lit­te­lyä? Käy­te­tään­kö ki­ro­sa­no­ja per­hees­sän­ne har­ki­ten ja vain tar­vit­ta­es­sa. Tie­tää­kö lap­se­si, et­tä toi­sel­le hais­tat­te­lu on huo­noa käy­tös­tä. Vaa­dit­ko las­ta­si siis­ti­mään jäl­ken­sä? Olet­ko aset­ta­nut lap­sel­le­si kes­kus­tel­len ra­jo­ja, esi­mer­kik­si äly­här­päk­kei­den käy­töl­le ja ko­tiin­tu­lo­a­joil­le. Syö­dään­kö teil­lä yh­des­sä ko­to­na val­mis­tet­tua ruo­kaa? Lu­et­ko pie­nel­le lap­sel­le­si il­ta­ta­ri­noi­ta.

Näis­sä­kin asi­ois­sa on kyse yh­te­näis­kult­tuu­ris­ta. Si­tä­hän meil­lä Suo­mes­sa ei enää oi­kein ole. Toi­si­ko yh­te­näis­kult­tuu­ri lap­sil­lem­me ta­sa­pai­noi­sem­paa elä­mää? Ol­tai­siin­ko vä­hem­män hu­kas­sa?

Täm­mös­tä yk­si boo­me­ri miet­tii.

AN­TE­RO PE­SO­NEN,

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely