JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Pixabay

20.7.2022 6.30
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Saunominen on arjen luksusta

Ra­kas­tan sau­no­mis­ta, ai­van ku­ten suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta. Vain kuu­mim­mat hel­teet saa­vat löy­lyn­hi­mo­ni talt­tu­maan, muu­toin sau­noi­sin mie­luus­ti joka il­ta. Jo pelk­kä näky, saa­tik­ka sa­vu­pii­pus­ta tup­ru­a­van sa­vun tuok­su, saa sau­no­mi­sin­non syt­ty­mään.

Jos sau­no­mi­seen yh­dis­tää uin­nin, on nau­tin­to kak­sin­ker­tai­nen; pu­hut­tiin­pa sit­ten ke­säi­ses­tä jär­vi­ve­des­tä, hyi­ses­tä avan­nos­ta tai kyl­py­lä­vi­sii­tis­tä. Olen sau­no­nut ko­toi­sas­ti Suo­mes­sa ja vaih­te­le­vis­sa löy­lyis­sä ul­ko­mail­la. Yk­sin ja po­ru­kas­sa, suo­ma­lais­ten ja ul­ko­maa­lais­ten kans­sa. Joka ker­ta par­haat kes­kus­te­lut käy­dään sau­nas­sa, sen tie­si jo muu­an val­ti­on­pää­mies­kin. Tai vii­meis­tään jää­hyl­lä pääs­tään nii­hin sy­väl­li­sim­piin jut­tui­hin.

Suo­men kesä va­loi­si­ne öi­neen an­taa si­jaa myös mys­ti­sem­mil­le kyl­py­ri­tu­aa­leil­le. Kun su­kel­taa na­pa­kois­ta löy­lyis­tä ui­ma­sil­le, tai­vaal­la pais­ta­va kuu luo sil­tan­sa ve­teen ja ke­vyt sumu aal­toi­lee jär­ven pin­nal­la, on täy­del­li­sen, ke­säi­sen sau­na­yön ele­men­tit ää­rel­lään. Tun­nel­ma on hui­kea yk­sin­kin ko­et­tu­na, mut­ta vie­lä suu­rem­pi kun sen ja­kaa jon­kun kans­sa.

Ran­ta­sau­na pi­täi­si jo­kai­sen saa­da ko­kea vä­hin­tään ker­ran ke­säs­sä, ai­van ku­ten aa­mu-uin­ti­kin au­te­rei­ses­sa aa­mus­sa. Elä­myk­siä, jot­ka kuu­lu­vat suo­ma­lai­seen ke­sään.

Jo­kai­ses­sa sau­no­mis­ker­ras­sa on oman­lai­sen­sa tun­nel­ma. En ar­kai­le is­tua lau­teil­le vie­raam­mas­sa­kaan seu­ras­sa, ja ys­tä­vien kans­sa ko­koon­tu­es­sa on ai­na oh­jel­mas­sa iki­muis­toi­sia löy­ly­jä. Toi­saal­ta tal­vi­ses­sa avan­to­sau­nas­sa tu­tus­tuu uu­siin ih­mi­siin ja saa ver­tais­tu­kea en­dor­fii­ni­pii­kin ta­voit­te­lus­sa.

On ar­kis­ta ja ko­tois­ta lau­an­tai­sau­naa, lo­ma­löy­ly­jä kau­ka­na ko­toa ja lep­poi­sia sa­vu­sau­no­mi­sia ka­ve­rei­den ky­lyis­sä. Pit­kän len­kin päät­teek­si, luon­nos­sa vie­te­tyn sa­tei­sen va­el­lus­päi­vän tai hi­ki­sen polt­to­puu-ura­kan jäl­keen löy­lyt tun­tu­vat ta­val­lis­ta­kin pa­rem­mal­ta. Se iha­na läm­pö ja ren­tous ta­kaa­vat ai­na ma­koi­sat yö­u­net.

Sau­no­mi­nen on niin suo­ma­lai­nen pe­rin­ne kuin vain ol­la voi, mut­ta sitä on jos­kus mu­ka­va vä­hän maus­taa uu­sil­la vai­kut­teil­la.

Ar­ki­nen sau­nail­ta ko­to­na­kin muut­tuu elä­myk­sek­si löy­ly­tuok­sul­la, kas­vo­naa­mi­ol­la tai jal­ka­kyl­vyl­lä. Maa­lai­se­lä­mä an­taa mah­dol­li­suu­den ko­keil­la eri­lai­sia vas­to­ja, kun­han muis­taa tai­tel­la ok­sia lu­van kans­sa. Tänä ke­sä­nä on jo ko­keil­tu koi­vu­vas­tat mo­neen ker­taan, ja tam­men­leh­vil­lä­kin on vih­dot­tu, mut­ta lips­ti­kan­var­ret aro­mi­nan­ta­ja­na on vie­lä ko­kei­le­mat­ta. Jal­ka­kyl­pyi­hin ai­nek­set löy­ty­vät pi­hal­ta api­lan­kuk­kien ja me­si­an­ger­vo­pus­kien kat­vees­ta, öl­jyä ja me­ri­suo­laa on usein mök­ki­keit­ti­ön­kin kaa­pis­sa.

Sau­no­mi­nen on mai­nio har­ras­tus vuo­den ym­pä­ri, mut­ta kesä an­taa sii­hen vie­lä omat ulot­tu­vuu­ten­sa, joi­hin kan­nat­taa tart­tua. Tä­nään il­mes­ty­väs­sä Koti-Kar­ja­las­sa on vuo­ros­sa jo pe­rin­teek­si muo­do­tus­tu­nut ke­säi­nen sau­na­tee­ma, jo­ten li­sää tun­nel­mia lau­tei­den tun­tu­mas­ta si­sä­si­vuil­la.

Päi­vi Lie­vo­nen

Lisää aiheesta

Kysely